Jste zde

Žena po čtyřicítce a výrazně mladší partner

Žena po čtyřicítce a výrazně mladší partner

Hlavní téma: "Zdravá sexualita".

„Krize mileneckého vztahu nastává v okamžiku, kdy dostanete zálusk na dceru své milenky.“
(Richard Aldington, anglický spisovatel a básník 1892 – 1962)

Téma článku nemá za cíl jakkoli kohokoli moralizovat, radit nebo cokoli komukoli doporučovat... Je to opravdu jen úvaha na téma "Žena po čtyřicítce a výrazně mladší partner nebo milenec". Obsah článku souvisí se zamyšlením "Co je to větší věkový rozdíl partnerů?".

To, že si muži ve středním věku rádi pořizují mladé milenky, někdy partnerky, není nic neobvyklého. U mužů se tento jev často spojuje s krizí středního věku. Skoro se něco podobného v dnešní době považuje za právo, které muž má, aby mohl naplno žít....

Ale zanechme úvah o mužích a podívejme se na opačnou situaci - když si žena ve středním věku pořídí výrazně mladšího milence nebo partnera. Je logické, že i ženy musí mít právo a šanci zamilovat se do výrazně mladších mužů. Společnost už však k této variantě partnerských vztahů tak moc vstřícná není.

Milenec nebo partner?

Tato otázka je asi zásadní pro další průběh událostí. Pokud si žena jako "bokovku" pořídí mladého milence, pak se jedná především o milence, nikoli o partnera. Jejich vzájemné závazky vlastně končí po sexu. Pokud tento rozsah společných aktivit udrží, nemusí řešit situace a problémy, které mohou následovat. Proto se milencům starších žen něžně říká "zajíček", "koloušek", "sameček", "hřebec" nebo "kanec". Prostě to vystihuje potřebu ženy s někým si pohrát nebo s ním prožít intenzivní milenecký vztah. Může za tím ovšem být i potřeba ženy dokazovat si, že je stále ještě atraktivní a žádaná...

Důvodů, proč si žena pořídí mladšího milence může být mnoho. Zase je to naprosto individuální hodnocení každé ženy.

 • Není spokojena se svým sexuálním životem.
 • Není spokojena se svým sexuálním partnerským nebo manželským životem.
 • Není spokojena se svým emočním životem.
 • Hledá vzrušení a změnu.
 • Hledá někoho, kdo by ocenil její zkušenosti a věnoval jí svou pozornost.
 • Potřebuje si dokazovat, že je stále žádaná a atraktivní...

Ať už jsou důvody jakékoli, vždy se jedná o milence a v případě manželství nebo partnerství o nevěru a případně i dlouhodobý paralelní vztah. Zvláště pokud je takovýto vztah dlouhodobý, je otázkou, zda je pro manželství nevěra horší než paralelní citový vztah nebo naopak.

Pokud je cílem ženy otěhotnět s mladým milencem, pak se často stává, že žena po dosažení svého cíle vztah přeruší, protože jí šlo hlavně o to, aby otěhotněla a byla matku. Důvodu, které k takovémuto sexuálnímu vztahu vedou mohou být různé a vždy jsou individuální. Za všechny dva hlavní:

 • Žena nechce mít dítě se svým manželem nebo partnerem.
  Když žena nechce mít dítě se svým manželem, pak to svědčí o vážnějších problémech ve vztahu, než je jen touha mít dítě s někým jiným.
 • žena nemůže mít dítě se svým manželem nebo partnerem. Pokud žena nemůže mít dítě se svým manželem nebo partnerem, pak těch důvodů může být víc a některé mohou být dokonce racionální. Jen letmo si některé z nich pojmenujme:
  • manžel dítě mít nemůže kvůli své neplodnosti nebo nízké kvalitě spermií
  • manžel dítě mít nemůže kvůli své dědičné chorobě, která by mohla postihnout i dítě
  • manžel mít dítě nechce a dělá vše proto, aby žena neotěhotněla

Každý si jistě dovede domyslet, že pokud se jedná o potřebu páru mít dítě, pak takový výrazně mladší sexuální partner ženy ani nemusí být považovaný za jejího milence, ale spíše za rodinného přítele, který řeší problém s dítětem a nemá za cíl rozbití vztahu manželů. Dá však hodnotit, že je takovým "rodinným přítelem" pouze za předpokladu, že manžel o všem dopředu ví. Takováto varianta se občas stává, rozhodně však není pravidlem. Daleko častěji žena podnikne sexuální vztah s mladým mužem kvůli oplodnění tak nějak bez oficiálního souhlasu manžela s cílem mít dítě, mít s manželem rodinu, po které oba touží. Dá se to přirovnat k takovému umělému oplodnění "naostro".

V případech, kdy žena po dítěti touží a chce ho mít za "každou cenu", pak je logické, že si vybere muže, který je jejího oplodnění schopen nejsnadněji a tedy muže mladého.

Znovu opakuji, že se jedná jen o úvahu a že život je mnohem složitější, než si jakákoli úvaha může představit.

Důvody proč ženy hledají mladšího partnera

Těch důvodů může být tolik, kolik je žen, které se pro takovýto výběr partnera rozhodlo. Ale mezi nejčastější důvody patří především:

 • emoční důvody
 • sexuální důvody - rozdílná potřeba sexu mezi stejně starými partnery
 • biologické důvody

Volba ženy pro mladšího partnera je významnou událostí v jejím životě. Takto významnou událostí je samozřejmě každá volba životního partnera. Jen ten větší věkový rozdíl časem může přinést některá omezení a problémy. Je dobré o nich vědět, chápat je a být na ně připravený.

Pro ilustraci varianty takového vztahu si dovolím jeden příběh, který se tématu "Žena po čtyřicítce a výrazně mladší partner nebo milenec" dotýká.

Znal jsem partnerský, milenecká pár, kdy žena byla ve věku 42 let, měla syna, o kterého se starala babička a mladého partnera, stáří 28 let. Jejímu synovi bylo asi něco přes dvacet let a studoval vysokou školu. Přítel úspěšně pracoval a byl materiálně dobře zajištěný. Vztah mezi přítelem a synem byl víceméně kamarádský a oba ho moc neřešili. Žena neskutečně toužila po tom, aby s přítelem měla dítě. On bez jakýchkoli zábran hovořil o tom, že s ní žije proto, že ho může v sexu něco naučit a že mu sex s ní vyhovuje. K otázce početí dítěte se zcela veřejně postavil tak, že až bude chtít mít dítě, pak si ho pořídí s nějakou jinou ženou. I přes to, že se žena až hystericky snažila otěhotnět, příroda měla rozum a nepodařilo se jí to. Zato její milenec splnil po několika letech jejich bouřlivého soužití to, co neustále hlásal a povil dítě s jinou éterickou bytostí... Je to jen příběh, ale pravdivý.

 


Pokusme se nyní společně zamyslet nad důvody, pro které žena volí mladšího partnera.

Emoční důvody

Často se uvádí, že si žena hledá mladšího milence, protože si se svým partnerem potřebuje změnu. Nemyslím si, že by spokojená žena v partnerství nebo manželství z jakýchkoli důvodů měnila svého partnera. Spokojená žena nebude ani řešit to, zda její manžel je nebo není vhodným otcem jejich dětí. Takto spokojená žena ve fungujícím manželství neuvažuje ani se tak nechová.

Láska je cit, emoce a nedá se logicky vysvětlit nebo potlačit. Může zasáhnou jako blesk z čistého nebe. Některé ženy této prudké emoci neodolají a většinou nezkoumají, proč je opětovaná z druhé strany. Určitě se najdou páry, které něco podobného zažily. Starší žena se zamilovala do mladšího muže a spokojeně prožili zbytek živa. Vždy se něco podobného může stát a může to přímo příkladně fungovat. Je však potřeba si uvědomit, že statisticky ve vztazích funguje Gaussova křivka. Na jedné straně budou páry, které takovouto situaci dokonale zvládnou a na druhé straně křivky budou páry, které ji neustojí. A mezi tím se podle Gaussova křivky bude pohybovat většina.

Z pohledu citu, lásky, něhy, sexuálních prožitků i založení rodiny vztah mezi starší ženou a mladším mužem nemusí představovat vůbec žádný problém. Záleží totiž především na těch dvou lidech, na tom, jak si svůj vztah dokáží prožívat, udržet a rozvíjet. Pokud z jedné nebo druhé strany nebude dostateční snaha vzájemně se chápat, respektovat se a vycházet si vstříc, společně řešit radosti i starosti, pak bude mít problémy jakýkoli vztah, bez ohledu na věk partnerů.

To, s čím je potřeba počítat je fyzická změna, která nebude stejná u muže a u ženy. Stárnou budou oba stejně, ale rozdíl věku mezi partnery bude poznat. Je proto nutné s tímto stavem počítat a být na něj připravený. Nejedná se přitom ani tak o to, že žena bude fyzicky starší a pro někoho možná méně atraktivní. S tím se páry v láskyplném prostředí dokáží kontinuálně vyrovnat. Rozdíl však bude stále výraznější pro jejich okolí a mnohdy je právě to okolí problémem, který zasáhne do jinak pěkného vztahu. Neřeším nyní situaci, kdy je ženě 40 let, má sportovní postavu a její tělo je skoro dokonalé. Tyto problémy se mnohem více začnou projevovat v pozdějším věku, kdy věk na ženě bude přece jen zřetelnější a muž dosáhne svého fyzického vrcholu. Znovu pakuji, že pro vzájemný vztah mezi mladším mužem se starší ženou to nemusí znamenat žádný vztahový problém. Jen je nutné o tom vědět a být si vědom toho, že jednou se tento rozdíl začne fyzicky projevovat výrazněji a že je potřeba na to být připravený.

Budeme se tedy zabývat ženami s pochybnostmi nebo ženami, které uvažují o rozchodu se svým partnerem a nebo se s ním už rozešly.


Sexuální důvody

Rozdílná potřeba sexu mezi stejně starými partnery se začne projevovat v přirozené podobě právě ve středním věku. Zatímco muž má svůj sexuální vrchol mezi 20 až 35 lety života, u ženy je vrchol sexuální potřeby posunutý k věku od 30 do 45 let. Toto rozmezí je samozřejmě naprosto individuální a vypovídá pouze o tom, že sexuální potřeby mužů a žen se vzájemně zcela nekryjí. Muži mají nejvyšší potřebu sexu v mladém věku a se zvyšujícím se věkem tak trochu "vyhasínají". navíc se přidávají problémy s erekcí, které se ovšem dají korigovat využitím účinných léků na erekci. U žen je to složitější. Žena potřebuje na své plné sexuální "probuzení" více času a sex si užívá nejvíce a nejsilněji spíše v období středního věku. Prostě největší potřebu ženy mívají právě tehdy, když jejich muži pomalu "vyhasínají". Znovu opakuji, že se to nedá zobecňovat a rozhodně se to nedá použít jako argument u konkretních partnerských vztahů. Je však možné s takovouto variantou uvažovat a být na ni připravený. Z tohoto pohledu by pro ženu ve střením věku byl ideální milenec muž mladší, ne-li výrazně mladší. On má energii, ona zkušenosti.


Biologické důvody

Ženy, které doposud neměly děti a jejichž biologické hodiny intenzivně tikají a někdy až bijí na poplach, ví, že když rychle neotěhotní, mohou zůstat bezdětné. Nebo budou muset podstupovat řadu vyšetření a případně i léčbu neplodnosti. Příjemná není ani varianta umělého oplodnění. Nejhorší však je to čekání, až bude test gravidity pozitivní.

Kdysi jsem slyšel jeden vtip na léčení neplodnosti u žen:

Víte, ve kterých lázních v České republice má léčba ženské neplodnosti nejlepší výsledky?
Přece v lázních, které jsou ve městě, kde sídlí vojenská posádka...

Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že muži mají nejkvalitnější sperma mezi dvacátým a třicátým rokem života. Svědčí o tom i to, že problémy s kvalitou spermií mají dnes muži ve stále mladším věku. V dnešní době kvalita spermií prostě s věkem klesá. Existuje samozřejmě celá řada doporučení, jak si kvalitu spermií zachovat do vysokého věku, ale ani dodržování těchto metod nemusí být dostatečně účinné. Zatím nikdo nenašel řešení, jak kvalitu mužských spermií v dnešní době přirozeně zachovat. Řešením je sice spermie zmrazit a takto je "zakonzervovat", ale nejrozumnější je pořídit si potomka v době, kdy k tomu muž má od přírody ideální podmínky. Tedy mezi dvacátým a třicátým rokem života. 

Jeden čtenář webu uvedl zajímavý názor: "Proč se stresovat, když mohu svoje spermie zachovat ve zmrazeném stravu a žena je může využít, kdy bude chtít!!!"
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem mu odpověděl nějak takto: " I pizza se dá koupit zmrazená, ale čerstvě vytažená z pece, ve které se topí dřevem, chutná mnohem, mnohem lépe".

Vraťme se však k těm biologickým důvodům pro které si ženy ve středním věku hledají mladší nebo výrazně mladší milence a partnery. Myslím si, že žena, která hledá partnera by "vypočítavě" přemýšlela o tom, jak kvalitní má sperma. Alespoň jsem se ještě nikdy nesetkal s tím, že by při sexu byla jednou ze stěžejních otázek zájmu o muže kvalita jeho spermatu... Pravdou však je, že žena může jednat podvědomě. Příroda ji ovlivnit k výběru partnera, se kterým by tito ještě mohlo jít... a pravdou je, že největší kvalitu spermií mají muži mezi 20 až 30 rokem věku. Ženy kolem čtyřicítky, ale i starší, snadněji otěhotní s mužem kolem třiceti nebo i mladším, než se se stejně starým partnerem. Prostě méně kvalitní vajíčko se snadněji spojí s aktivnějšími spermiemi, kterých je navíc větší množství. Někteří starší muži ve středním věku jsou proto dnes v nevýhodě. Problémy s neplodností jsou prokazatelné a nárůst neplodnosti je statisticky dlouhodobě sledovaný. Dříve se problém neplodnosti týkal spíše žen, dnes stále častěji mužů. A to může být přímo tragická kombinace.

I v historii (ale i současnosti) měli a mají i staří muži děti s mladšími ženami. Ono to totiž platí i opačně. Kvalitní vajíčko může oplodnit i lenivější, méně kvalitní spermie. Je to nejlogičtější vysvětlení pro situaci, kdy starší muž oplodní mladší ženu. Nabízí se ovšem i možnost, že v dosahu je vojenská posádka....

Poměr s mladým mužem a rodinné problémy

Nikdy se nesmí paušalizovat dopředu vše zatracovat. Vztah dvou lidí je vztah hlavně těch dvou a ostatním lidem by do toho teoreticky nemělo nic být. Takhle uvažuje většina lidí, kterých se něco podobného netýká. V okamžiku, když však dcera ve středním věku svým postarším rodičům představí například o 20 let mladšího partnera, jdou většinou představy o toleranci a nadhledu rodičů stranou. Asi první, co je napadne, budou mnohé příběhy, které zažili nebo se s nimi setkali ve svém okolí. Ze zkušenosti ví, že vztahy mladšího muže s výrazně starší ženou obvykle dlouho nevydrží. Podobná reakce rodičů se však dá očekávat i v případě, že by mladá dívka nebo mladá žena měla vztah s výrazně starším mužem. U velkého věkového rozdílu se dá předpokládat, že se sešli dva lidé s výrazně jinými představami o životě a se značně odlišnými životními zkušenostmi.

Velký věkový rozdíl není jen o tom, že jeden z partnerů je výrazně starší, než ten druhý. Pokud se jedná o vztah, ve kterém má jeden z partnerů dítě, pak velký věkový rozdíl může vést ke srovnávání právě s dítětem. "Vždyť by to mohl být jeho brácha a ne nevlastní otec" nebo "Tvůj partner je skoro tak starý jak tvůj syn". Právě tato srovnání jsou asi nejproblematičtější. To asi bude nejčastější argument rodičů ženy, která si přivede výrazně mladšího partnera. A nejen rodičů! Bohužel, tak tento vztah bude vnímat i okolí páru.

A jak bude vnímat dítě nebo děti svého "nového tátu", když bude jen o málo starší jak oni? Není snadné se vžít do pocitů dítěte, kterému matka představí "nového otce". Ne všechny děti to ustojí, přijmou a smíří se s tím. Může se snadno stát, že dítě začne takovýto vztah bojkotovat nebo přímo sabotovat. Kdo si myslí, že vše musí být v pohodě, měl by si na chvíli představit, jaké by to bylo pro něho, kdyby byl najednou postaven do role, kdy jeho otec by mohl být jeho starším spolužákem nebo kamarádem. Už představa, že se miluje s jeho matkou mu může být až odporná nebo nesnesitelná. Děti přemýšlí a chovají se mnohdy jinak, než si rodiče přejí. Při rozhodování žena musí vzít do úvahy i to, že pokud má děti, pak její mladý partner chtě nechtě bude v roli jejich nevlastního otce. Zamilovaná žena neuvažuje úplně racionálně. Prostě se řídí svými emocemi k partnerovi a mnohdy ani nedokáže domyslet, co bude prožívat nebo muset řešit její okolí. Děti se za svého "nového otce mohou stydět. Mohou za tuto situaci, kterou nezavinili a nemohou ovlivnit začít svou matku nenávidět. Mnohdy dokonce oprávněně...

Ani argument, že žena vedle mladého muže omládne a že jí případné další těhotenství a dítě s ním posune myšlenkově k mladšímu partnerovi, nemusí vždy platit. Zcela jistě každé mateřství ženu v každém věku "omladí". Je však otázka, jak bude nové dítě přijato jeho staršími sourozenci. Je to individuální a rozhodně se nedá dopředu odhadnout, jak starší sourozenci přijmou svého nového bratra nebo sestru. Bude asi moc záležet na vztazích dětí k jejich matce a na tom, jak se podaří nastavit vztahy s novým otcem. V takovémto případě asi bude velký význam hrát i osobnost mladého otce a také jeho schopnost najít v nové rodině své místo. To je ale nakonec problém v mnoha jiných rodinách, kde přitom rozdílný věk matky a jejího nového partnera, nového "otce" nemusí být nijak výrazný.

Ještě mne napadá jedna možnost, jak se takovýto výrazně velký věkový rozdíl může projevit. Zcela hypoteticky se může stát, že onen výrazně mladší partner, i přesto, že bude otcem ženina dalšího dítěte, bude svými názory a chováním bližší k ženiným dětem. Ne, že by jim chtěl být otcem, ale může se stát jejich parťákem. Může se v něm probudit přirozená touha být s mladými a proto se snáze přizpůsobí tomu, že s "dětmi" půjde na diskotéku nebo do hospody na pivo, než by se staral o dítě a starší manželku. Po nějakém čase žena může zjistit, že její mladý manžel nebo partner se stal jejím dalším dítětem o které se musí strat. Ale to je jen taková úvaha navíc.

Není nutné vše dopředu zatracovat. Je nutné s tím počítat a hledat optimální řešení.

 

Nemístná poznámka:
"Je věk, kdy žena musí být krásná, aby byla milovaná.
A potom přijde věk, kdy musí být milovaná, aby byla krásná."

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)