Jste zde

Manželství a rozdílná očekávání mužů a žen

Manželství a rozdílná očekávání mužů a žen

Hlavní téma: "Manželství".
Volné pokračování článků "Jaké bývají důvody pro manželství".

Společné soužití partnerů má mnohdy jiné důvody, než si oba dokáží přiznat. Je jasné, že takovéto hovory se vedou jen málokdy a to je chyba. Ženy většinou spojují představu manželství se založením rodiny, osamostatněním se od rodičů a budováním společné domácnosti, duchovních a materiálních hodnot. Stejně tak uvažuje i většina mužů. Muži jsou však ve formování svých představ o manželství výrazně opatrnější. Mnohdy jsou jejich představy úplně jinde. Tradiční role muže a ženy v rodině se v mnoha případech značně odklonily od historických pravidel.

Ženy obecně předpokládají, že se budou jednou starat o domácnost, případně o děti. Mají mateřský instinkt a chtějí si vybudovat rodinné "hnízdo". V okamžiku, kdy tato situace nastane, jsou pak schopné se do nových rolí rychle dostat. Je jasné, že i zde mohou nastat problémy a že některé se této role v různé míře nedokáží zhostit. 

Problém s nalezením svého místa v manželství však mívají i muži. Někteří, většinou ti, kterým byla věnována přehnaná péče matky, začnou očekávat zajištění stejného komfortu života i od své manželky. Ne nadarmo se jim říká "mamínkové". V manželce pak často vidí někoho, kdo je tady pro něj a jsou rozčarovaní, když se manželka této roli brání. Problémů s integrací muže do rodiny může být samozřejmě mnohem více a manželství pro mnohé může být až velkou psychickou zátěží, kterou nemusí vždy zvládnout.

Asi nejhorší kombinací je stav, kdy se sejdou dva "mamínkové", jeden v sukních a druhý v kalhotách.

Ve vztahu před svatbou problémy nebyly. Komfort a plný servis zajišťovala většinou ochotně rodina na obou stranách. Oba partneři měli jistou volnost, danou péčí rodičů, možností bezproblémového nenákladného bydlení, stravování a odpočinku. Rande a milostná setkání tak byly v podstatě setkáním dvou lidí bez společných problémů.

Po svatbě většinou partnerky, ale i okolí očekává, že především muž bude ten, který rodinu zajistí materiálně, postará se o bydlení, finanční zajištění, společenské akceptování atd. Jenže v reálném životě, s minimální podporou rodiny státem a obtížně zvládnutelnou podporou rodičů, se vše nemusí odehrávat podle společensky přijatelných představ.

Především otázka bydlení je dnes pro většinu mladých lidí velkým problémem. Pořízení domu, bytu, nebo alespoň podnájmu se stává problémem pro stále větší skupinu mladých manželství. Nedostatek financí, problémy s bydlením, vztahy k rodinám a další dříve neřešené otázky pak mohou být zdrojem problémů, které partneři dříve vůbec nemuseli řešit. Ne každý tuto novou situaci zvládá s nadhledem.

Častým zdrojem rozčarování je pak otázka dělení finančních zdrojů. Většinou jsou to muži, kteří v manželství mají problém dělit se o svůj příjem a předpokládají, že bude stačit přispívat na domácnost a většina jejich platu bude po zásluze jejich kapesným. Proto by tato otázka měla být řešena ještě dříve, než se v manželství stane zdrojem někdy neřešitelných vztahových problémů.

Před vstupem do manželství by si partneři měli základní otázky a zajištění společné rodiny v co nejširších souvislostech dobře uvědomit a pohovořit si o nich. Samotné uzavření manželství nic nevyřeší. Problémy určitě přijdou, je však možné se na ně připravit. Proto je nejvhodnější, když se oba partneři budou schopni v manželství o vše dělit, stejně tak i společně řešit problémy, pokud nastanou. Nesvalovat vinu na druhého, umět si i v těžkých chvílích udělat okamžik jen sami pro sebe. I v manželství pamatujte na to, že ten vedle vás je stále ten samý člověk, do kterého jste se zamilovali a kterého jste si vybrali za celoživotního partnera. Věnujte se jeden druhému a o vztah pečujte, jinak se z něj brzy stane rutina.

Dnešní doba mladým manželstvím není moc vstřícná. Novomanželské půjčky, finanční podpora mladých rodin z pozice státu, podpora bydlení, odpisy půjček za narozené děti, jsou v dnešní společnosti minulostí (o které se už oficiálně nemluví). Dopad je srozumitelný - klesá porodnost, rodiny mají méně dětí, populace stárne a přibývají otázky jak uživit důchodce ...

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)