Jste zde

Vliv sexuálních poruch na partnerské vztahy

Vliv sexuálních poruch na partnerské vztahy

Občasné, nahodilé selhání při sexu se může přihodit každému. Skoro se dá prohlásit, že to k sexu patří. Proto, když se jedná opravdu o výjimečné selhání, není důvod ke znepokojení. Pokud se však situace opakuje stále častěji, pak je vhodné vyhledat odborníka. Jenže lidé často své problémy v partnerských vztazích a sexu odkládají, ty se hromadí až se někdy stávají skoro nepřekonatelnými. Sexuální poruchy nemusí být v partnerském vztahu vždy tím nejdůležitějším a nejzásadnějším problémem. Mnoho párů si nastaví svůj sexuální život tak, aby jim vyhovoval a sex považují za součást rodinného partnerského života. To se týká především partnerů, kteří spolu žijí dlouhodobě a naučili se překonávat běžné životní problémy a starosti. v okamžiku, kdy pro muže nastane období, kdy jeho sexuální touha začne slábnout, nebo když se dostaví sexuální poruchy, nebývá to u dlouhodobých partnerství tak velký problém. Je potřeba si také uvědomit, že partneři stárnou spolu a že i žena se se svou potřebou sexu posouvá. Manželství také není jen o sexu. Plní i celou řadu jiných, neméně důležitých funkcí a úkolů. Manželství nebo partnerství založené jen na sexu by asi jen zřídka bývá dlouhodobé.

Problém u sexuálních poruch je v tom, že nejsou jen přirozeným projevem stárnutí, kdy oba partneři postupně mění své sexuální potřeby a přizpůsobují je svému věku a zdravotnímu stavu.

Sexuální poruchy postihují muže i ženy a to bez ohledu na jejich věk. Je přirozené, že sexuální problémy přibývají s věkem. Nejčastěji je lidé začínají vnímat po padesátce. Nejvíce se ovšem hovoří o problémech mužů. Asi je to tím, že u muže se takováto porucha prostě nedá nepoznat. Ženy jsou na tom v tomto ohledu lépe, neboť jejich problémy nejsou na první pohled vidět. Muži však mohou velkou řadu ženských sexuálních problémů řešit, samozřejmě za předpokladu, že sami netrpí těmi svými...

Mimochodem,
víte, která tři slova zruinují mužské ego?
„Už jsi vevnitř?“ 

Vzhledem k tomu, že sexuální poruchy postihují více jak 50% mužů, zaměříme se nyní na problémy mužů a na to, jak ovlivňují partnerský život.

Je běžné, že muži se se svými problémy vyrovnávají velmi těžko a že o nich neradi mluví. Sexuologové považují za hranici, kdy by muž měl vyhledat lékařskou pomoc stav, kdy muž selže v jednom ze tří pohlavních styků a to po delší dobu, zhruba 1/2 roku. Mnoho mužů možná ani neví, že problémy například s erekcí, mohou signalizovat daleko vážnější problémy s cukrovkou, vysokým tlakem nebo kardiovaskulárními změnami. Dlouhodobě neřešené sexuální poruchy a problémy se navíc postupně zhoršují, prohlubují a často je zastíní až vážné zdravotní problémy, například infarkt. Každý muž by měl navštívit lékaře, když se jeho sexuální zdravotní stav zhorší. Jenže mužům v tom brání jejich EGO a mnohdy i strach.

S člověkem, jehož strach nerespektujete, se nikdy nedomluvíte.

Ženy mají daleko větší pochopení pro mužské problémy s erekcí, jak s předčasnou ejakulací. Možná to bude tím, že ženě až tak nevadí, když je k ní muž v rámci milostné předehry milý, něžný, pozorný a následně neuskuteční pohlavní styk, jako když pohlavní styk uskuteční, ale nedovede ji k vrcholu. Mnoho žen si pak myslí, že muž vlastně vyřešil sám sebe a že ona pro něho už není dále zajímavá. To se týká především mužů, kteří po své ejakulaci ztrácejí o ženu zájem a nejsou ochotni ji k vyvrcholení dovést jinými technikami. Přitom každý muž by si měl uvědomit, že i žena má právo na vyvrcholení. Žádnému muži jeho sexuální potíže například s erekcí nebo předčasnou ejakulací přece nemohou zabránit v tom, aby svou ženu nápaditě uspokojil například orálně. žena potřebuje uvolnění a když ho dosáhne, nemá důvod k nespokojenosti. To si však mnoho mužů nedokáže uvědomit.

Často se lidé se svými sexuálními problémy obrací na lékaře pozdě. Místo toho, aby problém řešili, trápí se s ním řadu měsíců a někdy i let. Lékaři odhadují, že pouze 10% mužů včas vyhledá zdravotní pomoc. Přitom čím dříve je jakákoli sexuální dysfunkce řešena, tím větší je šance na její rychlé vyřešení bez následků. další část mužů vyhledá lékařskou pomoc až v době, kdy jejich postižení je výraznější a prakticky jim brání v normálním sexuálním životě. Nakonec u lékaře hledá pomoc tak okolo 1/3 postižených mužů a ti ostatní se trápí, nebo se sexu už prostě vyhýbají.

Mnohdy může muži pomoci i žena a to především tím, že ho "donutí" lékařskou pomoc vyhledat. Pak už je muž léčbě víceméně nakloněn. Jen musí překonat to své nešťastné mužské EGO. Základem ovšem je, aby partneři o tomto citlivém intimním problému spolu mluvili a hlavně ho začali řešit.

Neřešené problémy se samy nevyřeší. Některé samy odezní ale ty sexuální se ještě více zvýrazní v okamžiku, když se ve vztahu objeví problémy nebo krize. Tehdy z tolerovaného problému vzniká zdroj neklidu, hádek, obviňování a někdy je i důvodem nevěry.

Většinu to však ani nemusí dojít až tak daleko, aby důvodem řešení byla až partnerská nebo manželská krize.

Sexuální problémy postihují i muže v mladém věku

Sexuální problémy může muž zažívat i v mladém věku. Selhání erekce, předčasná ejakulace, krátká soulož, ztráta chuti na sex, to jsou problémy, které mohou přijít znenadání a to i v krátkém partnerském vztahu. Problém muže se však přenáší na ženu a ta pak může začít sekundárně svými sexuálními problémy.

Nejčastěji ženy, jejich partneři mají sexuální problémy trpí

 • ztrátou chuti na sex
 • obtížně dosahují pohlavního vzrušením (více jak polovina žen)
 • zvětšují se problémy s přirozeným zvlhnutím pochvy
 • mají podstatně větší problémy s dosažením orgasmu (více jak polovina žen)

Právě problémy se vzrušením a dosahováním orgasmu trápí největší část těchto žen. To samozřejmě zpětně ještě více ovlivňuje deprese a beznaděj mužů se sexuálními problémy. Sexuologové odhadují, že více jak polovina žen, jejich muži mají v sexu problémy není spokojena se svým sexuálním životem.

Vztahy lidí nejsou tak jednoduché a naprosto srozumitelné. Žena mnohdy problémy, které má její partner přisuzuje sobě. Má o partnera obavu, bojí se, že jí opustí a najde si jinou. Především v případech, kdy muž trpí ztrátou erekce mají ženy tendenci tento problém přesunout na sebe. najednou se mužův problém stává problémem ženy a to doslova. Ztrátu mužovy erekce přisuzuje tomu, že není dostatečně atraktivní, že asi není dost krásná, nebo je prostě nedokonalá. Některé ženy se navíc začnou považovat za nezkušené, za neschopné muže vzrušit a začnou o sobě vážně pochybovat. Logicky si zdůvodní, že problém nemůže být v jejich dokonalém muži, musí být na jejich straně. Takováto žena se tak dovede psychicky složit, že pak svou nervozitu, nejistotu a obavy zpětně přenese na muže a ten už pak opravdu nemůže, ani kdyby chtěl ....

Když se pak muž začne sexu ze svých důvodů a obav vyhýbat, žena to vyhodnotí jako jasný důkaz o jeho nezájmu o ni. Ještě více se bude zabývat svým "nedokonalým tělem", neschopností být "dokonalou milenkou" a muže začne podezřívat, že má určitě milenku nebo myslí na jinou ženu...

Otázky, které si ženy mužů se sexuálními problémy kladou

Nejčastější otázky, které si ženy mužů se sexuálními problémy kladou jsou:

 • Nejsem pro něho dost hezká?
 • Proč ho nedokážu vzrušit?
 • Je to tím, že mám malá prsa?
 • Je to tím, že mám velká prsa?
 • Mám snad velký zadek nebo jinou tělesnou nedokonalost?
 • Nemá milenku?
 • Není snad nakonec na opačné pohlaví?
 • Proč se nesnaží mé potěšení a uspokojení? To už mu na mně vůbec nezáleží?
 • Proč se nedokáže kontrolovat? Proč s tím nic nedělá?
 • Proč je ke mně tak bezohledný? Proč nemyslí i na mé sexuální potřeby?

Tam, kde byla na straně ženy vysoká tolerantnost a žena se neustále přizpůsobovala muži, může tento stav jednou přerůst v pocity nespokojenosti. Především muži, kteří jsou k potřebám ženy lhostejní, musí počítat s tím, že jnoho dne žena svou tolerantnost končí. Pak se nelze divit tomu, že žena svoji nespokojenost začne vyjadřovat hádkami i výčitkami. Stává se k partnerovi mnohem kritičtější a vadí ji i věci, které dříve neviděla, vidět nechtěla nebo je neřešila. Žena je konfliktnější a podezřívavější. Z pohledu dalšího soužití pak sexuální poruchy začnou představovat stále větší vztahový problém.

Takže řešením je na nic nečekat a vyhledat lékařskou pomoc!

Bližší informace o sexuálních problémech mužů i žen naleznete v článku "Sexuální poruchy"

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)