Jste zde

Čakra

Čakra

Čakry jsou podle hinduismu a dalších, často s hinduismem kulturně spřízněných myšlenkových proudů, energetická místa (centra) v těle popisovaná jako vír nebo kruh. Podle těchto nauk slouží čakry jako složité převodníky a transformátory prány v lidském organizmu. Současná věda však nezná žádný fenomén, který by čakrám odpovídal. Níže uvedené teorie nejsou potvrzeny žádnými objektivními medicínskými testy.

Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu.

Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou dvojité a mají přední a zadní aspekt.

Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii. Se správnou funkcí čaker souvisí i tzv. rotace energie v čakrách, její význam i směr rotace je ale u různých zdrojů udáván různě, často i zcela protikladným způsobem. Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

  1. čakra - Kořenová čakra - Múládhára
  2. čakra - Svadhišthána - Sakrální čakra
  3. čakra - Solar-Plexus čakra - Manipúra
  4. čakra - Srdeční čakra - Anáhata
  5. čakra - Krční čakra - Višúddha
  6. čakra - Čelní čakra - Adžňá
  7. čakra - Temenní čakra - Sahasrára

První kořenová čakra, respektive hadí síla v ní uložená, je archivářem nebo strážcem obsahu vědomí ostatních šesti hlavních čaker. Na úrovni lidského těla je první kořenová čakra v úzkém kontaktu se zápěstím, s místem, kde obyčejně nahmatáme tep srdce. Energetické centrum vyššího Já člověka se nachází právě v srdci. Určitě není náhoda, že se nám během silného rozrušení takříkajíc třesou ruce a chvěje srdce. Emoce se ne náhodou projevují nenápadnými vibracemi rozrušeného těla. Dokonce i nervozita, například během setkání s neznámým člověkem, je energetická vibrace. Skrze auru vnímáme okolní svět, tyto osobní vjemy dávají informace energetickým centrům – čakrám.

Podobně jsou ve spojení hlavní čakry s dalšími vedlejšími čakrami. Například v rukách: první čakra – zápěstí, druhá čakra – palec, třetí čakra – prostředníček, čtvrtá čakra – malíček, pátá čakra – ukazováček.

Šestá čakra - Čelní čakra - Adžňá je v těsném spojení s třetím okem (místo uprostřed čela mezi obočím).

Sedmá čakra - Temenní čakra - Sahasrára je ve spojení se středem dlaně – a tím se kruh uzavírá. Otevření všech hlavních čaker a docílení volného proudění životní energie po této energetické dráze, přináší plné sebeuvědomění.


Zavřete oči a představte si čakry ve vašem těle jako rozsvícené žárovky

Určitě byste viděli tento energetický okruh málokdy zcela rozsvícený jako vánoční stromeček. Spíše uvidíte sem tam jasné světlo a sem tam jen poblikávající "unavené" světýlko. Čakry jsou jako pojistky, je-li cokoliv v těle nebo mysli člověka v nepořádku, nebo nesouladu, ať už dlouhodobě nebo spontánně, světýlka zhasínají. S tím souvisí, že vedlejších energetických center je v lidském těle mnohem více, ale to ponecháme stranou. Na této úrovni pracují zkušení léčitelé, mající schopnost napojit se na auru člověka a tím i na jeho energetický systém.

Okamžité uvolnění rozbouřených emocí: Lehněte si rovně na záda, bez podložky pod hlavou. Jste-li žena, položte na podbřišek nejdřív pravou ruku a na ní ruku levou. Jste-li muž, udělejte to obráceně: nejdřív ruku levou a na ní položte ruku pravou. Toto neopomeňte, je to důležité. Potom zavřete oči a zhluboka dýchejte. Nadechujte se nosem do břicha. Na pět vteřin zatajte dech a potom pomalu vydechujte ústy. Vydechujte ze svého těla vše, co vás rozhodilo. Vydechněte ze sebe veškerou nervozitu, všechny nepříjemné emoce a pocity. Vydržte několik minut, dokud nepocítíte navracející se harmonii tělesnou i myšlenkovou. Uklidníte tak chaos ve své hlavě i těle.

Čakry fungují jako strážci mentálních, emocionálních i fyzických procesů lidského těla. Probuzená hadí síla funguje jako spouštěč uzdravení, psychického i tělesného. Centrum, kde se nachází hadí síla (spící část našeho vědomí), je databankou všech našich minulých zážitků, šťastných okamžiků ale i nezpracovaných emocionálních zranění. Pokud půjdeme ještě hlouběji, dokonce je také archívem našeho rodu. V nejedné rodině se přenáší nezpracované životní události z generace na generaci. Proto se například velice často osud dcery podobá osudu její matky.

Energie hadí síly pracuje s podvědomím, zpracovává naše přání, afirmace a modlitby. Dávejte si ale pozor, jak svá přání formulujete. Afirmace podobná této: ,,Tak a teď udělám díru do světa“, vám moc nepomůže. V úrovni vědomí vám sice dodá sebevědomí a dobrý pocit, ale pro podvědomí je nesmyslná. Do podvědomí ukládejte pouze jasné, konkrétní vyjádření, formulujte přesně to, co si přejete.

Přesto je princip hadí síly mateřský, všeobjímající a láskyplný. Jde jen o to, umět se na její energii napojit v plném vědomí. Jde o to, dovolit této neviditelné síle, aby nám pomohla zpracovat naše sny a odstranit vše nechtěné, uložené v energetickém systému našeho těla. Potom samovolně dojde k uvolnění psychických bloků a zlepšení zdraví.

Lidské tělo zpracovává na neviditelné úrovni vše, co se v nás i kolem nás děje. Všechny průvodní jevy mezilidských vztahů a tím i emoce, radost i smutek. Lidské tělo vše zpracované poté odzrcadluje v podobě tělesného nebo psychického napětí nebo pocitu štěstí a spokojenosti. Pozitivní myšlení a udržení pozornosti v přítomném okamžiku je naprosto nezbytné pro celkovou harmonii lidského bytí. V opačném případě dochází ke strnulosti a nebytí v harmonii a lásce.

(Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Čakrahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ a webu https://www.psychologiechaosu.cz/hadi-sila/cakry-a-tri-sily-v-cloveku/)

 

Literatura a zdroje

Štítky: