Jste zde

Breadcrumbing - flirtování pomocí on-line komunikace

Breadcrumbing - flirtování pomocí on-line komunikace

Hlavní téma: "Vztahy mezi lidmi".

Určitě z každodenního života znáte případy lidí, kteří působí dojmem, že by se rádi s někým seznámil. U té skupiny, o které budu psát, je jen divné to, že "na poslední chvíli" ztratí zájem nebo "ucuknou". Flirtují, ale jen tak, aby je to k ničemu zásadnímu nezavazovalo. Někteří pak tento trend nezávazného laškování dotahují k dokonalosti a z flirtování s jinými lidmi si udělali skoro "koníčka". Probouzet a udržovat emoce nebo naděje se stalo jejich zábavou a mnohdy je snad i vzrušuje.

Jedná se o flirtování přes SMS, maily nebo krátké textové zprávy. Obecně by se dalo takovéto jednání přirovnat k flirtování za pomoci elektronické komunikace, tedy řečeno dnešní terminologií prostředky on-line komunikace. SMS, maily nebo krátké textové zprávy se totiž v dnešní době stávají naprosto běžnou součástí dnešního života. Jsou také součástí včetně sociálních sítí, na kterých mají své profily především lidé, pro které je být On-line skoro životní nutností..

Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.
(Dante Alighieri)

Této formě milostné nebo "partnerské" komunikace se říká Breadcrumbing (v překladu "drobení chleba", "sypání zrní ptáčkům"). Nezáleží přitom na tom, kterým z uvedených komunikačních kanálů se zprávy předávají. Podstatné je to, že jejich obsah je "nadějný", "vzbuzuje očekávání a představy" o tom, že to ten druhý s Vámi myslí dobře a že mu na Vás záleží. Přitom se vlastně jedná pouze o nezávazné flirtování jehož obsah by se mohl chápat i jinak. Z pohledu toho, kdo tyto zprávy dostává, se jedná o komunikaci ze které by mohly vypovídat o tom, že budujete vztah. Fakticky se však ze strany toho, kdo SMS zprávy nebo maily s tímto úmyslem posílá, se jedná o hodně nevhodnou zábavu. Hlavním cílem je v lidech naděje a emoce probudit, ale ve skutečnosti o žádný vztah a dokonce ani o setkání žádný zájem nemají. Jde tedy jen o zábavu, která však pro člověka, který jí uvěří, může představovat trauma nebo zklamání ve chvíli, když zjistí, že se stal jen cílem posměchu a hloupého flirtování nebo žertu.

Nechci říct, že se jedná o nějakou úchylku, ale normální to rozhodně není. Dokonce se stává, že podobnou zábavu si oblíbí lidé, kteří již mají partnerské závazky nebo jsou v partnerském či manželském vztahu. Otázkou pak je, zda tento způsob zábavy nebo vzrušení neprovozovali už dříve, v období, kdy závazky ještě neměli. Mohlo se pak stát, že do závazného vztahu tak nějak "spadli", ale to na vztahu k jejich oblíbené kratochvíli nebo formě vzrušení nemuselo nic změnit. Partnerský nebo manželský vztah pak jejich "koníčka" jen posunul do utajení, na svých návycích však v některých případech nehodlají nic měnit.

Pokud se takováto forma emotivní komunikace někomu připadá jako nevinná zábava, pak si představte na místě partnera nebo partnerky takovéhoto člověka sebe sama. Pochybuji, že by Vám bylo příjemné zjistit, že Váš milý nebo Vaše milá, si čile flirtuje nebo eroticky koresponduje s mnoha dalšími lidmi...

Představte si však i to, jak se asi cítí ten, kdo do této formy určitého příslibu vztahu po SMS nebo mailů vloží svou důvěru. Jsou lidé, kteří tomu, co jim kdo řekne nebo napíše opravdu věří a následně, na základě těchto příslibu sní a košatí své představy o tom co bude. Srážka s realitou pak může, a také bývá, opravdu bolestivá. Mnoho lidí takovéto zklamání nakonec poznamená podobně. Jako by se nejednalo jen o vysněný vztah po SMS nebo obsahu mailů, ale o skutečný, reálný vztah. Přísliby, představy a touhy zhmotněné v očekávání mohou způsobit podobné zklamání a ztrátu důvěry v lidi, jako zklamání v reálném životě.

Často se k této podobě flirtování uchylují lidé s malým sebevědomí. Ozvou se tehdy, když si potřebují něco dokazovat nebo když si potřebují zvednout sebevědomí a ví, že právě jste on-line, tedy po ruce...

Často se takováto forma flirtování váže i na jiný vztah a tím je "Benching" - nejistý vztah. Takovéto flirtování pak má za cíl udržet iluzi, že vztah pokračuje, jen na něj není dost času. Lidé si mnohdy ani neuvědomí, že to může znamenat i to, že takovéto flirtování má za cíl Vás jen "udržet v záloze" (na lavici... na "čekačce"...).

Pokud mezi svými přáteli zjistíte, že podobnou zábavu provozuje, pak se rozhodně nestavte na jeho stranu, ale jasně mu dejte najevo, že takovéto chování neschvalujete. Pokud se něco podobného týká Vašeho přítele nebo přítelkyně, pak trvejte na rázném ukončení podobného chování nebo vztah raději ukončete. Může se totiž stát, že tolerováním podobného, na první pohled "neškodného" flirtování, si do budoucna zaděláte na vážné partnerské problémy. To, co se zpočátku může zdát jako nevinná legrace a zábava, může tu a tam přerůst v nevěru nebo o pokus o ni. Od nezávazného flirtování k nápadu zjistit, "co by se stalo, když?"..., může být jen velmi krátká cesta.

Breadcrumbing většinou vede jenom k nezávaznému sexu, vážný vztah od takovéhoto člověka nečekejte.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje