-A A +A

Jste zde

Sání klitorisu a jeho další simulace

Sání klitorisu a jeho další simulace

Klitoris je považovaný za ženský orgán rozkoše. Obsahuje více jak 8000 nervových zakončení, jejichž podněty ženě přinášejí sexuální vzrušení a potěšení. Jen pro představu, je to dvojnásobek nervových zakončení mužského penisu. Jednotvárnost stimulace klitorisu však v praxi často vede k jeho znecitlivění a nevede k dalšímu narůstání vzrušení při této monotonní stimulaci. Pocity vzrušení ženy začnou stagnovat nebo se vzrušení může i snižovat. Tomuto stavu se někdy říká "únava klitorisu". Dosažení orgasmu orální stimulací pak někdy může být i nemožné.

Nové podněty při orálním milování přenáší změna! Sání klitorisu a vytváření podtlaku ústy v oblasti stydkých pysků a klitorisu, je jednou z vítaných zpestření orálního sexu. Má však svá pravidla, která je vhodné znát a nutné dodržovat!

Když řeknete v erotice pojem vakuová pumpa, každý si dokáže představit, co je jejím úkolem. Dokonce existují vakuové pumpy na stimulaci vulvy, případně speciální na stimulaci klitorisu. Pro běžný, normální sex, nic takového nepotřebujete. Vakuové pumpy jsou extrémní erotické pomůcky a hodí se spíše do scén s pornografickým podtextem. Pro normální plnohodnotný sexuální život nic takového nepotřebuje. To ovšem neznamená, že by sání a podtlak nemohl být ke stimulaci vulvy a speciálně klitorisu, použit. Ovšem jen přirozenou cestou, vyvolaný sáním ústy při orálním sexu. Technika sání vulvy a klitorisu ústy má přece podobný účinek. Dokáže prokrvit citlivou tkáň stydkých pysků a samozřejmě naplnit krví i klitoris. Ten pak při vzrušení podtlakem poměrně rychle, ale přirozeně zvětší svoji velikost a citlivost. Stane se tak díky jeho topořivým tělískům, které se naplní krví a zvětší jeho velikost. Při zvětšení velikosti přirozeně vystoupí zpod klitoridální kapuce a díky velkému množstvím nervových zakončení se navíc výrazně zvýší i jeho citlivost a vnímání stimulace.  

Jak má vypadat správná stimulace sáním ústy?

Nepředstavujte si sání podobné tomu, jako když nasáváte limonádu brčkem. To by bylo příliš silné, jen lokální a možná i příliš agresivní. Mnohem vhodnější a podle žen příjemnější je sání, kdy muž přiloží pootevřená ústa na oblast klitorisu a částečně i velkých a malých stydkých pysků a pomalu začne ústy jemně sát. Sání tedy není lokální, ale je spíše plošné. Hlavně však musí být jemné a citlivé. Intenzitu sání je možné podle situace pomaličku zvětšovat. Podtlak začne nasávat krev do stydkých pysků a hlavně do topořivých tělísek klitorisu. Ten se pomalu začne zvětšovat a vystoupí zpod klitoridální kapuce. Jakmile je klitoris alespoň mírně zvětšený, je možné špičkou jazyka napomoci jeho uvolnění zpod klitoridální kapuce, to samozřejmě za stálého podtlaku. Nemá smysl přidávat nějaké pohyby hlavou nebo ústy, ale spíše se co nejvíce soustředit na sání a udržení trvalého podtlaku. Dávejte pozor na to, aby přiložená ústa neobsáhla i vstup do poševního vchodu. To by znamenalo, že podtlak by se mohl vytvářet i v pochvě a to by mohlo být pro ženu velmi nebezpečné. Pamatujte si, že do pochvy se nesmí ani foukat, ani ji vystavovat podtlaku. Pootevřená ústa musí být přiložena k vulvě tak, aby rty pokryla oblast klitoridální kapuce, klitorisu a spojnice velkých a malých pysků. Více ne, zvláště pak ne vstup do poševního vchodu!

Sání by mělo být ženě příjemné, nenásilné a hlavně nesmí být prováděno přehnaně velkou intenzitou. Nespěchejte, nic tím nezískáte. Pokud bude oblast klitorisu vystavena podtlaku delší dobu, pak se klitoris naplní krví a přirozeně se zvětší. Hlavně se stane mnohem citlivějším a bude se dále snadněji stimulovat.

V další části stimulace s podtlakem vytvořeným sáním ústy,  je možné na zvětšený klitoris přiložit lehounce jazyk a pomalým pohybem s mírným přítlakem jej měkce stimulovat krouživými nebo plošnými pohyby. Jeho zvětšení je možné využít a špičkou jazyka ho objíždět kolem dokola. Nejsilnější pocity ženy prožívají, když jemně a měkce jazyk laská v kruhovém pohybu okolo klitorisu, kdy každé nervové zakončení dotek prožívá trochu jinak. Celkový dojem je pak mnohem silnější.

Už několikrát jsme si v jiných článcích vysvětlili, že pro stimulaci erotogenních zón a především pro ty hlavní, kam klitoris patří, je velmi důležitá včasná změna stimulace. Pokud se podněty dlouho monotonně opakují, nervová zakončení si na ně zvyknou a vzrušení začne stagnovat. U klitorisu se tomu jevu někdy říká "únava klitorisu". Ideální je, když pozorný muž sleduje, jak žena na podněty reaguje. Když vnímá, že vzrušení nestoupá, změní stimulaci. U klitorisu je ideální průběžně měnit krouživý pohyb špičkou jazyka okolo klitorisu s plošný pohyb jazyka nahoru a dolů nebo do stran. Změnou je i klid a tak zastavit se na některém místě a stimulovat klitoris tlakem jazyka může být ještě více vzrušující nebo alespoň příjemná změna. Hlavně je to změna a po ní je možné se zase vrátit například ke ke kmitání jazykem.

Až bude žena více vzrušená a tedy připravená na silnější pocity stimulace, můžete stimulovat také horní část klitorisu, přesně tam, kde se spojuje s kapucí. Je to jedno z nejcitlivějších míst na celém jeho povrchu. Když při sání pravou rukou palcem a ukazováčkem směrem k Venušinu pahorku opatrně stáhnete klitoridální kapuci, napnete tím i tkáň klitorisu a navíc ho ještě více obnažíte. Snadněji se pak jazykem dostanete právě do místa, kde se klitoris s kapucí spojuje. Toto místo je pravdu velice citlivé a když budete jazykem na jeho vrcholu kmitat do stran a případně i tlačit špičkou jazyka pod klitoridální kapuci, bude žena prožívat velice příjemné a silně vzrušující pocity. Kmitání špičky jazyka, pohyby nahoru a dolů, objíždění těla klitorisu po stranách, pohyb ze strany na stranu, to jsou stimulace pro pokročilé.

Vyzkoušejte i techniku, kdy špičkou jazyka budete opisovat tvar číslice 8. Nespěchejte. Dovolte ženě, aby si vaši snahu mohla naplno prožít.

Velmi ceněná je technika, kdy muž za současného sání ještě klitoris "masíruje" rty. Mění tak sání z plošného na bodové a zpět. Rty navíc vytváří i sevření a tlak na okolí klitorisu a stimuluje touto cestou i jeho tkáň, která je uložena hlouběji a přitom je také velmi citlivá. U klitorisu je to, co je vidět nebo co je možné stimulovat povrchově jazykem pouze jeho špička. Sice nesmírně citlivá, ale jen špička. Muž, který to ví, dokáže opatrným stiskem a povolováním rtů stimulovat kromě tohoto vrcholu i hlubší tkáň klitorisu. Pocity jsou trochu jiné, o to však nakonec vzrušivější. Vždyť není kam spěchat! Zkoušejte, experimentujte, učte se!!!

Naprosto výjimečná je orální technika prováděná při "Tahitském orálním sexu" - "metodě Kivin". Základem techniky "Tahitského orálního sexu" je stimulace klitorisu po jeho bočních stranách v kombinaci s tahem (tlakem) na hráz. To je hlavní rozdíl od jiných technik orálního sexu. Stimulace klitorisu jazykem po stranách umožňuje snadněji najít nejcitlivější místa klitorisu a vzrušení vystupňovat až k vyvrcholení. Proto muž leží vůči ženě v jiné, kolmé poloze, aby měl k boční stimulaci lepší přístup. Lehký tah nebo tlak na poševní vchod směrem k oblasti hráze opravdu vzrušení podporuje. I tuto techniku se však musíte naučit provádět správně a citlivě. Je potřeba najít optimální poměr orální stimulace a lehkého tlaku prstem na hrázi, aby vzrušení narůstalo co nejpřirozeněji. Mnoho žen s problémy s dosahováním orgasmu touto cestou k vyvrcholení nakonec dospělo. Vyžaduje to samozřejmě snahu od pozorného muže, ale i určitou spolupráci ženy.

Vraťme se však ke stimulaci s podtlakem vytvořeným sáním ústy v oblasti klitorisu. Nemá smysl být po celou dobu orálního milování jenom přisátý ke klitorisu. Svůj úkol podtlak splní za několik minut. Potom je již další sání sice příjemné, ale už nebude mít na dalším narůstání vzrušení tak velký podíl jako na začátku. Zvětšení klitorisu a prokrvení jeho okolí pomohlo, klitoris zvětšil svou velikost a citlivost.

V další části orálního milování je možné pokračovat v jakémkoli jiném laskání jazykem, prsty i techniky kombinovat. Co se orálního laskání týká, můžete využívat úplně stejné techniky, jaké používali ve spojení se sáním. Jen se vám budou provádět mnohem lépe a v situaci, kdy žena je silně vzrušená a klitoris snadno přístupný. Klidně se můžete věnovat i jiným orálním technikám na celé joni. Jen se nezapomínejte pravidelně vrace ke klitorisu a jeho stimulaci!!! Jakákoli technika, při které nezapomenete na klitoris bude pro ženu nesmírně vzrušující.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)