Jste zde

Masáže ve skupině - žena masíruje dva muže na masážním stole

Masáže ve skupině - žena masíruje dva muže

Hlavní téma: "Masáže ve skupině".
Pokračování článků Masáže ve skupině - pro "pokročilé" a "Masáže ve skupině - ve třech nebo čtyřech".

V úvodu tohoto článku musím upozornit na to, že se bude zabývat skupinovým sexem ve třech, kdy trojici tvoří dva muži a jedna žena. Může se také jednat o čtveřici, kdy jedna žena se věnuje mužům a druhá odpočívá nebo se do aktivit příležitostně zapojuje. Ženy se při masáži také mohou střídat... Popisovat všechny varianty nemá smysl a tak se podíváme na "klasickou" trojici tvořenou dvěma muži a jednou ženou, tedy (MFM).


Budeme se zabývat aktivitami skupinového sexu a to znamená, že nečekejte nějaký stud nebo vzájemnou žárlivost mezi partnery. Takovéto aktivity se ale rozhodně nedějí při prvních setkáních skupiny protože jsou "více osobní" než jiné, které se běžně při sexu více osob využívají. Trojice nebo čtveřice je prostě více než dva a tak se na to dívejte, nepohoršujte se a neodsuzujte... Skupinový sex rozhodně není běžnou sexuální aktivitou mezi mužem a ženou. Tento článek je však o tom co existuje a proto chci upozornit nejen na to, "jak se TO dělá", ale také na rizika, která skupinový sex přináší.


Je velký rozdíl mezi současnou masáží dvou mužů ženou a mezi technikou současné masturbace nebo současné felace svou mužů ženou najednou.


 

Žena provádí masáž dvou mužů najednou

Každé masáži, setkání masážní nebo tantrické skupiny, by měla předcházet příprava příjemného prostředí.

Ve skupině tvořené dvěma muži a jednou ženou (MFM) se současná masáž dvou mužů ženou využívá častěji právě proto, že taková masáž má podstatně blíže k tantrické masáži lingamu a to i přesto, že vzájemný kontakt penisů obou mužů se vyloučit nedá a většinou k němu pod vedením ženy také dochází. Pokud to mužům při masáži nedělá problém, nemusí to ani jeden ze trojice "řešit" a těmto dotekům se vyhýbat.

Ve trojici mohou nastat situace, kdy žena touží po současné stimulaci pohlaví obou mužů. Není to výjimečná situace a je to podobné, jako když dva muži současně stimulují vulvu ženy. Iniciátorem současné masáže dvou mužů najednou většinou bývá žena. Žena přebírá veškerou iniciativu a muži se stanou pasivními příjemci masáže. Při masáži ve trojici se může provádět "klasická masáž", ale většinou se po úvodním hlazení žena začne "věnovat" také masáži pohlaví. Pokud je to žena, která zná techniky tantrické masáže penisu, může je uplatnit i při současné masáži obou mužů. Pokud tyto techniky nezná, nezbývá jí, než oba muže nějak "uščudlat". Masáž pohlaví dvou mužů současně vypadá lákavě, rozhodně však pro ženu není vůbec snadná a mohou se při ní objevit komplikace se kterými nikdo dopředu nepočítal...

  • Muži musí počítat s tím, že nejspíš bude docházet ke vzájemnému kontaktu jejich penisů. To však nemusí každý muž "zvládnout" a následek bývá jednoduchý - ztráta erekce... V takovém případě je problém - masírovat penis jednoho muže v erekci a druhého bez erekce se prostě moc nedá...
  • Masírovaní jsou dva muži a každý z nich je samozřejmě jiný a jinak reaguje na stimulaci penisu i na celkovou situaci masáže. Při masáži jednoho muže žena snadněji pozná, jak na tom muž se vzrušením je. Uhlídat, jak jsou na tom se vzrušení muži dva, je obtížnější a vyžaduje to od ženy velkou zkušenost. Zapomeňte na to, co vidí v pornu - tam jsou profesionálové a navíc se všechno dá sestříhat tak, aby výsledek potěšil oko diváka... V reálu může žena snadno přehlédnout, že jeden z mužů se vzrušením blíží k vyvrcholení a včas jeho stimulaci nezpomalí nebo nezastaví. Pokud jeden muž výrazně dříve vyvrcholí, je po společné masáži a nezbývá než dokončit masáž toho druhého...

Pokud má žena "štěstí" a oba muži dokáží své vzrušení kontrolovat a se ženou spolupracují domluvenými signály, může být současná masáž velmi podobná klasické tantrické masáži lingamu, tak jak ji známe z popisu v článku "Tantrická masáž lingamu". Délka takové společné masáže se může blížit jedné hodině a masáž nemusí být zakončena vyvrcholením ani jednoho z mužů.

Pokud se přidají techniky sexuálního tření...

Na masážním stole se může současná masáž dvou mužů ženou posunout do technik, které více vyhovují pornografickému vnímání sexu ve třech. Přesněji - současné stimulaci dvou mužů ženou na masážním stole technikami frot. Jedná se o techniky, kdy žena muže ani tak moc nemasíruje, jako se snaží o vzájemné tření penisu o penis za současné masturbace, případně s prováděním felace... Takových videí je plný internet s pornografickou tematikou... Většinou se však jedná o porno mizivé kvality... U techniky sexuálního tření penisu o penis, tedy techniky frot, dochází ke tření penisu o penis, což je pří párovém nepenetračním sexu mužů jednoznačně homosexuální praktika. Pokud se však stejná praktika odehrává ve trojici pod vedením ženy, za homosexuální se nepovažuje.

Jeden muž leží na zádech a druhý si nad ním klekne na paty tak, aby oba penisy byly co nejblíže k sobě a aby je žena mohla současně hladit, masírovat i třít o sebe. Znovu opakuji, že při skupinových sexuálních aktivitách ve třech, kdy žena stimuluje oba muže současně, se nemusí jednat o homosexuální muže. Většinou se jedná o heterosexuální muže, kteří si takovouto techniku stimulace chtějí ve skupině vyzkoušet nebo si ji chce vyzkoušet žena, která masáž vede... Míra tolerance kontaktu jednoho muže s druhým mužem pod vedením ženy, však musí být dostatečně vysoká, jinak "hrozí" ztráta erekce.

Když se více než o masáž jedná o masturbaci nebo o felaci

Porno představuje velký zdroj "nápadů" pro partnerský sex, ale rozhodně se nevyhýbá ani technikám sexu ve třech. Pokud se jedná o "nápady" ve třech, ženám se nabízí možnost okopírovat techniky vzájemného tření penisu o penis a současné masturbace tak, jak ji provádějí homosexuální muži. Současná masturbace, kdy se oba penisy se budou vzájemně dotýkat a ona je bude masturbovat společně najednou, je pro ženu snadná a možná už něco podobného "dělala" ve svých erotických představách.... V tomto případě se vzájemnému kontaktu penisů už zabránit opravdu nedá... Na tuto techniku pak většinou navazuje současná orální stimulace obou mužů najednou.

Nejčastěji k společné masturbaci a střídavé nebo společné felaci (orální sex poskytovaný muži) dochází tehdy, když oba muži stojí a žena si mezi ně klekne. Nejdříve se nejspíš bude snažit o současnou masturbaci obou mužů a později však, s velkou pravděpodobností přejde k jejich střídavé nebo společné orální stimulaci. Z čeho tak usuzuji? Na porno se dívají i ženy. V pornu je taková technika současné masturbace dvou mužů ženou velmi oblíbeným tématem... Proto je pravděpodobné, že ženu napadne vyzkoušet jaké to je, když oba muže bude manuálně nebo orálně stimulovat současně. Muži, kteří se ve skupině k takovéto společné aktivitě odhodlají pak musí počítat s tím, že žena si nejspíš bude chtít vyzkoušet nejen techniky současné masturbace a orálního sexu, ale také techniky tření penisu o penis. Pokud jim vzájemný kontakt pohlaví muže s pohlavím druhého muže bude dělat problémy, měli by to říct a žena by to měla respektovat. Pokud jim takový vzájemný kontakt problémy dělat nebude, mohou vše nechat na ženě...

Technika současné masáže dvou mužů ženou, stejně jako manuální nebo orální stimulace dvou mužů ženou, je běžným tématem v pornografii a ti, kteří se pornem nechávají inspirovat většinou neodolají... Na další odkazy na tyto techniky na pornografických webech Vás odkazovat nebudu. Pokud je toužíte vidět, sami si je snadno vyhledáte...

Masáže dvou mužů na masážní podložce

Další oblíbené masáže ve třech se odehrávají na masážní podložce. Tyto masáže však jsou pro toho, kdo masáž poskytuje, nejobtížnější. Protože masáže na podložce jsou ve skupinách velmi oblíbené, zpracoval jsem článek "Masáže ve skupině - masáž dvou mužů na masážní podložce", ve kterém jsou popsány.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje