Jste zde

Další způsoby penetrace při milování - Kámasútra

Další způsoby penetrace při milování - Kámasútra

Volné pokračování článku "Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu".

Soulož neboli penetrační sex je pro většinu lidí spojen s jednoduchou představou vložení penisu do ženské pochvy a zahájení jeho pohybů uvnitř ní. Tato představa je běžná spíše v západním světě. Asie, Orient a Východní svět, především ten asijský, taoistický, tantrický ... má o spojení muže a ženy poněkud jinou představu. Celosvětová globalizace, medializace sexu a ztráta hodnot však způsobují, že i tradiční pohled na spojení muže a ženy se mění. Bohužel, jako vždy k horšímu. Tradiční taoistické techniky a tradiční pohled na milování představený v knize Kámasútra, se stále více stává obchodním artiklem a lidé, kteří "objevili díru na trhu", tyto staleté zkušenosti "předávají" na kurzech a seminářích za "netantrické" peníze... Přitom tradiční zkušenosti nikdy nebyly ani tajné, ani se s nimi nekupčilo. Bohužel dnes tradice předávání sexuálních zkušeností z otce na syna a matky na dceru značně pokulhává. Bohužel už nejen u nás, ale i v zemích, kde Tantra a taoismus vždy měly své pevné kořeny.

Proto si některé zkušenosti dřívějších taoistických mistrů uveďme alespoň v teoretické rovině. Jeden z významných taoistických mistrů v 7. století definoval šest hlavních způsobů provádění penetrace při spojení muže a ženy. Tím mistrem byl taoistický lékař a mistr Li-Tong-Ksuan a svůj pohled na spojení muže a ženy popsal v poučení Tong-KSUAN-T.

Taoističtí mistři i jejich žáci spojení muže a ženy věnovali mimořádnou pozornost. Proto se zabývali tím, jak prakticky zajistit, aby pocity ze spojení a hlavně z okamžiků průniku penisu do vagíny byly co možná nejkrásnější. Nešlo však o prožitky pro muže, ale naopak šlo o to najít techniky, které by byly nejvíce vzrušující pro ženu. Proto dávali a dávají tak velký důraz na způsoby průniku a jejich hloubku. Milování pro ně rozhodně nebylo to, co pro nás je soulož.

Z taoistického pohledu na milování jsou právě techniky spojení muže a ženy tím nejvýznamnějším okamžikem, při kterém dochází k propojení sexuálních energií muže a ženy. Nejde tedy jenom o navození co nejkrásnějších pocitů při milování pro oba partnery, ale především jde o co nejdokonalejší propojení a využití sexuální energie Yin a Yang. Ta je považovaná za energii léčebnou, uzdravující a vedoucí k dlouhověkosti. To, jak je tato energie v těle mezi mužem a ženou rozprouděna a jak začne rotovat, ovlivňuje právě způsob penetrace, průběh spojení muže a ženy a vhodná hloubka spojení. Pokud se nepodaří aktivovat tok sexuální energie, pak jsou taoisté přesvědčeni, že nemůže dojít ani k psychickému a především duchovnímu naplnění spojení muže a ženy. Takovéto spojení pak zůstane jen na úrovni fyzické a nemá léčebné účinky.

Podle taoismu je při dodržení správné techniky spojení muže a ženy možné zajistit, aby každá žena dokázala naplno prožít spokojený a naplněný sexuální život. Uspokojená, spokojená a šťastná žena, je pak přesně to, co potřebuje vnímat každý muž, aby se jako muž mohl cítit. Pak může i on dospět svého štěstí, vyrovnanosti, plného sebevědomí a pocitu oprávněné mužnosti.

Když to převedeme do dnešní doby, tak staří taoističtí mistři byli takové dnešní sexuologové, kteří ovšem neváhali vyzkoušet vše, co se dalo,  prakticky, v reálu. A také tomu své žáky i prakticky vyučovali... Zkuste dnes jejich názory a praktické rady přenést do sexuologické ordinace...

Kromě těch základních technik, kterými jsme se už zabývali, platí pro muže i další obecné zásady, jak do ženy penisem pronikat a jak s ním v joni pohybovat. Taoismus však zná i techniky určené ženám, které slouží k tomu, aby se naučily tak dokonale ovládat svaly pánevního dna, aby byly schopné ve spojení s mužem, bez jakéhokoli pohybu penisu ve vagíně, muže uspokojit. Tyto techniky jsou popisovány v článcích, které se zabývají posilováním svalstva pánevního dna a vaginálních svalů. Podrobnější informace najdete v článku "Techniky ke zlepšení orgasmu - pro ženy i muže".

Taoistická doporučení uváděná pro muže

 • Při vstupu penisu do poševního vchodu penis zasouvejte velmi pomalu. V poloze, kdy je muž nad ženou "tváří v tvář" penis tlačte směrem dolů do spodní části pochvy. Kořen penisu pak bude třít o klitoris a jeho okolí. Také stimulace citlivého poševního vchodu bude při penetraci mimořádně intenzivní. Teprve, až bude penis v maximální hloubce, několikrát zopakujte pohyby dopředu a dozadu a pomalu penis z pochvy vytáhněte, až zcela opustí poševní vchod. Techniku několikrát zopakujte. Důležité je, aby celá technika začínala vkládáním penisu mezi stydké pysky a pronikáním do poševního vchodu a končila jeho opuštěním.
   
 • Pomocí náhlých pohybů pohybovat penisem v pochvě nahoru a dolů. Pohyby je možné přirovnat ke skoku divokého koně, který byl právě osedlaný... Jedná se vlastně o techniku při které se náhle, tak trochu neplánovaně střídá intenzivní stimulace klitorisu a oblasti bodu G. Současně se takováto stimulace při souloži moc nedaří. Tato "divoká technika takovouto stimulaci nahodile dovoluje. Podrobněji v článku "Pohybovat penisem v pochvě nahoru a dolů".
   
 • Poklepávání žaludem penisu na klitoris. Tato technika je i dnes velmi často a s oblibou využívána v Africe, kde se jí říká "Kunjasa". Nejedná se přímo o penetrační techniku. Je zaměřena především na stimulaci klitorisu. Penetrace se provádí hlavně pro přenesení přirozené vlhkosti z pochvy na penis a na klitoris. Klitoris musí být trvale vlhký a dostatečně lubrikovaný. Je jednoduchá a snadno proveditelná. Podrobněji se touto technikou zabývá článek Technika stimulace klitorisu poklepáváním - "Kunjasa"
   
 • Tření žaludu penisu o klitoris. Technika je podobná technice roztírání ztuhlé hrudky másla. Muž může penis přidržovat rukou nebo, v případě pevné erekce, může využívat jen penis. Pokud penis přidržuje rukou, pohyby může provádět mnohem přesněji a intenzivněji. Žaludem o klitoris tře dopředu-dozadu, doleva a doprava a kroužením. Tření se provádí spodní částí žaludu s uzdičkou. Tato technika je jemnější a cílenější variantou japonské techniky "Sumata".
   
 • Zasouvání penisu do pochvy rychlými pohyby, intenzivně a hlavně pravidelně. Přitom dochází k intenzivnímu narážení žaludu na stěny pochvy. Své pak udělá i tření penisu o stěny pochvy, hlavně v první horní třetině, kde se nachází oblast bodu G. Technika se někdy připodobňuje k bušení kováře kladivem do žhavého železa. Nejedná se však o techniku které se lidově říká "na králíka". Soustřeďte se na každé zasunutí a bedlivě sledujte hladinu vašeho vzrušení. Jinak vás tato technika velmi brzy dovede k vyvrcholení a to není jejím cílem!
   
 • Zasouvání penisu do pochvy krátkými a pomalými pohyby. Jako by muž penis do pochvy jen mělce zapichoval, ale nikdy nešel do hloubky. Technika se připodobňuje k práci zahrádkáře, který dělá sázecím kolíkem do země dírky pro umístění semínka do půdy.
   
 • Zasouvání penisu do pochvy střídavé rychlými a pomalými pohyby. Zasouvání se provádí opakovaně v předepsaných počtech zasunutí. Tyto techniky jsou rozpracované v článku "Techniky opakování penetrace v tantrickém sexu". Jedná se o intenzivní formu spojení přinášející vysoké vzrušení a hluboké prožitky na více úrovních. Tyto techniky však na muže kladou mimořádně vysoké požadavky. Muž bez velkých zkušeností s zvládnutou kontrolou svého vzrušení si jich dlouho neužije.
   
 • Jednorázové zasunutí penisu do pochvy velmi pomalým pohybem až do maximální hloubky, vyčkání a pomalý pohyb zpět zakončený úplným vytažením penisu z pochvy ven. Tato technika se používá jako technika pro navození pocitové změny. Většinou se provádí po sérii rytmických pohybů jiných technik a opakování. Více v článku "Jednorázové zasunutí penisu do pochvy velmi pomalým pohybem".
   
 • Technika hluboké penetrace dovoluje partnerům vstoupit do hluboké meditace ve spojení. Spojení je umocněno velmi těsným kontaktem těl a to vše dohromady navozuje pocity spojení do "jednoho těla".
  Více v článku "Technika hluboké penetrace".
 • Technika "útoku penisu na pochvu". Ten překlad rozhodně není hezký, ale je celkem snadno představitelný. Penis se opatrně zastaví žaludem za poševním vchodem uvnitř pochvy a po chvíli klidu prudce "zaútočí na pochvu" a zasune se do maximální hloubky, kde opět zůstane v klidu. Tato technika se používá jako technika pro navození pocitové změny. Většinou se provádí po sérii pomalých hlubokých zasunutí, kdy u ženy převládají pocity klidu a jemného narůstajícího vzrušení. Více v článku "Technika "útoku penisu na pochvu".

 • Žaludem třít boční stěny pochvy. Doporučená technika třít žaludem boční stěny pochvy z jedné strany na druhou, je v knize Kámasútra poeticky přirovnána k letu ptáka, který létá proti větru... Více v článku "Žaludem třít boční stěny pochvy".

Zvládnutí technik penetrace podle taoistických zásad a podle doporučení knihy Kámasútra, by mělo být zárukou pro plnohodnotné prožívání milostného života muže a ženy.

Poznámka:
Tyto techniky patří mezi ty, které je možné "trénovat" i s pomocí masturbátoru. Muž si pak může "nanečisto" ověřit své reakce a snadněji se mu bude kontrolovat vzrušení při milování se ženou. Pokud se rozhodnete "trénovat" s masturbátorem, nesledujte u toho pornografické nebo erotické filmy. Plně a výhradně svou pozornost zaměřte na prožívání svých pocitů v pohlaví a pánevním dnu. Spolehněte se především na svou představivost a na vzrušení ze stimulace, které vám penetrace masturbátoru přináší. Sledování pornografie je sice vzrušující, ale tady se nejedná o běžnou masturbaci s pomůckou, ale o prožívání pocitů při "nácviku" taoistických technik, které vám později dovolí dlouhé spojení se ženou a její uspokojení při milování.

Tyto techniky se učí také při společné výuce technik ve skupině ve trojici nebo ve čtveřici.

Další články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)