Jste zde

Poruchy sexuální touhy u ženy - frigidita

Poruchy sexuální touhy u ženy

Pokračování článku "Sexuální poruchy".

Poruchy sexuální touhy se projevují se snížením nebo úplnou absencí sexuální touhy (libida) - nedostatku sexuální potřeby. Jedná se o nedostatek sexuální potřeby - frigiditu.

Poruchy sexuální touhy u ženy se projevují jako:

 • Snížená sexuální touha
 • Sexuální averze

Žena trpící frigiditou většinou málo nebo vůbec neprožívá erotické touhy a prakticky nemá potřebu sex vyhledávat. Některé ženy zažívají k sexu nezdůvodnitelný odpor. Při poruše sexuálního vzrušení má žena většinou problémy s produkcí vaginální tekutiny nebo nevyprodukuje tekutinu žádnou. V takovémto případě je milování bez použití lubrikačního gelu prakticky nemožné. Sexuální styk bývá pro ženu bolestivý a ona se nedokáže uvolnit a pohyby penisu ve vagíně jsou jí velmi nepříjemné. Čeká jen na to, aby už byl konec. O problémech s nedostatečnou lubrikací při sexu pojednává článek "Bolest způsobená nedostatečnou lubrikací při pohlavním styku.

Snížená sexuální touha

Nízká sexuální vzrušivost, tedy snížená sexuální touha (frigidita) je poměrně častou dysfunkci, která se vyskytuje u žen všech věkových kategorií. Zjednodušeně se jedná o stav, kdy se při sexuální stimulaci žena vzruší obtížně nebo jen velmi málo. Jde tedy o stav, kdy žena má problémy s dosažením a udržením dostatečné připravenosti genitálu na sexuální aktivitu. Jedná se poruchu základní sexuální emoce - pohlavního vzrušení. Tato připravenost se vyznačuje zejména

 • dostatečným překrvením pohlavních orgánů a
 • udržením přirozeného zvlhnutí v průběhu pohlavního styku.

Sexuální touha je nezbytnou součástí sexuálního cyklu vzrušení ženy, který má tři stupně.

 • Touha – nutná je dostatečná estrogenní stimulace centrálního nervového systému, fyziologická hladina prolaktinu a přítomnost androgenů, které zajišťují sexuální excitaci a mohou indukovat ovulaci. Sexuální touze se také říká libido.
 • Vzrušení – centrální, mentální aktivace a fantazie vedoucí k reakci nongenitální (erekce bradavek) a genitální (klitoridální reakce, vaginální lubrikace).
 • Orgasmus je změněný stav vědomí, spojený se senzorickými primárně obtížně definovatelnými "pocity blaha". Navazuje na něj svalová motorická odpověď ve formě stahů svalstva dna pánevního a poševních svalů. Těmto stahům se říká orgasmické křeče

(Podle komise pro FDS - Female Sexual Dysfunction, při ESSIR  - European Society for Impotence Research) 

Jak se porucha snížené sexuální touhy projevuje?

Sexuální apetence či libido představuje chuť, žádost, zájem nebo touhu po sexuálním styku a po eroticko-sexuálních aktivitách, které mu předcházejí nebo jsou s ním spojeny. Nízká sexuální apetence je porucha, která se jen vzácně vyskytuje izolovaně od jiných fyzických nebo psychických problémů.

Ztráta nebo snížení sexuální touhy je vnímána vždy individuálně. To, co je u jednoho vnímáno jako ztráty touhy, by jiný mohl považovat za normální a naopak.

Sexuální averze

Sexuální averze je odpor k pohlavní aktivitě. Zatímco u frigidity je postoj k sexuální činnosti lhostejný nebo neutrální, u averze je trvale negativní. Sexuální averze, odpor se může týkat jen samotné soulože. V některých případech ve však může vztahovat na jakékoliv tělesné doteky partnera. Některé ženy dokonce snáze snesou soulož než jakoukoli dotekovou předehru nebo intimní blízkost. Nemusí se však jednat prioritně o odpor k sexu jako takovému. Averze může souviset s problémy ve vztahu k partnerovi nebo se prožitými sexuálními traumaty.

Sexuální averze se dělí na

 • primární - většinou nějak souvisí s rodinnou nebo náboženskou výchovou, tradicemi, případně s negativními zážitky z dospívání či dětství (např. sexuální zneužívání).
 • sekundární - může navazovat na období sexuálního života při ve kterém jsou sexuální aktivity vynucované nebo jejich frekvence a forma neodpovídá potřebám ženy.

Příčiny frigidity a možné způsoby jejich řešení

Jaké jsou příčiny frigidity zatím žádná světová studie jednoznačně neprokázala. Je však více než jisté, že velkou roli hraje ženská psychika. Když se přidá stres v práci i doma, děti, starost o domácnost - a žena na milování ani nemá chuť. A pokud žena "z povinnosti" dopřeje sexuální potěšení svému muži, nic z něj stejně nemá. Cítí se pak frustrovaná, zklamaná a méněcenná z pocitu, že se nedokáže naplno milovat. Někdy se mohou dostavit i pocity beznaděje a zneužívání. Dlouhodobé působení těchto stavů nakonec vede až k vážným problémům v partnerském vztahu. Problémy ve vztahu pak ještě více prohloubí nechuť ženy k milování.

 • Fyzické a zdravotní

Snížení sexuální touhy v důsledku onemocnění či nežádoucích účinků léků, chronická onemocnění, užívání alkoholu, užívání drog.

Doporučit se dá úprava životního stylu, psychoterapie, protialkoholická léčba, léčba drogové závislosti. Snížení sexuální touhy může mít své příčiny také v lidské psychice. Často je ztráta sexuální touhy zapříčiněna ztrátou soukromí nebo intimity. Jestliže žena cítí při souloži bolest, měla by v první řadě zajít za svým gynekologem, který vyšetřením vyloučí případné organické příčiny jako jsou záněty, vysoušení sliznice vlivem menopauzy, srůsty a další gynekologické problémy... O bolestivé sexuálních problémech žen pojednává článek "Bolestivé sexuální poruchy u žen".

 • Přijetí nedokonalostí svého těla

Stárnutí, tloustnutí, obezita vlastní nebo i partnera, menopauza. Poruchy sexuální touhy z důvodu nedokonalosti těla může velmi často působit obezita, stejně tak jako podvýživa nebo anorexie.

Řešením je změna životosprávy a změna životního stylu za pomoci odborníka na výživové poradenství. Doporučovaná je podpora psychoterapeuta. Po úpravě váhy dietou, cvičením, chirurgickými zákroky, medikamentózní léčbou se většinou navrátí nebo zvýší sexuální touha a sníží problémy v sexuálním i osobním životě.

 • Partnerské problémy

Často je to únava z partnerského vztahu, změna chování partnera, stres ve vztahu, odcizení, zklamání, nevěra, krize středního věku, navázání nového vztahu.

Vhodná pomoc je podpora psychoterapeuta nebo manželská poradna.

 • Ztráta chuti na sex v období těhotenství ženy

V období těhotenství ženy může dojít k poklesu libida i u muže. Důvodem bývají obavy z možného poškození dítěte v děloze ženy.

Obavy muže i ženy ze sexu jsou zbytečné, je potřeba řídit se potřebami a stavem ženy a dodržet lékařská doporučení. Nutná je společná snaha hledat řešení, další možností je  psychoterapie nebo manželská poradna. Žena by měla zapojit partnera do svého těhotenství a seznamovat ho se vším, co přináší. Muž by měl mít dostatek informací o tom, co se bude dít a jaké změny bude společně se ženou řešit. Sex během těhotenství není nijak rizikový (pokud ho nezakáže gynekolog vzhledem k rizikovému těhotenství). Po porodu dodržte šestinedělí a pak se můžete k sexu opět vrátit. Ale i během těhotenství a v šestinedělí, kdy není vhodná soulož, může žena partnerovi poskytnout jiné sexuální praktiky vedoucí k uspokojení. Stejně tak žena určitě uvítá jiné formy něžností, hlazení, laskání a sounáležitosti v době, kdy o sex nemusíte mít zájem. Důležitá je vzájemná důvěra a ohleduplnost.  Více naleznete v článku "Sex v průběhu těhotenství".

 • Obavy ženy ze sexu po porodu

Porod je pro ženu velmi silným emočním okamžikem. Je však provázen porodními bolestmi a tento zážitek u každé ženy přece jen nějakou dobu přetrvá v paměti. Zcela podvědomě se promítne i do obavy z bolesti při sexu po porodu. Šestinedělí je zcela určitě obdobím, kdy by jakékoli formy penetračního sexu měly být považované za nevhodné. Je to období, kdy se žena zotaví z porodu a její tělo se postupně vrátí do normálního stavu. Začít sexuálně žít po porodu by měla až tehdy, kdy se na to bude sama cítit. Případné obavy z bolesti je potřeba překonat především ohleduplností a něžností. Sex po porodu by rozhodně neměl bolet. Bližší informace o sexu po porodu naleznete v článku "Sex po porodu"

 • Pracovní přetížení, stres, starosti a obavy

Nejčastěji deprese a úzkost, existenční problémy, s kariérou, s dětmi nebo ostatními členy rodiny, finanční, obavy z nemocí, nedostatek času a energie.

Vhodným řešením je naučit se plánovat čas na práci, zábavu i odpočinek. Vhodná je psychoterapie a podpora a poradenství sexuologa či psychoterapeuta

 • Ztráta libida a psychické problémy

Ztráta libida může souviset i s psychickými problémy a jejich léčbou. Více o tomto pojednává článek "Ztráta libida a psychické problémy".

Jak se dá frigidita léčit

Frigidita je sexuální problém žen, který se dá léčit! Cílem léčby je především najít a potlačit příčiny, které mohly frigiditu vyvolat, odbourat strach a stres, aby se žena mohla plně soustředit na vzrušující pocity, které milování provází. Pak následně zvýšit chuť na sex. Při léčbě je samozřejmě potřeba vzájemné spolupráce obou partnerů. Jestliže máte problémy se vzrušením, je nutné se partnerovi svěřit. Bez vzájemné důvěry a spolupráce to prostě nepůjde. Předstíraný orgasmus není řešením. Jestliže je partner chápavý a spojuje vás vzájemná důvěra, jistě se podaří najít uspokojivé řešení pro oba.

Forma léčby je závislá od zjištěných hlavních problémů, které frigiditu vyvolaly.

Léčbu si můžeme představit ve několika fázích:
- zklidnění, odstranění životních stresů a strachu z dotyků, zvýšení sebevědomí u obou partnerů
- navození pohody a přijímání doteků na celém těle
- přijímání doteků na intimních místech a prožívání vzrušení
- sexuální spojení

 • Obecně se však dá říct, že partneři by k sobě měli být především velice něžní a ohleduplní. Nejedná se jen o okamžiky s erotickou nebo sexuální tematikou, Jedná se o běžný život, každodenní řešení událostí, radostí a starostí. Doporučuje se na problémy se sexem úplně zapomenout a soustředit se na něžnosti a intimnosti. Žena si musí na základě chování muže zvýšit sebevědomí a cítit se žádaná, potřebná a přitažlivá.
 • V další fázi léčby můžeme přejít k jemným dotykům, například vzájemnému hlazení na celém těle. Učte se znovu poznávat tělo svého partnera a všímejte si jeho reakcí. Naučte se dávat, ale i přijímat, nespěchejte. Dotyky by měly být vzájemné a jejich intenzita by se měla pozvolna stupňovat. Nic se nesmí uspěchat. Optimální je masáž s vonnými oleji v intimním prostředí se svíčkami, květinami, vůněmi...
 • Teprve po dlouhé a jemné milostné předehře může přijít na řadu také hlazení a laskání na intimních místech. Dělejte pouze to, co se vám líbí a co ve vás vyvolává vzrušení. Nespěchejte, učte se prožívat reakce svého těla a všímejte si reakcí těla partnera. Jakmile žena ucítí v těle jemné vzrušení, zvláštní chvění, jsou partneři na nejlepší cestě k úspěchu. Vzájemným laskáním a něžnostmi si prožijí, že ke vzrušení může dojít, aniž by měli pohlavní styk.
 • Poslední fází léčby je pohlavní akt, ke kterému nemusí nutně dojít hned v prvních týdnech terapie. Pokud to partneři myslí vážně a chtějí společně dojít až do cíle, musí být připraveni na to, že léčba může trvat i několik měsíců. Tato situace je obtížná především pro muže a vyžaduje od něj zvýšenou trpělivostí a pochopení pro svou ženu. Využijte jiné formy dosažení vyvrcholení u muže, než je pohlavní styk. V žádném případě by muž neměl na ženu naléhat, aby mu pro vyvrcholení dopřála pohlavní styk. Tím by celá léčba ztratila smysl. Až bude žena cítit, že je připravená na pohlavní styk, sama by měla muže navést a hravou nenásilnou formou styk uskutečnit. Žena by sama měla zvolit polohu, která jí při milování nejvíce vyhovuje. Samozřejmostí musí být dotyky a objetí, které v ženě vyvolají pocit blízkosti a něhy, které ke vzrušení nerozlučně patří.

Znovu se vracím k tomu, že léčba může být dlouhodobá a nedá se uspěchat. Nepomohou ani dotazy typu "Tak co, už jsi vzrušená?" a podobné. Je nutná trpělivost a ohleduplnost od obou. Součástí sexuálního sebepoznávání ženy je naučit se vnímat sama sebe jako ženu a uvědomit si své touhy a potřeby. Muž by se měl vnímat jako dávající, pro kterého je nejdůležitější, aby žena byla šťastná. Oba se musí naučit vzájemné sexuální potřeby chápat jako přirozené a správné, nikoli se před nimi schovávat, ignorovat je, nebo se jich bát. Výsledky budete pozorovat průběžně a když nic neuspěcháte, dočkáte se i očekávaného cíle vašeho snažení.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)