Jste zde

Bolestivé sexuální poruchy u žen

Bolestivé sexuální poruchy u žen

Volné pokračování článků "Sexuální dysfunkce" a "Sexuální dysfunkce u žen".

Je definována jako opakující se nebo trvalá bolest spojená se sexuálním stykem. Zpravidla je důsledkem zánětu, traumatu, anomálie nebo atrofie. Někdy se může jednat o čistě psychosomatický problém.

Jedná se o stav, při kterém dochází k bezděčné kontrakci svalů dolní třetiny vagíny znemožňující penetraci a působící osobní potíže. Libido a orgastická schopnost mohou být zachovány. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit vaginismus od fobického vyhýbání se souloži (spasmus není přítomen) a od somatických onemocnění či anomálií. Časté bývají příčiny psychogenní.

  • Ostatní bolesti v souvislosti se sexuální nekoitální aktivitou

Do této skupiny řadíme většinou ženy s permanentní nebo občasnou genitální bolestí indukovanou nekoitální pohlavní stimulací. Patří sem také příčiny anatomického původu, některé infekce (např. herpes genitalis), vulvární vestibulitida, genitální mutilace, traumata a další.

 

Další doporučené články:

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)