Jste zde

Sexuální touha v novém vztahu

Sexuální touha v novém vztahu

Hlavní téma: "Sexuální dysfunkce".
Volné pokračování článku "Poruchy sexuální touhy - libida".

Sexuální touha v průběhu života kolísá. Pokud dojde k životním změnám, při kterých dojde k ukončení dřívějšího vztahu, je velmi pravděpodobné, že se to projeví i na touze po sexu. Nejvýrazněji se to samozřejmě projeví v situaci, kdy navazujete svůj první milostná vztah. Neméně intenzivní to však může být i tehdy, když prožíváte nový vztah, nový vztah po rozchodu nebo nový vztah po rozvodu. Příčin, proč stávající vztah odezní a nový vzniká je mnoho. Ne vždy musí automatický dojít k navázání nového vztahu a už vůbec taková změna na sebe nemusí navazovat. Také příčin, proč nový vztah vzniká a rozvíjí se může být opravdu mnoho.

Dokonce se automaticky nemusí jednat o vztah z lásky. Ve většině případů, a to i tehdy, když se jedná o "vztah z rozumu" se sexuální touha zvýší. Je jasné, že když se jedná o lásku nebo náklonnost, je i sexuální touha výrazně intenzivnější. Lidé pak mohou zažívat stejné, nebo velmi podobné pocity a touhy jako když to bylo poprvé. S tím se samozřejmě pojí i riziko, že se můžete dopouštět i podobných chyb jak= stály za ukončením předcházejícího vztahu.

Není nutné se před sexuální touhou nebo před potřebou blízkosti nějak blokovat. Jen je rozumné nic nepřehánět a být obezřetný. Předcházející zkušenosti i určitá sebekontrola a obezřetnost jsou velmi dobrým rádcem, zda je váš vztah na dobré cestě dalšího rozvoje, nebo zda jste se ve vztahu opět "nekriticky" zamilovali.

Některé životní situace na začátku nového vztahu mohou zapřičinit, že touha po sexu nebude zdaleka tak vysoká, jak byste si oba přáli. Velmi často je příčina v neuzavřených citových vztazích po rozchodu, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Tehdy je opravdu vhodné požádat o radu odborníka, lékaře, psychologa a své pocity s ním řešit. Nový vztah má svou hodnotu a bránit se mu nemusí být vždy přínosem nejen pro vás, ale i případně pro vaše děti nebo okolí.

V počátečních fázích nového vztahu může být úroveň libida nízká- To se však může změnit s tím, že se více a hlouběji poznáte a vytvoříte si s daným člověkem emocionální pouto. Možná se jen potřebujete posunou ve vzájemné důvěře, které vás zbaví obav nebo podvědomé opatrnosti. Když tyto počáteční problémy překonáte, může se Váš intimní život posunout a úroveň, kterou ve vztahu očekáváte.

 

Literatura a zdroje