Jste zde

Posedlost orálním sexem

Posedlost orálním sexem

Volné pokračování článku "Orální sex" a "Poradna sexuologa".

Na naši poradnu se obrátil muž, který měl pocit, že je přímo posedlý touhou po orálním sexu. Po své partnerce vyžadoval především orální sex, ale po dosažení svého uspokojení už sex považoval za ukončený. Občas se sice věnoval i své partnerce, ale měl pocit, že jí ke štěstí plně stačí to, že ho "kvalitně" orálně uspokojila.

Protože téma orálního sexu je pro většinu lidí stále žádané a stále jsou k němu vznášeny zajímavé otázky, rozhodl jsem se "posedlost orálním sexem" zpracovat jako samostatný článek.

Na téma "posedlost orálním sexem" je potřeba se dívat jako na jednu krajních z podob lidské sexuality. Podle Gaussovy křivky sexuálních závislostí by se pohybovala někde mezi zvýšenou sexuální potřebou, satyriázou - nadměrnou potřebou sexu u muže a nymfomanií - nadměrnou potřebou sexu u ženy.

Nepodléhejme zase až tak moc síle významu pojmů. To, co pro někoho může být "závislost" je pro jiného normální sexuální potřeba, nad kterou vůbec nepřemýšlí. Pokud se však už jedná opravdu o "závislost", pak může představovat problémy nejen pro toho, kdo touto závislostí trpí, ale i pro lidi v jeho okolí.

Jakákoli závislost je vždy problematická. Závislost na přijímání orálního sexu nebo na jeho poskytování není výjimkou.

Když se na problém závislosti na orálním sexu podíváme podrobněji, zjistíme, že se tato závislost v naprosté většině případů projevuje jen u jednoho z partnerů. Pro lepší představu jsem tuto nadměrnou touhu po orálním sexu rozdělil podle toho, jak se v praxi projevuje:

 • on chce poskytovat jen orální sex
 • ona chce poskytovat jen orální sex
 • on chce přijímat jen orální sex
 • ona chce přijímat jen orální se

Možná to některým párům na nějaký čas bude i vyhovovat. Nic se však tak jednostranně nedá dělat donekonečna. Jednou začne ten klasický, normální, běžný ... přístup k sexu jednom u z nich chybět.

Pokud se jedná o případ, kdy je orální sex neustále vyžadovaný jedním z partnerů, pak po nějaké době, kdy se z původně zajímavého sexu stala vyžadovaná rutina, začnou projevovat na straně poskytujícího partnera obavy a nespokojenost. Začne mít pocit, že se dostal do role sexuálního otroka, který je dobrý jen k tomu, aby naplnil partnerovi nebo partnere sexuální potřeby a touhy. Vyžadování orálního sexu přitom může být jak ze strany mužů, tak i žen.

Opačný případ se projevuje tak, že partner nebo partnerka mají nutkavou touhu orální sex poskytovat. Je pro ně sexuální aktivitou, která je vzrušuje a přináší jim i určitou podobu sexuálního uspokojení. Mnohdy sami ani nechtějí vlastní orgasmus, stačí jim, že uspokojili toho druhého. I takovýto vztah však může být a časem určitě bude problémem. Poskytující partner nepochybuje, on má jasno v tom, co preferuje. Preferuje poskytování orálního sexu. Přístup toho, kdo v takovémto vztahu stojí na druhé straně, je však vstřícný většinou jen po omezenou dobu. Když tento stav trvá příliš dlouho, pak jej začne hodnotit jako nevyvážený. Nespokojenost začne přerůstat v pocit, že se vlastně svým způsobem jedná o zneužíváni. Přestane chtít být objektem sloužícím k uspokojení určité posedlosti orálním sexem ze strany partnera nebo partnerky.

Jejich hodnocení sexuálního vztahu se nakonec nakonec změní na:

 • on mi dělá jen orální sex
 • ona mi dělá jen orální sex

Ne každý musí chtít orální sex

Ne každý musí chtít orální sex. Mnoho lidí jej sice poskytují nebo i přijímají, ale mnohdy jen proto, aby udělali tomu druhému radost, aby mu vyšli vstříc. Příčin pro odmítání může být celá řada a někdy mohou mít docela silné pádné důvody. Pokud se stane, že se v páru setkají dva lidé, z nichž jeden orální sex odmítá, pak je naprosto zásadní si o problému promluvit. není nutné se kvůli nesouladu potřeb dohadovat nebo se hned rozcházet. Ten rozhovor musí být otevřený a musí probíhat v klidnějším duchu, protože jinak se pravé důvody nikdy nedovíte. Jediné, čeho docílíte, bude, že ještě více prohloubíte zásadně odmítavý postoj partnera nebo partnerky. Pokud si pár nedokáže o orálním sexu otevřeně promluvit mezi sebou, je jen velmi malá šance na to, že si o něm promluví otevřeně v manželské poradně nebo u sexuologa. Podrobněji tyto otázky řeší článek "Některé ženy, ale i muži nemusí chtít orální sex".

Existuje vůbec problém "posedlosti orálním sexem"?

Znovu se vracím k tomu, že pro hodnocení, zda je někdo nebo není "posedlý orálním sexem" je naprosto subjektivní.

 • Hodnocení o "posedlosti sexem" nebo orálním sexem může být také produktem okolí muže nebo ženy, který se vytvořil díky tomu, že příliš moc zveřejňovali své sexuální zkušenosti nebo zážitky. Například dívky dívky mohou doplatit na časté střídání sexuálních partnerů. Jsou chlapci i muži, kteří nemají morální zábrany o jejich sexuálních zážitcích s konkrétní dívkou mluvit s kamarády a známými. Mezi nimi se pak o ní rychle vytvoří negativní představa a hodnocení, kterého se později zbavuje jen velmi obtížně. Někdy jde tato pověst s dívkou a ztrpčuje jí normální vztahy s rozumnějšími muži. Nálepku "kuřačka", spojenou s jejím jménem, tak dívka může celkem snadno a rychle získat díky vulgárnímu a nemorálnímu chování jejích bývalých sexuálních partnerů. Přitom co neprožili, to si mohli vymyslet. To už však nikdy nikdo nebude hodnotit, ani nebude chtít řešit.
   
 • V dnešních moderních sexuálních vztazích založených na "sexuální výpomoci" při sexu mezi kamarády a ve vztazích založených na "přátelství s výhodami" neboli "u sexu na zavolání", se podobné hodnocení okolí může rozšířit velmi snadno. Platí to jak pro muže, tak i pro ženy.
   
 • Mnohdy vlastní hodnocení údajné "posedlosti orálním sexem" může být jen projevem osobní nezralosti, nedostatku představivosti, nezkušenosti a negativních sexuálních zkušeností. V okamžiku, kdy muž nebo žena, kteří orální se upřednostňují před jinými sexuálními praktikami potkají sexuálního partnera, který jim ukáže celou šíři prožitků při jiných formách sexu, ztratí svoji jednostrannou představu, že existuje pouze orální sex. Je však potřeba poznat takového partnera, který by tyto zkušenosti dokázal předat.
   
 • Podobně se takovýto názor může vytvořit u lidí, kteří jsou ovlivněni příliš častým sledováním pornografie a masturbují při ní. Může se klidně stát, že jejich masturbační technika nejlépe funguje právě ve spojení se scénami zobrazujícími orální sex. Paradoxně pak nejsou schopni dosahovat orgasmu ve svém vlastním párovém sexuálním životě jinými technikami, jak orálním sexem. Všechny jiné sexuální praktiky jim mohou připadat málo vzrušující. I takovouto daň si může vybrat extrémní závislost na pornografii.
   
 • Problém s orálním sexem mohou mít i lidé, kteří mají za partnery dominantní a mnohdy sobecké muže a ženy. V takovémto soužití vyžadování orálního sexu může mít důvod v potřebě zvýraznit svou dominantní roli ve vztahu. Při orálním sexu za takovýchto podmínek může svou roli hrát i potřeba pokořit toho druhého nebo naopak být pokořen.

Jak řešit problémy s "posedlostí orálním sexem"

Lidská sexualita a její projevy jsou velmi rozmanité a složité. Rozhodně je nejde zobecňovat. Také se nedá všemu věřit. Vlastní hodnocení bývá mnohdy neobjektivní a někdy u lidí vítězí i touha po výjimečnosti nad zdravým rozumem. Podobně k takovýmto hodnocením nebo aktivitám může přispívat i potřeba uznání partnerem nebo dokonce i kolektivem kamarádů a známých.

Pokud "posedlost orálním sexem " partnerovi vyhovuje, pak je vše v pořádku. pokud mu však nevyhovuje a dokonce se pro něj stává traumatem, pak je potřeba situaci co nejdříve řešit.

Nejdříve je celou záležitost potřeba řešit s partnerem, Společně si najít ten správný okamžik a vzájemně si o problému promluvit. Nakonec se může stát i to, že zjistíte, že jste si vzájemně mysleli, že to ten druhý právě tak chce, že bez orálního sexu prostě nemůže být. Otevřená komunikace pomůže řešit jakékoli sexuální problémy, které vás ve vztahu mohou potkat. Orální sex není výjimkou!

Pokud je problém hlubší nebo se jedná opravdu o nějakou formu sexuální závislosti, pak je nutné na nic nečekat a vyhledat odbornou pomoc. Návštěva sexuologa může být anonymní. Jako pár se můžete se na konzultaci domluvit přímo s ním. Lékař vám po úvodních setkáních poradí jak změnit přístup k sexu nebo problém řešit. Samoléčba nebo hledání alternativních řešení jen návštěvu specialisty oddálí nebo způsobí zbytečný rozpad vztahu. Každý případ je jiný. Nikdy nejde navrhnout univerzální řešení. Důležité je najít příčiny stavu, popsat stav a navrhnout další postup léčby. Sexuologové nebo psychologové mají zkušenosti a mohou vám opravdu pomoci!!!

Nakonec zbývá ještě jedna možnost a tou je po zralé úvaze rozchod. Problém člověka trpícího sexuální poruchou nebo problémem závislosti to ale nevyřeší. Nadále zůstává pro postiženého možnost návštěvy lékaře specialisty a případná léčba. Musí však mít zájem svůj problém řešit. Sice současný vztah nedopadl dobře, ale co ten příští? problém se sám nevyřeší a v novém vztahu se situace může opakovat. Někdy je ale vhodné, aby takovouto pomoc vyhledal i partner, který ze vztahu kvůli "posedlosti orálním sexem" nebo jinou sexuální aktivitou partnera, odešel Pomůže mu to uvolnit podvědomí, vysvětlit a zdůvodnit problém a jeho souvislosti a hlavně předejít následkům a sexuálním traumatům, které delší spolužití mohlo navodit.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)