Jste zde

Sumata

Sumata

Hlavní téma: "Sex bez penetrace penisem (nepenetrační sex)" a "Nepenetrační sex - "frottage" - sexuální tření".
Na tuto techniku navazuje další, popsaná v článku "Technika sumata a penetrační sex" a "Femorální pohlavní styk".

Sumata, (japonsky: doslova: "nahý rozkrok"), je japonský výraz pro nepenetrační sexuální praktiku poskytovanou často jako sexuální službu. Penis muže se tře o ruce, stehna nebo velké stydké pysky, malé stydké pysky a především o klitoris. Cílem je vyvolat ejakulaci muže bez využití vaginálního styku. Používání této praktiky v některých zemích (například v Japonsku) neodporuje proti-prostitučnímu zákonu, který omezuje a trestá pohlavního styk za úplatu.

Techniku Sumata je možné využívat i tehdy, pokud je žena panna. Vyžaduje však od obou partnerů velkou pozornost a ohleduplnost, aby neúmyslně nedošlo k penetraci a poškození panenské blány. V takovémto případě se však už jedná víceméně o "technické" panenství neboť ke klasické souloži už je opravdu velmi blízko. Riziko nechtěného těhotenství je však velmi vysoké.

Technika tření penisu o tělo žena a speciálně o její pohlaví, má více podob. Může být prováděna i přes oblečení, v odvážnějších variantách však dochází ke tření penisu o kůži ženina těla nebo o pohlaví, klitoris, stydké pysky a případně i hýždě.

  • Může být prováděna i formou erotického tance, kdy přes oblečení žena tře mužův penis zadečkem. Přitom mohou být oba oblečeni ve spodním prádle nebo nazí. 
  • Další variantou bývá technika, kdy muž leží na zádech a žena na něm sedí podobně jako v poloze "Na koníčka". Tře o mužův penis vaginou. Opět může být oblečena v kalhotkách, případně v odvážnější variantě tře mužův penis mezi stydkými pysky a o klitoris.
  • Odvrácenou variantou je technika při které muž leží na zádech a žena na něm sedí podobně jako v odvrácené poloze "Na koníčka". Žena mužův penis tře mezi stydkými pysky a mezi hýžděmi. V tomto případě je klitoris mimo stimulaci penisem, ale o to intenzivnější je tření penisu mezi hýžděmi.
  • Podobná varianta je, když muž sedí na židli a žena jeho penis tře mezi hýžděmi. I v tomto případě je klitoris mimo dosah penisu a jeho tření se provádí především o hráz a mezi hýžděmi.
  • Opačnou variantou je, když žena leží na zádech a muž podobně jako v "Misionářské poloze" tře penis o kalhotky ženy nebo v odvážnější variantě jej tře penis mezi stydkými pysky a o klitoris.

Ve všech případech se nejedná o penetrační sex, ale výhradně o techniku tření, tedy techniku "Sumata". Dochází při ní k intenzivnímu tření a proti se při těchto variantách používá dostatek lubrikačního krému.

Technika většinou končí vyvrcholení muže.

Sumata v partnerském sexu

Tato sexuální praktika má své důležité místo i v běžném partnerském soužití a v období sexuálního poznávání, kdy žena chce zachovat své panenství a přitom prožívat intimitu doteku a poskytnout muži i sobě sexuální uvolnění. Je však potřeba maximální oboustranné opatrnosti a vzájemné ohleduplnosti. Od tření penisu mezi stydkými pysky k souloži je to opravdu jen maličký kousek...

Technika Sumata může být i řešením pro ženy, které při vaginálním styku obtížně dosahují orgasmu, ale nemají problém s jeho dosažením při intenzivní stimulaci klitorisu tlakem a třením.

SUMATA v poloze "Na koníčka"

Jedná se o kombinaci, kdy dominantní roli převezme žena a muž je pasivní. Na první pohled je tato kombinace technik prováděná jako klasická soulož v poloze "Žena nahoře", "Na koníčka". Po dostatečném přirozeném zvlhnutí při milostné předehře žena vyzve muže aby si lehl na postel a sedne si na něj obkročmo jako v poloze "Na koníčka". Nezasune však penis do pochvy, ale doširoka roztáhne velké stydké pysky a sedne si na sklopený penis, který vloží mezi ně. Ideální po tuto techniku je střední až mírně delší penis, aby jeho délka umožňovala delší třecí pohyb. Žena začne pomalu houpat boky dopředu a dozadu a třít rozevřenou vulvu po penisu. Znovu připomínám, že penis muže není uvnitř pochvy, ale je přitlačen váhou ženy sedící obkročmo na něm, směrem k břichu. Jedná se tedy o nepenetrační techniku. Žena si může sama regulovat tlak na klitoris a rozevřené stydké pysky vhodným úhlem přiložení penisu mezi stydké pysky. Zpočátku rychlost pohybů i tlak bude volit pomalejší a mírnější tak, aby stimulace klitorisu odpovídala míře jejího vzrušení. Pokud se žena nakloní mírně dopředu a zvýší rychlost pohybů v bocích, zvýší se i intenzita stimulace klitorisu o penis. Muž může zůstat úplně pasivní, případně může ženu uchopit za boky a pomáhat jí v pohupování v bocích tím, že ji bude přitahovat a odtahovat. Neměl by však být aktivním a měl by ženu nechat volit rychlost a intenzitu pohybu podle jejích potřeb.

Tření klitorisu a stydkých pysků po penisu udržuje a zvyšuje vzrušení muže a proto se erekce penisu snadno udržuje a většinou i vylepšuje... Muž by se ale měl snažit svoje vzrušení "krotit", aby stimulace penisu třením o stydké pysky a klitoris nebyla přijímána příliš intenzivně a on předčasně nedošel vrcholu. Žena bude podvědomě prodlužovat a zkracovat délku tření po penisu a zvyšovat intenzitu přítlaku... Přitom bude prožívat vzrušující podněty, které ji tato stimulace bude přinášet. S rostoucím vzrušením bude intenzita přítlaku a rychlost pohybů stoupat a žena bude pomalu, ale nezadržitelně postupovat k vyvrcholení. V těchto chvílích je důležité sebeovládání muže, který by měl intenzivní dráždění penisu zvládnout a vydržet. V okamžicích blížícího se vyvrcholení žena přestává sledovat muže a plně se věnuje svým prožitkům nastupujícího orgasmu. V okamžiku, když žena prožívá orgasmus, může muž přestat kontrolovat své pocity a ponechat další průběh volně plynout.

Pokud žena prožije orgasmus a muž ne, je vhodné ji chvíli nechat odpočinout a nesnažit se pokračovat v pohybech penisu. Po odeznění ženina orgasmu je klitoris velice citlivý a jeho další stimulace by ženě nemusela být příjemná. Většina žen má po prožitku vyvrcholení potřebu další stimulace pro navození další orgasmické vlny. Sama začne pokračovat v pohybech a muž může pokračovat v přijímání dalších vzrušujících pocitů ze tření. Další orgasmus žena většinou prožije poměrně brzy a tak muž, který vydržel i tuto další vlnu vyvrcholení bez ejakulace, nemusí spěchat, protože většinou bude následovat další pokus o třetí orgasmus. Po chvíli odpočinku žena pokračováním třecích pohybů dosáhne orgasmu a muž již nemusí své vzrušení potlačovat a může i v klidu prožít své vyvrcholení. Pokud i po třetím orgasmu muž nedošel vyvrcholení, pak vstřícná žena zasune penis muže do pochvy a dokončí vyvrcholení muže klasickou penetrační technikou "Na koníčka", při které již sice orgasmus většinou neprožije, nebude jí však nepříjemná.

Každý je jiný a jinak milování prožívá

I tuto techniku je potřeba se naučit a zvládnout. Není to technika pro náhodné sexuální vztahy a vyžaduje pozorného a chápajícího muže, který chce své ženě maximálně vyjít vstříc a nemyslí přitom na sebe. Pokud se vyvrcholení u muže dostaví dříve, než první orgasmus u ženy, pak žena nemusí dojít orgasmu touto technikou vůbec. Po ejakulaci se mužův penis stává přecitlivělým a intenzivní stimulace od ženy může být až bolestivá. Podvědomě se muž bude snažit penis a hlavně žalud chránit a pokud žena rychle nedojde orgasmu, bude se muž asi snažit o změnu polohy. Proto je nejdůležitější, aby muž ovládal své vzrušení alespoň do doby, než žena prožije první orgasmus. Pak už může být v pohodě, protože další potřeba stimulace pro další orgasmy ženy bývá podstatně kratší.

Technika Sumata pro dosažení intenzivního orgasmu ženy

V párovém sexuálním životě se po nějaké době vyjasní, jaké techniky každý v páru pro dosažení orgasmu preferuje. Většinou nejde o to, že by muž nebo žena nedokázali dosáhnout orgasmu v "klasických" polohách. Při delším společném sexuálním životě se však již nestydí si prosadit své preference a představy o sexu a na druhé straně jsou vstřícní k potřebám a přáním partnera nebo partnerky.

Hodně žen, které potřebují k dosažení svého orgasmu intenzivní stimulaci klitorisu spojenou s tlakem a případně se střídáním rychlosti a intenzity tření, využívají techniku Sumata. U všech penetračních i nepenetračních technik k dosažení vzrušení a orgasmu je potřeba poskytnout ženě dostatečný čas na vzrušení a přirozené zvlhnutí provedením dostatečně dlouhé milostné předehry. Teprve potom je potřeba nechat na ženě, aby si sama rozhodla, kdy chce přejít k technice, která bude zakončená jejím orgasmem. Díky intenzivní stimulaci klitorisu při technice "Sumata", má žena velkou šanci zažít velmi intenzivní klitoridální orgasmus, nebo se velmi silně vzrušit. Muž se ženou, která si oblíbila pro závěr milování techniku "Sumata", určitě nepřijde zkrátka. Je totiž nesmírně příjemná i pro muže a navíc mu poskytuje zcela nové možnosti pro uspokojení jeho ženy. Techniku "Sumata" je pak možné rozšířit o pohlavní spojením. Jedná se pak o kombinaci klasické techniky "Sumata" a soulože. Více informací naleznete v článcích "Technika sumata a penetrační sex" a "Technika zvyšování vzrušení pomocí tření a penetrace".

Opakem "Sumaty" je "Femorální pohlavní styk"

"Femorální pohlavní styk" patří mezi nepenetrační sexuální aktivity. Jedná se techniku, která je ideální pro muže, kteří trpí problémy s předčasnou ejakulací nebo krátkou souloží. Jedná se vlastně o obrácenou variantu techniky "Sumata", která je velmi oblíbená například v Japonsku, odkud také pochází. Na rozdíl od této techniky, která se provádí ženou na muži v polohách "Žena nahoře" nebo "Na koníčka", je femorální pohlavní styk zaměřený na tření stydkých pysků a klitorisu penisem muže v "Misionářské poloze". Tato varianta však není považovaná za klasickou techniku "Sumata". Dominantní je při ní muž a pasivní žena. Muž rozhoduje o rychlosti a intenzitě stimulace klitorisu penisem.

Sumata a bezpečný sex

Ochrana proti otěhotnění a pohlavním chorobám je základní prioritou, která by měla provázek každé milování. Z pohledu ochrany proti nechtěnému otěhotnění a ochrany proti nákaze pohlavními chorobami je praktika SUMATA jednoznačně v kategorii "RIZIKOVÁ". Důvodů proč tomu ta je je hned několik.

  • Při ejakulaci může snadno dojít k zatečení spermatu do pochvy.
  • Tření penisu o sliznice velkých a malých stydkých pysků umožňuje přímý kontakt tělních tekutin muže a ženy.
  • Riziko přenosu pohlavních chorob je v tomto případě rovnocenné a nákaza může být předána obousměrně.

Použití prezervativu je tedy nevyhnutelné i při zajištění antikoncepce ženy jinými formami. Tato sexuální praktika je tedy vhodná především pro páry, které zachovávají partnerskou věrnost a neexperimentují jinde. Nejedná se tedy o formu bezpečného sexu.

Sumata a problémy s erekcí u muže

Tato technika je mimořádně vhodná v rámci milostné předehry. Zvláště se osvědčuje u mužů, kteří mají problémy s erekcí a delší milostná příprava před sexuálním spojením (souloží) jim pomáhá... Tření penisu o stydké pysky nebo mezi nimi má na řadu mužů výrazně příznivý vliv... Podrobněji je metoda popsána v článku "Technika zvyšování vzrušení pomocí tření a penetrace".

 

Související články

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)