Jste zde

Předkožka penisu

Předkožka penisu

Hlavní téma: "Pohlavní soustava muže".
Volné pokračování článku "Mužský penis".

Předkožka je silně inervovaná - vysoce citlivá tkáň, která je mnohem citlivější, než jednoduše rozšířená kůže z těla penisu. Předkožka tedy není jen to, za co ji většina lidí považuje, tedy pouze za krycí kůži na ochranu žaludu. Předkožka plní minimálně dvě důležité funkce.

 • První funkce je mechanická. Předkožka obstarává ložiskový vliv na penis, čemuž by bez ní nebylo. Poskytuje další tkáň, která je potřebná při změně velikosti penisu při erekci. V případě, že by kůže měla pevnou velikost, byla by důsledkem erekce bolest, protože by se ta kůže natahovala při zvětšování penisu. V důsledku toho předkožka zajišťuje adaptabilitu penisu.
 • Druhou důležitou funkcí předkožky je její smyslová funkce. Předkožka má důležité senzorické funkce. Především má předkožka velmi vysokou koncentraci nervových zakončení, která reagují na stimulační podněty. Z tohoto důvodu nemůže být předkožka ignorována, nemůže být považovaná pouze za část kůže.

Předkožka (latinsky: praeputium) je zdvojená kožní řasa pyje, která obaluje a překrývá žalud, pokud penis není v erekci. Úlohou předkožky je udržovat žalud citlivý na tření tím, že ho kryje a brání jeho stimulaci běžným dotekem o oděv nebo tělo. Předkožka někdy u lidí bývá odstraňována z náboženských nebo zdravotních důvodů. Tato procedura se nazývá "mužská obřízka". Celosvětově má odstraněnu předkožku kolem 30% - 40% mužů.

Délka předkožky

Délka předkožky u neztopořeného penisu:

 • u 45% mužů předkožka zakrývá žalud celý nebo skoro celý
 • u 32% mužů předkožka zakrývá žalud z poloviny
 • u 23% mužů předkožka nezakrývá žalud vůbec nebo jen velmi málo

Nezávisle na délce předkožky, má předkožku trvale staženou za žaludem přibližně 35% mužů. Důvodem je buď přirozeně krátká předkožka nebo jen čistě praktické důvody. (pozn. obecně tato skupina mužů společně se skupinou obřezaných mužů, potřebuje méně často urologickou péči, než ostatní muži.) Je-li v období puberty žalud trvale obnažený, vyroste zpravidla výrazně širší, než v případě kdy je zcela krytý předkožkou.

Při erekci předkožka samovolně sjíždí z žaludu:

 • u 62% mužů předkožka nezakrývá žalud vůbec - žalud je celý odkrytý
 • u 21% mužů předkožka zakrývá žaludu z menší části – žalud je krytý max. z 1/3
 • u 17% mužů předkožka zakrývá žaludu z větší části

(Statistiky uvedeny podle Britské studie Dr. Roberta Charthama provedené na 2 500 neobřezaných mužích)

Někteří muži mají i při erekci předkožkou krytý celý žalud. Není to normální stav a většinou vzniká jako důsledek neřešené relativní fimózy nebo krátké uzdičky. Proto je velmi důležité problémy s předkožkou vyřešit ještě před zahájením puberty. Nadměrně dlouhá předkožka může (pouze v některých případech) snižovat šanci na početí. Komplikuje však správné používání kondomu a častěji dochází i k selhaní kondomu.

Ze sexuologického hlediska je podstatné, že u mužů s normálně dlouhou předkožkou, dochází při nočních erekcích ke kontaktu žaludu s okolím, což přirozeně upravuje nadměrnou citlivost žaludu. Naopak muži s dlouhou předkožkou častěji trpí předčasnou ejakulací a nadměrná citlivost žaludu, což může negativně ovlivňovat jejich sexuální život. Pokud je příliš dlouhá předkožka omezuje v sexuálním životě, je jedním z řešení její chirurgické zkrácení. V takovém případě se obřízka provádí ze zdravotních důvodů a její provedení je mnohdy přímo nezbytné. Tito muži pak po odstranění části předkožky (obřízce) při stimulaci penisu při pohlavním styku téměř vždy prožívají intenzivnější pocity .

Chirurgické a jiné modifikace předkožky

 • Mužská obřízka je odstranění předkožky a to buď částečně nebo úplně. Může to být provedeno z náboženských důvodů, ze zdravotních důvodů nebo z osobních důvodů hygieny nebo estetiky.
 • Reputioplastika je malý zákrok určen k tišení těsný předkožkou, aniž by se uchylovat k obřízce.
 • Restaurace předkožky může být použita u mužů s krátkou předkožkou s cílem prodloužit přirozenou předkožku tak, aby překrývala žalud.
 • Jiné praxe (tradice nebo modní trend) zahrnují genitální piercing.  

Obecné důvody pro provedení obřízky

V historických dobách bývala obřízka rozšířeným způsobem, jak kontrolovat sexualitu muže. Dokonce i židovské náboženské texty hovoří, že obřezáni musí být i otroci a obřízka má určitou formou omezovat materiální požitky a nadřadit duchovní. Předkožka sama o sobě je vysoce senzitivní tkáň a pro mnohé muže je i zdrojem vzrušujících pocitů. K provedení tohoto zákroku je nejvhodnější období kojenecký věk a rané dětství...

 • Fimóza – předkožka je natolik zúžená, že ji nelze přetáhnout přes žalud a nepomohlo uvolnění například pomocí kortikoidních mastí. Rozlišujeme jednoduchou a relativní fimózu [4]. Za relativní fimózu označujeme stav, kdy předkožka v erekci nelze volně stáhnout s žaludu. Relativní fimóza je častým důsledkem léčby steroidními mastmi, kdy se předkožku podaří díky masti přetáhnout, ale při erekci fimóza zůstává.
 • Parafimóza – předkožku sice lze přetáhnout přes žalud, ale je natolik úzká, že ho zaškrtí, což zamezí jeho zásobování krví. Tento stav je nutné okamžitě odstranit, jinak může dojít k velmi vážným zdravotním problémům vedoucím až k odumření tkání. Parafimózový stav vzniká i jako vedlejší důsledek léčby steroidní mastí, a to zejména u chlapců v pubertě. Mast uvolní předkožku jen natolik, že ji lze stáhnout za žalud, ale jen na neztopořeném penisu. Obnažení žaludu však často způsobí erekci a úzká předkožka pak začne žalud zaškrcovat. Tento nebezpečný stav, není-li řešen během několika hodin, může vyústit v amputaci žaludu nebo penisu.
 • Jako účinné a trvalé řešení opakovaných infekčních onemocnění žaludu a předkožky.

 

Poznámka
Vysoká citlivost žaludu umožňuje primátům maximálně zkrátit vlastní akt páření, což snižuje pravděpodobnost, že se stane kořistí. Předkožku mají téměř všichni savci včetně vačnatců a mořských savců. Pouze ptakořitní předkožku postrádají.

 

Další články

Literatura a zdroje