Jste zde

Komunitní život asexuálů

Komunitní život asexuálů

Volné pokračování článku "Asexualita" a článku "Sexuální orientace".

Zásadní změnu v pohledu na asexualitu přinesl až internet. Asexuálové jsou totiž lidé, kteří svoji "sexuální orientaci" nijak nevystavují na odiv, neprovokují a tedy se o nich dost dlouho ani moc nevědělo. Protože nemají, jako homosexuálové a lesby, potřebu vyhledávat stejné pohlaví, nepotřebovali se nikdy ani sdružovat jako lidé homosexuální orientací. Díky internetu se tito lidé byli schopni názorově potkat teprve až na internetu, kde začali řešit otázku, proč se liší od většinové populace. Internet jim tedy umožnil vzájemně poznat, že nejsou se svým nezájmem o sex tak ojedinělí. Začali proto řešit na internetu nejen svou asexualitu, ale především svou situaci ve společnosti. Navzájem si začali předávat zkušenosti, jak se postavit k některým životním situacím, ve kterých se nacházeli nebo dodnes nachází.

Největší diskusní skupinu asexuálně orientovaných shromáždil David Jay, mladý Američan, který tento problém označila jako asexualitu. Původně se jednalo o velmi malou internetovou komunitu podobně smýšlejících lidí, ale postupně se zvětšovala a začleňovalo se do ní stále více lidí. Rozvoj této internetové komunity měl velký dopad na životy mnoha lidí, kteří si se svým postojem k sexuálnímu životu nevěděli rady.

Diskusní fórum AVEN (Asexual Visibility and Education Network) - společnost asexuálních lidí, byla založena v roce 2002 Davidem Jayem z USA. Dnes má více jak 70 tisíc registrovaných členů a neustále se rozšiřuje. K internetovému společenství, které samo sebe označuje jako "A-pride", což znamená přibližně "bez chtíče", se nehlásí ani sexuální devianti, lidé impotentní nebo trpící sexuálními problémy.

Na tomto webu je asexuální člověk definován jako někdo, kdo nemá a nehledá zkušenosti se sexuálním životem a necítí žádnou sexuální přitažlivost k jiným lidem. Je zde také vysvětlen rozdíl mezi touto vrozenou „sexuální orientací“ a vědomým odmítání sexu ve formě celibátu. 

Pro celibát se lidé mohou rozhodnout dobrovolně, ale asexuální člověk se s pocitem absence sexuální přitažlivosti už narodí. Nemůže svůj postoj k sexualitě nijak ovlivnit ani změnit. Do sdružení společnosti AVEN se hlásí lidé pro které je sex něco bez čeho mohu žít, co je neláká, nepřitahuje a nezajímá. Přitom ale jinak žijí stejně jako ostatní lidé. Na této stránce je asexuální člověk definován jako někdo, kdo němá zkušenost se sexuální přitažlivostí. Je tu také vysvětlen rozdíl mezi touto "sexuální orientací" a celibátem. Pro ten se totiž lidé rozhodnou dobrovolně, ale s tím, že necítí přitažlivost, se už lidé narodí a je to tedy jejich součástí ať chtějí nebo ne.

Za nejdůležitější asexuálové považují vysvětlit většinové heterosexuální společnosti, že jejich nezájem o sex není ani nemoc ani duševní choroba. Vzhledem k tomu, že asexualita je mnohem nenápadnější a není nijak agresivní, je pravděpodobné, že jejich pohnutky pro odmítání sexu budou mnohem snadněji přijímané jak homosexualita.

Společenství AVEN má i svou vlastní vlajku. Jsou na ní čtyři barevné vodorovné pruhy. Každá barva pruhu má svůj symbolický význam:

  • černá označuje asexualitu
  • šedá představuje neurčitou hranici mezi sexualitou a asexualitou
  • bílá představuje sexualitu
  • fialová představuje asexuální komunitu

Blíže na www.feminspire.com.

Stane se asexualita hnutím?

Asexualita se pravděpodobně nestane žádným novým hnutím, které by se nějak organizovalo nebo se prezentovalo na veřejnosti asexuálními pochody. Asexuálové netouží na sebe zbytečně upoutávat pozornost většinové společnosti. Naprostá většina těchto lidí doposud žila a žije slušně a v klidu a nikdo o jejich orientaci nemusel mít ani tušení. Jen byli tak nějak divní tím, že se sexuálně neprojevovali. Pro tyto lidí bude samozřejmě kontakt s lidmi podobně smýšlejícími nebo přírodou orientovanými na asexualitu potřebný. Už jen proto, že i asexuálové chtějí normálně žít, zajímají se o přírodu, chtějí mít přátelské vztahy a případně i jejich formou milovat jiné lidi. Jen se nechtějí vystavovat tlakům, které by je nutily vysvětlovat, proč odmítají sex. Mezi podobně orientovanými lidmi tento tlak nenastává a proto je i pravděpodobné, že se mezi sebou budou více stýkat nebo se navzájem vyhledávat.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(A)