Jste zde

Pomalé milování - pomalý sex - "Slow Sex" - vědomé milování

Pomalé milování - pomalý sex - "Slow Sex" - vědomé milování

Volné pokračování článku Sexuální chování a vztahy.

Podob milování je opravdu mnoho. Svědčí o tom i celý web www.milovani.cz, kde se jeho podoby snažíme společně hledat. Dnes je obecně přijímaný názor, že sex vede ke vzrušení a to k sexuálnímu uvolnění (vybití). V počátkem nového tisíciletí se však začal v mediích i odborné sexuologické literatuře objevovat výraz "Slow Sex" (pomalý sex). Není to však zas tak nic nového. Tyto techniky patří již po staletí k základním představám o milování, které najdeme v knize Kámasútra, tantrických, taoistických, zenových a dalších meditačních technikách. To jsou základní pilíře znalostí o lidské sexualitě a přístupu k milování. Jen v posledních letech s návratem k exotickým formám milování se pomalý sex stává pojmem pro vědomé milování, kdy zpomalení prožívání sexu napomáhá uvědomění si prožitku tady a teď a z toho plynoucího prožívání hlubšího prožitku při větší pozornosti a soustředění. Dalším směrem pomalého milování je "Karezza - pomalé milování", pokud se neshodneme na tom, že se jedná prakticky o to samé...

Pomalé milování (pomalý sex, Slow Sex) popsal poprvé Barry Long v knize "Making love" ("Utváření lásky"). Zpomalení sexu se stalo počátkem třetího tisíciletí základním motem italského "hnutí za pomalý sex", "Slow sex", které tento trend milování nejen medializovalo, ale také ho uvádělo do praxe mezi mladými lidmi. Zpomalení je nakažlivé a tak ve stejném italském městě Bra následně začalo hnutí "Slow Food" svoje tažení za pomalým jídlem, které se mělo stát protiváhou "rychlého občerstvení". Základní přehled těch, kteří přispěli k propagaci pomalého sexu naleznete dole v poznámce ke článku.

O čem tedy pomalé milování je?

Při pomalém sexu nezáleží na sexuální poloze nebo formě milování, podstatné je, že lidé se při něm soustředí na hluboké a pomalé dýchání, jemné a něžné doteky, hluboké vnímání pocitů a prožitků a především na vzájemný kontakt a intimnost okamžiku. Sexuální akt pak probíhá v hlubokém soustředění za jemnosti a pomalosti doteků a podnětů, která hraničí až s meditací.

Tantrické techniky zahrnují při pomalém milování stav, kdy milenci jsou spojeni prakticky bez pohybu nebo pohyby jejich těl jsou velmi pomalé, něžné a mnohdy jen na úrovni stahů pánevního dna ženy. Výsledkem takovéhoto přístupu ke spojení muže a ženy pak bývá naprosto odlišná hloubka vnitřního prožitku a vnímání sexuální energie, ale i jiných energií, které je tělo schopné vnímat a prožívat. Pomalý sex tedy není definován technikou, rychlosti nebo množství času který při něm strávíte. Je možné ho hodnotit především hloubkou vnitřního prožitku. Právě proto se tomuto tantrickému milování někdy říká "vědomé milování" nebo "milování v pozornosti".

Termín "pomalé milování" vede k představě, že se automaticky musí jednat o sex a o fyzické spojení muže a ženy. Převážně tomu tak je, nebo lépe řečeno bývá. Není to však nevyhnutelně nutné. Naprosto stejnou hodnotu pro partnery může mít vzájemné mazlení, které si partneři poskytují místo sexu.

K pomalému sexu musíte dospět

K pomalému sexu musí lidé dospět. Není to technika pro začátečníky. Na počátku sexuálního života lidé hledají především uvolnění sexuálního napětí, vybití sexuální touhy a naplnění milostného života. Není náhodou, že o techniky pomalého sexu, tantrický sex, případně o taoistické sexuální techniky se lidé začínají zajímat většinou až okolo 35 let a starší. Většinou již mají sexuální zkušenosti a nyní hledají nové prožitky a především větší hloubku milostného vztahu a sexuálního života. A právě tehdy se většinou začnou zajímat o staré meditační techniky, které by je mohly ve vnímání vlastní sexuality a partnerské sexuality posunout.

Pomalý sex nevyužívá k navození vzrušení a rozproudění sexuální energie žádné erotické pomůcky, porno, erotická videa nebo jiné podpůrné stimuly, které lidé běžně v sexu používají. Pomalý sex se vrací ke kořenům lidské sexuality a učí partnery prožívat pocity, vnímat dech, prociťovat energie a vnímat tělo partnera s hloubku vzájemného spojení. Fantazie, síla doteku a výjimečnost pocitů při spojení jsou základními stimuly na duchovní úrovni které umožní najít v pomalém sexu především jeho meditační a nesmírně intimní hloubku milování. node/392

Co je to pomalý sex a jak se dá prožívat?

Jak již bylo řečeno, k pomalému sexu se musí člověk dospět. Nejde okamžitě poznat celou jeho ohromnou energii a naprosto jiné vnímání proudění sexuální energie mezi partnery. Od rozhodnutí začít s pomalým sexem a jeho technikami k prvním opravdu hlubokým prožitkům to ještě bude dlouhá cesta. Ne každý však má tolik trpělivosti, snahy a odhodlání, aby na ní uspěl.

Tuto techniku se musí chtít naučit oba partneři a oba musí mít upřímnou touhu po změně ve společném sexuálním životě. Jen těžko se dají výsledky docílit jen touhou nebo snahou ze strany jen jednoho z partnerů. Jedná se o poměrně zásadní změnu v prožívání sexu, vnímání vzrušení, partnerské blízkosti a spojení dvou těl v jeden celek.

Většinou prvotním impulzem zájmu o pomalé milování bývá nějaká informace z knih, internetu, případně doporučení od přátel nebo známých. Někdy se lidé s teorií pomalého sexu setkají na meditacích, na různých kurzech tantry nebo kurzech osobního rozvoje. Prostě se někde dovíte, že milovat se dá i jinak... a je dobře, když vás tato možnost prožívat sex jinak, začne zajímat.

V první fázi je určitě vhodné si o pomalém sexu něco přečíst a získat i další informace z různých zdrojů. Pomalý sex však není pro úplné začátečníky. Jak již jsem uvedl, musíte k němu prostě dospět. Každá životní etapa má své potřeby a sex (milování) z této poučky nijak nevybočuje. Pokud se pomalému sexu začnete věnovat v životní etapě, kdy vaše sexuální potřeby jsou někde jinde, může se stát, že vás napoprvé nemusí oslovit. To ale neznamená, že k němu časem nedospějete, proto by byla škoda tuto cestu zavrhnout s tím, že to není nic pro vás.

Pro pomalý sex je určitě vhodná příprava a získání zkušeností například s meditacemi, jógou, zenovými cvičeními a posilováním svalstva pánevního dna u žen, ale i u mužů. Také je potřeba se zklidnit a uvolnit vnitřní napětí a neklid. Většinou partneři, kteří s pomalým milováním začínají, zpočátku při něm nemají příliš výrazné prožitky. Je to dáno tím, že doposud sex prožívali více na fyzické, jak na duchovní úrovni.

Klidné spojení muže a ženy při pomalém sexu může být pro někoho málo akční až nudné. Lidé zvyklí na běžný sex, intenzivní vzrušení a následný relativně rychlý nástup orgasmu po spojení, mívají pocit, že to snad ani není sex a že se vlastně nic neděje. pokud by vás při milování sledoval voyer, brzy by ho to přestalo bavit...

Podstatou pomalého milování je tělesné spojení milenců, při kterém dochází k velmi malé až skoro žádné mechanická stimulaci pohlavních orgánů. Partneři se soustředí na jiné pocity, něžně se objímají, jemně hladí, vnímají svůj dech, teplo nebo vůně těla. Po celou dobu spojení se jejich těla pohybují jen velmi málo. Jejich pozornost není soustředěna na běžné sexuální stimuly, ale spíše je obrácená dovnitř. Cílem je dosažení stavu, kdy spojení těl spíše vnímáte na duchovní úrovni a svoji pozornost zaměřujete na hloubku vlastního a partnerova prožitku. Mnohdy se jedná o prožitky provázené vizemi, ztrátou reality, prožitky barev, vůní a dalších pocitů a vjemů, na které jste se dříve vůbec nesoustředili a ani jste je dříve vůbec nerozpoznali. Někteří lidé se mohou dostat až do stavu, kterému se říká stav změněného vědomí. Právě tyto až meditační prožitky při pomalém sexu mohou dát vaší sexualitě naprosto jiný, nový rozměr, který se při běžném sexu zažije jen zřídka. To je však až vrchol cesty, kterou musíte projít...

Po zaujetí meditační polohy a spojení partnerů se pocity vzrušení snižují. Je to dáno tím, že po spojení ustanou kopulační pohyby a mužův penis i ženina vagina přestanou být stimulovány a proto partneři ani neví, co cítí nebo mají dokonce pocit, že vzrušení opadlo. Často se stává, že muži si ani mnohdy nemusí být jisti svojí erekcí. Je to tím, že vnímavost na sexuální podněty byla doposud zaměřena na mechanickou stimulaci a proto její absence bývá v začátcích problém. To se ovšem s přibývajícími zkušenostmi s pomalým sexem bude postupně měnit a partneři začnou prociťovat zcela nové podněty, jemnosti a energie, o kterých dříve neměli vůbec žádné povědomí. Vnímavost jejich těl se bude zvyšovat a s tím se bude zvyšovat i citlivost pohlavních orgánů na nové, jemné podněty, které dříve vůbec nebyli schopni vnímat. Jedině praktickým zkoušením technik pomalého sexu je možné těla partnerů postupně probouzet a posouvat vnímavost na podněty až do okamžiku, kdy se jejich klidné spojení postupně naučí prožívat. Pomalý sex se pak stane velice intenzivním a hluboce naplňujícím prožitkem, který nelze přirovnat k ničemu, co do té doby zažívali.

Pomalé milování rozpouští bloky a potlačené emoce

Vědomým milováním aktivujeme prožitek vlastního těla a sílu sdílených prožitků. Při vědomém prožívání pomalého sexu se však mohou vracet dávno zapomenuté nebo spíše do podvědomí odsunuté a potlačené emoce. Po prožitku pomalého sexu se tyto emoce mohou vrátit jako smutek nebo i vztek. Nemají racionální důvod, prostě se projeví a mohou nás zasáhnout. Stává se, že lidé se zdánlivě bez důvodu smějí ale i pláčou. Je potřeba s tím počítat a pokud partner nebo vy něco takového prožijete, není to v souvislosti s právě prožitým milováním, ale v souvislosti s odkrytím starých traumata a prožitků na které jste vědomě chtěli zapomenout. Je to daň za vstup do nového přístupu k poznávání sebe sama a většinou má očisťující charakter. Pomáhá nám čistit podvědomí a umožní ulehčit napětí, které v nás je.

Pokud byste při pomalém milování a meditaci, která ho provází, prožili něco méně příjemného, nereagujte hned, ale až později po milování. Pokud se podobnými pocity potkáte, je nutné je vědomě "prodýchat" a nechat je "odplynout" aniž by bylo potřeba o nich mluvit. Nehodnoťte co prožíváte, nechte tyto pocity odejít a už se k nim nevracejte. Zhluboka dýchejte a nechte emoce uvolnit. Uleví se vám. Tělo se takovouto formou začalo očišťovat od nahromaděné emoční zátěže. Na takovéto situace musí být připraven i partner nebo partnerka. Není to nic, co z dosavadního partnerského života znáte. Může vás to překvapit nebo dokonce zasáhnout. Proto je potřeba být na takovéto situace připravený a počítat s možností, že se mohou dostavit. V takovémto případě se rozhodně partnera nebo partnerky neptejte co se stalo. Potřebuje svoje pocity s vámi sdílet a v bezpečí je prožít bez jakéhokoli vyptávání nebo obviňování, že to pokazilo celé milování... Prostě stačí zůstat v objetí nebo v kontaktu a svou tichou přítomností podpořit odeznění nahromaděných prožitků...

Význam pomalého sexu

 • rozvíjí pozornost a vnímání pocitů a energií
 • učí nás vzájemné úctě a pochopení
 • soustřeďuje se na jednoduchost techniky a vrací sexuální prožitek k jeho kořenům a čistotě
 • rozšiřuje schopnosti těla přijímat a reagovat na vzrušení skrze radost
 • nemá za cíl výhradně prožitek orgasmu (důležitý není vrchol, ale cesta k němu)
 • pomáhá nacházet zdroje životní energie a smyslu života
 • pomáhá nám zjistit kdo jsem a jak chci žít svůj život
 • otvírá cestu pro další duchovní rozvoj

Překážky pro prožívání pomalého sexu

Dnešní společnost není svojí podstatou duchovní, ale materiální. Není to dáno jen tím, že by lidé o duchovní život neměli zájem. Je to dáno fungování celé společnosti a obecnými prioritami které nastavila. Lidé žijící podobně jako meditující mniši například v Indii, Nepálu, nebo dalších zemích Asie a Indie by v našich podmínkách nebyli považováni za duchovní osoby, ale za bezdomovce a tak by se k nim společnost i chovala.

Dnešní "duchovní vůdci" si za své "duchovní rady" nechávají velmi draze platit a většinou "kážou o vodě, ale sami pijí víno". Jen málokterý z nich se ve svém životě chová tak, jak moudře hlásá.

Pro lidi v naší společnosti nastává obrovský rozpor. Na jedné straně vysilující pracovní zátěž, mnoho hodin v práci, starostí s udržením práce a uživením rodiny, stres, reklama, daně, poplatky, degradace pohledu na vztahy a sex, důraz na opatrnost, nedůvěru, podezírání, předvídání podrazů a další a další Dokonce i tělesné prožitky se staly zbožím, které se dá koupit. ....Na druhé straně touha po lásce, porozumění, blízkosti, doteku, něžnostech ... Tento problém mezi chtít a moci je problémem celých generací dnešních lidí. Konzumní způsob života nebo duchovní způsob života? Pokud jste dlouho vystaveni konzumnímu způsobu života, postupně se tomu duchovnímu vzdalujete, a naopak. Lidé, kteří žijí duchovním životem jsou pro ten konzumní nepoužitelní. Platí to však bohužel i opačně. Pokud se chcete z konzumního života vymanit, musíte překonat mnoho překážek o kterých jste doposud vůbec nepřemýšleli. Například zjistíte, že vaše pocity těla, jeho energie, vnímavost i citlivost byla povrchním a konzumním způsobem života a vším tím, čím jste se nechali "válcovat", potlačena. Možná najednou budete mít pocit, že jste otupěli nebo že pocity vnímáte jen velmi omezeně. Podobně je to i s omezováním a potlačováním emocí, vzájemných projevů lidskosti a lásky.

Lidé dnešní společnosti jsou stále více "nepřítomni ve vlastním těle". Mnoho lidí žije s hrdiny telenovel a seriálů jejich každodenní život při sledování televize. Dojímají nás fiktivní problémy televizních hrdinů a přitom naše přirozené emoce jsou cíleně potlačovány, protože by společností mohly být považovány za slabost. Slabost se však neodpouští, ta není přípustná.

Nelze se divit, že přibývá lidí, kteří hledají pomoc u psychologů, psychiatrů, v exotických sektách a uskupeních... Pracujete, nervujete se, přepínáte, nemáte ani čas ani náladu na blízké. Neustále přemýšlíte co dál, co ještě nemáte, co nezvládáte. Myslíte neustále na věci a problémy kolem. Vůbec nemyslíme na sebe, na to, co tělo, jak dlouho to ještě vydrží. Nejčastější myšlenou je "musím to dodělat". Už ani nevíte co všechno máte dodělat, protože neustále máte další a další úkoly, které se musí dodělat... Dlouhodobé potlačování emocí a vytěsňování problémů do podvědomí se pak často projevuje jako necitlivost určité oblasti těla nebo celková otupělost a mnohdy i ztráta chuti k životu. Tím, že tato pocity potlačujeme, se jich však nezbavíme, naopak je v sobě do hloubky ukotvíme. Jejich vědomím potlačená, ale stálá přítomnost, pak v našem těle způsobuje dlouhodobě vysokou hladinu napětí a stresu. V této rovině se naučíme žít a zvykneme si na ni jako na to, co je "normální". Zpravidla se nashromážděné napětí a stres začne po čase projevovat také jako nemoc fyzická.

Proto je potřeba vracet se k prožívání sebe sama, k vnímání sebe sama, svého těla a jeho pocitů. Fyzické probuzení musí předcházet tomu duchovnímu. Dokud nedokážeme prožívat svoje tělo, nemůžeme očekávat, že dokážeme prožívat něco vyššího, něco na úrovni duchovního štěstí. K fyzickému, ale především duchovnímu probuzení může dojít jen skrze vlastní tělo a vlastní vědomí. Jogíni říkají, že je potřeba se "z hlavy" vrátit "do srdce".

Polohy a techniky pro pomalý sex

Pomalý sex v podstatě vychází z tantrického přístupu k milování. Tantra říká, že při párovém spojení dochází k přenosu energetické mezi těly partnerů. Není k tomu potřeba jakákoli stimulace pohlavních orgánů, stačí být vědomě v těle tady a teď. Požadavek vědomé přítomnosti je však základním předpokladem, bez kterého rotace energií nenastává. Tato technika pracuje s dechem, kdy partneři společně vědomě dýchají a dech postupně zpomalují a prohlubují. Při spojení těl se výhradně soustřeďují na pocity a prožitky vlastního těla. Propojení těla skrze pohlaví dává možnost vzniku energetického propojení skrze výměnu vyšší energie, které se při spojení vytváří a postupně mezi partnery rotuje. Jemné, vědomé spojení napomáhá rozvíjení citlivosti pohlavních orgánů, které se stávají citlivější a vnímavější.

Pomalý sex v penetrační formě se většinou provádí v polohách, kdy žena sedí na muži, tedy v polohách "žena nahoře". Velmi pohodlná poloha meditačního sexu, kdy žena je nad mužem a provádí tantrická cvičení svírání poševních svalů je popsána v článku Polohy vhodné pro pomalý sex "karezzu".

Velmi známá je poloha ve které muž sedí a žena sedí na něm v poloze "lotosový květ". Tato poloha umožňuje vzájemné objetí partnerů a společné dýchání. Rotace energie pak probíhá mezi pohlavím a čelem partnerů. Tato poloha představuje nejznámější variantu tantrického sexu vůbec.

Podrobněji se dalšími polohami "pomalého sexu" zabývá článek Polohy vhodné pro pomalý sex "karezzu".

 

Poznámka:

 • Pomalé milování (pomalý sex, Slow Sex) popsal poprvé Barry Long v knize "Making love" ("Utváření lásky").
 • V tantrickém pojetí je pomalý sex založen na spojení muže a ženy bez používání kopulačních pohybů se zaměřením na vnitřní pocity a výjimečnost okamžiku. Orgasmu se dosahuje cestou vnitřního prožitku za pomoci stahování svalstva pánevního dna a hlubokého dýchání.
 • V pojetí metody OM, organizace One Taste představuje pomalý sex sérii cvičení prováděných po dobu 10-ti dnů. Praktikuje se jako meditace OMing. Doba doba masáže je převážně 15 minut. Každé cvičení má jiné téma nebo zaměřením. Po každém cvičení následuje společné sdílení pocitů a prožitků obou partnerů.
 • Další informace o technikách pomalého milování můžete najít v knihách Diany Richardson "Tantric Orgams for Women" a "Tanric Sex for Men: Making Love a Meditation", "The Heart of Tantric Sex: The Unique Guide to Sexual Fulfillment" a "Slow Sex: The Path to Fullfilling and Sustainable Sexuality".
 • Známou knihou je „Slow Sex: The Art and Craft of teh Female Orgasm“ od Nicoe Deadone, zakladatelky hnutí OneTaste. Kniha přináší podrobnější vysvětlení zásad pomalého sexu které se organizace One Taste snaží převést do praktického života. Naleznete zde nejen teorii, ale především praktická cvičení, příběhy lidí a jejich prožitky při nich. Nicoe Deadone říká, že "ženský orgasmus je možné povýšit na úroveň náboženského a duchovního prožitku". Techniky které předkládá jsou však určeny především pro praktický, každodenní život.
 • V češtině vyšla kniha německé autorky Bärbel Mohr "Sex jako v sedmém nebi".
 • Nejvíce informací se však o "pomalém sexu" dovíte z knihy „Slow Sex: The Art and Craft of teh Female Orgasm“ od Nicoe Deadone, zakladatelky hnutí OneTaste.

 

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)