Jste zde

Masturbace v kruhu

Masturbace v kruhu

Hlavní téma: "Autoerotika - masturbace a onanie".
Volné pokračování článku "Nepenetrační sex - "frottage" - sexuální tření".

Masturbace je pro každého člověka zdraví prospěšná sexuální technika. Nejčastěji se masturbace spojuje s uvolněním sexuálního napětí jednotlivce, muže nebo ženy. Připomeňme si některé základní pojmy, které se k masturbaci váží:

Některé masturbační techniky se poměrně často využívají i v párovém intimním životě. Nejčastěji je to vzájemná masturbace nebo společná masturbace ve dvojici. Méně známé jsou pak techniky používané ve skupinovém sexu.

Pro souhrnnou představu uvedu základní přehled technik při kterých jste na to minimálně dva:

Mezi méně známé techniky skupinové masturbace patří "masturbace v kruhu". Jedná se o techniku skupinového sexu při které skupina mužů nebo chlapců vytvoří kruh a masturbují sebe nebo se masturbují navzájem. Masturbace v kruhu se však netýká jen mužů. Stejně tak mohou masturbovat v kruhu ženy. Mohou masturbovat každá zvlášť nebo se masturbovat navzájem. Aby toho nebylo dost, můžete se setkat i se situací, kdy v kruhu masturbují muži i ženy. Samozřejmě mohou masturbovat každý zvlášť, ale i sebe navzájem...

Pokud se vám tato tento pohled na masturbaci zdá podivný, tak je to možná proto, že jste se nikdy neocitli mezi lidmi, pro které je masturbace zábava, legrace, povyražení... Obvykle se masturbace spojuje s osobní intimitou a mnozí lidé se za sebeuspokojování až někdy stydí. Jsou však i lidé, kteří si s masturbací zas tak moc hlavu nelámou a o studu se u nich rozhodně mluvit nedá.

Masturbace v kruhu nejspíš nebude nikdy "masovou záležitostí". Pokud se však vytvoří ta "správná atmosféra" nebo je dostatek alkoholu (často oboje najednou) a zábava se pomalu ale jistě posouvá ke ztrátě nebo potlačení zábran, pak se může stát, že malá erotická jiskra přeroste v masturbační požár... Týká se to především mladších ročníků, často studentů, nejčastěji středoškoláků a vysokoškoláků. Tedy lidí, kteří se rádi baví a rádi slaví... Takováto masturbace bývá považována za zpestření párty, "vodvaz", navození erotické atmosféry, ve které se pak dá dělat ledacos...

Motivace lidí, kteří masturbují v kolektivu může být různá. Už jsem zmínil jako jeden z důvodů zábavu, která se tak trochu vymkne zavedeným pravidlům. Důvodem však samozřejmě může být i homosexuální orientace lidí ve skupině nebo potřeba uvolnit sexuální napětí ve skupinové aktivitě. Pro homosexuální jedince skupinová masturbace může představovat určitou rituální formu přijetí do skupiny stejně orientovaných mužů nebo žen. Může se však jednat i o náhradní sexuální aktivitu v podmínkách, kdy pravidelná sexuální aktivita mezi mužem a ženou není možná, tedy například ve věznicích, internátech nebo ubytovnách dospívajících a mladých lidí.

Jedním z motivů však může být i vyjádření určité dominance, například v chlapeckých kolektivech. Takováto zábava může být i nezvyklým způsobem vyjádření "chlapáctví" nebo získání obdivu, kdy masturbace slouží k porovnání schopnosti ejakulovat jako první, poslední nebo vydržet co nejdále. Skupinka chlapců si určí pravidla podle kterých se pak "soutěží". Nemusí se Vám to líbit, ale prostě tomu tak někdy je...

Masturbace na kurzech, seminářích a workshopech...

Nesmím zapomenout na masturbaci, která může být součástí kurzů, seminářů nebo workshopů, které organizují různé skupiny lidí pod hlavičkou "osobního rozvoje", "ženského kruhu", "mužského kruhu", "poznání sebelásky" nebo tantrických kurzů a dalších... Masturbace v těchto případech bývá plánovaným bodem programu. Záleží pak na tom, kdo takový kurz vede, jakou formu masturbace zvolí a jakou účastníci jsou schopni a ochotni akceptovat. Pak se může stát, že se skupinové masturbace zúčastní lidé, kteří to, že zažijí něco podobného, by od sebe nikdy neočekávali...

Při výuce masturbace v rámci sebepoznání bych si troufl prohlásit, že se nejspíš jedná o "nejpřijatelnější formu" skupinové masturbace. Vytvoření kolektivní energie, při které lidé společně prožijí svá vyvrcholení, je zcela bez nadsázky velmi silným zážitkem pro každého jedince i pro kolektiv jako celek. Tyto kurzové kolektivní sexuální aktivity formou masturbace jsou totiž prováděny až po intenzivní přípravě a mnoha meditačních a dalších společných technikách. Je to takový "zlatý bod" večerního programu... Pak je mezi účastníky vytvořena natolik intimní atmosféra, která prožití takové společné události dovoluje. Intimní osvětlení, vůně, hudba, nálada... a především kvalitní, opakuji KVALITNÍ odborné vedení celé kolektivní masturbace, bývá zárukou, že nikdo z lidí, kteří se jinak ani nemusí moc dlouho znát, nebude švindlovat... a po společném prožitku vyvrcholení nebude mít nepříjemný pocit nebo výčitky.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)