Jste zde

Problém mnoha dnešních mužů - nechybí jim sex...

Problém mnoha dnešních mužů - nechybí jim sex...

Hlavní téma: "Sexuální potřeba".
Volné pokračování článku: "Manželství nebo partnerství bez sexu".

Doplnění úvahy z článků

Dříve se tradovalo, že nechuť k sexu je doménou především žen. Jenže to v dnešní době opravdu neplatí. Dokonce by se snad dalo i tvrdit, že ženy v dnešní době nedostatkem sexu strádají mnohem více než muži.

Nejeden manželský nebo i partnerský vztah se potýká s problémem nezájmu muže o sex. Chvíli se to dá vydržet, ale za nějako dobu i "svatá žena" začne mít pochybnosti, později myšlenky na jiné formy uspokojení, pak některé na paralelní vztah nebo příležitostnou nevěru... Shodně si však kladou otázku "PROČ...".

Těch důvodu může být opravdu hodně a není možné všechny popsat a snad ani pochopit. Každý muž bude mít nejspíš ten "svůj" důvod, "proč se sexu vyhýbá jako čert kříži"... Pokusím se alespoň ty nejčastější důvody nastínit, ale rozhodně si nemyslím, že by se daly zobecnit na každý vztah a na každou situaci.

Tvrdá realita manželských postelí: "Nespi, divochu!"

Nejdříve je potřeba si zpětně vyjasnit, kdy k takovému stavu začalo docházet nepravidelně, kdy se sex stal "šafránem vztahu" a od kdy už to byla "nedobytná pohledávka"... Takováto inventura ve vztahu Vám může výrazně pomoci pochopit i důvody, které nezájem o sex nebo jeho odmítání mohly vyvolat nebo podpořit. Bude také potřeba se zamyslet na tím, zda muž se milovat nechce nebo nemůže. Výsledek může být až tragicky stejný, ale příčiny mohou být zásadně jiné. Také řešení obou základních příčin bývá odlišné a cesta k nápravě se musí hledat právě přes tyto, zdánlivě podobné, příčiny.

Tam, kde je ve vztahu nechuť k sexu, je problém mnohem složitější než ve vztahu, kde to už prostě nejde!!!

Nechuť k sexu

Začneme problémem NECHUTI K SEXU. Tento problém bývá složitější, protože většinou se jedná o kombinaci psychických a fyzických problémů a to v různém poměru. Často se jedná o projev "vyčerpaného vtahu" ze kterého vymizela vášeň a často i fyzická potřeba sexuálního uvolnění. Tento stav může (ale i nemusí) být spojen s problémy erekce, tedy s nejčastějším problémem mužů - erektilní dysfunkcí. Po stránce fyzické pak souběžně může jít o řadu dalších zdravotních problémů, které nakonec vedou ke snížení sexuální touhy nebo vymizení sexuální potřeby pod snesitelnou hranici...

Základním problémem "nechuti k sexu" však nakonec zůstává problém psychický - tedy zásadní nechuť cokoli pro partnerku ohledně sexu udělat.

Zdravotní problémy a problémy s erektilní dysfunkcí se dají překonat nebo se dají obejít sexem 1:0. Poku však chybí snaha nebo pochopení, pak jakékoli doporučované techniky nebo navrhovaná řešení končí na větě "dnes ne..."

Příčinou vztahových problémů, které vyústí ve vyhýbání se sexu nemusí být jen nemoc nebo léky, dokonce ani "jen" nechuť muže k sexu. Vztah a především vztah sexuální předpokládá i jistou sexuální přitažlivost. Mnoho žen si nechce připustit, že sexuální problémy jejich muže nebo partnera mohou být spojeny se ztrátou sexuální přitažlivost. V takovém případě je potřeba se zamyslet i nad tím, jak o sebe žena (i muž) pečuje, kolik času věnuje sportu, osobní hygieně i duševnímu rozvoji. Prostě lidé se milují tehdy, když si vzájemně mají co nabídnout. Pokud je na jedné straně jen očekávání, ale žádná snaha o vzájemný vztah pečovat a rozvíjet ho, může to být důvodem ochladnutí zájmu o fyzické sblížení partnerů. To samozřejmě platí oboustranně...

Hned v úvodu jsem upozorňoval na to, že důvodů pro vyhýbání se sexu může být nepřeberné množství. Právě ty psychické problémy mohou být opravdu nevyzpytatelné. Proto je potřeba dávat pozor na to, aby už v okamžiku, kdy se vám jen zdá, že něco je jinak než dříve, je nutné si o tom společně a hlavně otevřeně promluvit!

Zdravotní problémy

Zdravotní problémy se v dnešní době na sexuálních problémech a na snížení sexuální potřeby podepisují více, než si lidé dokáží připustit. Na "vině" pak často bývají léky, které na jednu stranu život zachraňují, na druhou stranu však mohou postupně a nenápadně snížit jeho kvalitu. Před pár lety se na řadu nemocí prostě včas zemřelo, dnes se pomocí léků dá mnohá choroba vyléčit, potlačit nebo alespoň snížit její negativní projevy. Daní za to může být nejen snížení sexuální touhy, ale i řady dalších podnětů, které život dělají zajímavý, naplňující. Mnoho lidí "žije", ale lékaři (a nejen oni) na nich často pozorují změny, které plnohodnotný život moc nepodporují... Když se k tomu přidá nesprávná životospráva nebo nezájem o cokoli jiného, nebo jídlo a pití, je potom život ve vztahu pro toho druhého "očistcem".

Řada lidí sice vnímá, že nežádoucí účinky léků jim berou radost ze života, to jim však mnohdy nebrání životní radosti nahradit alkoholem, drogami, hazardem nebo jídlem... Sex v takovémto případě rozhodně nepatří ke kompenzaci nežádoucích účinků léků... Přitom řešením může být změna medikace která může nežádoucí účinky léků snížit, odstranit nebo učinit snesitelnými. Problémem je, že jen málokdo se se svými sexuálními problémy svěří svému lékaři nebo se nechá vyšetřit urologem nebo sexuologem. V dnešní době je možná účinná léčba sexuálních dysfunkcí pomocí léků na podporu erekce nebo nakonec i pomocí změny životosprávy, doplněné potravinovými doplňky, které pak mají šanci pomoci.

Články "Příčiny erektilní dysfunkce" a "Erektilní dysfunkce - léčba" se zabývají příčinami tohoto nejčastějšího sexuálního problému mužů. Nabízí také odpovědi na otázky, jak situaci řešit. Muži, kteří jsou tímto sexuálním problémem postiženi by si je rozhodně měli přečíst a zamyslet se nad tím, zda by to nebylo řešení jejich nechuti (i fingované) nebo vyhýbání se sexu. Mnoho mužů se sexu raději vyhne než by se dostali do situace, kdy by bylo zřejmé, že sex už prostě fyzicky nezvládají. Pokud je důvodem vyhýbání se sexu obava ze selhání, pak je to problém celkem snadno řešitelný. Jednak se dá řešit vzájemným pochopením ze strany obou partnerů, tady na straně ženy jde o chápání stavu, že to muži prostě už moc nejde... a na straně muže pochopení toho, že sexuální potřeby ženy prostě musí řešit jinak. Jednoduché řešení v normálně fungujícím vztahu je milování se se zakončením 1:0 bez penetrace, pomocí jiných technik nebo orálního sexu. To se dá doplnit o léky na podporu erekce, které většinou dovolí alespoň nějaké spojení, případně i vyvrcholení muže při souloži. Ale i 1:0 je pro naplnění sexuálních potřeb ženy velmi kladný výsledek milování... Řeší to přesně to, co žena potřebuje... Muži by si měli uvědomit, že při souloži naprostá většina žen orgasmu nedosahuje. Pokud budou soulož chápat jako cestu pro dosažení svého vyvrcholení a například orální sex jako cestu pro dosažení vyvrcholení ženy, mohou tak spokojeně žít do sta let...

Je prostě vidět, že na milování nemá chuť, nutí se do toho a vrcholem erotiky je, že mi položí ruku na prso. To mě fakt neuspokojuje…

Jsou léky, například antihypertonika na bázi beta-blokátorů, které erekci brzdí, ale jejich vysazení ohrožovalo zhoršení zdravotního stavu. Mnoho léků, především na cukrovku, vysoký krevní tlak a antidepresiva se však dají, ve spolupráci s lékařem, doplnit o jiné formy léčby, které nakonec mohou vést ke zlepšení zdravotního stavu a vysazení původně předepsaných léků. Cesta je jasná - změna životosprávy, změna životního stylu, snížení stresové zátěže, omezení přetěžování, dostatek spánku, sport, procházky přírodou, cestování a spousta dalších činností, které zlepšují náladu. nakonec možná zjistíte, že sex je ideální léčbou vašich depresí...

Také se zamyslete nad tím, jak vypadá Váš partnerský život. Mnoho lidí řeší problémy se sexem, ale nezajímá je, že jejich partnerský život je vlastně tristní. Nezapomínejte také na to, že nevěra, ať už prozrazená nebo ta doposud utajovaná, se na vztahu podepíše velmi významně. Nechuť partnera k sexu s manželkou nebo partnerkou může pramenit také z toho, jaký život spolu vlastně žijí...

V úvodu jsem upozornil na to, že příčin bude nepřeberné množství. Proto, pokud Vám na vztahu opravdu záleží, hledejte je společně. Otevřený a upřímný rozhovor Vás dvou Vám možná osvětlí skutečné, ne domnělé, důvody Vašich sexuálních potíží. Nakonec možná zjistíte, že vyhýbání se sexu nebo problémy se sexem jsou jen vrcholem problémů, z nichž řadu jste neviděli nebo ani vidět nechtěli...

 

Pro zasmání:

Mladý pár jde lesem.
Ona: "Mám takový blbý pocit, že máš chuť na sex"
On: "Ani ne."
Ona:" Tak mě přefikni, ať ten blbý pocit zmizí!"

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje