-A A +A

Jste zde

Tantrická masáž joni

Tantrická masáž joni

Volné pokračování článku "Umění tantrické masáže".

Mezi klasické tantrické masáže, vedle ​masáže lingamu, patří samozřejmě i masáž joni.

Cílem masáže joni nemusí být a nebývá dosažení vyvrcholení. Cílem masáže joni může být mnohem vyšší a tím je poskytnout ženě radost a potěšení z doteku a vyvolat příjemné a vzrušující pocity které prostoupí nejen pohlaví ženy, ale i celé její tělo. Pokud k masáži joni budete přistupovat s tímto cílem, pak oba dva, přijímající i dávající můžete při masáži relaxovat a radovat se společně z každé vlnky příjemných pocitů. Nemáte stanovený žádný konkrétní cíl o který byste museli usilovat a kterého byste museli dosáhnout. Pokud není cílem orgasmus, nemusí o jeho dosažení usilovat ani dávající, ale ani přijímající. Jakýkoli cíl svazuje, není li cíl, není ani oč usilovat a proto je mnohem víc prostoru pro prožívání všeho, co přichází. Překvapivě může zažít mnohem víc pocitů a intenzivnějších prožitků než když budete usilovat o to dojít k vrcholu. Krásnější je cesta k vrcholu než jeho dosažení... Ten, kdo masáž poskytuje není zatížen tím, že musí masáž někam dovést, nějak ji vystupňovat, něčím završit. Když tato "povinnost" není stanovena, může mnohem víc prožívat vše společně s přijímajícím a o to více mu dát... Pravdou však je, že orgasmus je velmi často příjemným a vítaným vedlejším účinkem masáže.

Masáž joni může navodit tři úrovně prožitku

 • Radost z doteku a vzrušení
  Žena prožije uvolnění celého těla, radost z dotyku, vzrušení a případně orgasmus. Pocity při masáži joni se nedají srovnávat s pocity, které žena zažívá při souloži nebo při milování. Mnohdy jsou ženy překvapené šíří a hloubkou pocitů, které při masáži prožívají a často pak vyvrcholí v orgasmus, případně opakované orgasmické stavy a vlny. V každém případě je tato zkušenost mimořádná i tehdy, když není přímo zakončena vyvrcholením. Pocity, vzrušení, vlny rozkoše, vlny mimořádného souznění s dávajícím, prožívání stavů touhy a očekávání, to je několik z prožitků, které masáž provázejí. Uvolnění a následné prožívání joni i celého těla bývá součástí fáze zklidnění, které masáž zakončuje....
   
 • Léčení joni
  Téměř každá žena má nějaké sexuální problémy nebo negativní sexuální zážitek, který je potřeba vyřešit a ukončit. Tělo si tyto negativní prožitky pamatuje a tantrici jsou přesvědčeni, že se ukládají v joni, kde pak ženě brání v plném prožívání milování, vzrušení a vyvrcholení. ​Technika léčení joni umožňuje se k těmto traumatickým okamžikům vrátit a uvolnit nahromaděnou bolest a traumata na fyzické, sexuální, energické, emocionální a mentální úrovni. Více v článku "Tantrické "Léčení joni"".
   
 • Duchovní rozměr masáže joni
  Masáže joni a tantrické milování mohou mít a mají silný duchovní rozměr. Orgasmus je chápaný nejen jako vyvrcholení vzrušení, ale především jako duchovní zážitek. tantrické milování i masáž joni předpokládá naprostou otevřenost, vzájemnou důvěru, naprosté vzájemné odevzdání, navození pocitu jednoty těla a ducha a propojení energií a klidu. Masáž joni bez důrazu na její rozměr je jen o vzrušení. Teprve když je masáž spojena s meditací, duchovním propojením dávajícího a přijímající, s naplněním obou láskyplnou dobrotivostí, může se dostavit naplno její duchovní rozměr. Přitom masáž vůbec nemusí být zakončena vyvrcholením. Ženy, které odborně provedenou masáž joni prožily získaly zkušenost, že při ní žena může v naprostém klidu mysli a meditačním soustředění, hluboce prožívat svou ženskost, vzrušení i pocity na úrovni pohlaví a srdce.

Před začátkem tantrické masáže je vhodné

 • Zajistěte si bezpečné prostory na masáž, kde nemůže dojít k nenadálému vstupu nezvaných osob.
 • Zajistěte si dostatek času, tak abyste nebyli nikým rušeni po dobu minimálně 2 hodin.
 • Vytvořte příjemnou, slavnostní atmosféru naplněnou plamínky svíček, vůní éterických olejů, magickou silou nejrůznějších sošek a dekorací. Používejte však pouze přírodní materiály. v případě alergií se vůním i vonným silicím raději vyhněte.
 • Zvolte vhodné erotické oblečení pro dávajícího, nejlépe tradiční tantrický oděv lunghi na nahém těle
 • Přijímající bude bez jakéhokoli oblečení. Proto je nutná dostatečná teplota vzduchu v masážním prostoru. Nenechávejte otevřená okna. Průvan nebo závany chladného vzduch mohou rušit nebo jsou přímo nepříjemné.
 • Nepijte alkohol - alkohol, především ve větším množství, otupuje vnímání a zastírá smysly
 • Před masáží jezte jen lehká jídla, nejlépe ovoce a zeleninu.
 • K masáži ovšem nepřistupujte s pocitem hladu.
 • Před masáží se oba vyprázdněte a osprchujte. masáž by vždy měla být provedena až po důkladné osobní hygieně. Čistota pohlavních orgánů musí být samozřejmostí.
 • Připravte si masážní olej - vhodný je čistý přírodní masážní olej nebo dětský olej. Nepoužívejte příměsí ani esenciální oleje. dráždí sliznice a mohou být později důvodem vzniku mykózy nebo zánětů. Volte výhradně přírodní oleje které nedráždí sliznice.
 • Zkontrolujte si nehty a odstraňte případné záděry nebo zatvrdlou kůži na prstech a dlaních. Mohou být příčinou odření nebo poranění sliznice.
 • Přijímající může do zahájení masáže vyjádřit své pocity a přání
 • Přijímající nemá žádný úkol ani cíl, jen bude přijímat doteky a prociťovat vlastní tělo
 • Dávající se celou dobu masáže plnou pozorností věnujte svému partnerovi a snaží se vcítit do jeho pocitů
 • Dávající jen dává, nepřijímá žádné doteky ani se nesnaží celou situaci využít ke svému vzrušení
 • Dávající po celou dobu masáže udržujte oční kontakt s tělem a tváří přijímajícího
 • Dávající musí zajistit i svoje pohodlí a nesmí se příliš vyčerpat a unavit aby si nezačal v průběhu masáže přát její brzké ukončení

Masáž joni má svá pravidla

Masáž joni můžete provádět intuitivně, nebo podle předem stanovených pravidel a postupů. Je to velký omyl, když si někdo myslí, že takovouto masáž zvládne bez znalostí a přípravy. Možná ano, ale rozhodně to nebude tantrická masáž, která by obsahovala všechny tři úrovně prožitku. Tradiční masáž joni je totiž staletími ověřená technika, která umožňuje přijímající ženě prožít fázi navázání důvěry s masírujícím, fázi uvolnění fyzického i psychického napětí, fázi vzrušení a vyvrcholení a fázi zklidnění a uvolnění. Opravdu to není tak snadné, jak si někdo představuje. Většinou nestačí jen snaha a touha poskytnout ženě vyvrcholení. Problém je, že čím více se o její vzrušení bude masér snažit, tím složitější může být pro ženu vzrušení přijímat. Proto je vhodné se před masáží seznámit nejen s přípravou vhodného prostředí pro masáž, ale také s technikami uvolnění napětí i navození vzrušení. V další části si představíme některé techniky, které je možné při masáži používat. jsou spolehlivé a mají ověřený účinek.

Ani sebelepší a sebedokonaleji provedená technika však nemusí stačit na to, aby žena prožila vyvrcholení. Tantrická masáž ale není o "zaručeném dosažení vyvrcholení". Je především o prožívání příjemných pocitů, uvolnění, navození vnitřního klidu a pohody a také o vzrušení a případně vyvrcholení. Právě proto, že cílem není vrchol, ale cesta k němu, je možné při tantrické masáž joni dosáhnout i významných léčebných, meditační i duchovních stavů a prožitků.

Intuitivní masáž může vést k vyvrcholení, nemusí však pro ženu představovat více, než dosažení orgasmu.

Pokud jsou masážní techniky seřazeny do určitého masážního postupu, je možné dosáhnout plynulého nástupu sexuální energie v pohlaví a těle ženy, prohlubovat je a rozvádět po těle a dosahovat různých prožitků a hladin meditačního a relaxačního uvolnění. Dodržování postupů masážních technik, udržení pomalosti, jemnosti a něžnosti doteku za plné pozornosti maséra a naprostého odevzdání se masírované ženy, vede k zcela novým prožitkům, které s klasickým pocitem vzrušení mají jen málo společné. Poskytování doteku ve stavu "láskyplné dobrotivosti" umožní oběma prožívat masáž jako meditaci při které nejde jen o fyzické, ale především psychické vzrušení, které je daleko nad vzrušením klasickým a případným vyvrcholením. Proto mnohdy ani není dosažení orgasmu potřeba. Už samotný průběh masáže je daleko nad jakoukoli erotikou nebo sexuálním prožitkem.

Nyní se zaměřme na jednotlivé základní techniky které vedou k uvolnění, a nárůstu vzrušení. V jiném článku seřadíme techniky masáže tak, aby bylo možné dosáhnou hlavní rozměr tantrické masáže - duchovní, meditační a léčebný. Techniky správně seřazené a dobře provedené případně mohou navodit stav, kdy žena může prožit celotělový orgasmus. To však není otázka jedné nebo dvou masáží. Je to součást dlouhodobé tantrické přípravy a praktikování tantrických masáží. Ani zkušení tantrici nemusí celotělového orgasmu nikdy v životě dosáhnout, nebo ho prožijí jako výjimečný zážitek, který jim byl dopřán....

Článek dále pokračuje jako "Technika masáže joni" a "Masáž joni - ucelená technika masáže orgánu rozkoše".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje