Jste zde

Tantrická mistryně

Tantrická mistryně

Hlavní téma: "Dosažení tantrického mistrovství".
Volné pokračování článků "Tantrická cvičení a meditace" a "Základní tantrické sexuální techniky".

Článek "Dosažení tantrického mistrovství" je tak trochu (hodně) zaměřený na muže a jejich představy o dokonalém milenci. Ono to tak v tantře (i životě) je, že po dokonalosti v sexu touží především muži. Hodnotí pak svůj "výkon" a jásají, když jsou "lepší než minule" a propadají depresím, když "TO nebylo ONO"... Naštěstí je ženy neznámkují, protože to by pro muže byla katastrofa...

Dosažení tantrického mistrovství se však netýká jen mužů, ale velmi silně závisí i na ženě se kterou se její "mistr" setkává. Většina žen je spokojena s tím, že muž je nápaditý, snaživý a že se ženě umí věnovat a že se dokáže vcítit do jejích pocitů. To rozhodně není málo a za takovýto zájem by každá žena měla umět muži vyjádřit své pocity a náklonnost. Říká se že "nikdo tě nepochválí tak krásně, jak se dokážeš pochválit sám...". Někdy to v životě může stačit, ale zrovna při sexu to není ono... Dobrá rada pro ženy : "chvalte, chvalte, chvalte...". Posouváte tím muži jeho pomyslnou laťku výš a výš...

Ale vraťme se k tantrickému mistrovství žen

Určitě jste někdy slyšeli o ženách, jejich schopnosti milovat se s mužem jsou daleko nad běžnými schopnostmi většiny žen. Nepředstavujte si však, že tyto schopnosti ženy mohou nějak získat ve své genetické výbavě. Platí to, že "děti opálených nejsou opálené". Každá žena tyto schopnosti musí získat tak, že pro své "mistrovství" musí hodně udělat!!!

Tantrická mistryně se toho musí naučit zvládnout opravdu hodně. V žádném případě nejde jen o to, aby uměla uspokojit muže. Samozřejmě toho musí být schopna, ale to, obrazně řečeno, by byla látka pro výuku "prvního stupně základního sexuologického vzdělávání". Tyto ženy ale vynikají ve všem "na co sáhnou". Jinak řečeno, musí být mistryní ve všech "kategoriích" lidské sexuality. Základem je ale nejdříve zvládnout sebe sama a své tělo. Bez toho se prostě nedá postoupit dál...

Rozhodně si však nepředstavujte, že "tantrickou mistryní" se žena stane když bude střídat jednoho muže za druhým. Tak si jen může dokazovat "jak je dobrá" a že ni je stále ještě zájem... Touto cestou ale nejspíš získá "špatnou pověst" a při trošce smůly nehezkou nemoc nebo hezké miminko...

Jak se stát tantrickou mistryní snadno a rychle...

Tak to opravdu nevím... Ale vím, co všechno žena může udělat proto, aby byla výjimečnou milenkou od které žádný muž nebude chtít odejít.

Musíme se vrátit trochu do historie. Některé kultury si v minulosti sexu vážily mnohem více než dnešní generace. Vlastně ani nevěděli co to sex je, protože pro intimní hrátky používali termín "milování". Nepoužívejte prosím pro milování anglický překlad "Love making" - z tohoto překladu bolí ruce už jen když to vyslovíte. České "milování" je přece mnohem krásnější...

V zemích, kde bylo milování a uspokojení ženy prioritou mužů, byla velká pozornost věnována i teorii milování. Mladé dívky byly svými matkami zaučovány do tajů milování a otcové podobně s taji milování seznamovali své syny. Tantrické nebo taoistické techniky nebyly chápány jako něco nemravného, ale byly součástí normálního života. Nebylo to jistě tak úplně idylické, ale rodiče určitě věnovali sexuální výchově svých potomků větší pozornost než ti dnešní. Podstatné také bylo to, že sex nebyl považovaný za tabu a že se o něm lidé nebáli mluvit.

Matky seznamovaly své dcery s taji milování i proto, že největší riziko nechtěného otěhotnění i vztahových problémů nesly právě ženy. Proto matky své dcery neinformovaly jen o tom co to sex je, ale také je seznamovaly s metodami, jak se chránit a jak se bránit nežádoucímu těhotenství. Dalším rizikem byly samozřejmě pohlavní choroby, ale ty ještě nebyly mezi lidmi tak rozšířené, jak je tomu dnes.

Umění milování samozřejmě odpovídalo úrovni znalostí matky nebo dalších žen z dívčina okolí. Ne všechny ženy byly mistryněmi, ale rozhodně měly větší povědomí o technikách jak povýšit milování nad běžný sex, než mají dnešní ženy a dívky.

Některé dívky byly do tajů milování zasvěcovány od útlého věku s výhledem, že by se z nich mohly stát výjimečné milenky bohatých mužů nebo dokonce nejvyšších vládců země. Jejich budoucnost rozhodně neměla být spojena s prostitucí, ale s poskytováním sexuálních služeb na té nejvyšší úrovni. Od mládí byly na tuto cestu připravovány a rozhodně to nebyla výuka, která by snížila jejich vážnost před muži.

Dostáváme se k výuce technik, které musela zvládnout každá dívka a žena která chtěla uspět a chtěla se stát opravdovou tantrickou mistryní. Byla to cesta dlouhá a velmi náročná, protože nešlo jen o sex, ale především o dosažení společenské prestiže, znalost vzorného chování, zvládnutí společenské konverzace a získání vysokého vzdělání v mnoha oborech... Byly to manželky nebo společnice té nejvyšší úrovně znalostí. Známé jsou například gejši v Japonsku, které své vzdělání získávaly a doplňovaly celoživotně. Tantrické mistryně však musely být nejen dokonalé společnice, ale navíc také dokonalé milenky. Přitom nešlo jen o sex, ten by zvládly i bez letité náročné a každodenní přípravy. Tantrická mistryně prostě nebyla jen mistryní v sexu, ale i v mnoha dalších směrech. Jedině tak mohla muže zaujmout a překvapit.

V dnešní době už tantrické mistryně nejsou chápány jako společnice, ale jako zkušení a zajímavé ženy které jsou nejen v sexu výjimečné v mnoha ohledech. Vzdělání a společenské chování mohou získat na univerzitách a prestiž získají při realizaci svých pracovních a společenských ambicí.

Pokud však chce jakákoli žena dosáhnou mistrovství v sexu, musí na sobě pracovat a zdokonalovat se stejně, jako to dělaly ženy před staletími.

Tantrickou mistryní se může stát každá žena která to se svou sexualitou myslí vážně a je ochotná na sobě intenzivně pracovat. Rozhodně si nepředstavujte, že takováto žena je připravena své mistrovství dokazovat každému, koho by to zajímalo. Tantrická mistryně je spíše kategorie po ženy které jsou ochotné pro svého muže udělat mnohem, mnohem víc, než kterákoli jiná žena. Nemá to nic společného s promiskuitou!!! Muž který takovouto ženu získá opravdu nemá nejmenší důvod ji vyměnit za sebekrásnější modelku.

Jednoduše a srozumitelně to vyjádřil jeden zpěvák, myslím že to byl Sting: "Nač jíst venku sekanou, když doma na Tebe čeká biftek"...

Vybral jsem některé techniky, jejichž popis se uchoval do dnešní doby. Určitě to nebudou všechny techniky, které ženy kdysi procvičovaly tak dlouho, až je dokonale zvládly. Až zvládly jednu, mohly přistoupit k dalším a dalším. Byla to každodenní a cílevědomá práce na několik roků. Nic se nedá uspěchat, ale když některé techniky vyzkoušíte a zvládnete, nepochybuji, že se posunete v prožívání intimity vlastní i párové. Nepotřebujete k tomu nic nedosažitelného - vystačíte si s vlastním tělem, několika málo pomůckami a mužem, který si Vás váží a který Vás miluje. Vše ostatní přijde tak nějak samo...


Podrobněji se s těmito technikami můžete seznámit v článku "Cvičení pro posílení joni - souhrnný přehled". Doporučuji Vám to...


 

Na zamyšlení

"Dokonalosti není dosaženo tehdy, když už není co přidat, ale tehdy, když už nemůžete nic odebrat.“
(Kniha "Malý princ", Antoine de Saint-Exupéry)

"V tantře nejde o vás, o to co si o sobě myslíte vy.
Jde o to jak vás hodnotí partner nebo partnerka, která s vámi intimní život sdílí."

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)