Jste zde

Preejakulát

Preejakulát

Hlavní téma: "Ejakulace".
Pokračování článku "Ejakulát a spermie".

Preejakulát je čirá, bezbarvá, viskózní kapalina, která je vypuzována z močové trubice z penisu muže během sexuálního vzrušení. Pro preejakulát se někdy používá i název preejakulační tekutina nebo Cowperova tekutina (produkovaná Cowperovými žlázami). Má složení a vzhled podobný spermatu, ale liší od něho významně svým chemickým složením. Podstatné však je, že neobsahuje spermie. V současné době se řeší otázka, zda preejakulát přece jen někdy neobsahuje malé množství spermií. V případě, že by totiž preejakulát byť i malé množství spermií obsahoval, pak je zde značné riziko nežádoucího těhotenství v situacích, kdy dochází k nechráněnému spojení s cílem soulož dokončit s ejakulací mimo vagínu ženy. Technika přerušované soulože by se pak jevila jako značně riziková. Občasný výskyt malého množství spermií v preejakulátu by tak mohl vysvětlovat značnou nespolehlivost antikoncepční metody přerušované soulože. Výzkum zaměřený na sledování případné, byť i nízké hladiny spermií však zatím není dostatečně průkazný. Přesto je obezřetnost při nechráněném spojení velmi důležitá!

Preejakulát nezaměňujte s předčasnou ejakulací! Jedná se o dvě naprosto odlišné záležitosti. Předčasná ejakulace je dokonaná ejakulace, ke které však došlo dříve, než by bylo žádoucí. Bližší informace o předčasné ejakulaci naleznete v článku "Předčasná ejakulace".

Množství pre-ejakulátu vytékajícího z močové trubice se značně mezi muži značně liší. Jsou také muži, kteří mají preejakulátu jen velmi málo, nebo zcela chybí.

 

Zdroj a složení preejakulátu

Tekutina je vzniká a odtéká přes močovou trubici mimo penis muže při jeho vzrušení při masturbaci, milostné předehře i v první fázi soulože do ejakulace. Intenzita tvorby preejakulátu se zvyšuje krátkou dobu před tím, než muž dosáhne orgasmu a dojde k ejakulaci spermatu. Preejakulát je primárně produkován bulbourethralními žlázami (Cowper žlázy) a Littreho žlázami (uretrální žlázy vylučující hlen). Množství vyloučené tekutiny se u každého muže velmi liší. Dokonce se může lišit při každém jednotlivém vzrušení muže. Je to podobné jako s množstvím ejakulátu při ejakulaci - také není vždy stejné. Někteří muži při vzrušení mají jen malý výtok, případně neprodukují žádnou preejakulační tekutinu. Ve velmi vzácných případech, může muž produkovat nadměrné množství preejakulační tekutiny (až 5 ml preejakulátu). Tito muži se pak mnohdy obávají, zda nedošlo k předčasné ejakulaci, kterou však ani nezaznamenali.

Preejakulát obsahuje některé chemické látky, které jsou obsažené ve spermatu, například kyselé fosfatázy. Naopak některé jiné látky velmi důležité pro kvalitní a životaschopné sperma v preejakulátu zcela chybí. Jsou to například gama-glutamyltransferázy.

 

Funkce preejakulátu

Hlavní funkce preejakulátu jsou dvě:

  • lubrikační
  • příprava cesty pro bezpečný transport spermií

Kyselé prostředí je obecně považované za nevhodné po přežití spermií. Preejakulát neutralizuje v močové trubici kyselé prostředí od zbytků moči. Vytváří tak příznivějšího prostředí pro bezpečnější průchod ejakulátu se spermiemi přes močovou trubici do pochvy. Preejakulát při vzrušení muže má dostatek času vyplnit močovou trubici a neutralizovat účinek zbytků moči na jejích stěnách. V průběhu soulože vytéká až do okamžiku ejakulace z ústí močové trubice penisu do vagíny. Částečně se tak podílí i na úpravě jejího vnitřního prostředí. Vagina je obvykle kyselá, takže přítomnost preejakulátu ve vagíně před ejakulací spermatu může pozitivně změnit nebo upravit pH jejího prostředí.

Opět je potřeba zdůraznit potřebu dostatečné milostné předehry i na straně muže. Zvláště v případech, kdy muž se ženou plánují zplození dítěte. Preajakulační tekutina potřebuje ke své tvorbě a distribuci čas. Čím delší je čas věnovaný milostné předehře, tím více preejakulační tekutiny muž vyprodukuje. Tato tekutina pak má čas dostatečně připravit cestu pro ejakulát se spermiemi. Dojde k neutralizaci stěn močové trubice od stop moči a vytékající preejakulát při dlouhém milování má čas ovlivnit a připravit prostředí v pochvě pro snadnější přežití spermií v poševním prostředí. Upraví její pH a usnadní svými lubrikačními vlastnostmi i pohyb penisu v pochvě. Pohlavní spojení pak může díky větší lubrikaci trvat déle a to zase prodlužuje čas pro pozitivní úpravu vaginálního prostředí pro příjem spermatu. Je rozhodně dobré o této funkci preejakulátu vědět, nikam nespěchat a dát tak čas pro přirozenou přípravu muži na transport spermií a ženě na jejich příjem. Vypadá to hrozně technicky a vědecky, ale v praxi je to moc příjemné.

Je potřeba zmínit, že preejakulát také poměrně dobře zlepšuje tření - působí v průběhu soulože i jako lubrikant a společně s přirozeným zvlhnutím ženy usnadňuje pohyb penisu v pochvě. Při kopulačních pohybech penisu v pochvě se roznese po vnitřních stěnách vagíny a vytváří tak lepší podmínky nejen pro jeho pohyb, ale i pro přežití spermií.

 

Rizika kontaktu s preejakulátem

Preejakulát však představuje, podobně jako tekutiny přirozeného vzrušení ženy, rizika z pohledu možní nákazy sexuálně přenosnými chorobami. Studie prokázaly přítomnost viru HIV ve většině odebraných vzorků preejakulátu od infikovaných lidí. Infekce HIV může vést k syndromu získaného selhání imunity (AIDS).

Dalším rizikem je, že preejakulát může obsahovat spermie, které mohou způsobit nežádoucí těhotenství. Antikoncepční metoda přerušované soulože se tak jeví jako značně riziková. Tomu by odpovídaly i počty selhání této antikoncepční metody, která je mimochodem i z jiných příčin považovaná za nejméně spolehlivou. Proč se u některých mužů v preejakulátu spermie objevují a u jiných ne je předmětem výzkumu. Ať už výzkum dopadne jakkoli, je potřeba si být vědom toho, že někteří muži prostě mohou mít spermie i v preejakulátu. Pro případné těhotenství neznalost této informace není polehčující okolnosti!

Někteří, převážně mladí muži se s prostatickou tekutinou mohou setkat při intenzivním vykonávání potřeby spojené s močením nebo defekací. Při intenzivním tlačení dojde také k vytlačení menšího množství prostatického sekretu. Jedná se o přirozenou reakci těla a není to žádný zdravotní ani sexuologický problém

 

Články s podobnou tematikou

 

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)

Štítky: