Jste zde

Poruchy sexuální touhy - libida

Poruchy sexuální touhy - libida

Hlavní téma: "Sexuální dysfunkce".
Volné pokračování článku "Co s milováním nikdy nespojujte".

Sexuální averze, snížená sexuální touha, ztráta sexuální apetence, snížené libido, někdy také sexuální apatie, to všechno jsou pojmy, které souvisí se ztrátou zájmu o sex a snížení sexuální touhy.

Snížená sexuální touha je porucha definovaná jako trvalý nebo opakující se nedostatek sexuální fantazie nebo myšlenek a (nebo) pokles či ztrátu chuti přijímat sexuální aktivitu. Avšak pouhý výskyt těchto faktorů k diagnóze nestačí. Aby tato charakteristika byla považována za dysfunkční, musí být pro ženu nebo muže zdrojem potíží.

Ztráta sexuální touhy znamená mimo jiné i to, že muž nebo většinou spíš žena bude mít s velkou pravděpodobností problémy i s dosažením vyvrcholení, tedy orgasmu. Bez touhy není vzrušení a bez dostatečného vzrušení se orgasmu prostě dosáhnout nedá... Nejčastějšími příčinami, proč ženy nedosáhnou orgasmu se zabývá stejnojmenný článek.

Sexuální dysfunkce můžeme členit na 

  • primární, kdy člověk nikdy příliš touhy a zájmu o sex nepociťoval. O primární dysfunkci tedy hovoříme tehdy, vyskytuje-li se u pacienta od počátku jeho pohlavního života.
  • sekundární, kdy člověk sice v minulosti měl sexuální touhy, ale jeho zájem již z různých příčin vymizel. Sekundární dysfunkce se mohou projevit i po určitém období bezproblémového sexuálního života.

Nedostatek sexuální touhy neboli nízké libido, kterému odborníci říkají porucha hypoaktivní sexuální touhy (porucha snížené sexuální touhy), je vůbec nejčastějším sexuálním problémem. Ženy trpí poruchou častěji, ale nevyhýbá se ani mužům. Léčba je složitá, ale problém se dá často efektivně řešit a hlavně vyřešit.

Porucha sexuální touhy může být v některých případech spojena se sexuální averzí. Ta se může vztahovat

  • k určitému partnerovi, v tomto případě neztrácí zájem o jiné osoby nebo
  • může být všeobecná, kdy člověk nepociťuje sexuální touhu po nikom.

Člověk trpící sexuální averzí neodpovídá na partnerovy výzvy k sexuální aktivitě. Problém sexuální averze se může týkat jak mužů, tak i žen.

V extrémních případech může člověk nejen postrádat touhu, ale sex pro něj může být nepříjemný diskomfortní až znechucující. Často sexuální averze nevzniká z důvodu snížené sexuální touhy, ale spíše je projevem celkové neshody mezi dvěma partnery. Spolehlivým likvidátorem erotické touhy je každodenní kontakt partnerů, tzv. "ponorková nemoc". K poklesu erotické erotické touhy mezi partnery však může dojít i následkem zevšednění nahoty. Častým důvodem sexuální averze bývá i zásadní změna v chování partnerů, kdy o sebe nepečují nebo postupně o svůj vzhled a hygienu ztrácí zájem. Nevadí jim například extrémní tloušťka nebo přestanou dbát o osobní a intimní hygienu. Alkoholismus nebo závislost na omamných látkách také mohou být příčinou pro získání naprostého odporu s takto ovlivněným partnerem nebo partnerkou.

Slyšel jsem toto, možná nejvíce upřímné přirovnání:
"Pocity člověka trpícího ztrátou sexuální touhy při sexu, se dají přirovnat k pocitům člověka, který líže med přes sklo zavřené láhve".

Snížení libida může mít více příčin

Za snížením sexuální touhy může být více příčin. Nejčastěji se jedná o tyto problémy:

Ztráta libida a psychické problémy

Snížení libida může mít své příčiny v lidské psychice, často je způsobeno ztrátou soukromí nebo intimity. Zvýšené koncentrace androgenů (mužských pohlavních hormonů – například testosteron) souvisí se zvýšeným libidem u obou pohlaví. Snížení libida může působit také obezita, stejně tak i podvýživa a anorexie. Po úpravě váhy například dietou, cvičením, chirurgickými zákroky i medikamentózní léčbou, se objeví i zvýšení libida a snížení problémů v sexuálním životě.Bližší informace naleznete v článku "Ztráta libida a psychické problémy".

Dlouhodobě neřešené manželské problémy

Problémy dlouhodobě neřešených manželských problémů jsou velmi častou příčinou snížení zájmu o sex nebo dokonce vedou až k odporu z fyzického kontaktu a ztrátě sexuální přitažlivosti. Týká se to jak mužů, tak i žen. Modelově si můžeme představit muže, který se dostal do takového psychického stavu, že ho přestala jako žena vzrušovat jeho manželka. Na základě tlaku manželky nakonec společně navštívili sexuologickou poradnu, kde žádali o odbornou pomoc. Po mnoha rozhovorech s oběma partnery nakonec psycholog zjistil, že důvodem ztráty zájmu muže o sex s manželkou je jeho nahromaděný a neventilovaný hněv, který často přerůstal až v nenávist. Navenek se však choval relativně normálně, působil klidným dojmem a nedával své vnitřní pocity nijak najevo. Vnitřně otevřeně svou nenávist neprojevoval, ale vnitřně ji zvládal jen velmi obtížně. Zůstával s manželkou hlavně kvůli dětem a nechtěl svým odchodem rozbít rodinu. O svém vnitřním rozpoložení, ani o důvodech nenávisti se svou manželkou nikdy nemluvil a nic s ní neřešil. V pozadí jeho jednání byly i ekonomické důvody a majetek rodiny. Jakmile byla příčina problému nalezena, partneři si problémy spolu vyjasnili, muž se zbavil své vnitřní naakumulované nenávisti a v krátkém čase se vše urovnalo. Muži se opět vrátila jeho sexuální touha po milování s manželkou.

Strach z nedosažení orgasmu

Strach z nedosažení orgasmu může stát i za ztrátou libida. Blok je psychický, příčina známá, ale cesta k odblokování obtížní a zdlouhavá. Jedná se o psychiku a o obnovení sebedůvěry. Problém se týká mužů i žen a jeho řešení spočívá ve zvládnutí svých obav, strachů a navázání důvěry mez partnery. Vyřešení tohoto problému je však relativně snadné - musíte se orgasmus naučit. A to jako dávající i přijímající. Technik je celá řada a stačí se snažit a nebát. Schválně nebudu uvádět konkrétní články. Na webu www.milovani.cz je rad a témat o řešení tohoto problému celá řada. Přehled a informovanost muže a ženy je základem úspěchu, Nejde spoléhat jen na přírodu, něco je potřeba se i naučit.

Ztráta libida při tušené nebo prozrazené nevěře

Pokud je jeden z partnerů nevěrný a jeho nevěra se prozradí, může to být pádným důvodem pro rozpad manželství. Někdy se stává, že se manželskou krizi podaří zažehnat, podvedený partner tomu druhému jeho nevěru odpustí, ale přesto už to není jako dříve. Vyhýbání se sexu, nebo ztráta zájmu o sex ze strany podvedeného partnera jsou poměrně častou komplikací narovnávání pošramocené důvěry mezi partnery. Často pomáhá psychoanalýza v manželské poradně nebo návštěva sexuologa. Důvod je jasný - psychický blok po nevěře. Sexuální terapie není snadná a vyžaduje někdy hodně snahy od obou partnerů. Vzrušení a touha jsou složitý proces a bez vědomého uvolnění vnitřního napětí a bloků se jich dosahuje jen velmi obtížně. Psychika může být tak silně ovlivněna, že touha se prostě nedostaví. Takováto ztráta libida je obtížně obnovitelná. Základem terapie je obnovení důvěry mezi partnery. Partner, který se nevěry dopustil se musí zcela otevřít, nesmí nic tajit a musí odhalit své nitro v takové míře, jakou bude podvedená strana požadovat. Při ztrátě libida z důvodu nevěry již nejde o odpuštění, to proběhlo, ale o obnovu vzájemné důvěry a to může trvat dlouho.

Bolest během sexu

Každá bolest při sexu bolest znamená problém. Pokud ten problém vyřešíte sami, například lubrikantem, pak je vyhráno. Pokud ne, musíte navštívit lékaře. Pokud se jedná o záněty nebo vaginální výtoky či bolestivá poranění sliznice, pak se vše zvládne léčbou. Pokud je problém vážnější, lékař rozhodne o dalším postupu. Většinou se však jedná o nevhodný přístup k sexu, krátkou milostnou předehru nebo nevhodnou polohu při sexu, Většinou pomůže rada a snaha vyhýbat se chybám. Některé bolesti při sexu však nemusí být organického původu, ale jejich příčina může souviset s psychikou. Pak musí nastoupit nějaká vhodná forma sexuální terapie. Bolest při sexu však může způsobit i strach a obavy, následkem čehož může vzniknout psychický blok. Tento stav pak stojí za ztrátou libida a za snahou sexu se raději vyhýbat. Podobně tomu může být i u muže.

Madonin komplex

Madonin komplex je v podstatě posttraumatický stav, který postihuje většinou muže, kteří byli přítomni porodu svého dítěte. Madonin komplex se dá hodnotit i jako poporodní trauma. V tomto rozpoložení nebo psychickém stavu se muž se svou partnerkou po porodu nedokáže milovat. Muž byl přítomen porodu a zážitek, který mu tato zkušenost dala byl pro něj velmi silný. Na jedné straně se ženou prožíval její porodní bolesti, na druhé straně prožíval pocity očekávání, a nakonec nesmírné radosti z narození dítěte. Byla to směs negativních a pozitivních pocitů v té nejvyšší možné hladině emocí. Pokud porod muž "přežil" a lékaři se nemuseli věnovat i jeho bezvědomí případně nevolnostem, pak snad v každém muži zůstane tento zážitek dlouho uložen v podvědomí. Většina mužů se po kratším čase vzpamatuje a jde oslavovat. Jsou však i muži, kteří zážitek porodu nedokážou překonat a ni pozitivními emocemi, ani oslavami a něco se v nich změní. Více informací naleznete v článku "Madonin komplex".

Závislost na sexu

Nějakou formou sexuální závislosti každý dvacátý člověk. Tento problém postihuje podle statistik zhruba 80% mužů a 20% žen. Závislost na sexu se u mužů nazývá satyriáza a u žen nymfomanie.

V případě závislosti na sexu se jedná o skutečnou nemoc, ne o zvýšený zájem o sex. skutečně nemoc? Zdravý člověk se po sexu a vyvrcholení cítí uvolněně a jeho sexuální touha se sníží. Sexuálně závislí lidé však po sexu a vyvrcholení se potom cítí stejnou touhu a potřebu, jak před sexem. Sexuální závislost je závislost podobná těm dalším a je nutné ji léčit. Nedá se však většinou zvládnout bez odborné pomoci. Stejně jako u jiných závislostí se s léčbou nedá začít proti vůli nemocného. Nejdříve si člověk musí uvědomit svůj problém a pak se může začít pod odborným vedením léčit. Podobně jako u alkoholismu, je to velmi náročná léčba především z pohledu osobní odpovědnosti a pevné vůle. Sexuální závislosti se mnohem úspěšněji léčí, když kromě rodiny a přátel léčbu vede a kontroluje sexuologa psycholog.

Sexuální závislost na sexu se však nemusí týkat jen nadměrné potřeby sexu ať u muže nebo u ženy. Sexuální závislosti mohou být spojeny i s nějakou konkretní situací nebo konkretní sexuální technikou. Sexuální závislost je pro zdravou sexualitu problémem vždy ať už je vázána na jakékoli potřeby, touhy nebo přání. Pokud se muž nebo žena dostanou do stavu, kdy k jejich vzrušení je potřeba konkrétní situace, konkrétní prostředí, určitá stimulace nebo extrémní podmínky, pak sex s někým, kdo toto neovládá není dostatečně "atraktivní" a libido selže. Tehdy je nutné aby řešení problému převzal zkušený sexuolog nebo psycholog, protože odstranění těchto návyků je někdy velmi obtížné a zdlouhavé. Závislosti mohou být na pornografii, skupinovém sexu, sexu s "dominou", sexu za pomoci masturbátorů a vibrátorů, sex s prostitutkou nebo sex po internetu a další ... V podstatě si závislost můžete vypěstovat na jakémkoli fetiši, bez kterého si sex neumíte představit. Pokud muž nebo žena chtějí sex provozovat se svým partnerem, pak postupně vnímají, že se nejsou za normálních podmínek a okolností v domácím prostředí vzrušit. Takovouto ztrátu libida jen těžko přiznávají a proto i dlouho trvá, než se odhodlají ji řešit. Léčení se provádí formou psychoterapií, podobně jako u léčby závislostí na alkoholu nebo drogách. Základním předpokladem je ovšem dokázat si problém přiznat a dodržovat podmínky léčby. Léčba je náročná a nejistá. Jakýkoli návrat k původním praktikám snadno vyvolá recidivu závislosti. Více v článku "Sexuální závislosti a ztráta libida".

 

Další doporučené články:

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)