Jste zde

Sexuální dysfunkce u žen

Sexuální dysfunkce u žen

Volné pokračování článku "Sexuální dysfunkce".

V poslední době dochází ke statisticky významnému zvýšení sexuálních dysfunkcí u žen. Přitom sexuální dysfunkce významně snižují kvalitu života, přináší emoční napětí, sociální odloučení, partnerské problémy a v neposlední řadě i somatické potíže. Výskyt ženských sexuálních dysfunkcí se v populaci pohybuje okolo 30 - 50%. To je velmi vysoké, až zarážející číslo svědčící o tom, že značné množství žen má problémy, které omezují nebo přímo ohrožují jejich partnerský život. Výskyt ženských sexuálních dysfunkcí ovlivňuje řada demografických, společenských a náboženských ukazatelů. Nejvíce však souvisí s věkem, výchovou a vzděláním.

Definice a klasifikace ženských sexuálních dysfunkcí (FSD):

 

Literatura a zdroje