Jste zde

Anorgasmie jako důsledek vedlejších účinků léků

Anorgasmie jako důsledek vedlejších účinků léků

Volné pokračování článku "Sex a léky".

Problémy spojené a anorgasmií jsou většinou složitější, než aby se daly jednoduše zhodnotit a snadno léčit.

Anorgasmie je porucha sexuální funkce. Muž nebo žena nemůže dosáhnout orgasmu při sexuálním styku. Anorgasmie je nejčastější sexuální porucha u žen. U mužů se za nejčastější sexuální poruchu spojenou s vyvrcholením považuje předčasná ejakulace. Jen málo mužů trpí problémy retardované ejakulace nebo úplné absence ejakulace.

Anorgasmie mužů i žen může být navíc jen částečná, tedy taková, která se projevuje pouze při pohlavním styku (souloži). Postižené ženy i muži však v některých případech mohou dosáhnout plnohodnotného prožitku orgasmu masturbací a to i tehdy, když souloží se to nedaří. V těchto případech se anorgasmie při souloži hodnotí spíše jako porucha která obvykle souvisí se způsobem sexuálního chování nebo s technikou milování. Aby toho nebylo dost, tak v některých případech může být anorgasmie spojena s nějakým problémem erotických sexuálních preferencí.

Komplikace po úrazech a operacích

Velmi často potíže s orgasmem vznikají jako důsledek nejrůznějších úrazů nebo pooperačních komplikací. V některých případech se objeví po poraněních míchy nebo po některých chirurgických výkonech v oblasti pánve nebo bederní páteře. V těchto případech však postižení lidé chápou důvod problému a musí se s ním nějak vypořádat, naučit se s ním žít. Většinou se jim podaří nalézt v partnerském životě uspokojivé náhradní řešení sexuálních potřeb. S absencí orgasmu se vyrovnají protože ví, že za problémem v sexu stál daleko vážnější zdravotní nebo životní problém.

Ženám často stačí pozornost a blízkost muže a absenci orgasmu prostě časem přestanou řešit. U mužů je to sice nepříjemné, když orgasmu nedosáhnou, ale pokud to "neřeší", s problémem se brzy vyrovnají. Pravděpodobnost, že by problém absence orgasmu týkal obou partnerů, je malá. Ten z partnerů, který jím trpí se se stavem smíří nebo ho pod dohledem lékařů léčí. A ten druhý, pokud má pochopení, je trpělivý a ohleduplný se s ním naučí žít...

Orgasmus bez ejakulace, tedy "suchý orgasmus" (vyvrcholení při kterém neodchází žádná semenná tekutina), může být komplikací také při některých rozsáhlých urologických operacích. Tento problém je závažná především z pohledu reprodukce.

U mužů je anorgasmie částečnou nebo i dlouhodobou komplikací operací prostaty. Při těchto operacích, spojených především s odstraněním části tkáně prostaty, může docházet k narušení výronu semene.

Pozor na předávkované muže

Mnohdy za retardovanou ejakulací (především u mladých mužů a mužů v říji), stojí jejich malé sebevědomí a velká touha vyniknout. A v sexu to často platí dvojnásob. Předpokládají, že nekonečná erekce z nich udělá supermana. Tito muži často vůbec nemají představu o tom, co si jejich ženy v sexu přejí a o čem sní... Ví však, že běžným způsobem takového stavu nedosáhnou a tak si pomohou jinak. Použijí léky na povzbuzení erekce a doplní je důkladným natřením penisu znecitlivujícím přípravkem. Takto vybaveni pak souloží a souloží a orgasmu stále nemohou dosáhnout, ať dělají co dělají. Výsledkem je extrémně dlouhá soulož, často provázená změnami sexuálních poloh a nekonečným střídáním technik. Ani to však není zárukou, že žena musí prožít vaginální orgasmus, protože více jak dvě třetiny žen při souloži orgasmus neprožijí. A žena z lásky nebo obav drží a trpí. Výsledkem takovéhoto sexuálního běsnění často na straně ženy bývá odření pohlavních orgánů, bolest a druhý den gynekologický zánět. O výsledné radosti ze sexu nebo o pocitu, že muž byl naprosto dokonalý, většinou nemůže být ani řeč. Potom se tito muži strašně diví, když se s nimi ženy rozejdou a najdou si někoho "normálního".

Anorgasmie v důsledku vedlejších účinků léků

Obvykle má tento problém psychologický nebo emocionální základ, ale někdy může být anorgasmie spojena se změněným zdravotním stavem. Nejčastější příčinou problémů s vyvrcholením bývá stres, úzkost, únava, obavy, vina, deprese, strach, bolest, otrava alkoholem, vliv léků a práce s chemickými látkami.

Vliv léků je možné často zaznamenat ve spojitosti se sexuálními dysfunkcemi. Jen pro připomenutí - jsou to poruchy, které vychází z problémů klasického modelu lidské sexuální reakce (touha, vzrušení a orgasmus), jejího pojetí, etiologie, klasifikace a léčby.

Právě požití léků může být u mužů i žen častou příčinou nedosažení orgasmu.

Poruchy orgasmu a výronu ejakulátu mohou být důsledkem vedlejších účinků medikamentů, antidepresiv, antipsychotik a sedativ. Dokonce je obecně známé, že řada léků snadno sníží schopnost dosáhnout vyvrcholení nebo narušuje sexuální vzrušivost a zájem o sex. Nejhorší je když se jim to daří tak nějak komplexně dohromady... Jenže ty léky lékař nepředepsal je tak, pro nic za nic... Měl k tomu jistě důvod, ale nemusel u konkretního pacienta předpokládat tak silnou vedlejší reakci... Proto je nejdříve nutné odborně posoudit, zda na vině jsou skutečně léky nebo je problém s obtížným dosahováním vyvrcholení nutné hledat jinde. Rozhodně léky nevysazujte o vlastní vůli. Takovéto rozhodnutí by Vás mohlo zdravotně vážně poškodit.

Problémy chemikálií

Může se zdát, že chemikálie nejsou léky, ale pokud se nejedená o přírodní léky, pak se dnes řada léků vyrábí převážně chemickou cestou. To ale není to, na co chci upozornit. Mnohdy se lidé v běžném životě dotýkají tolika chemických látek a chemicky vyráběných materiálů, že jejich tělo je jimi kontaminováno. Často za problémy retardované ejakulace mohou stát chemikálie, se kterými lidé neopatrně pracují nebo se jimi v nepřiměřené míře kontaminovali. Jejich působení v těle apk s reakcí na léky nebo léčbu může být problémem, který ani výrobci léků nepředpokládali nebo nemohli testy odhalit. Proto je vyšetření lékařem a laboratorní vyšetření v takovýchto případech nezbytností. Více se touto problematikou zabývá článek "Co možná ničí naši sexualitu?".

Nevzdávejte naděje, řešte problém s lékařem

Léky mají nemocnému pomáhat překonat jeho zdravotní problémy. I když jsou dnes léky již důkladně testované a velmi účinné, vždy je riziko, že u některých jedinců vyvolají negativní reakce, případně mají již známé vedlejší účinky. Snahou všech výrobců léků je omezit vedlejší účinky na minimální hodnotu, někdy to však úplně nejde. Proto by se měl každý uživatel poradit i o těchto negativních účincích s lékařem, který lék předepisuje. U každého léku najdete příbalový letáček v jehož textu jsou popsány jeho pozitivní a bohužel někdy i negativní účinky na lidský organismus. Pokud se problémy projeví a jsou vám nepříjemné nebo vás omezují, informujte svého lékaře.

Jedině lékař dokáže posoudit, zda k předepsanému léku neexistuje alternativní lék, který by problémy s retardovanou ejakulací nepřinášel, ale udržel potřebnou léčbu. Proto je nutné navštívit lékaře a s problémem se mu svěřit. To je jediná a hlavně jediná správná cesta jak problémy řešit. Většina farmak má své alternativy a u nich mohou být nepříznivé účinky na sex podstatně slabší. Řešení se dá najít, ale musíte svému lékaři důvěřovat a hlavně s ním o Vašich problémech otevřeně mluvit.

Orgasmus bez ejakulace, tedy "suchý orgasmus" neboli retardovaná ejakulace nebo úplná absence ejakulace, jsou pro partnerské vztahy mnohem větším problémem tehdy, když partneři chtějí založit rodinu. Tehdy je nutné vyhledat lékaře i v případě, že jinak problémy s absencí orgasmu a u mužů i absence ejakulace partnerům nevadí. Je nutné spermie muži odebrat na specializovaném pracovišti a následně provést umělé oplodnění ženy. A to je už úkon natolik specifický a náročný, že takovéto zákroky se provádí jen na několika klinikách, které se umělou reprodukcí zabývají.

Ne každou poruchu absence orgasmu je možné léčit nebo zcela odstranit. Někdy jde o problémy obtížně řešitelné, většinou se ale uspokojivé řešení podaří nalézt.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)