Jste zde

Sex bez penetrace penisem (nepenetrační sex)

Sex bez penetrace penisem (nepenetrační sex)

Pokračování článku "Sexuální praktiky - přehled".

Sex bez penetrace penisem je způsob sexuálního chování, při kterém nedochází ke vnikání (penetraci), obvykle penisu, do tělesných dutin partnerky (partnera). Z tohoto pohledu se tedy za nepenetrační techniky považují techniky vaginálního i análního sexu, při kterých nedojde k penetraci pochvy (vaginy) nebo análu. Týká se to jak heterosexuálních, tak také homosexuálních aktivit milenců.

Z pohledu forenzní sexuologie je tento způsob sexuality považovaný za méně agresivní, nikoliv však méně závažný, než je penetrační pohlavní styk.

Sex bez penetrace je někdy považovaný za bezpečnější náhradu penetračního sexu. Za zcela bezpečný sex jej však rozhodně považovat nelze! Bezpečnější je především z hlediska snížení rizika neplánovaného otěhotnění ženy. Z pohledu rizika nákazy pohlavní chorobou však je bezpečnější snad pouze masturbace, ovšem ve variantě JÁ a JÁ.

Milování, sexuální spojení, prožívání intimity a sexuální uvolnění je pro lidi a jejich plnohodnotný život potřebné. Ne vždy však mohou lidé naplno prožívat penetrační formy sexu a důvodů, proč tomu tak je může být celá řada. Některé ženy mají problém při penetraci s bolestí, záněty, zdravotními komplikacemi nebo pohlavního styku prostě nejsou schopny. Podobně tomu může být u mužů. Nepenetrační formy sexu se tak mohou stát řešením pro období, kdy penetrační sex prostě není možný nebo vzájemně příjemný. V případě zahájení sexuálního života nebo náhodného pohlavního styku je nepenetrační forma sexu i bezpečnější sexuální aktivitou pro zabránění nežádoucího otěhotnění nebo omezení rizika nákazy sexuálně přenosnými chorobami.

Ale i při nepenetračních formách sexu musíte být opatrní:
On: "Tys mě oslovila cizím jménem!!!"
Ona: "Byla tma..."

Nepenetrační sexuální praktiky

Nepenetrační sexualita patří do normálního sexuálního chování a je většinou využívána po celý aktivní sexuální život. Často se využívá při milostné předehře, ale i při pohlavním styku. Jednotlivé formy nepenetračních technik mohou vést k navození sexuálního vzrušení nebo mohou být využity až k dosažení vyvrcholení u muže i ženy bez použití penetrace. Při sexu se mohu střídat s technikami penetračními a pro mnohé páry je to ideální forma plnohodnotného a vynalézavého milování.

Některé z uvedených technik však mohou být využívány i jako náhražková forma sexu, především v podobě masturbace - sebe-uspokojování. Některé techniky, jako například autofelace u muže a autocunnilingus u ženy však mohou být praktikovány jen některými, mimořádně ohebnými jedinci...

Patologickou formou sexuálního chování se nepenetrační sexuální praktiky stávají až v případech, kdy jsou chápány a využívány jako hlavní sexuální aktivita a jiné, penetrační formy sexu, již nejsou využívány. Tento extrém může nastat u jedince, někdy se však vyskytuje i v párovém soužití.

Naprosto nepřijatelnou se tato aktivita (nepenetrační sexuální praktiky) stává v případech, kdy je uplatňována nedobrovolnou formou, ať již v páru nebo na veřejnosti. V těchto případech se jedná o formu delikventní sexuality, která je trestně postižitelná. Bližší informace o problematice sexuálních poruch naleznete v kapitole "Sexuální odchylky".

Sex bez penetrace z pohledu rozvíjení sexuality

Právě v období rozvíjení sexuality mladých lidí hrají nepenetrační praktiky významnou roli pro poznávání vlastního těla a těla partnera nebo partnerky. Zároveň většina těchto praktik patří do bezpečnějšího sexu a to především z hlediska možnosti neplánovaného otěhotnění. Většina mladých lidí své první teoretické sexuální zkušenosti získala v ideálním případě v odborné literatuře k tomu vydané, ale většinou na internetu na různých erotických stránkách. Jenže volný přístup k pornografii a všudepřítomný sex zkresluje u dětí pohled na sex a jeho prožívání. Bohužel i při sledování filmů, určených pro dospívající mládež, je pohled na milostný vztah, něžnosti a soulož hodně zidealizovaný. Mladí lidé tak předpokládají, že jejich první praktické zkušenosti budou odpovídat mediální představě, kterou získali.

Nepenetrační praktiky a především praktikování neckingu a pettingu může dát oběma čas pochopit jak tělo reaguje na podněty a poskytuje i dostatek prostoru pro poznání těla partnera nebo partnerky. Jedině tak se dá zabránit zklamání a deziluzím, které mohou přijít na místo úžasných vysněných kosmických orgasmů. Nepenetrační techniky mají šanci toto poznání vlastní i partnerské sexuality poskytnout. Jen se nesmí spěchat. Nepenetrační techniky mají také ten význam, že je při nich zachováno jak panenství dívky nebo ženy, tak také panictví chlapce nebo muže. Více je k této problematice možné zjistit v článku panenství a panictví.

Mezi nepenetrační sexuální praktiky patří i tření pohlavních orgánů a těl milenců o sebe navzájem. Při tomto dotyku tělem partnera nebo partnerky o pohlavní orgány vzniká sexuální vzrušení, které může dosáhnout až orgasmu. Nedochází přitom k žádné klasické masturbaci či orální stimulaci vaginální nebo anální penetraci. Při těchto praktikách si muž penis mne o tělo partnerky nebo partnera a žena si podobně tře klitoris o partnera nebo partnerku, podle toho, zda se jedná o heterosexuální nebo homosexuální aktivitu. Při těchto praktikách dochází i ke stimulaci ostatních erotogenních zón, to je však možné považovat jen za doplnění, podporu pocitů a vzrušení, které v souhrnu nakonec vedou k vyvrcholení.

Tato forma vzrušování kombinuje tření a tlak pohlavních orgánů o tělo partnera nebo jeho části. Jedná se o bezpečnou sexuální praktiku při které nedochází k pohlavnímu spojení partnerů, ani nejsou používány rizikové techniky orálního sexu a proto nevzniká riziko nežádoucího otěhotnění nebo nákazy sexuálně přenosnými nemocemi. Je příjemná, vzrušující i zábavná jak pro muže, tak i pro ženy. Bezpečná je tak dlouho, dokud nedojde ke styku s tělními tekutinami partnera.

Sexuální praktika založená na tření a tlaku pohlavních orgánů o tělo nebo jeho části, je asi nejvíce oblíbená u ženských lesbických párů. V případě mužů se jedná spíše o náhradní sexuální praktiku prováděnou především s partnerkou. Využívá se především v období rozvíjení vzájemného vztahu, kdy jiné techniky pár ještě nechce praktikovat a přitom chtějí vzájemně prožívat blízkost a intimní dotek.

Homosexuální a lesbické páry

Nepenetrační sexuální praktiky jsou často spojovány s technikami používanými při neckingu a pettingu.

Lesbické páry tyto praktiky využívají častěji než páry heterosexuální nebo homosexuální. Je to dáno i tím, že v lesbickém sexuálním vztahu není přirozenou součástí milování penetrace penisem a jeho absence je (občas) kompenzována náhražkou - vibrátorem nebo didlem. Proto nepenetrační sexuální praktiky v ženském vztahu převládají. Chybějící mužský element ženy netlačí k penetračním technikám a ženy si dovedou více prožít něžnosti, které jim jiné formy nepenetračního sexu dovolují. Termín "Tribadismus" je používán ve spojení s navozením vzrušení a dosažení vyvrcholení žen. Jedná se o oblíbenou sexuální aktivitu využívanou při milování žen v lesbických párech. Nepenetrační praktiky bývají součástí milostné předehry a někdy jsou dovedeny až do stádia maximálního vzrušení a zakončeny orgasmem.

 • Tribadismus - tření vulvy o tělo nebo vulvu partnerky (ženská homosexuální aktivita)
 • FROT - tření penisu o penis (mužská homosexuální aktivita)

Heterosexuální páry

Pokud se nepenetrační formy sexu používají při milování heterosexuálních párů, pak je tato forma sexu považována za milostnou předehru a většinou, v závěrečné fázi, přechází do penetračních forem sexu. Také u heterosexuálních párů však je možné závěrečné vyvrcholení dosáhnout nepenetračními technikami. Muži a ženy takovéto vyvrcholení většinou považují za příjemnou změnu v jejich partnerském soužití. Mnoho heterosexuální párů však neumí v nepenetračních technikách najít jejich obrovské možnosti, které dokáží poskytovat právě pro svůj nepenetrační charakter, pro zlepšování vztahů v partnerském soužití. Je potřeba si uvědomit, že nepenetrační techniky mohou výrazně prodloužit příjemné a krásné pocity při intimních dotecích, laskání a vzrušování.

Přechod z nepenetrační techniky do penetrační většinou jasně signalizuje blízký konec milování. Průměrná délka soulože se dá počítat na minuty, zatímco prožitky při nepenetračních technikách na desítky minut, ale i hodiny.

U části heterosexuálních párů představují penetrační techniky ten "správný sex" a jiné praktiky, které vedou k uspokojení muže nebo ženy v páru neberou jako tak významné. Pro některé jsou nepenetrační formy sexu přímo nepřijatelné (většinou však jen pro jednoho z partnerů...). Lidé, kteří se nepenetračnímu sexu cíleně vyhýbají mají často pocit, že pouze penetrační sex je tou jedinou správnou aktivitou v jejich sexuálním vztahu. Přitom právě v nepenetračních technikách může být řešení problémů s dosažením orgasmu ženy nebo řešení sexuálních poruch u muže, případně řešení nesouladu v prožívání párového sexu při partnerském soužití.

Formy nepenetračního sexuálního styku

Nepenetrační sex může být někdy jako výhradně nepenetrační a částečně penetrační. Převážně spočívá v technikách tření pohlaví muže nebo ženy až do stádia, kdy vzrušení přeroste ve vyvrcholení.

Výhradně nepenetrační

Nepenetrační sex nebo "frottage" - je obecný termín pro tření genitálií o partnera nebo partnerku. Nepenetrační sex může zahrnovat pohlavní orgány, části těla nebo zadeček partnera nebo partnerky.

Částečně nepenetrační

 • Stimulace pochvy prsty - "prstění" - stimulace vulvy prsty - "prstění".
 • Stimulace análu prsty - "prstění"
 • Orální sex - stimulace pohlavních orgánů použitím úst, rtů, jazyka, zubů a sání.
 • Felace - uspokojování muže ústy.
 • Autofelace - vlastní uspokojování muže ústy - fyzicky náročná a málo častá technika.
 • Cunnilingus - uspokojování ženy ústy.
 • Autocunnilingus - vlastní uspokojování ženy ústy - fyzicky náročná a málo častá technika.
 • Anilingus (rimming) - uspokojování anální oblasti jazykem.
 • Stimulace pomocí vibrátoru - stimulace genitálií partnerem nebo v rámci skupiny navzájem pomocí vibrátoru.
 • Orgasmická meditace "OMing", je sexuální meditace při které je prováděna stimulace klitorisu ženy prstem muže nebo ženy. Cílem je prožití příjemných pocitů a někdy i dosažení orgasmu na straně přijímajícího. Orgasmus ovšem není cílem meditace. Technika se provádí v párech, kdy jeden je dávající a druhý přijímající. Dávající podle přesného postupu ukazováčkem jemně a pomalu hladí klitoris ženy a hledá na něm a jeho okolí místa, která přijímající žena přinesou co nejsilnější pocity vzrušení. Meditace pomáhá rozšiřovat zkušenosti s pocity, které stimulace vyvolává někdy až k prožitku vyvrcholení. Výsledný efekt je spojení meditace, vzrušení a vyvrcholení. Přijímající je vždy žena, dávajícím může být muž i žena. V případě stimulace ženy ženou technika není hodnocena jako lesbická sexuální technika, ale jako orgasmická meditace.
 • ...

Meditační s vysokou mírou odpovědnosti

Je nepenetrační sex naprosto bezpečný?

Za zcela "bezpečný sex" je možné považovat pouze naprostou sexuální zdrženlivost ve formě vědomého celibátu nebo života bez sexu, tedy sexuální abstinence. Ta může být zvolena dobrovolně nebo vynucena nepříznivými životními okolnostmi. Mezi další sexuální praktiky spojené s navozením sexuálního vyvrcholení pak už zbývá pouze cesta masturbace, ovšem pouze individuální. Vše ostatní přináší jistá rizika.

Sex bez penetrace z pohledu antikoncepce

Z pohledu antikoncepce je většina nepenetračních praktik bezpečná. Pokud páry nechtějí riskovat nežádoucí těhotenství, pak při dodržování zásad bezpečného sexu a přiměřené dávce opatrnosti nehrozí nežádoucí těhotenství. Je však potřeba znát rizika všech praktik, které se rozhodnete vyzkoušet a nepokoušet osud tím, že budete spoléhat na to, že vám to vyjde ...

Sex bez penetrace z pohledu nákazy sexuálně přenosnými chorobami

Co se týká zabránění nákazy pohlavně přenosnými chorobami je mezi jednotlivými praktikami zásadní rozdíl a to i přes to, že všechny jsou nepenetrační. Obecně platí, že z pohledu bezpečnosti proti nákaze je za bezpečné možné považovat pouze ty, které nedovolují přímý kontakt tělních tekutin partnerů. Relativně bezpečnou ochranou je používání prezervativů a ochranných roušek především při orálních formách vzrušování.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)