Jste zde

Poruchy sexuálního vzrušení

Poruchy sexuálního vzrušení

Pokračování článku "Sexuální poruchy".

Sexualita je jedním z klíčových aspektů lidského života. Její význam se neomezuje pouze na reprodukci člověka, ale významným způsobem ovlivňuje i celkovou kvalitu života, jeho naplnění a pocity osobního štěstí a spokojenosti. U poruch vzrušení se jedná o problémy, které se vážným způsobem týkají mužů i žen. Mají vážný dopad na partnerské vztahy a partnerskou sexualitu. Negativně se promítají i do psychické rovnováhy lidí a jejich sebevědomí.

Poruchy sexuálních funkcí u žen i mužů nejsou onemocnění, která by ohrožovala život. Významně však mohou ovlivnit tělesné i psychické zdraví, kvalitu života a především partnerské a sexuální vztahy.

  • U žen se jedná především o nízkou sexuální vzrušivost - frigiditu a problémy vaginálního zvlhnutí.
  • U mužů o problémy s erekcí - erektivní dysfunkce a problémy s dosažením ejakulace.

Vzrušení je nezbytnou součástí sexuálního cyklu muže i ženy, který má tři stupně.

  • Touha – nutná je dostatečná estrogenní stimulace centrálního nervového systému, fyziologická hladina prolaktinu a přítomnost androgenů, které zajišťují sexuální excitaci a mohou indukovat ovulaci. Sexuální touze se také říká libido.
  • Vzrušení – centrální, mentální aktivace a fantazie vedoucí k reakci nongenitální (erekce bradavek) a genitální (klitoridální reakce, vaginální lubrikace). U mužů se jedná především o erekci penisu.
  • Orgasmus je změněný stav vědomí, spojený se senzorickými primárně obtížně definovatelnými "pocity blaha". Navazuje na něj svalová motorická odpověď ve formě stahů svalstva dna pánevního a poševních svalů. Těmto stahům se říká orgasmické křeče

Poruchy vzrušení mužů

Erektilní dysfunkce (porucha erekce, ztopoření penisu), označuje u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Jako trvalá je definovaná v případech, kdy neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci penisu dostatečnou pro uspokojivou sexuální aktivitu, přetrvává více jak 6 měsíců. Často je používán výraz impotence nebo lidověji porucha erekce.

Mužská erektilní dysfunkce je jednou z vůbec nejčastějších poruch sexuálních funkcí. Postihuje pouze schopnost navození erekce penisu a tím znemožňuje dostat se do stadia, které by umožňovalo prožít sex nebo orgasmus. Nemá však nic společného s plodností nebo schopností prožívat orgasmus.

Podle některých průzkumů zažil v České republice poruchu erekce každý druhý muž starší 40 let. Tento problém tedy postihuje velkou část mužů. Je velmi pravděpodobné, že se s ním v životě někdy potká každý muž.

Nízká sexuální vzrušivost žen (frigidita)

Jedná se poruchu základní sexuální emoce - pohlavního vzrušení. Je to poměrně častá sexuální dysfunkce, která se vyskytuje u žen všech věkových kategorií. Jde tedy o stav, kdy žena má problémy s dosažením a udržením dostatečné připravenosti genitálu na sexuální aktivitu. Tato připravenost se vyznačuje zejména dostatečným překrvením pohlavních orgánů a udržením přirozeného zvlhnutí v průběhu pohlavního styku. Podrobněji v článku "Poruchy sexuální touhy u ženy - frigidita".

Poruchy vzrušení a partnerské vztahy

Problémy v sexuálním soužití, především ty dlouhodobé, mohou narušit i jinak pevné partnerské vztahy. Hlavní cesta pro jejich úspěšné zvládnutí a překonání je v otevřené komunikaci mezi partnery. Problémy se totiž musí řešit včas! Pokud se problémy budou řešit v počátečních stádiích potíží, zabrání se tím mnohem větším následkům, které neřešený problém postupně vytvoří. Navíc například problémy s erekcí předznamenávají daleko závažnější změny kardiovaskulárního systému. Včasné řešení problémů s poruchou vzrušení může v pozdější době zabránit například infarktu. V partnerské sexualitě je potřeba se včas zabývat všemi problémy, otevřeně o nich hovořit a chtít je společně překonat. Bližší informace naleznete v článku "Vliv sexuálních poruch na partnerské vztahy"

Na zamyšlení

Dámy,
když už jste si oblíbily kávu bez kofeinu, kolu bez cukru a cigarety bez nikotinu,
proč nemáte rády i impotenty?

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)