Jste zde

Předčasná ejakulace - dá se léčit a jak?

Předčasná ejakulace - dá se léčit a jak?

Hlavní téma: "Prožitek a orgasmus".
Volné pokračování článku "Předčasná ejakulace - porucha orgasmu".

Mezi časté sexuální potíže, které mohou vést až k vážným vztahovým problémům mezi partnery, patří určitě předčasná ejakulace. Předčasná ejakulace vede k situaci, kdy muž není schopen uspokojit ženu při souloži, protože příliš brzy vyvrcholí a ztratí erekci. Tato událost, zvláště když se několikrát opakuje, vyvolává u muže velký stres, pocit neschopnosti a ztrátu sebedůvěry. Předčasná ejakulace je problém výrazně častější než porucha erekce - jde o vůbec nejčastější sexuální poruchu.

Problém sexuální dysfunkce předčasné ejakulace je řešitelný a léčitelný. Dobrou informací je, že správná léčba je nebolestivá, levná (někdy i zadarmo) a relativně snadná. Potřebuje však alespoň základní lékařské vyšetření a vedení. Velkou chybou však je, že lékaři se svým problémem svěří jen okolo 10 % postižených mužů. Ti ostatní doufají, že se to nějak vyřeší samo, nebo se tím jen trápí. Lékař však poradí, pomůže i povzbudí.

Organické příčiny (zánět pohlavního ústrojí, krátká uzdička apod.) léčí vždy odborný lékař – androlog či urolog, který postiženého muže vyšetří a naplánuje odpovídající terapii.

Léčba předčasné ejakulace je individuální a obtížně se proto také odhaduje, jak dlouho bude trvat. Pro některého muže může být obtížná, dlouhodobá, pro jiného naopak stačí upravit jeho sexuální chování – mít co nejčastější pohlavní styk.

Čím delší jsou intervaly mezi jednotlivými pohlavními styky delší, dochází k "nahromadění sexuální energie" a pohlavní styk má potom rychlý průběh. Když se situace opakuje častěji, muž si přestane věřit, začne se sexu vyhýbat nebo jej začne partnerka odmítat, protože zůstává opakovaně neuspokojena. Tím dochází k prodlužování doby mezi pohlavními styky, sexuální napětí muže narůstá a když k sexu dojde, pak brzy končí. Jedná se o začarovaný kruh, ze kterého se obtížně vystupuje. Podobný dopad mají strach a úzkost v průběhu styku, pramenící buď z nevhodných podmínek nebo z obavy z neuspokojení ženy.

Základní rada - milujte se co nejčastěji!

Asi nejsnadnější a nejrychleji realizovatelná je další rada popsaná v článku "Kondom pomáhá při předčasné ejakulaci". Vyzkoušejte použít jeden nebo dva kondomy - je to jednoduché a pomáhá to.

Další možností léčby, tentokrát už náročnější na osobní kázeň, je pravidelně cvičit techniku "masturbace až na hranu" ejakulačního reflexu. Technika patří mezi metody a techniky oddalování ejakulace a vyžaduje od muže čas, trpělivost a odhodlání. Spočívá v opakované stimulaci penisu až ke hranici blížící se ejakulace a v přerušení této stimulace, dokud příznaky vysokého vzrušení neodezní. Teprve po několika opakováních tohoto cyklu se nechá ejakulace proběhnout. Není-li partnerka ochotná se tohoto nácviku zúčastnit, může jej muž provádět i sám.

Zastavit blížící se ejakulaci lze stisknutím žaludu penisu dvěma prsty proti sobě v předozadním směru. Tento stisk musí být dostatečně silný, aby byl účinný, nesmí však být bolestivý. Méně účinnou variantou je zpomalení či krátkodobé přerušení pohybů při styku.

Farmakologické metody místního snížení dráždivosti spočívají v aplikaci gelu či spreje s obsahem znecitlivující látky. Tyto léky se nanesou na nejcitlivější místa 5-10 minut před stykem v takovém množství, aby snížily citlivost nervových zakončení v potřebném rozsahu. Nedostatečné množství vede k neúspěchu, nadměrné množství vyvolá příliš velký útlum, takže může ejakulaci úplně zablokovat.

Snížení dráždivosti ejakulačního centra v mozku lze dosáhnout léky ve formě tablet, které se užívají buď pravidelně nebo jednorázově v určitém intervalu před stykem. Tyto léky však mohou mít (podobně jako jiné léky) i nežádoucí vedlejší účinky a neměly by se souběžně požívat s jinými léky aby nedocházelo k interakcím účinků. Proto tyto léky předepisuje výhradně lékař, který také posoudí možná rizika a provede potřebná vyšetření.

Metody a techniky oddalování ejakulace

Nejdříve je potřeba si přiznat, že problém existuje a pak se jej rozhodnout řešit a vyřešit. Určete si cíl, kterého chcete dosáhnout a snažte se ho dodržet. Vše bude především o sebeovládání a zvýšení sebevědomí. Aby jste se naučil ovládat své vzrušení, musíte se naučit ho rozpoznat. Vše je v hlavě, i vaše vzrušení. Rozhodněte se, že svůj problém vyřešíte, stanovit si to jako cíl, jděte za ním a dosáhněte ho! Jedna ze základních cest je jak tento problém zvládnout je naučit se používat techniky oddalování ejakulace.

Těmito metodami a technikami se zabývají články

Vyřešit problémy předčasné ejakulace je ze všech sexuálních poruch považováno za nejjednodušší a nejsnadnější. Její příčiny jsou totiž v naprosté většině případů psychického rázu a stres její průběh předčasného vyvrcholení ještě zhoršuje.

Vzájemné pochopení a pomoc partnerů

Při snaze obou partnerů bývá léčba velmi úspěšná a určitě i příjemná. Jedná o léčbu dlouhodobou a i proto je vhodné, aby probíhala pod vedením lékaře - sexuologa nebo psychologa. Lékař "pacientovi" nejspíš vysvětlí, že vlastně ani není nemocný není. Léčba se zaměřuje na to, aby muž začal prožíval své vzrušení pomaleji a naučil se sex naplno užívat ve všech jeho podobách. Není možné si ale představit, že výsledky budou ze dne na den. 

Především bude potřeba zjistit jaké jsou důvody předčasného vyvrcholení. Naučit se je rozpoznat, potlačit, případně odstranit, je cesta ke zlepšení stavu. Jedná se hlavně o sebepoznávání vlastních pocitů a reakcí které sex provází. Mnoho párů má také problém s tím, že sex chápou pouze jak soulož. Vynechávají milostnou předehru nebo ji zkracují na minimum. Žena pak není dostatečně vzrušená ani přirozeně zvlhnutá a muž už to souloží už nedožene. Hlavně však jde o změnu náhledu na sex a jeho podoby.

Muž musí pochopit, že sex není o jen orgasmu. Naučí se své touhy, sny, pozornost, představy a vášně zaměřit na svoji na partnerku. Když změní priority a stanoví si v sexu, že nejdůležitější je to, aby byla spokojená a šťastná především žena, pak se bude více soustředit na ni, než na své obavy a své vzrušení. Tato změny myšlení a podnětů pozmění i jeho touhu po souloži jako jedinému způsobu dosažení orgasmu. Naučí se svou vlastní techniku, která mu dovolí prožít orgasmus v klidu poté, co jeho žena již vyvrcholení dosáhla. Cestou léčby je milovat se často a i jinými technikami, než je jen penetrační sex.

Jakákoli forma prevence zabránění předčasného orgasmu muži pomůže i psychicky. I malé prodloužení soulože zvýší jeho sebevědomí a muž se přestane zabývat představami, že nedokáže ženu kvalitně uspokojit. Prevencí je i jisté vyžadování kázně a potřeba tolerance od obou partnerů. Tam, kde je láska žádný problém není takový, aby se nedal zvládnout.

To, že muž ejakuluje dříve, než žena dosáhne orgasmu přece není takové neštěstí. Jen to ze své strany muž nesmí až tak moc řešit, ale hlavně nesmí zapomenout na to, že i žena má právo na vyvrcholení. Může jí ho přece poskytnout jinou technikou. Důležitý je výsledek a k němu vede mnoho příjemných cest. Stačí si vybrat a netrápit se tím, že muž vyvrcholil jako první. Tak to dnes byl muž a zítra - kdo ví, třeba to bude žena. Pokud budete trpěliví a společně budete hledat vyhovující řešení, nakonec společnými silami dokážete vše zvládnout a milování vám bude přinášet radost a pohodu.

Ať už jsou příčiny předčasné ejakulace jakékoli, žena by měla vědět, že muž to nedělá schválně, není sobecký a nemá z tohoto stavu žádnou radost. Většinou tím značně trpí a je zdrojem jeho strachů, obav a depresí. Muž z prožití předčasných orgasmů mnoho nemá - většinou to není plnohodnotný prožitek. Ženy by neměly nechávat partnera, ať se s tímto problémem nějak vyrovná sám. Tento problém se přece dotýká nejen muže, ale i ženy. Nejhorší, co by mohla žena pro muže udělat, by byl výsměch, že nic nevydrží nebo výčitky, že myslí jen na sebe.

Partnerka, která muži pomůže uvolnit se, nebát se selhání a podpoří ho mu s léčbou pomůže pomoci naprosto zásadně. Muž se přestane soustředit na sebe, na "výkon" a získá více prostoru pro své sebeovládání a kontrolu nad ejakulací. Pomáhá změna stimulace, cviky na posílení pánevního dna, případně různé znecitlivující gely a přípravky na oddálení ejakulace. Mnoho mužů zvládne předčasnou ejakulaci vyřešit i bez odborné lékařské pomoci. S lékařskou pomocí je to však snadnější a rychlejší.

 

Doporučené články

Poznámka:

Podle průzkumu Evropské urologické asociace řeší problémem předčasné ejakulace 28-32 % mužů světové populace a to všech věkových kategorií.

Literatura a zdroje