-A A +A

Jste zde

Multiorgasmická žena - co by ní měl muž vědět?

Multiorgasmická žena - co by ní měl muž vědět?

Volné pokračování článku "Prožitek a orgasmus" a "Vícenásobný orgasmus ženy".

Docela mne překvapilo, kolik dotazů bylo zaměřeno ani tak ne na problémy v sexu, ale na to, "jak docílit toho, aby žena prožívala více orgasmů". Dokonce to nebyly jen dotazy od mužů, ale i od žen.

Abychom se mohli zabývat vícenásobným orgasmem žen, musíme se nejdříve zamyslet na tím, proč má poměrně značná část žen problém s dosažením alespoň jednoho vyvrcholení. Problém přitom většinou začíná někde úplně jinde, než při sexu.

Předpokládejme však dále, že žena je prožitku orgasmu schopna, umí si ho sama navodit a je ho schopna, alespoň občas, prožívat i při sexu.

Mnoho žen se při sexu a mnohdy ani při masturbaci o vícenásobný prožitek vyvrcholení nepokouší. Otázka dosažení orgasmu, tedy i vícenásobného orgasmu, totiž bývá přímo spojena i se sebevědomím ženy, jejími obavami a strachy. Žena, která si nevěří se o další dosažení orgasmu ani pokoušet nebude. Možná by ho byla schopná, ale když si nevěří, tak se spokojí s tím, že se jí TO podařilo alespoň jednou a že TO bylo hezké. Nač se pokoušet o další, když ho stejně nedosáhnu... Přitom by stačilo málo - vyzkoušet, zda ho přece jen nedosáhnu... Možná se podobného prožitku i podvědomě bojí, protože "to už by nebylo správné"...

Žena se musí naučit vícenásobný orgasmus nejen navodit, ale musí ho umět i přijmout a prožít naplno bez obav a předsudků. To platí i pro ženy, které doposud orgasmus neprožily. Strach, obavy, komplexy a nízké sebevědomí - to bývají podprahové příčiny toho, proč se ženy nedokáží vzrušit natolik, aby prožily vůbec nějaké vyvrcholení.

Domnívám se, že ženy, které při masturbaci jsou schopny prožít několik vyvrcholení, to o sobě ví. Pokud to ví, ale svému muži to neřeknou, pak to bude nejspíš proto, že se za to "stydí" nebo ho nechtějí traumatizovat. Při sexu totiž značná část multiorgasmických žen vícenásobný orgasmus neprožívá. Aby partnera nějak neurazily nebo nesnížili jeho upřímnou radost, že "se TO povedlo", raději se spokojí s jedním vyvrcholením a jsou za ně rády. Pokud by muž věděl, že žena je vícenásobného vyvrcholení schopna, zcela jistě by se jí tento prožitek alespoň snažil poskytnout.

Co je a co není vícenásobný orgasmus

Pokud žena nebo i muž opakovaně masturbují nebo se milují opakovaně za sebou, mohou nabýt dojmu, že prožili vícenásobný orgasmus. V takovémto případě tomu tak ovšem není. Při samostatných masturbacích nebo opakovaných souložích se vždy jedná o jednotlivé sexuální aktivity zakončené orgasmem a u muže ejakulací.

Pokud hovoříme o vícenásobném orgasmu, pak se musí jednat o několik orgasmů probíhajících za sebou při jednom sexuálním aktu. U žen je tento prožitek mnohem častější a snadněji dosažitelný než  u mužů.

Množství vyvrcholení ale není smyslem sexu nebo milování. Daleko více jde o hloubku prožitku, vzájemnou blízkost, něhu, krásné vzrušení a také o uspokojení. Pokud se na takový průběh milování díváte jako na celek a všech těch pozitivních pocitů je dostatek, pak možná i mutiorgasmické ženě dokonale stačí jedno vyvrcholení s milujícím partnerem.

Většina žen si dokáže navodit více vyvrcholení při masturbaci. Možná je to také proto, že na masturbaci musí mít chuť, náladu, musí být odpočinutá a mít sexuální pnutí... To se to pak masturbuje..!!!... Pak není nic divného na tom, že po prvním vyvrcholení žena vnímá, že by to mohlo jít ještě jednou, dvakrát, a když to šlo dvakrát, tak proč by to nemělo jít i potřetí, počtvrté...

Jakmile jednou žena překročí vysokou hladinu vzrušení, po které následuje vyvrcholení, dosáhne těch dalších vyvrcholení podstatně snadněji.

Je to tím, že ženské vzrušení po vyvrcholení odeznívá podstatně déle než mužské. Muž ejakuluje a jeho vzrušení opadá. Žena prožije vyvrcholení a její vzrušení se snižuje jen pozvolna. Když v této fázi vzrušení - období zklidnění bude pokračovat ve stimulaci klitorisu nebo masturbaci se sexuální pomůckou, její vzrušení poměrně rychle znovu nastoupá k dalšímu vrcholu... A tak se to může opakovat i několikrát po sobě. Jsou ženy, které mohou prožít několik opakovaných orgasmů, ale jsou i ženy, které prožijí i desítky vyvrcholení a stále se nemohou zklidnit... Nakonec je zklidní únava a to, "že už nemohou..."

Každá žena má svou vlastní techniku masturbace a na milimetr přesně ví, kde pohladit, kde zatlačit, kde jemně kroužit, jak intenzivně masírovat a které svalové skupiny u toho zapojit... Ani běžný orgasmus při masturbaci není jen tak sám od sebe. Žena přesně ví, co dělat, jak to dělat a jak intenzivně masturbovat, aby se výsledek dostavil v plné síle. Ví to, protože zná své tělo a díky tomu, že masturbuje občas nebo pravidelně, ví, jak na který dotek nebo stimulaci reaguje. Stejně je tomu i vícenásobném orgasmu. Jen mezi orgasmy musí dodržet malou nebo delší pauzu, aby extrémní citlivost klitorisu po vyvrcholení odezněla a klitoris byl schopen dalšího dráždění se stupňováním vzrušení. Zase je na tom žena při masturbaci lépe než když se o ni snaží muž, protože sama cítí, jak na tom je a nezačne s další stimulací dříve, v době, kdy by jí ještě nebyla příjemná. A když ví, kdy pokračovat a jak, pak je to většinou už jen otázka chvilky a další vyvrcholení je na cestě...

Proč tak dlouhý úvod o masturbaci ve spojení s multiorgasmickými prožitky? Protože navodit vlastní vzrušení až k vyvrcholení je možné masturbací podstatně snadněji než stimulací od jiné osoby. Navodit pak multiorgasmický prožitek souloží je pro naprostou většinu mužů nedosažitelný cíl. Technik jak tento prožitek ženě při milování poskytnout jinak je však hned několik.

O tom by měla vědět každá žena a hlavně každý muž.

To, jak žena dosahuje orgasmu a i vícenásobného orgasmu, je její Know-how (anglicky "vědět-jak". Pokud chce něco podobného prožívat s partnerem, pak by nejlepší bylo, kdyby mu svou techniku vysvětlila sama. Každá žena ví, jak na tom s vícenásobným orgasmem je. Ví to a proto úplně nejlepší bude, když muži ukáže jak svých vyvrcholení dosahuje a jak je prožívá. To je pro muže ta nejlepší inspirace, jaká vůbec může být.

 

Téma dále pokračuje článkem "Jak docílit vícenásobného orgasmu ženy při sexu ?".