Jste zde

Milování ve čtyřech "domluvit" není vůbec snadné

Milování ve čtyřech "domluvit" není vůbec snadné

Hlavní téma:"Skupinový sex".
Volné pokračování článků "Sex ve třech" a "Sex ve čtyřech (výměna manželek)".

Skupinový sex ve čtyřech lidech nemusí být vždy to, co známe z pornografických filmů. Pornografie je vůbec hodně vzdálená běžnému chápání sexu a s milováním v naprosté většině nemá vůbec nic společného. Milování ve čtyřech je většinou spojováno s milováním dvou manželských nebo partnerských párů. V "mírnější verzi" je zaměřeno na milování před druhým párem.

Skupinový sex by měl mít svá pravidla, která by měli dodržovat všichni jeho účastníci. Je ovšem opravdu nezbytné tato pravidla stanovit ještě dříve, než k jakýmkoli sexuálním aktivitám vůbec dojde.

Tento článek není o propagaci skupinového sexu a už vůbec nemá za cíl nabádat k experimentům s výměnou partnerů v manželských párech!!!
Je o tom, že někteří lidé, kteří jsou si naprosto jistí, že když se nebudou milovat ve společnosti jiného páru nebo přímo s jiným párem, že o něco v životě přijdou. Každý uvažuje jinak a mnohdy je velmi obtížné se návrhům partnera donekonečna bránit. Může se stát, že se dokonce myšlenkou na milování s jiným nebo před jiným párem začne i ten podstatně obezřetnější a stydlivější partner potajmu ve svých představách zabývat.

Tento článek také není určen lidem promiskuitním ani lidem, které zajímá je jen sex a kteří neví, co je to milování... je tedy určen lidem jinak normálním, které ovšem postihla nepřekonatelná touha po milování se před jiným párem nebo touží po ještě větších intimnostech prožívaných s vlastním partnerem, partnerkou a dalším stejně postiženým párem...

Ani sebedelší odmítání myšlenky na párový skupinový sex tuto představu z hlavy "postiženého" partnera nevypudí. Nakonec se pak může stát, že se váhající partner nebo partnerka "nechá ukecat". V takovémto okamžiku nastupuje nová otázka a tou je "s kým a jak"??? Tento článek opravdu není o tom těm váhajícím jejich váhání ulehčit a těm rozhodnutým potvrdit, že činí správně. Prostě se jen věcně zaměříme na některé otázky, které takovýto pár musí řešit a nakonec nějak vyřešit. také se ovšem budeme zabývat riziky,která skupinový sex chtě nechtě před oba páry postaví. A nejsou to zrovna rizika, které je možné brát na lehkou váhu!!!

V první fázi se manželé nebo partneři, rozhodnutí pro milování s jiným párem, musí rozřešit otázku, jaký pár vlastně oslovit. Dá se předpokládat, že ten z páru, který s takovýmto návrhem přichází, má většinou jasno alespoň v tom, s kterým mužem nebo ženou z jiného páru by něco podobného chtěl prožít. Problémem bývá, že ten vysněný nebo vysněná má manželku nebo manžela, přítelkyni nebo přítele. Skupinový sex je logicky o sexu ne skupině. A to může být problém, protože všichni si automaticky nemusí vyhovovat.

Je potřeba si uvědomit, že zatímco vy máte jasno, pro vašeho manžela nebo manželku ten protějšek pro větší důvěrnosti vůbec nemusí být přijatelný. Budete muset tyto námitky vzít do úvahy protože to, že s Tondou chodíte rádi na pivo nemusí být dostatečně eroticky silný podnět pro vaši manželku. A pro manžela nemusí být představa "úžasné" kamarádky manželky vůbec přitažlivá, když ví, že její váha atakuje 100 kg živé váhy. Prostě budete muset vyřešit kompromisem to, co vás dříve ani nenapadlo. Mnoho párů proto končí na úrovni radostného ztotožnění erotických představ s podmínkou "vyber takový pár, který bude vyhovovat nám oběma".

Tak v páru jsme se dohodli....

Mnohem větší problém však nasává v okamžiku, kdy se na "vyvoleném páru" společně dohodnete. Je nutné zcela vážně zvažovat, že ten "vybraný" pár o těchto vašich úvahách a sjednocení názorů na společný sex nemusí vůbec nic tušit. Často taková "oboustranně přijatelná" představa vzniká mezi páry které se znají, navštěvují a udržují přátelské vztahy. To je ale zcela jiná hladina vztahu, než ve které se nachází důvěrnosti společného milování nebo milování, případně spojeného i s výměnou partnerů.

Pokud si vzpomínáte na dobu nedávnou, tak tehdy se říkalo, že jakákoli aktivita, která má vést ke kýženému výsledku mívá tři fáze. Pro připomenutí

  • fáze počátečního nadšení
  • fáze realizačního vystřízlivění
  • fáze problémů a hledání viníků
  • a fáze odměnění nezúčastněných.

Minimálně tři tyto fáze je možné vysledovat i u plánování skupinového sexu.

Většinou okamžik, kdy se po dlouhém přesvědčování partneři dohodnou, že do "toho půjdou", nastává "fáze počátečního nadšení".

Pak začíná "fáze realizačního vystřízlivění", které spočívá v tom, že si uvědomíte, že vůbec nebude snadné ten druhý pár oslovit a to tak, aby jste hned na úvod o své přátele hned nepřišli. Oni totiž o vašich "ujetých" plánech nemusí vůbec nic tušit. Zatímco vám je vše jasné, oni dál žijí v temnu své nevědomosti. Budete je o vašich touhách a představách nějak informovat, nějak jim vysvětlit proč a jak, pak případně obhájit svůj návrh a přesvědčit je, že to bude krásné a velkolepé. To však nemusí být vůbec snadné a můžete tvrdě narazit. Zvláště v případech, kdy hned na úvod začnete "tlačit na pilu" a budete mít pocit, že když se společně nebudete milovat už zítra, bude už pozdě a takovou ztrátu už nikdy nedoženete...

Pokud nechcete hned narazit, musíte svoje představy formulovat jako nápad a na tom v první fázi své přesvědčování ukončit. Musíte si uvědomit, jak dlouho jste o alternativě milování dvou párů snili, uvažovali, mluvili a dohadovali se vy dva. Nyní to samé zažívá vámi oslovený pár, který po fázi šoku začne prožívat všechny fáze úvah, diskusí i pochyb, kterými jste procházeli vy. Nyní podobně dlouhý čas budou potřebovat i oni. Pokud tu myšlenku nezavrhnou hned na počátku, může pro ně nastat velmi zvláštní období naplněné obavami, představami, ale i rozumem potlačovanými touhami...

Výsledek může, třeba po týdnech nebo i měsících váhání, vyústit v několik řešení.

  • Můžete o vaše přátele přijít, protože váš návrh je pro ně natolik nepřijatelný, že vás raději vymažou ze svých mobilních telefonů a nadále s vámi přeruší jakýkoli kontakt
  • Další možností je, že se jim váš návrh bude obecně líbit, bude však pro jednoho z nich nebo pro oba nepřijatelný. Vaše přátelství však vydrží, protože si uvědomí kolik odvahy a důvěry jste měli, když jste jim něco podobného dokázali navrhnout.
  • Přijatelnou možností je, že návrh zvažují, ale ještě na něco podobného nejsou připraveni a "budou o tom uvažovat".
  • No a ta nejočekávanější alternativa je, že budou souhlasit a o vašem návrhu budou nejen uvažovat, ale s vámi i mluvit.

I v období jejich rozhodování musíte být trpěliví, nesnažit se je neustále ovlivňovat nebo dokonce jednoho z nich dopředu ovlivňovat tak, aby výsledek byl "kladný"... Prostě se musíte chovat přirozeně a právě svým chováním, pozorností jednoho k druhému (ve vlastním páru) jim dokazovat, že jinak nejste nějak "ujetí" (i když jste). Jedině příklad vašeho vyrovnaného, láskyplného vztahu bez výkyvů a excesů je může přesvědčit, že pro ně nejste rizikem, které naruší jejich partnerské vztahy v případě, že svolí k tak intimnímu vztahu párů, jakým společné milování bezesporu je.

Skupinové sexuální praktiky musí mít pevná pravidla

Pokud se nakonec domluvíte, že společné milování by pro všechny mohlo být zajímavým a příjemným zpestřením vašich sexuálních životů, bude nutné stanovit pravidla takovéhoto setkání. Musíte počítat s tím, že i vaši přátelé mají své obavy, své mindráky i své tužby. A mají také své hranice za které prostě už nepůjdou...  Proto rozhodně nechtějte dosáhnout hned všeho, po čem toužíte. Jsou to vaši přátelé a určitě nechcete, aby po takto společně stráveném večeru se k vám znechuceně a s výčitkami obrátili zády.

Jedna věc je o milování ve čtyřech snít, druhá je tento sen realizovat!!!

Asi je vám celkem jasné, že realizovat své představy a erotické sny v takovém "davu", jakým už čtyři lidé jsou, nemusí být vůbec snadné. Teprve, když se o vašich touhách a představách začnete společně bavit, uvědomíte si, jak obtížné je formulovat co vlastně chcete prožít a jak si takové setkání představujete.

Nejspíš těm "rozumným" začne být velmi brzy jasné, že pravidla pro společné milování opravdu potřebujete nejen stanovit, ale později také bezvýhradně dodržovat. Musíte se domluvit, že to, na čem se společně dohodnete, nikdo z vás za žádných okolností (ani "polehčujících okolností"), neporuší.

Stále předpokládám, že vaše odhodlání k společnému milování s druhým párem je neochvějné. Nyní pro vás všechny nastane období, kdy musíte otevřeně začít mluvit o něčem, co je za normálních okolností pro většinu lidí tabu. Tím tématem jsou vaše sexuální představy a i to, že je chcete realizovat společně. Bez stanovení a hlavně dodržení pravidel jakékoli společné sexuální aktivity totiž riskujete nejen to, že se vaše sny změní v noční můru a to nejen pro vás. Je to obtížné a pro mnoho lidí velmi těžké období, které ale ti "rozumní" prostě v žádném případě nepřeskočí. Když se svých sexuálních představách a cílech nedokážete společně popovídat, jak si myslíte, že to dopadne, když své sny budete chtít začít realizovat?

Už stanovování pravidel a rozhovory na toto téma může být pro některé nesmírně vzrušující. Napětí, očekávání i obavy, které přitom všichni prožívají bývají velmi vysoké.

Nespěchejte však v úvahách, že hned napoprvé můžete všechno. Pravidla nezakládejte ani na vzájemném přesvědčování se o tom, že "vše dobře dopadne".

Součástí dohody párů o společném milování by vždy mělo být to, že každý ze čtveřice musí mít právo VETA. Kdykoli může říct, už ne, pro mne je to moc, já to tak nechci. Ostatní jeho rozhodnutí musí respektovat a nevyčítat nebo nepřesvědčovat. To je jediná cesta, jak po případném "krachu" milování zajistíte, aby druhý den nebylo nutné řešit konflikty, výčitky, stres či ztrátu sebeúcty nebo důvěru v partnera nebo přátele...

Podrobější informace k tomuto tématu naleznete v článku "Skupinové sexuální praktiky musí mít pevná pravidla".

Než hned výměna manželek, tak raději vzájemné pozorování se při milování...

Pro první experimenty se společným sexem je nejrozumnější, domluvit se na tom, že napoprvé se budete milovat pouze ve svých vlastních párech a ten druhý se na vás bude dívat. Pak se v těchto aktivitách vyměníte a pro změnu budete sledovat jejich milování vy. Nic vám při sledování nebrání věnovat své partnerce nebo partnerovi něhu a doteky, které tomu druhému budou příjemné. Pro mnoho párů může být takové sledování erotiky "naostro" velmi silným erotickým zážitkem. Zvláště pro lidi, které baví "voyerství" to bývá splnění jejich sexuálních tužeb a představ. Pro všechny to může být nové, přitom nesmírně vzrušující a inspirativní. Je potřeba vzít do úvahy to, že při sledování milování druhého páru zatím celkem ještě "o nic nejde"... Ověříte si, zda jste vůbec schopni v takovém "kolektivu" dosáhnout vzrušení a zda vás takové sledování milování v přímém přenosu vůbec vzrušuje nebo je pro vás přijatelné. Když se situace obrátí a na řadě budete vy, zjistíte, zda milování před publikem bude stejně zajímavé, jak pozorování... Neříkám, že je to normální, ale co je normální?

Nespěchejte. Když půjdete cestou pomalého, něžného milování před druhým párem a poté sledování jejich způsobu milování, snadno poznáte, zda je to, co jste hledali nebo očekávali. Pokud nepřekročíte hranici toho, že zatím je dovoleno jen toto pozorování a nic jiného, nedostanete se do stavů zklamání z partnera, partnerky a nejspíš sama sebe. Zabráníte problémům, které jinak překvapivě snadno nastanou a mohou vám z vašeho, jinak hezkého manželství nebo partnerství, udělat peklo. A to je něco, co rozhodně nestojí zato riskovat jen pro uskutečnění erotického snu, většinou jednoho z partnerů.

Podstatné je to, že v této variantě nedochází k výměně žádných větších intimností mezi páry a přitom se jedná o novou dimenzi erotiky, po které možná prahnete. Pokud se následně dohodnete, že to sice bylo hezké, ale že bude lepší, když zůstanete jen přáteli bez dalšího pokračování, nebudete mít s ukončením milování ve čtyřech žádné větší problémy. Rozhodně se nestalo nic takového, co by mělo být zásadním problémem v obou párech. Dá se to přirovnat k hodně osobnímu pobytu na soukromé nudistické pláži s rozšířenou erotikou...

Když nebudete spěchat a budete při svém jednání myslet především hlavou, uchráníte se od případné třetí fáze a tou je fáze problémů a hledání viníků. Věřte, že to za to opravdu stojí....

 

Následovat budou další články o alternativách společného milování dvou párů. Nebudou však zveřejněny hned. Pokud vás tato forma erotiky zajímá, máte nyní dost času přemýšlet nad tím, co se vám první článek pokoušel sdělit...

Pokračování tématu

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)