Jste zde

Sexuální averze

Sexuální averze

Volné pokračování článku "Sexuální dysfunkce".

Sexuální averze je odpor k pohlavní aktivitě. Takto definujeme trvalou nebo rekurentní obavu ze sexu a odmítání kontaktu s partnerem působící ženě problémy. Zatímco u frigidity je postoj k sexuální činnosti lhostejný nebo neutrální, u averze je trvale negativní. Oproti prostému snížení apetence, kde převládá spíše lhostejnost, je zde postoj k sexu vysoce negativní. Pro některé ženy může být nekoitální aktivita (např. taktilní doteková předehra) daleko odpornější, nežli vlastní soulož.Sexuální averze, odpor se může týkat jen samotné soulože. V některých případech ve však může vztahovat na jakékoliv tělesné doteky partnera. Některé ženy dokonce snáze snesou soulož než jakoukoli dotekovou předehru nebo intimní blízkost. Nemusí se však jednat prioritně o odpor k sexu jako takovému. Averze může souviset s problémy ve vztahu k partnerovi nebo se prožitými sexuálními traumaty.

Sexuální averze se dělí na

  • primární - většinou nějak souvisí s rodinnou nebo náboženskou výchovou, tradicemi, případně s negativními zážitky z dospívání či dětství (např. sexuální zneužívání).
  • sekundární - může navazovat na období sexuálního života při ve kterém jsou sexuální aktivity vynucované nebo jejich frekvence a forma neodpovídá potřebám ženy.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje