Jste zde

Chronická únava a problémy s erekcí

Chronická únava a problémy s erekcí

Volné pokračování článků "Sexuální dysfunkce" a "Příčiny problémů s erekcí".

Únava a stres, starosti a život pod tlakem - to jsou synonyma dnešní doby.

Jakákoli únava vždy negativně působí na lidské tělo i psychiku. Únava, která působí dlouhodobě, se nazývá "chronická únava". Zatímco ta běžná se dá eliminovat odpočinkem, sportem, relaxací, ta chronická už se odbourává hůře. Má také mnohem vážnější negativní dopady na lidské zdraví. Pro úplnost je potřeba dodat, že se týká jak mužů, tak i žen, ale také dětí.

Víte co je vrchol mužské diplomacie?
Když manžel své ženě vysvětlí, že to má měkké jen proto, aby ji to v posteli netlačilo.

Odborně se chronická únava nazývá "Chronický únavový syndrom" (chronic fatigue syndrome, CFS, myalgická encefalomyelitida a řada dalších synonym). Jedná se o poruchu nejasné etiologie, při níž se postižený člověk cítí bez zjevné příčiny stále vyčerpaný. Chronický únavový syndrom se definuje pomocí symptomů, nejčastěji jako klinicky prokazatelná, leč ani podrobným vyšetřením nevysvětlitelná, únava neustupující po odpočinku, trvající nejméně půl roku.

Mezi nejčastější příčiny vedoucí ke chronické únavě patří:

  • Prodělané a probíhající infekce
  • Poruchy imunitního systému
  • Endokrinní poruchy
  • Neurologické poruchy
  • Psychologické poruchy

Z těch "ovlivnitelných" příčin

  • nedostatek spánku
  • přepracovanost

Diagnostikovat stav člověka jako chronický únavový syndrom není vůbec snadné. Pravděpodobně se jedná u současnou kombinaci infekčních, neuroendokrinních, imunologických a psychogenních faktorů, které v různém poměru vytváří různé výsledné kombinace a závažnost poruchy. Proto se můžeme setkat s různými projevy s odlišnými pocitovými stavy lidí, kteří tímto syndromem trpí. Na to, aby se člověk cítil "velmi unavený" a bez "jiskry" však úplně stačí i ty "ovlivnitelné", které můžeme považovat za nejčastější základní příčiny jakékoli formy chronické únavy.

Při hlubším zájmu o tuto problematiku doporučuji prostudovat http://cs.wikipedia.org/wiki/Chronický_únavový_syndrom.

Je mimo zaměření tohoto článku se do hloubky zabývat těmi, které souvisejí se zdravotními změnami a poruchami. Je jasné, že i ty je musí řešit. To však patří do rukou odborníků, lékařů. Není možné univerzálně doporučovat, jak řešit zdravotní obtíže. Bylo by to určitě vhodné, ale z mého pohledu nezodpovědné. Léčba obtíží patří do rukou lékařů!

Aby to bylo jasnější, tak si dovolím uvést, že chronický únavový syndrom se diagnostikuje minimálně dvěma diagnostickými metodami, které jsou poměrně komplikované a demonstrují složitost stanovení diagnózy idiopatických onemocnění. V diagnostických kritériích se rozdělují příznaky do tří skupin: dva příznaky jsou hlavní, jedenáct symptomových a tři fyzikální. Diagnóza je pozitivní, jsou-li přítomny oba hlavní příznaky a současně je přítomno buď nejméně šest symptomových a dva fyzikální nebo nejméně osm symptomových... komu tento úvod do problematiky nestačí, musí začít víc studovat...

Budeme se raději zabývat tím, co jsme schopni ovlivnit a změnit bez velkých medicínských znalostí - jedná se o 

  • nedostatek spánku
  • přepracovanost

Jednou z příčin je nedostatek spánku a přepracovanost

Nemá smysl oddělovat nedostatek spánku od přepracovanosti. Přímo spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují. Nedostatek spánku a přepracovanost totiž patří mezi několik možných základních příčin vedoucích ke vzniku chronického únavového syndromu. Zpočátku se zdá, že se celkem o nic nejedná. Prostě se jen méně spí, méně odpočívá, hodně se pracuje, spánek se odkládá, omezuje. Vše doplňuje trvalý stres v práci, ale i v rodině, kam se logicky musí nějakou formou promítnout. Neplatí to samozřejmě u všech lidí stejně. Problém je v tom ,že většina lidí nedokáže oddělit pracovní život od soukromého a mnohdy to ani není tak snadné. Do postele se chodí nejdříve v deset večer, pak o chvíli později .... až zjistíte, že jít spát v jednu nebo ve dvě hodiny v noci a vstávat v šest ráno se pro vás stalo normou. Z počátku to vypadá bezproblémově, ale ne každý to zvládne bez následků. Únava přes den se zaplaší kávou, dvěma, třemi, celou konvicí, kýblem kávy.... Přidají se i energetické nápoje, ale může se stát, že nic už nestačí... Není to obecné schema, každý si vytvoří svůj vlastní rituál, který si za nějakou dobu už ani neuvědomuje.

Stav, do kterého se člověk za nějako dobu dostane, rozhodně nepovažuje za problém. Stále častější problémy, chyby v práci, nezvládání stresu a další příznaky spojené se stavy, kdy je skoro "mimo", však začnou stále více a více vadit pracovnímu i soukromému životu. Dříve se člověk s ničím podobným nesetkal a najedenou je překvapený z toho, jak těžce se vyrovnává se situacemi, krátkodobou únavou, přetížením i zátěží, kterou dříve vůbec nevnímal. Nová nebo opakovaně se vracející únava přerůstá ve stav, který někteří hodnotí jako "strašně rychle se unavím, že už nemůžu dál nic dělat". Takovéto stavy, dříve zcela neznámé, však dokáží způsobit snížení dřívější "normální" pracovní i životní aktivity i o více jak polovinu. Změny tělesné, ale především psychické aktivity lidé vnímají velmi těžce. Nemohou a nevědí, jak se vrátit k předcházejícímu "normálnímu" životnímu stylu.

Z lékařského pohledu je za chronický únavový syndrom tento stav považovaný tehdy, když trvá déle než 6 měsíců.

Ve spojení s jinými faktory, se pak postupně nebo i najednou mohou začít objevovat potíže. Člověk začne na zátěž a tedy i únavu reagovat jinak, než dříve. Dostaví se nervozita, pocity neklidu, sekundový mikrospánek bez varování, nesoustředěnost, nižší a nižší pracovní výkon, únava a nakonec taková únava, že člověk snad ani není schopen pracovat. Je schopen na okamžik usnout kdekoli a kdykoli, spánek však většinou zahaluje mysl v situacích, které nejsou zrovna ideální. Takovíto lidé jsou schopni usnout na poradě, při práci u počítače, v autě (a to i jako řidiči) nebo dokonce vestoje! V praxi není problém vidět poslance spící před objektivy kamer nebo bývalé ministry spící kdykoli a kdekoli... (to ale pravděpodobně nebude mít přímou souvislost s chronickou únavou).

V běžném životě s problémem chronické únavy potýká mnoho lidí a její příznaky si většinou sami uvědomují. Nemohou si však pomoci. Je to silnější než jejich vůle. Navíc takovýto spánek nebo i mikrospánek nemá žádný ozdravný vliv. Člověk si při něm neodpočine, jen se děsí toho, kdy zase nekontrolovatelně nastoupí a vystaví ho problémům. Mezi  nejběžnější rizika, se kterými se tímto syndromem postižení lidé setkávají, je nepozornost, nesoustředěnost, únava hraničící až s vyčerpáním, ale také náchylnost k mikrospánku a k poruchám spánku. V mnoha životních situacích pak tato únava a hlavně mikrospánek může vést až k životním tragediím. Za všechny uvedu mikrospánek při řízení motorového vozidla...

Chronický únavový syndrom má vliv i na libido

Je logické, že chronický únavový syndrom musí mít vliv i na libido. Ženy i muži ztrácejí o sex zájem, jsou unaveni tak, že to poslední, po čem touží, je sex... U žen se tento stav projevuje mimo jiné horší reakcí na sexuální podněty, obtížným dosahováním orgasmu a mnohdy i stavem, kdy orgasmu vůbec dosáhnout není možné... U mužů je situace podobná. Navíc u mužů může být chronický únavový syndrom příčinou poruchy erekce nebo sexuálního selhávání.

Zvyšující se pracovní zatížení, nesprávná životospráva a nezdravý životní styl jsou v přímé souvislosti s délkou spánku. Jeho nedostatek působí vážné zdravotní komplikace a u mužů často nejdříve postihuje právě jejich touhu po sexu a sexuální výkonnost.

U mužů i žen dochází k nenápadnému, postupnému snižování sexuální touhy, nastupuje podvědomé vyhýbání se sexu a mnozí sex začnou vnímat jako to, "co ještě dnes musí udělat".

Nedostatek spánku a pracovní přetížení spojené s dlouhodobým stresem se tak nenápadně začne stávat problémem pro sexuální život.

Dovolím si jeden výstižný příběh, který vypovídá o problému chronického únavového syndromu více, jak celý tento článek:

Muž si uvědomil, že něco není v pořádku tehdy, když se mu přihodilo, že zažil zřejmě krátký mikrospánek v situaci, kdy na okamžik usnul při milování v poloze 69 při současném orálním sexu. Prostě při milování, kdy jeho žena v poloze 69 byla nad ním, najednou zjistil, že nechápe, co se děje, proč je vzrušený a jak je možné, že nad sebou vnímá svou ženu v takto krásné poloze. Relativně rychle pochopil, co se od něho očekávalo, než usnul a co se od něho očekává nyní, když se probudil. Žena údajně jeho mikrospánek nezaznamenala. Jen na okamžik vnímala, že se se na krátkou chvíli přestal snažit... Přičítala to však tomu, že se mu její snažení líbí a snažila se o to víc... Vše nakonec dobře dopadlo, ale ten pocit z celé situace muže dovedl až ke změně chápání potřeby spánku.

Pro ty, kterým celý článek možná připadal příliš dlouhý, vše shrnu do jediné věty:

"Žádná práce, starosti, stres nebo plnění úkolů, které vedou k příznakům syndromu chronické únavy, nestojí za to, aby muž při sexu zjistil, že je ve stavu, kdy je schopen při orálním sexu usnout mezi nohama ženy.

(Admin www.milovani.cz)

 

K zamyšlení

 „Lidé, kteří nejsou schopni vybudovat pevné, dlouhodobé vztahy, brzy zjistí, že nejsou schopni ani dlouhodobého a efektivního vedení ostatních.“
(John C. Maxwell, americký autor, reproduktor a pastor 1947)

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)(O)