Jste zde

Rozchod bez vysvětlení - ghosting

Rozchod bez vysvětlení - ghosting

Volné pokračování článku "Vztahy mezi lidmi".

Termín "ghosting" je relativně nový pojem pro ukončení vzájemné komunikace, ukončení vztahu nebo pro situaci, kdy bez jakéhokoliv vysvětlení přestane reagovat na jakéholi vaše snahy o kontakt... Snadno se v dnešní době může stát, že váš partner, partnerka nebo kamarád či kamarádka, přestane reagovat na maily, telefonáty, SMS zprávy nebo se vám začne cíleně vyhýbat. Prostě vás "vymaže z telefonu a adresáře", "zmizí jako duch". Od toho "zmizí jako duch" se také této formě rozchodu řílá "ghosting".

V dnešní době se to po "kopačkách přes SMS" nebo "kopačkách po telefonu" stalo velmi rozšířenou formou ukončení partnerského nebo přátelského vztahu. Více často tak reagují ženy, ale takovouto nečestnou formu ukončení vztahu je ochotna realizovat skoro čtvrtina všech mužů, kteří se pro rozchod rozhodli. Samozřejmě se bavíme o mužích "vyspělých zemí"...

Ghosting je považován za pasivně-agresivní formu psychického nebo emočního týrání partnera nebo partnerky.

Ghosting souvisí se strachem, lhostejností i nízkým sebevědomím

Ukončit vztah takovýmto způsobem je pro člověka, který to nečekal přímo šokem. Je to si nejhorší způsob, jak vztah ukončit i proto, že nevyřešené problémy to stejně nevyřeší a nezodpovězené otázky zůstanou nezodpovězeny. Často se pak člověk, který byl takovouto formou odmítnutý ani nedoví, proč se tak stalo. To na jeho psychice zanechá závažné zraněním které jednak podkopává důvěru v lidi a vztahy s nimi, ale také vytváří psychické stavy nepochopení, beznaděje, bezmoci nebo až pocity zrady a nenávisti.

Ten, kdo tuto formu rozchodu zvolil si nejspíš myslí, že je to tak nejlepší. Za takovýmto jednáním je většinou skrytý strach z přímého sdělení faktu rozchodu a z toho, že by dotčný chtěl o něm diskutovat, že by vyčítal, prosil, chtěl by, aby vše zůstalo při starém... Mnozí se vymlouvají na to, že mají strach z hněvu nebo nenávistných projevů... Také je znát zvýšená obava z vlastních emocí a z toho, že nakonec by k rozchodu nedošlo, protože by se nechal(-la) ukecat...

Problém goshingu je v tom, že takovíto jednání problémy nevyřeší, jen je odsune... s očekáváním, že se vyřeší časem samy... nebo že je vlastně jedno, zda se vyřeší nebo ne...

Pro toho, kdo takovouto formu ukončení vztahu zvolil to však může vést k vytvoření představy, že takto je možné řešit i jiné, nejen vztahové problémy. S pocitem viny se možná časem nějak vyrovná, možná časem otupí a už ho podobné pocity ani nijak nedojmou. To, co zůstane je model vyhýbání se nepříjemným situacím bez jejich vyřešení tím, že je prostě neřeší, že od nich odejdou bez vysvětlení... To podvědomě navozuje řadu úzkostných stavů, které se postupně podílí na pozvolné degradaci osobnosti a na ztrátě sebevědomí. Takovíto lidé si časem přestávají vážit sami sebe nebo se z nich naopak stávají naprostí sobci. Podobně lhostejně pak řeší i jiné životní situace a pro své okolí se mnohdy stávají obtížně pochopitelní.

Rozchod nemusí být žádnou tragedií. Může bolet, ale neměl by traumatizovat už jen formou, jak k němu došlo. Ta forma může nakonec bolet víc, než samotný fakt rozchodu. Konec vztahu může přinášet emoce, nepříjemné pocity; lítost nebo i projevy křivdy. Pokud jsou spojeny se samotným obsahem sdělení, pak se s nimi dá vyrovnat. Pokud se však pojí s formou rozchodu, mohou přerůst až do podoby beznaděje vzteku nebo nenávisti.

Je potřeba najít odvahu si i nepříjemné otázky vyříkat z očí do očí. Lidé, kteří to nedokáží v období navazování nebo ukončování vztahu, budou mít se vzájemnou komunikací problémy i v partnerství nebo manželství. Jenže pak už to budou problémy, které "vymazání z telefonu nebo adresáře" nevyřeší...

 

Literatura a zdroje