Jste zde

Sexuální dysfunkce

Sexuální dysfunkce

Hlavní téma: "Partnerský sex je o vzájemné důvěře".

Sexuální dysfunkce jsou kvantitativní a kvalitativní poruchy sexuální výkonnosti v oblastech sexuální apetence, sexuálního vzrušení, orgasmu a sexuálního uspokojení. Sexuální dysfunkce jsou chápány z různých, ne striktně definovaných pohledů. Jejich výklad může klást důraz na funkční nebo psychogenní povahu sexuálních dysfunkcí. Podobně může jejich pojetí vycházející z biologických a etiologických příčin. Společné však je to, že za sexuální dysfunkci označujeme poruchy, které vychází z problémů klasického modelu lidské sexuální reakce, kterými je touha, vzrušení a orgasmus.

Tyto poruchy jsou většinou psychosomatického původu, ale mohou také předznamenávat vážnější zdravotní problémy a změny a to až dva roky před jejich plným projevem. Nejčastěji se může jednat o problémy s cukrovkou, vysokým tlakem nebo o kardiovaskulární změny. Především muži, kteří zaznamenají problémy v oblasti sexu po delší dobu, průměrně při jenom ze tří sexuálních styků, by měli navštívit lékaře a svěřit se mu a nechat se vyšetřit. Podobně je tomu i u žen, které mají problémy s dosahováním orgasmu nebo vaginální obtíže.

Tyto poruchy jsou většinou psychosomatického původu.

U mužů se za nejčastější sexuální poruchu spojenou s vyvrcholením, tedy poruchou orgasmu, považuje předčasná ejakulace. Jen málo mužů trpí problémy retardované ejakulace.

Sexuální dysfunkce jednotlivce většinou není ohraničená jedním jediným příznakem nebo problémem. Většinou se jedná o celý soubor problémů, které ve svém důsledku způsobí sexuální poruchu.

Příčiny sexuální dysfunkce

Sexuální dysfunkce mohou být způsobeny organickou nebo psychogenní příčinou. Organické příčiny jsou neurogenní, hormonální, cévní, polékové nebo multifaktoriální v důsledku celkových onemocnění či anatomických anomálií. Psychogenní dysfunkce zahrnují celou škálu příčin od nedostatečné stimulace, přes rušivě působící prožitky v minulosti, výchovy v dětství, problémy v partnerském vztahu, až po osobnostní rysy (neuroticismus) a poruchy osobnosti.

Sexuální dysfunkce může být z pohledu rozsahu

  • úplná - znamená praktické absenci některé fyziologické sexuální kvality, například pevné erekce, lubrikace, ejakulace nebo orgasmu.
  • částečná - sexuální funkce je narušena jen částečně, především za nepříznivých okolností a v mimořádných situacích. Takovéto stavy jsou typické pro nespolehlivou erekce, nedostatečnou nebo spornou lubrikaci, občasné případy nedostavení se orgasmu.

Sexuální dysfunkce může být z pohledu vázanosti

  • generalizovaná - není vázána na aktuální partnerský vztah a je vzhledem ke konkrétnímu partner ji nemůže nijak ovlivnit
  • selektivní - je vázána na určitý partnerský vztah a jeho kvalitu.

Příběh z poradny sexuologa:

"Před lety jsem přehodnotila postoj k životu a zjistila jsem, že sex je pro mě vlastně celkem podřadná záležitost. Vadí mi jak se téma sexu pořád rozebírá, skandalizuje nebo oslavuje. Všude samá reklama, rádio a televize sex tlačí úplně všude. Nemají pořádné pořady a tak lákají lidi na pudy... Na každém rohu je z reklam vidět kus prsa nebo alespoň zadku. Už je to ohraný a trapný, je to všechno "O ničem". Dnes je lidské tělo a téma sexu všední a zkomercionalizované. Dřív to bylo lepší. Sex se nevnucoval. Byl tajemnější. Dnes mě z toho bolí akorát hlava. Tohle téma prostě nesnáším."

Poznámka administrátora: bez komentáře

 

Na zamyšlení

Víte na koho je odpornější pohled, jak na opilého muže?
Na opilou ženu!

Pro zasmání

Víte, jak se indiánsky řekne impotent?
Mlčící péro.

 

Další doporučené články:

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)