Jste zde

Poruchy sexuální touhy - libida

Poruchy sexuální touhy - libida

Hlavní téma: "Sexuální dysfunkce".
Volné pokračování článku "Co s milováním nikdy nespojujte".

Sexuální averze, snížená sexuální touha, ztráta sexuální apetence, snížené libido, někdy také sexuální apatie, to všechno jsou pojmy, které souvisí se ztrátou zájmu o sex a snížení sexuální touhy.

Snížená sexuální touha je porucha definovaná jako trvalý nebo opakující se nedostatek sexuální fantazie nebo myšlenek a (nebo) pokles či ztrátu chuti přijímat sexuální aktivitu. Avšak pouhý výskyt těchto faktorů k diagnóze nestačí. Aby tato charakteristika byla považována za dysfunkční, musí být pro ženu nebo muže zdrojem potíží.

Ztráta sexuální touhy znamená mimo jiné i to, že muž nebo většinou spíš žena bude mít s velkou pravděpodobností problémy i s dosažením vyvrcholení, tedy orgasmu. Bez touhy není vzrušení a bez dostatečného vzrušení se orgasmu prostě dosáhnout nedá... Nejčastějšími příčinami, proč ženy nedosáhnou orgasmu se zabývá stejnojmenný článek.

Sexuální dysfunkce můžeme členit na 

  • primární, kdy člověk nikdy příliš touhy a zájmu o sex nepociťoval. O primární dysfunkci tedy hovoříme tehdy, vyskytuje-li se u pacienta od počátku jeho pohlavního života.
  • sekundární, kdy člověk sice v minulosti měl sexuální touhy, ale jeho zájem již z různých příčin vymizel. Sekundární dysfunkce se mohou projevit i po určitém období bezproblémového sexuálního života.

Nedostatek sexuální touhy neboli nízké libido, kterému odborníci říkají porucha hypoaktivní sexuální touhy (porucha snížené sexuální touhy), je vůbec nejčastějším sexuálním problémem. Ženy trpí poruchou častěji, ale nevyhýbá se ani mužům. Léčba je složitá, ale problém se dá často efektivně řešit a hlavně vyřešit.

Porucha sexuální touhy může být v některých případech spojena se sexuální averzí. Ta se může vztahovat

  • k určitému partnerovi, v tomto případě neztrácí zájem o jiné osoby nebo
  • může být všeobecná, kdy člověk nepociťuje sexuální touhu po nikom.

Člověk trpící sexuální averzí neodpovídá na partnerovy výzvy k sexuální aktivitě. Problém sexuální averze se může týkat jak mužů, tak i žen.

V extrémních případech může člověk nejen postrádat touhu, ale sex pro něj může být nepříjemný diskomfortní až znechucující. Často sexuální averze nevzniká z důvodu snížené sexuální touhy, ale spíše je projevem celkové neshody mezi dvěma partnery. Spolehlivým likvidátorem erotické touhy je každodenní kontakt partnerů, tzv. "ponorková nemoc". K poklesu erotické erotické touhy mezi partnery však může dojít i následkem zevšednění nahoty. Častým důvodem sexuální averze bývá i zásadní změna v chování partnerů, kdy o sebe nepečují nebo postupně o svůj vzhled a hygienu ztrácí zájem. Nevadí jim například extrémní tloušťka nebo přestanou dbát o osobní a intimní hygienu. Alkoholismus nebo závislost na omamných látkách také mohou být příčinou pro získání naprostého odporu s takto ovlivněným partnerem nebo partnerkou.

Slyšel jsem toto, možná nejvíce upřímné přirovnání:
"Pocity člověka trpícího ztrátou sexuální touhy při sexu, se dají přirovnat k pocitům člověka, který líže med přes sklo zavřené láhve".

Snížení libida může mít více příčin

Za snížením sexuální touhy může být více příčin. Nejčastěji se jedná o tyto problémy:

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)