Jste zde

První rande - buďte galantní

První rande - buďte galantní

Hlavní téma: "První schůzka neboli rande".
Volné pokračování článku "První rande - jak se chovat na první schůzce".

V dnešní době se lidé celkem běžně seznamují na seznamkách nebo pomocí inzerátů. Vybrat si někoho podle svých představ podle vyplněných kolonek v dotaznících není až tak složité. Úspěchem je samozřejmě to, že ten druhý se schůzkou souhlasí. Tehdy už vše nemusí probíhat tak snadno a bez komplikací. Lidé se často nadhodnocují nebo přeceňují a toho druhého mnohdy podceňují. Přijít na osobní schůzku a potkat se s tím, kdo by měl "papírově" naplňovat vaše očekávání, může být pro mnohé okamžikem, kdy se "zrno odděluje od plev". Velmi lehce se totiž může stát, že ten druhý velmi rychle pozná, že nejste člověk který se v dotaznících prezentoval jako nejlepší.

První schůzka může i ty nejlepší snahy o seznámení zhatit, když se na ní lidé k sobě navzájem nebudou chovat slušně nebo alespoň se vzájemným respektem. Při první schůzce asi nikdo neočekává, že o tom druhém zjistí úplně všechno.

Aby byl čas se vůbec poznat, musí oba především chtít se poznat.

Ženě neuškodí, když bude tak trochu tajemná a díky tomu i přirozeně zajímavá. Muži by se naopak měli chovat jako rytíři a ti uměli být k ženám galantní. V dnešní době je galantnost muže k ženě často považována za slabost a i díky tomu ta přirozená nenucená galantnost tak nějak vymizela. Problém je, že mladí lidé k přirozené galantnosti nejsou moc vedeni ani v rodinách ani ve společnosti. Těch několik hodin společenského chování v rámci tanečních to moc nezachrání... Ženy pak vlastně ani mnohdy nevědí, jak by se k nim měl muž chovat, co je pozornost, galance nebo společenské chování. Každou ženu ale jistě potěší a možná překvapí, když se muž, který o ni projevuje zájem, chová jako gentleman... Obecně nyní doporučuji zjistit si, jaký je pravý význam slova "galantní"...

Slovník cizích slov tento pojem vysvětluje jako

pozornost, úslužnost, uhlazenost ve společenském styku s ženami,  zdvořilost vůči ženám, dvornost. Má vytříbené vystupování, je ohleduplný zvláště k ženám, pomůže jim s oblečením pláště či jim přisune židli v restauraci, podrží dveře, zkrátka je ......galantní.  Je sice vstřícný a dvorný, ale pozor - nesmí být vlezlý... prostě ženu respektuje...

Galantnost, dodržování etikety a společenské chování je založeno na určitých znalostech toho, jak se má muž chovat k ženě a opačně. Nejedná se jen o znalosti obecné, ale o i znalosti které se prakticky realizují za určitých životních a společenských situací. Takovéto znalosti se musí člověk nejen naučit, ale také je musí umět aplikovat v běžných situacích nejen v průběhu schůzky, ale také v běžném životě. Pokud je nebudete mít "zažité" a budete je chtít použít až v situaci, kdy se setkáte v reálu na schůzce, mohou nastat situace, kdy galantnost bude poznatelně strojená a nepřesvědčivá.

Příprava na schůzku by proto měla spočívat i v tom, že si zásady etikety a společenského chování připomenete například tím, že si prostudujete knihy které se touto problematikou zabývají.

Určitě stojí za to si připomenout, že na první schůzce ženu potěší kytička nebo malinká pozornost. Také je důležitá znalost elementárních pravidel, že muž ženě otevírá dveře a přidrží je nebo pravidel podle kterých vstupuje jako první žena a kdy jako první vstupuje muž. Těch pravidel není zrovna málo, ale alespoň ta základní by lidé měli znát. Vše však navíc vychází ze situace a prostředí ve které se pohybujete. Někdy může schůzka probíhat i ve společenském oblečení, například když žena příjme pozvání do divadla. Tehdy by muž měl nabídnout ženě rámě a ona by nabízené rámě měla přijmout. Při pozvání do kina by za stejné situace mohlo nabízené rámě způsobit rozpaky...

Poměrně důležité je správně vybrat místo první schůzky. Pokud máte představu o zájmech toho druhého, pak bude určitě rozumné zvolit místo schůzky s ohledem na tyto zájmy. Takových neutrálních míst můžete najít mnoho. Jedním z oblíbených míst jsou parky, ZOO, sportovní hřiště, cukrárny, kavárny atd. Lépe se poznáte v prostředí, které má ten druhý rád. Také se zde najde více společných témat ke kterým se můžete uchýlit pokud začne konverzace váznout...

Jen je potřeba stále myslet na to, že cílem schůzky je toho druhého poznat, ne ho hned na první schůzce začít zavalovat svými znalostmi nebo ho už odpočátku začít převychovávat.

Nepokoušejte se hned na první schůzce představovat své kamarády a vyprávět o nich veselé příhody ze života. Podobně není rozumné zvolit pro schůzku místa, kde je šance, že se potkáte s někým známým. Může se stát, že při představování znejistíte a zachováte se tak, jak by si ten druhý zrovna nepřál.

Dopředu si promyslete jak toho druhého pozvat na oběd nebo večeři, případně na kávu. Stolování má svá pravidla, ale jejich znalost už vyžaduje i získání praktických zkušenosti a návyků. Neuškodí, když si ještě před schůzkou "nanečisto" zajdete do lepší restaurace. Můžete si v klidu vyzkoušet zásady a pravidla stolování a tato zkušenost, podpořená teoretickou přípravou, vám pak určitě bude velmi užitečná. Místo přemýšlení o tom, který příbor se na co používá, se bude moci věnovat zajímavé konverzaci.

Být galantní se vám určitě vyplatí. Jen varuji před tím být galantní pouze tehdy, když něco chcete a o něco usilujete. Galantní by muž měl zůstat k ženě po celý život, ne pouze na první schůzce.

 

Literatura a zdroje