Jste zde

Červenec 2020

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho

Hlavní téma: "Techniky ájurvédských masáží".
Předcházela "Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - nohy".

Ájurvédská masáž přední strany těla v rámci Ájurvédská celotělové olejové masáže je kontinuální masážní technika. Přestože se skládá z jednotlivých masáží přední části těla, probíhá bez přestávek. Masáž jsme začínali  nanášením oleje na ceůou přední stranu těla, pokračovali nanášením oleje na nohy po kterém následovala masáž přední strany těla - nohou. Při masáži nohou jsme masážní techniky "přetahovali" i na oblast kyčlí, horní strany stehen nohou až k břichu i na oblast podbřišku. Nyní budeme naopak přetahovat masážní techniky zpět na nohy a na dolní část hrudníku. Jde o to, aby pocitově nebyl průběh masáže jasně ohraničený jen na oblasti na které se masáž z převážné části odehrává. Pocitově se pak jedná o kontinuální masáž která nemá přesné ohraničení.

Začneme tím, že provedeme nanášení oleje na přední stranu těla - břicho. Jedná se o pomalou techniku, která respektuje to, že břicho je měkké a přitom velmi citlivé. Z pohledu emocí je břicho velmi silným místem a i proto je potřeba postupovat pomalu a ohleduplně.

Po nanesení oleje se postavte zboku stolu, kolmo k tělu. Obě ruce plným dotekem dlaní a prstů položte na břicho. Pomalými kroužky ve směru hodinových ručiček masírujte břišní stěnu. Nesnažte se moc tlačit, postupujte pomalu a lehce. Kruhy zvětšujte tak, aby postupně přešly až na boky. Tady už není jen stěna břicha, ale také určitá tuková tkáň. Prsty ji lehce promasírujte tak, aby se uvolnila lymfa i malé částice tukových buněk. Žádné velké tlaky a ani moc intenzivní masážní techniky však nepoužívejte. Postupně kruhy s rukama vedle sebe přetahujte na horní stranu stehen a zase se po stejné cestě vracejte na podbřišek a druhé stehno a zpět na druhý bok. Kruhy se pak protáhnou až na dolní stranu žeber. Takto "složitým" pohybem uvolňujete nejen tkáň břicha a boků, ale pocitově spojujete břicho se stehny a dolní částí hrudníku přes dolní stranu žeber. Tento pohyb rozproudí lymfu a také napomůže uvolnění napětí, které se postupně hromadilo v oblasti břicha.

Lidé, kteří mají problémy s emocemi a občas je bolí břicho nejspíš pocítí úlevu. Při pohybu po spodní části žeber se u žen pravděpodobně budete hřbetem ruky lehce dotýkat spodní strany prsu, tedy jedné z velmi citlivých částí povrchu prsu. To ženy vnímají jako příjemný a uvolňující dotyk.

Malé kroužky spojenýma rukama opakujte na břišní stěně 6x. Velké kruhy přes spodní stranu žeber, přes boky až na stehno, podbřišek, druhé stehno a zpět na druhý bok a spodní stranu žeber také opakujte 6x. Je to zklidňující pomalá technika která uvolňuje napětí břicha, lymfatický systém i emoce.

V další části masáže se obraťte tělem směrem k hlavě. Prsty obou rukou klouzavým pohybem přiložte na hrudní kost. Pomalými kroužky uvolňujte napětí úponů prsních svalů na hrudní kosti. Synchronně pomalými malými kroužky masírujte oboustranně žebra spodní části hrudníku, každou rukou zvlášť až k podložce stolu a zase zpět k hrudní kosti, kde se obě ruce zase potkají. Techniku opakujte 6x. Masáž břicha zakončete na břišní stěně opět 6x provedenými pomalými kroužky spojených rukou. Když techniku dokončíte, opatrně a pomalu stáhněte pravou ruku na hrudní kost, kde ji ponechte ležet plným dotekem bez jakéhokoli pohybu. Jedná se o nesmírně příjemný dlouhý dotek, která navozuje pocity bezpečí.

Po zhruba 20 sekundách klidného položení ruky ji z hrudní kosti sejměte hladkým klouzavým pohybem do ztracena, směrem k pupku.

Tím končí část masáže břicha a následovat bude masáž hrudníku.

Následuje technika:

Pá, 10/07/2020 - 23:37
 
 
Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - hrudník

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - hrudník

Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - hrudník

Hlavní téma: "Techniky ájurvédských masáží".
Předcházela "Technika ájurvédské masáže - přední strana těla - břicho".

V rámci ájurvédské celotělové olejové masáže se na přední části těl dostáváme k poslední části masážních technik při kterých dochází k ošetření hrudníku. Tato první třetina masáže hrudníku je pro dávajícího technicky poměrně složitější, ale pro přijímajícího, především ženy, je velmi příjemnou částí masáže.

Začneme nanášení oleje na přední stranu těla - hrudník. Nanášení oleje provádějte pomalu a opatrně. Emočně se jedná o velmi silou část masáže a proto nespěchejte a nechte, aby si ji přijímající v klidu prožil.

Po nanesení oleje je potřeba navázat na pocity, kterými končila část masáže břicha - tedy pocity vzájemné důvěry a bezpečí. Masér položí ruku na hrudní kost masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na hrudi vytvořily plný dotek. Prsty směřují ke krku, dlaň leží na hrudní kosti. Tento plný dotek teplou rukou je pro masírovanou nesmírně příjemný a navozuje pocit tolik potřebné důvěry a bezpečí. Kontakt ruky s hrudníkem je bez jakéhokoli pohybu. Ruka pouze leží na hrudi, masér má zavřené oči a vnímá tělo masírované a to, jak dýchá. Doba tohoto klidného, plného a přitom přesvědčivého doteku by mohla být tak 20 sekund.

Vlastní masáž začíná technikou, která zajistí rozproudění lymfy a její odvedení z boku trupu a boční strany prsu do podpaží, kde ji "převezmou" lymfatické uzliny. Lymfa odtéká pomalu a proto i pohyby rukou musí být pomalé a plynulé. U žen se jedná o jednu z technik, které se používají při preventivní masáži prsu. Úplná technika masáže hrudníku pak podpoří odvedení zplodin metabolizmu a škodlivých látek z tkáně do lymfatických uzlin, které si s nimi dokáží poradit.

Masáž začněte tak, aby nebyla příliš dynamická. Když rukou nejdříve zlehka pohladíte horní část hrudníku a rameno a pak teprve přejdete k masážní technice, bude to nenásilné a přirozené. Postavte se na základní stranu, tedy stranu po pravé ruce ležící ženy a levou rukou lehce pohlaďte horní část hrudníku a levé rameno. Levou rukou přejeďte po hrudníku do podpaží levé ruky a plnou dlaní pozvedněte prso směrem nahoru k hrudní kosti. Dlaní pravé ruky s spojenými prsty přejeďte po levém boku přijímající směrem do levého podpaží. Pohyb to musí být plynulý, nepřerušovaný a musí zajistit posun lymfy z bohu trupu a dolní části prsu do podpaží, kde jsou lymfatické uzliny. Levá ruka, která prs přidržovala a nadzvedávala, po něm sklouzne k hrudní kosti a zůstane tam. Pravá ruka, která odváděla lymfu do podpaží z podpaží vyklouzne a přes prs sklouzne k hrudní kosti. Tím je celá technika dokončena. Chviličku počkejte a celou techniku zopakujte 6x. Mezitím se lymfa která byla odsunuta do uzliny doplní lymfou z okolní tkáně, tedy i tkáně prsu. Technika je to zdánlivě složitější a vyžaduje určitou koordinaci pohybu obou rukou, ale rychle ji zvládnete. Když se "ztratíte", vraťte se oběma rukama k hrudní kosti a začněte znovu. Technika se opakuje 6x.


 

Druhá třetina masáže hrudníku je zaměřena na masáž prsou s cílem odvedení lymfy nejen z prsů, ale i z celého hrudníku.

Po ukončení první části masáže se na okamžik zastavte a psychicky se připravte na další techniku. Ta je co do provedení ještě trochu náročnější na soustředění a na koordinaci pohybů rukou. Stojíte zboku stolu na základní straně stolu, po pravé ruce masírované. Obě ruce prsty zlehka přiložte na hrudní kost. Následný pohyb rukou musí být pomalý a musíte si dávat pozor na to, co má která ruka dělat. Obě ruce budou techniku provádět plným dotekem dlaně a spojených prstů. Celkem se musí provést čtyři tahy rukou. Ruce se v tazích střídají LEVÁ, PRAVÁ, LEVÁ, PRAVÁ. Nespěchejte nebo se "zamotáte"...

 • Levá ruka pojede (první tah) z hrudní kosti plným dotekem přes hrudník a horní část levého prsu do levého podpaží a sjede do podpažní jamky. Tím stáhne lymfu po celé dráze kterou vykonala do podpaží.
 • Pravá ruka (druhý tah) pojede plným dotekem z hrudní kosti pod levým prsem po žebrech na levý bok až k podložce stolu a posune lymfu do levého podpaží.
 • Mezitím se levá ruka vrací přes levý prs k hrudní kosti. 
 • Když pravá ruka dosáhne levého podpaží, vrací se přes levý prs k hrudní kosti kde se zastaví.
 • Už v průběhu pohybu pravé ruky zpět k hrudní kosti se do dalšího pohybu (třetí tah) uvede levá ruka která od hrudní kosti provede (podruhé) plný dotek po horní části hrudníku a po levém prsu přejede (podruhé) do podpažní jamky. Zpět se pak vrací po levém prsu nahoru a svou dráhu zakončí pod levým ramenem v jamce ve které jsou akupresurní body podporující tok lymfy hrudníku. Je to stejný bod, který se využíval v Ájurvédské celotělová olejové masáži hned v úvodní části věnované lymfatické masáži hrudníku.
 • Pravá ruka (čtvrtý tah) pojede (podruhé) plným dotekem z hrudní kosti pod levým prsem po žebrech na levý bok až k podložce stolu a posune lymfu do levého podpaží. Když dosáhne levého podpaží, vrací se přes levý prs k hrudní kosti a plynule pokračuje přes druhý, pravý prs pod něj, kde se pohyb ruky zastaví na žebrech. Dvěma prsty pak tlakem na žebrech aktivuje akupresurní body podporující tok lymfy hrudníku. Najdete je asi 5 cm pod prsem, na místě, kde se žebra sklápějí k podložce. Jedná se o pás akupresurních bodů na mezižeberním svalu mezi posledním a předposledním žebrem. Toto místo nemá tak velký význam, jako jamka pod ramenem. Jedná se o pás bodů, ne o jediný bod a proto se určitě "trefíte".
   
 • Pohyby obou rukou musíte dokázat koordinovat tak, aby ve stejný okamžik prsty pravé ruky aktivovaly akupresurní bod na žebrech pod pravým prsem a prsty levé ruky aktivovaly akupresurní bod v jamce pod levým ramenem.
 • Technika se opakuje 6x, pak se přesunete na druhou stranu stolu a obě techniky zopakujete z druhé strany.

Přestože technika vypadá hodně složitě, zvládnete ji velmi rychle. Jen se na obě techniky musíte dokázat dokonale soustředit a musíte myslet jen na to, co máte dělat a co děláte...


 

Následuje třetí, závěrečná část masáže hrudníku a tou je pocitové spojení levé a pravé poloviny hrudníku. Tato část masáže hrudníku je jednoduchá a velmi příjemná.

 • Postavíte se bokem ke stolu na jeho základní straně.
 • Obě ruce položte na hrudní kost mezi prsy masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na hrudi vytvořily plný dotek. Prsty směřují ke krku, dlaně leží na hrudní kosti.
 • Pohyb rukou bude dále připomínat techniku plavání.
 • Prvbní dráha. Obě ruce se začnou pohybovat směrem ke krku a tam se rozdělí a plošně budou hladit hrudník a oboustranně ramena. Odtud sklouznou do podramenní jamky a po boku těla se oboustranně vrátí přes žebra do výchozího postavení na hrudní kosti. Bude to takový "malý okruh"...
 • Rozhodně nespěchejte a techniku pomalu zopakujte 6x.
 • Druhá dráha povede stejnou cestou přes hrudník ke krku, pak přes ramena, ale ruce neklouznou do podramenní jamky, ale pojedou přes celé ruce až ke konečkům prstů, kde zhruba v okolí kyčlí přejdou na boky těla. Odtud pak hladivým pohybem přes břicho do výchozího postavení na hrudní kosti. Bude to takový "velký okruh"...
 • Rozhodně nespěchejte a techniku pomalu zopakujte 6x.
 • Třetí dráha vede pod prsy, po žebrech, bocích až ke kyčlím, pak k pupku a zpět do výchzí polohy na hrudní kosti. Je takový "maličký okruh", jehož význam spočívá v rozproudění lymfy, která "odtekla" do břicha.
   
 • Poslední technikou, na kterou už možná nebudete mít sílu, bude střídavá kombinace "malého", "velkého" a "maličkého" okruhu. Měla by se provést alespoň jednou, ale lepší bude, když ji provedete 2x.
   
 • Všechny techniky se musí provádět naprosto plynule a bez zastavování v jednom jediném pohybu.

Připravte se na to, že všechny tyto techniky jsou krásné, hodně náročné na provedení, ale hlavně jsou nesmírně náročné pro Vaše záda a kříže ...

Na úplný závěr masáže zopakujeme techniku, kterou jsme část masáže hrudníku začínali. Masér položí ruku na hrudní kost masírované tak, aby prsty ruky byly spojené a společně s dlaní na hrudi vytvořily plný dotek. Prsty směřují ke krku, dlaň leží na hrudní kosti. Tento plný dotek ruky je pro masírovanou nesmírně příjemný a završuje pocit tolik potřebné důvěry a bezpečí. Kontakt ruky s hrudníkem je bez jakéhokoli pohybu. Ruka pouze leží na hrudi, masér má zavřené oči a vnímá tělo masírované a to, jak dýchá a jak jí bije srdce. Doba tohoto klidného, plného a přitom přesvědčivého doteku by mohla být tak 20 sekund.

Pokud vás napadá, že technika ájurvédské masáže přední strany těla - hrudníku nejspíš nerozproudí jenom lymfu, máte pravdu.

To je v této části masáže vše.

 

Následuje technika

Ne, 12/07/2020 - 01:27
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
DOTAZ: "Jak do orgasmu zapojit partnera?"

DOTAZ: "Jak do orgasmu zapojit partnera?"

DOTAZ: "Jak do orgasmu zapojit partnera?"

Dobrý den, je mi 30 let a jsem zvyklá dosahovat orgasmu vleže na boku stahováním stehen a rytmickým tlakem na klitoris - váš článek na toto téma jsem si přečetla. Nikdy se mi jiným způsobem orgasmu dosáhnout nepodařilo. Trápí mě, že nevím, jak do mého orgasmu zapojit partnera nebo jaké polohy využít. Můžete mi prosím poradit? Děkuji.

POZNÁMKA
Zpráva zaslána pomocí kontaktního formuláře na adrese http://milovani.cz/contact. Text zprávy byl upraven.
Poradna sexuologa 2020


 

ODPOVĚĎ na dotaz "Jak do orgasmu zapojit partnera?"

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a za Vaši důvěru. Váš problém s dosahováním vyvrcholení "klasickými" technikami má značná část žen. Rozhodně nejste sama!!! Pravdou je, že většina žen si se "zapojením" muže neví rady a proto mnohdy raději orgasmus při souloži předstírá a pak se "v klidu" přivede k vyvrcholení svým způsobem. Měl jsem článek na téma soulože spojené s technikami nepřímé stimulace klitorisu a zapojení svalstva pánevního dna v plánu, ale až Váš dotaz jeho dokončení uspíšil. Takže Vám vlastně musím poděkovat za to, že jste mne "donutila" toto téma upřednostnit.

Asi bude vhodné přečíst si i články které jsou spojeny s dosahováním vyvrcholení žen jinými technikami, než "klasickou" masturbací. Tyto články tak trochu objasní proč je tlak na vulvu a napětí svalů nohou a pánevního dna, pro ženy tak důležitý podnět vzrušení.

Základní odpověď na Váš dotaz však (doufám) naleznete v článku, který jsem na základě Vašeho dotazu dopsal. Věřím, že tato metoda pomůže i dalším ženám které ví jak svého orgasmu dosáhnout, ale neví jak ho spojit se souloží, tedy prožitkem pro muže.

Děkuji
S úctou
Administrátor webu www.milovani.cz.

Út, 21/07/2020 - 00:01
 
 
Soulož s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Soulož s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Soulož s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Hlavbí téma:"Pohlavní styk - soulož".
Pokračování článků a "Techniky tření a tlaku - patří do partnerského života?".

Orgasmus muže a ženy je nádherné zakončení milování. Problém je, že velká část lidí si pod pojmem milování nejčastěji představuje romantický sex, kdy muž i žena dokonale současně při souloži prožívají orgasmus. Takováto souhra však není zase tak častá, skoro by se dalo říct, že se jedná o prožitek který se sehraným párům podaří možná jen několikrát za život. Tento článek však není o společném, současném orgasmu partnerů, ale bude zaměřen na problémy partnerů, kdy žena orgasmu dosahuje výhradně "svou" technikou, která se při souloži moc napodobit nedá.

Trochu teorie o jiných způsobech dosažení vyvrcholení

Ženy které mají problém s dosahováním orgasmu "klasickými" masturbačními technikami si časem najdou svou vlastní techniku, kterou vyvrcholení dosáhnou. Většinou zjistí, že když zapojí svaly nohou, vytvoří v nich svalové napětí, které přenesou i do pánevního dna a přidají přímý nebo nepřímý tlak na klitoris - výsledek se dostaví a většinou překvapí. Svalové napětí pánevního dna v kombinaci s pulzujícím tlakem na klitoris posune jejich vzrušení tak vysoko, že mohou prožít vyvrcholení. Některé ženy pak touto technikou prožívají mnohem silnější pocity orgasmu než jiné ženy, které masturbují klasickými technikami. Možná je to proto, že pulzující tlak na klitoris podporuje klitoridální orgasmus a sevření svalů nohou a svalů pánevního dna dráždí pochvu a podporuje vaginální orgasmus. Výsledek se pak může klonit ke klitoridálnímu orgasmu nebo orgasmu vaginálnímu. Může se však stát, že žena prožije kombinovaný orgasmus, který většinou předčí její představy o tom, co to orgasmus je...

Pokud žena orgasmu dosahuje "výhradně" masturbací a navíc pouze s použitím techniky, kdy tlakem vyvolaným svíráním stehen stimuluje klitoris nebo klitoris stimuluje tlakem pomocí jiných technik nebo překřížením a stiskem stehen nohou, je pro muže velmi obtížné ho ženě navodit při klasické souloži. Mnohdy je to zcela nemožné, protože pokud žena při souloži nedokáže zapojit svalstvo pánevního dna, napětí svalů nohou a podněty tlaku nebo tření klitorisu, její vzrušení možná dostoupá velmi vysoko, ale ne tak vysoko, aby prožila orgasmus. Muž, který neví o jejích specifických potřebách pro dosažení orgasmu se může snažit jak chce, ale stejně vyvrcholí dříve než jeho žena.

Jak spojit soulož s potřebami ženy?

Nejdříve si musíme připomenout, že při souloži dosahuje orgasmus jen malá část žen. Muži mají jiný průběh vzrušení než ženy a to vede k tomu, že žena se jen málokdy potká s mužem, který dokáže souložit tak dlouho, aby ženu dokázal při souloži uspokojit. Také je dobré vědět, že soulož není jediný způsob jak ženu dovést k vyvrcholení!!! Proto vlastně vůbec nevadí, když si muž i žena svůj orgasmus prožijí v jiný okamžik a třeba i jinými technikami.

Pokud žena ví, že orgasmus prožít dokáže, ale potřebuje k tomu vytvořit jiné podmínky, které si umí vytvořit při masturbaci, MUSÍ o tom svému muži říct. Muže totiž ani nenapadne, že by potřebovala například trvalý nebo pulzující tlak na klitoris vytvořený pomocí stimulace klitorisu tlakem prstů nebo překřížením a stisku stehen nohou, tlaku vyvolaného svíráním stehen, případně v kombinaci se stahováním a povolováním svalů pánevního dna. Prostě ho to nenapadne a možná ani neví o tom, že něco takového, jako jsou svaly pánevního dna existuje.

Proto je naprosto nezbytné, aby mu o svých specifických potřebách otevřeně řekla. Rozumný muž se pak bude ptát a ona mu vše vysvětlí... Vůbec nejlepší je, když mu žena svou techniku masturbace, při které dosahuje vyvrcholení UKÁŽE. Jsem ji jistý, že každý muž chce vidět, jak jeho žena prožije orgasmus při masturbaci.

Masturbace je individuální a každý člověk k ní přistupuje jinak. Pokud se stydíte za to, že orgasmus dosahujete jinak než si myslíte, že ho dosahují jiné ženy, pak muži navrhněte, že si vzájemně ukážete, jak "TO" děláte. Pochybuji o tom, že by na takovou nabídku muž nepřistoupil... Prostě tak nějak vypadá nabídka "která se neodmítá"... Muž Vám rád ukáže jak onanuje a vy se pochlubíte svou technikou masturbace. Jen mu dopředu vysvětlete, že vaše technika je v závěru trochu jiná, než si představuje. Ukažte mu, jak se umíte sama vzrušit a jak pomocí své techniky tlaku a napětí svalů dosáhnete orgasmu.

Pokud muž uvidí jakou techniku potřebujete, bude mu jasné, že klasickou souloží něco podobného nenapodobí. Oběma se Vám uleví a můžete si otevřeně promluvit o tom, co prožíváte a jak svou techniku provádíte. Teprve, když si takto otevřeně promluvíte a ukážete muži jak je vaše závěrečná část masturbace jiná a co je pro vás při ní nejsilnějším podnětem, můžete se pokoušet o to, jak sladit potřebu muže a Vaši. Takovoutoradu jsem poskytl i při zodpovězení dotazu "Jak do orgasmu zapojit partnera?". Tato rada platí pro všechny ženy které používají podobné techniky masturbace a soulož jim v partnerském životě moc radosti neposkytuje...

Jak se technika provádí?

Technice předchází dlouhá a nápaditá milostná předehra. Když se rozhodnete pro soulož, zvolte některou z doporučovaných sexuálních poloh. Používejte takovou ve které žena běžně masturbuje pomocí své techniky stahování svalů nohou, pánevního dna a tlaku na klitoris. Tato poloha je velmi důležitá, protože v ní je žena schopná si orgasmus navodit.

Muž se s ní zezadu spojí a přitiskne se k ní tak, aby spojení bylo co nejhlubší. Nechá jí však prostor pro provádění její techniky masturbace na kterou je zvyklá.

Zpočátku muž souloží a přitom se snaží ženu vzrušit penisem uvnitř pochvy. Při této pomalé souloži se penis uvnitř pochvy "usadí"... Zatím se jedná o klasickou techniku soulože, kterou běžně používá řada párů. Nové je to až tehdy, když žena poté, co je spojena s mužem začne při spojení "masturbovat" svou technikou kterou zná s dokáže při ní prožít vyvrcholení. Od tohoto okamžiku se žena věnuje jen sobě a svým pocitům. Uvnitř pochvy však vnímá mužův penis i jeho přítomnost a doplňkové hlazení a laskání. Věnuje se však už jen sobě...

V těchto chvílích muži poševními svaly sevře penis uvnitř pochvy a jeho další pohyby jsou skoro nemožné. Muž by se přestane pohybovat a dále už bude jen vnímat sevření penisu uvnitř pochvy. Ženu může hladit, líbat na krk, ramena a záda a stimulovat jí prsa. Jinak by ale do její techniky "masturbace" neměl nijak zasahovat. Jeho jediný úkol je zůstat ve spojení a "vydržet"... Sevření penisu v pochvě je mimořádně silné a pokud se muž bude snažit souložit, nejspíš velmi brzy vyvrcholí. Nejde však o orgasmus muže, ale o dosažení orgasmu ženy při spojení s mužem.

Žena provádí svou techniku stahování a povolování svalů nohou, pánevního dna a stimulace klitorisu tlakem. Veškerou svou pozornost a vzrušení věnuje pouze své technice kterou dosahuje vyvrcholení.

Muž by se měl soustředit na pevné sevření penisu v pochvě a se ženou prožívat stimulaci penisu od stahů poševního a pánevního svalstva. Tato stimulace může být mimořádně intenzivní a proto by muž měl své vzrušení kontrolovat. Jeho penis v pochvě žena vnímá jako "naplnění pochvy", což je pro ni velmi příjemný pocit. Penis navíc působí i jako určitá protiváha působící proti stahům pochvy a i bez pohybu dráždí poševní stěny. V polohách "Zezadu" navíc stimuluje i oblast bodu G. Muž by sílu svírání a povolování svalů joni (vagíny) a jejich pulzaci neměl podceňovat. Jedná se o podobnou techniku při které tantrické mistryně dokáží muže přivést k vyvrcholení jen stahováním poševních svalů. Kontrola vzrušení ze strany muže je opravdu důležitá!!!

Žena provádí svou techniku masturbace při které dosahu vyvrcholení a muž je s ní pouze spojen. Není aktivní, pouze její techniku prožívá s ní. Je velmi pravděpodobné, že žena prožije orgasmus tak, jak je zvyklá a muž ho velmi intenzivně prožije s ní v nejtěsnějším kontaktu. Může se stát, že stahy pochvy v okamžicích vyvrcholení budou tak intenzivní, že muž dosáhne vyvrcholení, aniž by k němu jakýmkoli pohybem přispěl. Pokud orgasmus ženy "ustojí", po odeznění jejího vyvrcholení velmi snadno souloží milování dokončí.

Upozorňuji na to, že tato technika je spolehlivá, ale není úplně snadná. Základem je technika ženy, od muže se chce pouze to, aby s ní při její technice udržel spojení a hlavně "vydržel". Musí se to zkoušet, zkoušet a zkoušet, až se to naučíte...

Odměnou je vlastně to, že žena která si doposud nedokázala soulož s vyvrcholením vůbec představit, se po zvládnutí techniky ve spojení s mužem stává "tantrickou mistryní" která dokáže to, o čem jiné ženy jenom sní...

Vhodné jsou jen některé sexuální polohy

Když jste si vše vysvětlili a muž už techniku svírání svalů nohou a pánevního dna, za současného tlaku na klitoris viděl, je možné začít experimentovat.

Jde o to, aby muž dokázal souložit a žena mohla při souloži uplatnit své techniky, které ji dovedou k vyvrcholení. Jedná se tedy o vytvoření podmínek především pro ženu, při současném spojení s mužem. Nemusíte před sebou nic skrývat, musíte spolu experimentovat a přitom se naučit techniku provádět naprosto přirozeně.

Pro vytvoření napětí svalů nohou a pánevního dna nebo při navozování přímého nebo nepřímého tlaku na vulvu a klitoris vyhovují především polohy obecně nazývané "Zezadu", například poloha "Na pejska" nebo polohy "Na boku, zezadu", tedy nejčastěji poloha "Lžičky" a její alternativy. Sevření stehen při souloži může žena provést tak nenápadně, že si muž vůbec neuvědomí, že žena se touto cestou snaží dosáhnout vyvrcholení "vlastním přičiněním" při souloži.

Jako zpestření soulože se dá využít i v polohách kdy žena leží na zádech - například v "Misionářské poloze". Žena zvedne nohy tak, aby je mohla muži opřít o ramena, ale včas je pak překříží. Jednu nataženou nohu muži opře o rameno a druhou, překříženou mu zasune opře o bok těla. Vytvoří si tak nejen oporu pro druhou nohu, která ji dovolí udržet překřížení nohou v poloze, kdy má nohy zvednuté, ale zároveň vytvoří potřebnou páku pro navození intenzivního sevření stehen k sobě. Pro muže tato "varianta" představuje zajímavé zpestření soulože v poloze "Žena na zádech", pro ženu variantu ve které může uplatnit své techniky dosahování vyvrcholení.

Další sexuální polohou ve které je možné vytvořit tlak na vulvu a napětí v pánevním dnu, je poloha kdy žena leží na břiše a muž do ní vstupuje zezadu a leží na ní, tedy poloha "Zezadu", v leže, muž nahoře. Žena roznoží nohy, muž si lehne na ní a vloží penis "Zezadu" do pochvy. Pak žena přinoží a začne s technikami napínání svalů nohou, stehen a pánevního dna. Zpočátku muž souloží a přitom se snaží ženu vzrušit penisem uvnitř pochvy. Zatím se jedná o klasickou techniku soulože, kterou běžně používá řada párů. Nové je to až tehdy, když žena poté, co je spojena s mužem nohy překříží "lítko přes lítko" a stehna přitiskne k sobě.

Technika svírání svalů nohou a stehen se dá použít i ve stoje nebo při polohách "Ve stoje zezadu", například v poloze, kdy žena stojí u stolu a trup těla položí na stůl a muž do ní vstupuje zezadu. Poté, co muž vloží ženě penis do pochvy a začne souložit, žena přinoží, překříží nohy za kotníky a sevře stehna... Tlak na Venušin pohorek nebo nepřímo na klitoris může navodit například tlakem o hranu nebo roh stolu. Opatrnost a ohleduplnost musí být samozřejmostí...!!!

Další techniky pro dosažení vyvrcholení

Techniky svírání stehen může žena uplatnit i při jiných technikách stimulace vulvy. Klasickou situací jsou techniky stimulace vulvy rukou, kdy muž ženu vzruší pomocí vložení prstů do pochvy nebo pomocí stimulace klitorisu natolik, že žena začíná vnímat, že vyvrcholení se blíží, ale ví, že jen pomocí stimulace vulvy nebo jen pomocí stimulace klitorisu vzrušení nepřekročí hranici potřebnou k dosažení vyvrcholení. Podvědomě přinoží, sevře mužovu ruku mezi stehna a zapojí svaly stehen pro vytvoření potřeného napětí svalů. Pomocí PC svalů pak navodí potřebné napětí v pánevním dně. Většinou žena dokáže odhadnout ten správný okamžik a během několika vteřin dosáhne vyvrcholení. Muž může být překvapen tím, jak pevně jeho ruku sevře a jak ji dokáže využít k navození těch nejdůležitějších podnětů vzrušení. Orgasmus pak může být mimořádně silný, výbušný a někdy ho může přejít do mokrého orgasmu...

Soulož nemusí být jedinou cestou k dosažení vyvrcholení při kterém muže do svého orgasmu zapojíte. Pokud partneři touží po prožitku vyvrcholení při společných aktivitách, měli by vyzkoušet i orální sex - cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna. Některé ženy při "orálním sexu", potřebují vytvořit dostatečně intenzivní napětí ve svalech nohou, které jim následně i několikanásobně zvýší podněty z orální stimulace. Stimulace klitorisu tlakem a stimulace vulvy tlakem a třením o předměty se dá velmi úspěšně využít i při orálním sexu. Muž je velmi intenzivně zapojen do techniky, která je pro ženu mimořádně příjemná a velmi vzrušující. Podrobněji se touto technikou zabývá článek "Cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Čt, 23/07/2020 - 23:51
 
Cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Cunnilingus s vytvořením napětí svalů pánevního dna

Hlavní téma: "Cunnilingus".
Volné pokračování článku "Stimulace klitorisu tlakem a jiné praktiky".

Soulož však nemusí být jediným způsobem dosažení vyvrcholení při kterém muže do svého orgasmu zapojíte. Některé ženy, například při "orálním sexu", potřebují vytvořit dostatečně intenzivní napětí ve svalech nohou, které jim následně i několikanásobně zvýší podněty z orální stimulace. Stimulace klitorisu tlakem a stimulace vulvy tlakem a třením o předměty se ale dá využít i při orálním sexu. Jen upozorňuji na to, že ve chvílích, kdy už je orgasmus "na dohled", žena snadno zapomene na to, že mezi nohama nemá polštář nebo opěradlo křesla, ale hlavu muže, který se snaží a snaží. V těchto chvílích se často stává, že mužovu hlavu sevře mezi stehna a tím pomůže napětí svých svalů ve stehnech a pánevním dně. Pokud to netrvá moc dlouho, dá se to vydržet. Pokud však sevření trvá příliš dlouho a muž se nestačil dostatečně nadechnout a zatajit dech....

Proto by muž ženy, která takovou specifickou potřebu pro dosažení vyvrcholení má, o ní měl vědět... Pokud muž o její potřebě sevřít stehna a vytvořit v nich potřebné napětí ví, může na ni být připravený.

Stejná situace může nastat při orálním sexu cunnilingu, nejčastěji v "Polozea vleže na posteli - základní pro "Cunnilingus". Jedná se o nejsnadnější, nejpřirozenější a nejpohodlnější polohu pro orální uspokojení přijímající ženy, při které žena leží na zádech na posteli, roznoží a pokrčí nohy. Je podobná "Misionářské poloze", ale není určena pro penetrační sex.

Ve chvílích, kdy se vyvrcholení blíží, ale žena ví, že ho bez "své" techniky jen orální stimulací nedosáhne, přinoží nebo dokonce nohy za nárty překříží a vyvrcholení dosáhne pomocí sevření svalů stehen a PC svalů. Je potřeba si uvědomit, že právě v této poloze může mezi stehny sevřít hlavu partnera nebo partnerky snadno a rychle a využít ji pro "svou" techniku. Sevření svalů nohou může být tak intenzivní, že muž nebo žena kteří cunnilingus poskytují se ocitnou v "kravatě", za kterou by se nemusel stydět ani špičkový bojovník juda. Proto by na takovouto situaci měli být dopředu připraveni. Když přijímající žena jejich hlavu "sevře do kleští", je potřeba vydržet s dechem alespoň 15 až 20 sekund potřebných pro dosažení jejího vyvrcholení. Pak sevření povolí a žena je schopná další vzrušení přijímat už zase jen pomocí orálního dráždění vulvy a klitorisu. Jakmile vzrušení překročí hladinu vzrušení potřebnou k dosažení vyvrcholení, je dobře... a zase se dá dýchat...

Tato situace při cunnilingu může nastat i v "poloze 69", kdy žena na muži leží nahoře a jeho hlavu má mezi stehny. Tehdy jeho hlavu relativně snadno sevře mezi stehny a nalehne vulvou na jeho ústa. Ústa muže a především oblast nad horními zuby a pod nosem pak vytvoří protitlak proti "kořenům" klitorisu v oblasti Venušina pahorku a tkáni klitorisu. Ve chvílích vrcholeného vzrušení žena moc nevnímá to, že muže vlastně tak trochu "přidusí"... Trvá to sice jen několik sekund, ale nenadechnutý partner nebo partnerka má pocit, že to snad trvalo nekonečně dlouho. Sevření hlavy a nalehnutí vulvou na ústa je opravdu intenzivní a ten "dole" toho v této situaci moc nenamluví...

V "opačné poloze 69", tedy v poloze, kdy je muž nahoře a žena leží na zádech k takovému sevření nedochází.

S orgasmem někdy potřebují pomoci i muži

Nutno však uvést i situaci, kdy muž pro dosažení svého vyvrcholení potřebuje "ubrat kyslík". Jedná se o SM praktiku a tito muži právě "polohu orálního sexu 69, kdy je žena nahoře, využívají k tomu, aby jim v situaci, kdy se vyvrcholení už už blíží, partnerka stiskem stehen a přitlačením vulvy na ústa "ubrala kyslík" a dovedla je tak k vyvrcholení. Jen upozorňuji na velké nebezpečí, které tato SM praktika představuje. Sehranost partnerské dvojice musí být vysoká a žena musí okamžitě reagovat na jakýkoli smluvený signál, kterým muž upozorňuje na to, že se už opravdu potřebuje nadechnout!!! Rozhodně tuto SM techniku nikomu nedoporučuji a ti, kteří ji opravdu potřebují, k ní časem dospějí a zvládnou ji tak, aby byla "bezpečná".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Pá, 24/07/2020 - 08:49
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
Tantrická mistryně

Tantrická mistryně

Tantrická mistryně

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Volné pokračování článků "Tantrická cvičení a meditace" a "Základní tantrické sexuální techniky".

Článek "Dosažení tantrického mistrovství" je tak trochu (hodně) zaměřený na muže a jejich představy o dokonalém milenci. Ono to tak v tantře (i životě) je, že po dokonalosti v sexu touží především muži. Hodnotí pak svůj "výkon" a jásají, když jsou "lepší než minule" a propadají depresím, když "TO nebylo ONO"... Naštěstí je ženy neznámkují, protože to by pro muže byla katastrofa...

Dosažení tantrického mistrovství se však netýká jen mužů, ale velmi silně závisí i na ženě se kterou se její "mistr" setkává. Většina žen je spokojena s tím, že muž je nápaditý, snaživý a že se ženě umí věnovat a že se dokáže vcítit do jejích pocitů. To rozhodně není málo a za takovýto zájem by každá žena měla umět muži vyjádřit své pocity a náklonnost. Říká se že "nikdo tě nepochválí tak krásně, jak se dokážeš pochválit sám...". Někdy to v životě může stačit, ale zrovna při sexu to není ono... Dobrá rada pro ženy : "chvalte, chvalte, chvalte...". Posouváte tím muži jeho pomyslnou laťku výš a výš...

Ale vraťme se k tantrickému mistrovství žen

Určitě jste někdy slyšeli o ženách, jejich schopnosti milovat se s mužem jsou daleko nad běžnými schopnostmi většiny žen. Nepředstavujte si však, že tyto schopnosti ženy mohou nějak získat ve své genetické výbavě. Platí to, že "děti opálených nejsou opálené". Každá žena tyto schopnosti musí získat tak, že pro své "mistrovství" musí hodně udělat!!!

Tantrická mistryně se toho musí naučit zvládnout opravdu hodně. V žádném případě nejde jen o to, aby uměla uspokojit muže. Samozřejmě toho musí být schopna, ale to, obrazně řečeno, by byla látka pro výuku "prvního stupně základního sexuologického vzdělávání". Tyto ženy ale vynikají ve všem "na co sáhnou". Jinak řečeno, musí být mistryní ve všech "kategoriích" lidské sexuality. Základem je ale nejdříve zvládnout sebe sama a své tělo. Bez toho se prostě nedá postoupit dál...

Rozhodně si však nepředstavujte, že "tantrickou mistryní" se žena stane když bude střídat jednoho muže za druhým. Tak si jen může dokazovat "jak je dobrá" a že ni je stále ještě zájem... Touto cestou ale nejspíš získá "špatnou pověst" a při trošce smůly nehezkou nemoc nebo hezké miminko...

Jak se stát tantrickou mistryní snadno a rychle...

Tak to opravdu nevím... Ale vím, co všechno žena může udělat proto, aby byla výjimečnou milenkou od které žádný muž nebude chtít odejít.

Musíme se vrátit trochu do historie. Některé kultury si v minulosti sexu vážily mnohem více než dnešní generace. Vlastně ani nevěděli co to sex je, protože pro intimní hrátky používali termín "milování". Nepoužívejte prosím pro milování anglický překlad "Love making" - z tohoto překladu bolí ruce už jen když to vyslovíte. České "milování" je přece mnohem krásnější...

V zemích, kde bylo milování a uspokojení ženy prioritou mužů, byla velká pozornost věnována i teorii milování. Mladé dívky byly svými matkami zaučovány do tajů milování a otcové podobně s taji milování seznamovali své syny. Tantrické nebo taoistické techniky nebyly chápány jako něco nemravného, ale byly součástí normálního života. Nebylo to jistě tak úplně idylické, ale rodiče určitě věnovali sexuální výchově svých potomků větší pozornost než ti dnešní. Podstatné také bylo to, že sex nebyl považovaný za tabu a že se o něm lidé nebáli mluvit.

Matky seznamovaly své dcery s taji milování i proto, že největší riziko nechtěného otěhotnění i vztahových problémů nesly právě ženy. Proto matky své dcery neinformovaly jen o tom co to sex je, ale také je seznamovaly s metodami, jak se chránit a jak se bránit nežádoucímu těhotenství. Dalším rizikem byly samozřejmě pohlavní choroby, ale ty ještě nebyly mezi lidmi tak rozšířené, jak je tomu dnes.

Umění milování samozřejmě odpovídalo úrovni znalostí matky nebo dalších žen z dívčina okolí. Ne všechny ženy byly mistryněmi, ale rozhodně měly větší povědomí o technikách jak povýšit milování nad běžný sex, než mají dnešní ženy a dívky.

Některé dívky byly do tajů milování zasvěcovány od útlého věku s výhledem, že by se z nich mohly stát výjimečné milenky bohatých mužů nebo dokonce nejvyšších vládců země. Jejich budoucnost rozhodně neměla být spojena s prostitucí, ale s poskytováním sexuálních služeb na té nejvyšší úrovni. Od mládí byly na tuto cestu připravovány a rozhodně to nebyla výuka, která by snížila jejich vážnost před muži.

Dostáváme se k výuce technik, které musela zvládnout každá dívka a žena která chtěla uspět a chtěla se stát opravdovou tantrickou mistryní. Byla to cesta dlouhá a velmi náročná, protože nešlo jen o sex, ale především o dosažení společenské prestiže, znalost vzorného chování, zvládnutí společenské konverzace a získání vysokého vzdělání v mnoha oborech... Byly to manželky nebo společnice té nejvyšší úrovně znalostí. Známé jsou například gejši v Japonsku, které své vzdělání získávaly a doplňovaly celoživotně. Tantrické mistryně však musely být nejen dokonalé společnice, ale navíc také dokonalé milenky. Přitom nešlo jen o sex, ten by zvládly i bez letité náročné a každodenní přípravy. Tantrická mistryně prostě nebyla jen mistryní v sexu, ale i v mnoha dalších směrech. Jedině tak mohla muže zaujmout a překvapit.

V dnešní době už tantrické mistryně nejsou chápány jako společnice, ale jako zkušení a zajímavé ženy které jsou nejen v sexu výjimečné v mnoha ohledech. Vzdělání a společenské chování mohou získat na univerzitách a prestiž získají při realizaci svých pracovních a společenských ambicí.

Pokud však chce jakákoli žena dosáhnou mistrovství v sexu, musí na sobě pracovat a zdokonalovat se stejně, jako to dělaly ženy před staletími.

Tantrickou mistryní se může stát každá žena která to se svou sexualitou myslí vážně a je ochotná na sobě intenzivně pracovat. Rozhodně si nepředstavujte, že takováto žena je připravena své mistrovství dokazovat každému, koho by to zajímalo. Tantrická mistryně je spíše kategorie po ženy které jsou ochotné pro svého muže udělat mnohem, mnohem víc, než kterákoli jiná žena. Nemá to nic společného s promiskuitou!!! Muž který takovouto ženu získá opravdu nemá nejmenší důvod ji vyměnit za sebekrásnější modelku.

Jednoduše a srozumitelně to vyjádřil jeden zpěvák, myslím že to byl Sting: "Nač jíst venku sekanou, když doma na Tebe čeká biftek"...

Vybral jsem některé techniky, jejichž popis se uchoval do dnešní doby. Určitě to nebudou všechny techniky, které ženy kdysi procvičovaly tak dlouho, až je dokonale zvládly. Až zvládly jednu, mohly přistoupit k dalším a dalším. Byla to každodenní a cílevědomá práce na několik roků. Nic se nedá uspěchat, ale když některé techniky vyzkoušíte a zvládnete, nepochybuji, že se posunete v prožívání intimity vlastní i párové. Nepotřebujete k tomu nic nedosažitelného - vystačíte si s vlastním tělem, několika málo pomůckami a mužem, který si Vás váží a který Vás miluje. Vše ostatní přijde tak nějak samo...


Podrobněji se s těmito technikami můžete seznámit v článku "Cvičení pro posílení joni - souhrnný přehled". Doporučuji Vám to...


 

Na zamyšlení

"Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

"V tantře nejde o vás, o to co si o sobě myslíte vy.
Jde o to jak vás hodnotí partner nebo partnerka, která s vámi intimní život sdílí."

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)

Út, 28/07/2020 - 00:35
 
Tantrická mistryně - kontroluje své vzrušení?

Tantrická mistryně - kontroluje své vzrušení?

Tantrická mistryně - kontroluje své vzrušení?

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Pokračování článku "Tantrická mistryně".

Zajímavou otázkou je, zda tantrická mistryně musí umět kontrolovat své vzrušení. Pokud jste se seznámil s podmínkami dosažení tantrického mistrovství pro muže, pak Vás nejspíš napadlo, že pro každou ženu, tedy i mistryni musí být velmi obtížné "vydržet" všechny ty techniky, které museli zvládat tantriční mistři. Určitě ano, ale v tantře si nikdo nemusí nic dokazovat. Tantrické mistrovství není o tom jak někomu dokazovat jak jste úžasní, dokonalí, nepřekonatelní. V tantře jde o to tomu druhému poskytnou to nejkrásnější, čeho jste schopni.

Většina lidí si "mistrovství" spojuje se souloží. V případě ženy - tantrické mistryně, však nejede o to aby muž žasl na tím, jak ho vzrušila a jakými "dokonalými" technikami ho dovedla souloží až k vyvrcholení. Techniky, které tantrické mistryně ovládají nespočívají pouze v technikách soulože. To je určitě oblast ve které jsou nedostižné právě díky dlouhodobému posilování svalstva pánevního dna a technikám jeho ovládání. Kromě toho však musí umět dokonale ovládat i tantrické masáže a orální sex.

Pokud jste se seznámili s technikami tantrické masáže lingamu, je vám jasné, že při těchto masážích žena poskytuje vzrušení muži, ale tyto techniky mají vliv na její vlastní vzrušení pouze na úrovni psychického vzrušení. Podrobněji o tom pojednává článek "Tantrická mistryně a masáž lingamu".

Podobné je to s technikami které souvisí s orálním sexem. Ty jsem podrobněji rozvedl v článku Tantrická mistryně a orální sex. Také při orálním sexu, kdy žena poskytuje vzrušení muži, tyto techniky mají vliv na její vlastní vzrušení pouze na úrovni psychického vzrušení

Jiné techniky, například Sumata, se již na vlastním vzrušení ženy plně projevují. Podrobněji jsem techniku Sumata rozvedl v článku Tantrická mistryně a technika "Sumata".

Techniky, které mají výrazný vliv na vzrušení každé ženy, tedy i tantrické mistryně, jsou techniky a cvičení, při kterých je žena ve spojení s mužem. Jako příklad uvedu Cvičení pro posílení joni - svírání lingamu.

Jak na vzrušení mistryně reaguje?

Jednoduše řečeno - jako každá jiná žena. Jediný rozdíl je snad v tom, že průběh svého vzrušení zná a umí se vzrušením pracovat. Zatímco se obecně ženám doporučuje naučit se využívat jakýkoli podnět k tomu, aby ženu co možná nejvíce vzrušit, tantrické mistryně umí pracovat nejen se zvyšováním vzrušení, ale také s jeho snižováním a udržováním. Když potřebuje, aby se její vzrušení snížilo, využije techniky které snížení umožňují. Například změní úhel vstupu penisu do pochvy tak, aby jeho kořen nedráždil klitoris. Pokud potřebuje aby její vzrušení stoupalo, využije techniky, které ji k tomu pomohou, například techniky svírání poševních svalů, tření a tlaku.

Naprostá většina žen je multiorgasmických. Tantrické mistryně pracují nejen se svým vzrušením a vzrušením muže, ale umí pracovat i s orgasmem vlastním, protože ví, že muž je "dokonale šťastný", když žena prožije vyvrcholení jako první a on hned po ní... Je to tak a právě proto je tolik mužů, kteří naprosto zoufale touží po tom, aby prožili orgasmus společně se ženou nebo těsně po ní. Když žena prožije vyvrcholení až jako druhá, je to sice krásné, ale v jejich představách to mnohdy není úplně dokonalé...

Tantrické mistrovství ženy tedy nespočívá pouze ve schopnosti muže vzrušovat technikami které jiné ženy neznají, neumí využívat nebo jsou prostě lhostejné k potřebám muže. Tantrické mistryně jdou v těchto technikách až na samotnu hranu vzrušení svého i vzrušení muže, ale přitom dokáží vzrušení muže udržovat a balancovat s ním na hraně bodu, za kterým už nastává vyvrcholení. Protože ví, že "musí" prožít své vyvrcholení jako první, musí nad vzrušením muže mít takovou kontrolu, aby muž neejakuloval dříve, než vyvrcholení dosáhne ona.

Hezky se to píše, ale v praxi je právě tato dokonalost načasování posloupnosti vyvrcholení tím, co dělá tantrickou mistryni opravdovou mistryní. Proto musí dokonale znát průběh svého vzrušení a musí být schopna s ním pracovat. Musí zvládnout muže v jeho vzrušení přibrzdit a svému vzrušení pomoci tehdy, když to chce ona, a ne když o to stojí muž. U tantrických masáží nebo orálního sexu je to snadné. Nad těmito technikami má dokonalou kontrolu. Největší problém je naučit se zvládat techniky kontaktní, tedy techniku soulože a techniku "Sumata". Nejnáročnější je klasická soulož, neboť při té se muž snaží o přirozenou dominanci a protože dominance je mu vlastní, musí ji tantrická mistryně dokázat ovládnout a převzít ji po muži. Pokud to dokáže a muže od jeho touhy po dominanci "odstaví", může pomocí svých technik práce s poševními svaly muže kontrolovat a vést jeho vzrušení tak, jak potřebuje. Proto tantrické mistryně nejčastěji preferují polohy pro dominantní ženy, tedy "polohy žena nahoře", nejčastěji polohy "Na koníčka". Poskytnou muži plejádu pocitů, které dokáží navodit svíráním a povolování poševního svalstva, třením poševního svalstva o penis až po mistrovské rotační pohyby stěny pochvy po penisu. To vše je právě výsledkem mnohaletého posilování svalstva pánevního dna a zvládnutí velmi obtížných technik jeho stahování a povolování. Některé z těchto technik jsou popsány v článku "Cvičení pro posílení joni - svírání lingamu".

Ovládání a kontrola vzrušení muže při technice Sumta jee popsáno v článku "Tantrická mistryně a technika "Sumata".". Tato technik je považovaná za mistrovskou techniku právě proto, že tantrická mistryně při ní používá techniky které muži poskytují podobné pocity jaké prožívá při Tantrické masáži lingamu pomocí rukou, orálním sexu pomocí úst a souloži, tedy při pohlavním spojení. Tato technika sice pochází z Japonska, do mistrovského povedení však byla dovedena především v Indii a v zemích, kde je Tantra domovem.

Kontroluje tantrická mistryně své vzrušení?

Ano, tantrická mistryně musí umět kontrolovat nejen své vzrušení, ale i vzrušení muže. Její dokonalost spočívá v umění dokázat milování prodloužit až za hranice běžného prožitku, udržet vzrušení muže co možná nejdéle pod bodem za kterým již nelze vyvrcholení kontrolovat a prožít vyvrcholení jako první a svým vyvrcholením spustit vyvrcholení muže... Jak jednoduché...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)

St, 29/07/2020 - 00:03
 
Ájurvédské masáže - zakončení masáží

Ájurvédské masáže - zakončení masáží

Ájurvédské masáže - zakončení masáží

Hlavní téma: "Ájurvédské masáže".
Volné pokračování článků "Techniky ájurvédských masáží" a "Rituály nanášení a roztírání oleje".

Masáž poloviny tělaHarmony, celotělová olejová masáž i Ájurvédská masáž chrámová jsou vždy zakončeny položením levé ruky maséra na srdeční oblast masírovaného. Každá z těchto masáží trvá minimálně hodinu a půl. Za tu dobu masér provedl mnoho technik a cíleně se snažil uvolnit fyzické i psychické napětí masírovaného. Vzhledem k tomu, že techniky masáže jsou na straně maséra vedeny jako dotek v pozornosti, což je meditační technika. Vyžaduje velké soustředění a udržení pozornosti na to co dělá a přitom se snaží udržet ve stavu, kterému se řílá "láskyplná dobrotivost". Pocity "láskyplné dobrotivosti" lze přirovnat k pocitům matky hladící své malé spící dítě. Jsou naprosto zbaveny jakékoli sexuální složky a jsou výhradně láskyplné.

Naproti tomu se na straně masírovaného může stát, že se dostane do "stavu změněného vědomí". Změněný stav vědomí nebo také pojmenovaný jako změněný stav mysli, stav změněného vědomí, či stav rozšířeného vědomí je stav, který se výrazně liší od běžného stavu bdění, ale není stavem spánku nebo stavu, při kterém v mozku převládají vlny beta.

Pokud se takovou souhru mezi přijímajícím a dávajícím podaří navodit, pak dávající masírovanému věnuje svou energii, ten ji příjme a vrací ji zpět dávajícímu. Dochází k rotaci energie mez dávajícím a přijímajícím. Takováto rotace energie pak dokáže přímo zázraky...

Po ukončení masáže je proto naprosto nezbytné vyrovnat energie mezi dávajícím a přijímajícím. Zabrání se tomu, aby jí u jednoho nebo druhého nezůstalo víc, než je třeba. Proto je po ukončení masáže proveden rituál, který má poskytnout dostatek času pro vyrovnání energií a ukončení její rotace mezi dávajícím a přijímajícím. Není to žádná novinka, ájurvédské masáže se tímto rituálem ukončují všude tam, kde se tyto masáže staletí provádějí.

Masér přikryje masírovaného (leží na zádech) ručníkem tak, aby ho kryl od ramen až pod kolena. Chvilku se cíleně zklidní a pak ručník sejme tak, by odhalil hrudník. Svoji levou ruku přiloží na srdce masírovaného a po dobu 33 úderů svého srdce ji nechá celou plochou dlaně přiloženou na srdci masírovaného. U mužů je to snadnější, u ženy je vhodné rukou plošně uchopit prso tak, aby jeho bradavka byla uprostřed dlaně. Ruku pak masér nebo masérka přidrží na srdci. Pokud se vám to zdá nepatřičné a budete si myslet, že žena bude "protestovat", mýlíte se. Uvědomte si kolik času jste při masáži věnovali jenom masáži jejího hrudníku a bude vám jasné, že jakýkoli dotek na hrudníku nebude vůbec řešit.

Navíc přijímající okamžitě pozná, jak funguje tato technika, jejímž jediným cílem je vyrovnání energií mezi dávajícím a přijímajícím. Rotace energie se zpomaluje, dýchání se zklidňuje a srdeční rytmus se snižuje. Někdy může docházet k záškubům prstů ruky na straně maséra. Nedá se tomu zabránit a ani se o to nesnažte. Doba 33 úderů srdce maséra je dostatečně dlouhá na to, aby se energie vyrovnaly a zklidnily. Pokud máte pocit že je to naprosto zbytečný rituál, který jen masáž protahuje, mýlíte se. Nejspíš jste se asi nikdy nedokázali skrze dotek v pozornosti dostat do stavu, kterému se říká "láskyplné dobrotivosti". Až tohoto stavu rotace energie někdy docílíte a přijímající prožije "stav změněného vědomí", nebudete už nad tímto rituálem přemýšlet a zahrnete ho do závěru masáže.

Po celkovém zklidnění je masírovaný znovu přikryt ručníkem až po ramena. Dávající položí své ruce na ramena přijímajícího a pevně je přes ručník sevře do dlaní. Jedná se o pevný závěrečný dotek, který má za cíl "uzemnit" emoce a proudící energii a napomoci zklidnění a ztišení obou. Je to pocit který umocní pocity bezpečí, které provázeny celou masáž.

Tyto rituály rozhodně nepodceňujte, jejich význam možná doceníte později, až si uvědomíte jak potřebné toto závěrečné zklidnění a "uzemnění" je právě z ohledu vyrovnání energií mezi dávajícím a přijímajícím.

Když na úplný závěr masáže přijímajícího lehce pohladíte po tváři, rozhodně to nebude považovat za něco nepřijatelného. Naopak je to určité vyjádření vztahu, který jste v průběhu masáže mezi sebou nutně navázali.

Dopřejte masírovanému čas na to, aby si po masáži ještě chvíli odpočinul na masážním stole. Někdy se stane, že na něm usne.... Tím končí ájurvédská masáž...

Po masáži je masírovaný otřen od zbytků nevstřebaného oleje a může se obléknout a jít odpočívat domů nebo si chvíli lehnout v odpočinkové místnosti masérny.

Je vhodné, aby otření od zbytků oleje provedl masér. Utřít se sám je pro masírovaného "velmi namáhavá činnost". Když to za něj udělá masér, bude jen rád. Utíráte ale olej, ne vodu! Odstranit zbytky oleje z těla je nutné pomalu a s využitím "vykopírování" oleje do ručníku. Ideální je, když ručník neperete s dodáním aviváže a jeho povrch zůstane drsnější. Tehdy se do něho olej z kůže snadněji "vykopíruje" a kůže pak bude hladká, hebká a vláčná. Rozhodně nesmí zůstat mastná. "Vykopírujte" nejdříve jednu ruku po druhé, pak obě ruce najednou i s podpažím. Důkladně se věnujte ramenům a krku. Klidně tuto oblast přes ručník rozmasírujte pevným stiskem prstů a palců. Olej potřebuje čas na to, aby ho ručník nasál, proto nespěchejte. Přední stranu těla si masírovaný otře sám. Doporučuji pak navrhnout aby si důkladně otřel dlaně a "šáhl si" na ramena. Kůže bude po masáži opravdu dokonale jemná až hebká. Při masáži jste totiž provedli ten nejdokonalejší peeling jaký je možné provést - olejový peeling provedený olejem a kůží rukou maséra. Na kvalitě kůže to je znát!!! Někteří ji pak s úsměvem hodnotí jako "dětskou prdelku"... Také čas, který věnujete odsátí oleje z kůže, není rozhodně "ztracený". Mnoho lidí způsob, jak je otřete od oleje přirovnávají k pocitům z dětství, kdy je maminka jako dítě otírala po koupeli... Po mnoha letech to zažili znovu - u Vás.

Uvolnění krční páteře

Provádí se vsedě a je zaměřena na uvolnění krční páteře, ramen a šíje. Masér provede masáž ramen, šíje a krku se zaměřením na uvolnění lymfatických cest a uzlin. Pomalými a důraznými technikami je dosaženo uvolnění a ztišení. Celé odblokování zad a uvolnění krční a hrudní páteře je zakončena uvolněním v oblasti lopatek, které se provádí manipulační a dechovou technikou za úzké spolupráce maséra a masírovaného. Tato technika uvolní dlouhodobé blokace a umožní masírovanému hlubší dýchání.

 

POZNÁMKA
Článek se postupně rozšiřuje o další techniky masáže. Jejich popis je časově náročný a proto prosím o trpělivost.

Články s podobnou tematikou

St, 29/07/2020 - 12:43