Jste zde

Umění tantrické masáže

Umění tantrické masáže

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článků "Umění doteku" a "Druhy masáží".

Když se vysloví slovo tantra, většina lidí si vybaví spojení s pojmem tantrická masáž. Příznivci tantry však říkají, že sexualita a milostné umění, které jsou základem tantrické masáže, jsou pouze částí učení, zbytek je životní filozofie.

Tantra je formou umění meditace.
Tantra je obohacením intimního i běžného života.
Tantrické léčení dokáže pracovat s tělem a sexuální energií na úrovni psychoterapie. Dochází k uvolnění potlačených vzpomínek, neuzavřených prožitků a mnohdy i traumat.

Pravdou však nejspíš bude, že si mnoho lidí tantrickou masáž spojuje s erotickou představou, že ji prožívají s někým jiným, než s partnerem nebo partnerkou (manželem nebo manželkou). Tato představa prostě patří mezi erotické představy, které není nepříjemné snít... Přitom se prioritně nejedná o to, kdo Vám takovou masáž poskytne, ale především o to, jak ji dokážete přijmout a jak ji dávající dokáže poskytnout. Od partnera nebo partnerky je to samozřejmě nejpřirozenější a také nejintimnější. Jsou však lidé, kteří si myslí, že profesionálního tantrického maséra musí být masáž lepší a nedají si tento názor od nikoho vyvrátit ... Pravdou je, že tantrické masáže jsou v současnosti cíleně glorifikovány a medializovány a staly se výborným byznysem. Proto jsem si dovolil napsat názor na tantrické masáže v článku: "Je profesionální tantrická masáž lepší než partnerská?"

V tantře nalezneme celou řadu rituálů, při kterých se ze sexuálního vzrušení stává meditace nebo kdy meditaci provází sexuální vzrušení. Schopnost poskytovat "láskyplnou dobrotivost", radost, zklidnění, uvolnění, laskavý až láskyplný dotek a je důležitým cílem tantrického života. Je časté a přirozené, když tyto techniky provází vzrušení, které může, ale nemusí vést až k vyvrcholení. Nejde však o vzrušení. Především jde o hluboký prožitek, uvolnění, o radost z doteku a uvědomění si sebe samotného. Proto je důležité dokázat takovéto energie bez obav přijímat a prožívat. Je to stejně důležité jako je umět dávat.

Tantrická masáž představuje nejrozšířenější a nejsnáze pochopitelný a přijatelný tantrický rituál v dnešní době. Je těžké si představit, že západní společnost má tolik tantrických mistrů a mistryň, kolik jich můžeme najít v inzerátech na zaručeně pravou a dokonalou tantrickou masáž. Ale i tak mají lidé, kteří hledají nové prožití své sexuality a probuzení svého těla možná první a možná nedokonalý, částečný, většinou však snahou zdobený prožitek spirituální erotiky.

Při tantrických rituálech nebo tantrických masážích se používá lehký tantrický oděv kterému se říká lunghi. Upevňuje se nejčastěji uzlíkem vytvořeným přímo na látce. Muži si lunghi upevňují okolo pasu, ženy přes ňadra. Ženy používají větší rozměr látky, muži kratší. Ženy si z lunghi uvážou šaty, muži sukni. Lunghi pak bezpečně zakrývá jejich pohlavní orgány. V lunghi se často procvičují tantrické techniky a provádí některé masáže při částečném zakrytí těla. Výborně se hodí k relaxaci a dá se v něm také pohodlně meditovat.

O tantrické masáži

Joni a Vajra jsou sanskrtské výrazy používané pro ženské a mužské pohlavní orgány. V některých jazycích se jim říká orgány rozkoše a v tantře mají posvátný význam. Většina evropských jazyků, včetně češtiny, nemá pro popis těchto orgánů k dispozici jiné pojmenování, než medicínskou terminologii (vulva, penis),  nebo zástupná či vulgární pojmenování. Joni je ženský pohlavní orgán, uctívaný jako posvátné místo ženy. Vajra je název pro mužské pohlaví - penis. Někdy se také používá název lingam, který je sanskrtským názvem pro mužský pohlavní orgán, obvykle ve stavu erekce.

Západní kultura sexuální rozkoš dlouho nepovažovala za něco, čím by se měli slušní lidé zabývat. Sex byl chápán především jako prostředek pro dosažení reprodukce. Dogmata a odmítavý přístup vedly ke stavu, že lidská sexualita zaujímala podřadné místo ve společenských vědách i medicíně. Teprve v posledních letech se přístup k lidské sexualitě mění a východní filosofie a tantrický přístup k sexu a prožívání těla získává stále více příznivců.

Nejčastěji se při seznamování s tantrou setkáte s pojmy:

Masáže zaměřené na hlazení  a meditace

Za ájurvédské masáže je možné zařadit tantrickou meditaci "Posvátných dotek" a "Tantrickou masáž Harmony". Tyto masáže a meditace zaměřené na hlazení je možné chápat jako přechodovou techniku mezi ájurvédským a tantrickým přístupem k doteku.

Celotělové tantrické masáže ženy nebo muže

Masáže ženy

Masáže muže

Tantrické léčení

Účinky a působení tantrické masáže

Většinou se o účincích a působení tantrické masáže mluví a píše tak vzletně a "duchovně", že mnoho lidí od ní skoro očekává, že její absolvování vyřeší všechny problémy na které si vzpomenete. Popravdě tomu tak není...

Tantrická masáž bude mít takové účinky, jaké dokážete přijmout. Není možné mít očekávání a přitom se nechtít uvolnit, nechtít změnit svůj přístup k lidem a hlavně sám k sobě nebo naplno důvěřovat a odevzdat se tomu, kdo Vám masáž poskytuje. Musí to však být důvěra zasloužená, ne automatická, nekritická a bezmezná... Je však někdy problém takového člověka najít... Proto ne každá masáž, které se říká tantrická, jí opravdu musí být...

Postupně se budeme věnovat jednotlivým úrovním jejího působení ve formách:

  • Psychoterapie
  • Práce s tělem a sexuální energií
  • Duchovní a meditační úroveň
  • Vzrušení a fyzická rozkoš

Možná si řeknete proč jsou úrovně působení seřazeny právě v tomto pořadí? Pokud by jste si je seřadili jinak a pak je tak ve svém pořadí chápali a při masáži uplatňovali, nebude to tantrická masáž.

  • Psychoterapie

V bezpečném prostředí tantrické masáže (pravděpodobně ne hned při prvních masážích) může u masírovaného docházet k typickým psychickým procesům, kterým se říká "uzavírání gestaltů" nebo obecně "uzavírání nedokončených komunikačních cyklů". Každý z nás si v sobě zadržuje neuzavřené komunikační prožitkové cykly z minulosti. Chtěli jsme něco říct, udělat ..., ale pod tlakem okolností jsme to neřekli, neudělali. Energie, kterou jsme v sobě připravili pro danou komunikaci se neuvolnila, ale nechala otisk v podvědomí našeho těla. Často se pak stává, že při tantrické masáži se tyto otisky v podvědomí uvolní a připomenou. Nemusí se přitom vůbec jednat o vzpomínky a pocity spojené přímo s erotikou.

Proto například Sky Dancing tantra (v Čechách reprezentovaná Johnem Hawkenem) zavádí specializované tantrické rituály jako je léčení Vajry, léčení Joni či léčení rozety (poetický název pro konečník). Při těchto rituálech se prochází tkáň v oblasti genitálií za účelem jejich vyléčení, tedy znovu uvědomění potlačených vzpomínek, které místo paměti člověka nese jeho tělo. Práce je naprosto analogická s prací body terapeuta, pouze zasahuje do oblastí kam si žádný body terapeut nedovolí ze společenských důvodů svému klientovi sáhnout.

  • Práce s tělem a sexuální energií

Rozvádění energie (tj. vzrušení) po těle masírovaného napomáhá hlubšímu pocitu vzrušení prožívaného nejen v oblasti pohlaví. Dále způsobuje oddálení ejakulace (nebo obecněji kontrakcí v oblasti genitálií). Technika rozvádění energie tímto podporuje možnost prožitku tak zvaného celotělového orgasmu.

Práce tantrického maséra dále zahrnuje pomoc při rozvádění energie po těle masírovaného za použití principu zrcadlení. Tím, že masér sám rozvádí energii ve vlastním těle (dechem, vizualizací) a otevírá tak svá vyšší energetická centra, napomáhá tím podle principu zrcadlení tomuto procesu i u přijímajícího s nímž je v úzkém kontaktu.

Pohlavní orgány představují navíc nejvýraznější (z hlediska množství obsažené energie) reflexní zóny na těle. Jejich masáží se doplňuje energie zanedbaným orgánům. Reflexe se netýká pouze fyzického těla, ale i energetického těla. A tak lze na pohlaví nalézt reflexní body jednotlivých čaker. Jejich vhodnou stimulací nabíjíme (sexuální) energií příslušné čakry a jim odpovídající úrovně bytí přijímajícího.

  • Duchovní a meditační úroveň

Na duchovní úrovni napomáhá tantrická masáž ke sjednocení protikladů (polarity muž-žena) a otevírá prožitek duchovní jednoty. Je službou příjemci a přispívá tak k jeho usmíření s jeho pohlavím a sexualitou. Jedná se o vnímání pocitů a energií na úrovni vědomí maséra a masírovaného (dárce a příjemce).

  • Tantrická masáž si neklade žádné cíle

Cílem není zvládnutí ejakulace ani mutiorgasmický prožitek. Tantrická masáž je propracovanou erotickou meditací na úrovni fyzické i duchovní. Poskytuje vnímat mimořádně intenzivní radost z vlastního těla, z vlastního vzrušení, z přítomnosti druhého a z energie, která mezi námi proudí. Neodehrává se někde mimo tělo, ale je přítomná v těle tady a teď. Být tady a teď, to znamená vnímat sebe i druhého, prožívat radost, prožívat své tělo a jeho pocity, uvědomit si že žiji a že mi je dobře, vnímat i to, na co jsme už dávno ve spěch zapomněli, zůstat v kontaktu a nikam "neodletět".

  • Vzrušení a fyzická rozkoš

Vzrušení může, ale také nemusí být na obou stranách (masírovaný i masér). Je chápáno, přijímáno a oslavováno jako oslava životodárné božské síly. Na této úrovni se neliší od „obyčejné“ láskyplné erotické masáže. Slovem "láskyplný" rozumím atmosféru, ve které je masírovaný přijímán se svým tělem, svou sexualitou a všemi jejími projevy, tedy i v případě erekce či naopak její absence. Zásadní rozdíl je však v tom, že cílem tantrické masáže není ani navození vzrušení, erekce a orgasmus rozhodně není vyžadovaný. To vše však může být její součástí.

Článek pokračuje: "Tantrická masáž je jiná než jiné masáže".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)