Jste zde

Předčasná ejakulace - porucha orgasmu

Předčasná ejakulace - porucha orgasmu

Hlavní téma: "Prožitek a orgasmus".
Volné pokračování článku "Problémy s ejakulací spermatu".

Mezi časté sexuální potíže, které mohou vést až k vážným vztahovým problémům mezi partnery, patří určitě předčasná ejakulace. Předčasná ejakulace vede k situaci, kdy muž není schopen uspokojit ženu při souloži, protože příliš brzy vyvrcholí a ztratí erekci. Tato událost, zvláště když se několikrát opakuje, vyvolává u muže velký stres, pocit neschopnosti a ztrátu sebedůvěry. Předčasná ejakulace je problém výrazně častější než porucha erekce - jde o vůbec nejčastější sexuální poruchu.

Na nízké sexuální výdrži mužů se negativně projevuje nevhodný životní styl, nezdravé životní prostředí, nesprávné návyky, kouření, obezita, zvýšený krevní tlak, cholesterol a samozřejmě nedostatek fyzické aktivity a stres

Častým důvodem je dlouhodobá sexuální abstinence nebo situace při které muž překotně ejakuluje proto, že nesouloží pravidelně. V partnerském vztahu to paradoxně může nastat i z důvodu, že manželka nebo partnerka se vyhýbá pohlavnímu styku, protože je pro ni příliš krátký a "nic jí neříká". A kruh problémů se roztáčí a uzavírá.

Léčba spočívá v upravení pravidelnosti sexuálního života, zabírají nácviky stiskací metody a mohou se podávat léky podobné antidepresivům. Podle průzkumu urologů a sexuologů problém předčasné ejakulace trápí 25% až 40% mužů všech věkových kategorií. Není snadné však poznat poznat, kdy se jedná o předčasnou ejakulaci a kdy ještě ne. V praxi je to jen obtížně rozlišitelné.

Je otázkou, co si kdo pod pojmem předčasná ejakulace představuje.

Z lékařského hlediska se za předčasnou ejakulaci považuje stav, kdy muž ejakuluje před souloží nebo do 15 sekund od jejího začátku.

Obyčejně se však udává, že o předčasnou ejakulaci se může jednat, pokud muž nevydrží souložit déle než jednu minutu, aniž by vyvrcholil. Za krajní hranici pro hodnocení se pak považuje doba do 1,5 minuty soulože.

Jestliže se sexuální spojení pohybuje od jedné do tří minut, dá se již mluvit o krátké souloži, nikoli předčasné ejakulaci. Některá sexuologická pracoviště považují za krátkou soulož dobu spojení od 1,5 do 3 minut.

Většina žen však vyvrcholení při souloži trvající do tří minut neprožije. Přitom se odhaduje, že až 45% dnešních mužů v rámci všech věkových kategorií, orgasmu při souloži dosahuje nejčastěji do dvou minut!

Když si to přeložíme do normální mluvy, pak předčasná ejakulace v praxi znamená, že muž dosáhne orgasmu příliš brzy na to, aby uspokojit svou partnerku. Dobrou zprávou však je, že předčasnou ejakulaci - nejčastější sexuální problém u mužů - je možné ze všech mužských sexuálních problémů léčit nejsnadnější.

Bližší informace naleznete v článku "Dřívější orgasmus není předčasná ejakulace!".

Předčasnou ejakulaci však nezaměňujte s výronem preejakulátu na ústí močové trubice penisu. Preejakulát je přirozená reakce muže na jeho vzrušení. Preejakulát, je čirá, bezbarvá, viskózní kapalina, která je vypuzována z močové trubice z penisu muže v průběhu sexuálního vzrušení. Má podobné složením jako sperma, ale s některými významnými chemickými rozdíly, kterými se od spermatu odlišuje. Hlavně však neobsahuje spermie! Pokud je obsahuje, pak ve velmi malém množství.

Příčiny předčasné ejakulace

Mechanismus předčasné ejakulace u mužů můžeme přirovnat k mechanismu ženské anorgasmie.

Předčasná ejakulace není nemoc jako taková. Pokud předčasnou ejakulaci budeme chápat jako nemoc, pak toto onemocnění může být vrozené či získané. Příčiny předčasné ejakulace tedy mohou být psychické, ale i fyziologické – psychologické, neurobiologické, infekční, hormonální či genetické, v řadě případů však jednoznačnou příčinu zjistit nelze.

  • Často se jedná o vrozenou konstituční odchylku – dotyčný není  v podstatě nemocen, má pouze nižší práh dráždivosti, takže u něj dochází k vyvolání ejakulačního reflexu rychleji.
  • Ve většině případů se jedná jen o slabou schopnost sebeovládání, která má často psychický původ spojený nejčastěji s úzkostí a strachem.
  • Nejčastější bývá příčinou dlouhodobé nedostatečné sexuální vybytí, extrémně vzrušující podněty nebo silně erotická situace.
  • Často se předčasnou ejakulací potýkají muži při nevěře.
  • Bývá však i jako následek traumat z dětství, většinou spojených s předsudky o onanii.
  • Předčasná ejakulace můžete provázet i první sex, kdy se všechny časté příčiny dokonale propojují.
  • Předčasná ejakulace může být zaviněna i malou lubrikací při souloži, nejčastější z příčiny nedostatečné nebo zcela chybějící milostné předehry.
  • Dalším důvodem bývá také nevhodně zvolená sexuální poloha pro soulož, při které je penis drážděn více než by mohl být v poloze vhodnější.

Psychické příčiny předčasné ejakulace

Příčina předčasné ejakulace je většinou psychická. Hlavním důvodem, který ovlivňuje mužovu schopnost či neschopnost ejakulovat, je strach a úzkost. Problém má tedy svůj původ většinou v naší hlavě. Muž, který už někdy předčasnou ejakulaci prodělal se bojí další a svůj problém si v hlavě zveličuje. Selhání připouští většinou ještě před zahájením pohlavního styku. Bojí se selhání nebo toho, že svoji partnerku nedokáže dostatečně uspokojit.

Domnívám se, že pro běžného muže i ženu je pojem "Předčasná ejakulace" moc odborný. Většina lidí si prostě řekne, že orgasmus muže při pohlavním styku přišel dříve, než bylo potřeba. To, že muž prožil orgasmus dříve než žena však nemusí být zas až tak velký problém. Jde jen o to, aby i žena prožila ten svůj ...

Muž, který rychlým nástupem orgasmu trpí, většinou není schopen ovládat svou ejakulaci. Jen málokdy v klidu a bez stresu dokáže prožívat při milování pocity vzrušení bez obav, že předčasně vyvrcholí a tak selže ... U předčasné ejakulace nejde o to, aby vyvrcholení oba partneři prožili současné. Jde o stav, kdy muž může vyvrcholit již na začátku vzájemného pohlavního kontaktu, případně velmi brzy po jeho zahájení. Někdy k ejakulaci dojde už vzrušením z vizuálního kontaktu s partnerkou nebo při jejím dotyku.

Muž předčasnou ejakulaci většinou omlouvá nesmírným vzrušením, které v něm partnerka vyvolala. Lichocení o kráse a vzrušení může partnerce být velmi příjemné, zvyšuje jí to její sebevědomí. Většinou pak prožívá pocit hrdosti a imponuje jí, že partnera dokáže tak silně vzrušit. Když se to stane poprvé, je to pro ženu úžasné povzbuzení a vzbuzuje někdy i pocity hrdosti. Tato krásná představa o ženské sexuální síle a nesmírné sexuální energii může i nějakou dobu vydržet. Po nějaké době však začnou hlodat pochybnosti ...

Někteří muži zažívají tak silné vzrušení při pohledu na svlečenou partnerku, její dotek nebo krátké pohlavní spojení, že na sex už ani nemusí nedojít, protože to muž prostě nevydrží ... Když se předčasná ejakulace stává pravidlem a na vlastní sex prakticky ani nedochází, začínají hádky, výčitky a rozčarování. Prohlubuje se pocit, že sexuální život partnerů se smrskl na mužův předčasný orgasmus, ze kterého žena nic moc nemá.

Hodně mužů se začne sexuálnímu styku raději vyhýbat. To se samozřejmě projeví i zpětně ve vztahu ženy k muži a když muž nic neřeší, nesnaží se ani vyhledat lékařskou pomoc, pak mnohdy partnerka přestává mít touhu po takovémto pohlavní styku a nepříjemném omlouvání a vysvětlování. Raději volí uvolnění sexuálního napětí masturbaci nebo v krajním případě nevěrou. Když muž dlouhodobě odmítá situaci řešit, nejedna žena přemýšlí i o tom, zda dále setrvávat v pak už nejen sexem narušeném vztahu. Je však potřeba si uvědomit, že se nejedná o chybu ženy. Jde především o to, že většina postižených mužů nedokáže překonat své EGO a pomoc lékaře prostě nevyhledá!!!

Fyziologické příčiny předčasné ejakulace

U některých mužů může problém s předčasnou ejakulací přetrvávat celý život nebo se může objevit až v průběhu sexuálního života. Příčinou může být krátká uzdička – proužek kůže na spodní straně žaludu, která spojuje žalud s předkožkou. Uzdička a oblast jejího spojení s žaludem, je nejdráždivějším místem na penisu.

Předčasná ejakulace se léčí až po důkladném zhodnocení anatomie penisu a jeho případných anomálií a po zhodnocení všech možných příčin. Nejčastěji je problém spojen s nevhodnou sexuální technikou soulože nebo s krátkou milostnou předehrou. Jednou z častých příčin je také nedostatečná lubrikace při souloži. Těch příčin může být opravdu hodně a tak je nanejvýš rozumné se poradit s lékařem, sexuologem, psychologem nebo urologem. Jednou metodou může být to, že lékař uzdičku chirurgicky upraví nebo odstraní. Dalším, jednodušším a snadnějším řešením je předepsání léků na oddálení ejakulace nebo mastí, které částečně žalud znecitliví. Takováto rozhodnutí však může udělat výhradně lékař. Ten pak řídí jak léčbu, tak také předepisuje vhodné léky.

Důrazně varuji nad jakýmkoli amatérským řešením domnělých anomálií penisu a upozorňuji na to, ŽE JAKÝKOLI AMATÉRSKÝ MECHANICKÝ ZÁSAH DO UZDIČKY MŮŽE PŘINÉST ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE!!! Představa, že vezmu nůž s říznu, je naprosto mylná! Jakoukoli takovouto léčbu musí vést lékař, odborník!!!

Kdy se dá předčasná ejakulace pochopit

  • Předčasná ejakulace je nejčastější u mužů, kteří se sexem začínají. Mají vydrážděnou sexuální představivost a reakce těla na jejich představy a sny bývá velmi rychlá. Mají přecitlivělý a předrážděný úd a pak opravdu stačí několik málo pohybů, náznaků a dotyků… a jsme u konce.
  • Pokud je muž dlouhodobě bez možnosti sexuálního uvolnění, je to jistě důvod pro jeho bouřlivější reakci na příležitost sexu. Říká se tomu lidově, že muž je prostě nadržený. Sexuální nadrženost často souvisí i s dlouhým odloučením partnerů, či s odmítáním a delší neschopností vést sexuální život. Avšak mnohdy je tento stav spojován právě s problematikou předčasné ejakulace.

 

Téma pokračuje články:

Doporučené články

Poznámka:

Podle průzkumu Evropské urologické asociace řeší problémem předčasné ejakulace čtvrtina až třetina všech mužů světové populace a to všech věkových kategorií.

Literatura a zdroje