Jste zde

Rituály tantrických masáží

Rituály tantrických masáží

Volné pokračování článků "Tantra", "Umění doteku", a "Umění tantrické masáže".

Pokud se vám podaří vycestovat do Indie, Nepálu, Butanu a dalších zemí s buddhistickou, taoistickou nebo tantrickou tradicí, pak brzy zjistíte, že tam má pojem tantra naprosto jiný význam, než mu přikládáme my. O "posvátném sexu" se toho ale nejspíš moc nedovíte. Zato pochopíte, že tantra je především filosofie, určitá forma posvátného učení, které se předává z generace na generaci.

Na Západě je o skutečném učení tantry tantry velmi málo informací. Pokud nějaké jsou, způsob šíření tohoto učení neodráží posvátnost tantrických tradic, ale je zaměřeno především na vytváření představy tantra = učení o lidské sexualitě, tedy o sexu. To však není hlavním obsahem tohoto učení, jen se jedná o jednu z jeho částí. Jenže lidé na Západě mají rádi jednoduché řešení složitých otázek a tak se postupem času tantra stala synonymem pro sex a sexuální techniky... A pak už logicky stačilo málo, aby se v mnoha zařízeních stala nabídkou "posvátného sexu", tedy sexuálních služeb a prostituce. Samozřejmě - co je "posvátné", logicky nemůže být "levné"...

Tantrické masáže a jejich rituály se vytvářely po staletí. Byly vytvořeny na základě zkušeností mnoha generací lidí, kteří tantrickým přístupem k životu žili v každodenním životě. Pro ně byl a je dotek nebo masáž dotekem lásky a duchovnosti, která pochází z tantrické tradice, která je naplněna pochopením, citlivosti, meditativní smyslností a některými posvátnými rituály uctívání božství, které je v každém z nás.

Lidé, kteří žijí v zemích jsou budhisté, taoisté, tantrici, hinduisté... Tito lidé tím, co tato náboženství hlásají, žijí. Obávám se, že ten, kdo je v našich podmínkách "budhista", "taoista"... "tantrik" ... by jimi více chtěl být, než ve skutečnosti je... Proto je velmi obtížné si představit, že rituály, které tantru provází pochopíme a opravdu prožijeme. Pro vysvětlení a přiblížení toho, co tvrdím si stačí představit náboženství, o kterém říkáme, že jím žijeme protože jsme Evropané - křesťanství. Kolik lidí toto náboženství nejen chápe, ale také do hloubky prožívá?

Proto doporučuji, aby lidé, kteří chtějí rituály masáží pochopit a přijmout, v nich nehledali to, co do nich vkládali staří tantričtí mistři. Nikdo dnes už neví, jak je vytvářeli a prožívali ... Víme však, proč se dělaly a co měly za cíle.

Neznamená to, že by ty dnešní rituály byly méně hodnotné nebo že by neměly svůj smysl. Nejde ani tak o rituál, ale o to, co má symbolizovat. Soustřeďte se na to, že rituál má být pro vás dobou, kdy si uvědomíte, že máte své tělo, že máte spousty myšlenek, které vás odvádí od pocitů, od prožitků...

V Tantře se tělo každého člověka nazývá chrámem duše a vyjádřením božství Shakti nebo Shivy, tedy božské ženy a božského muže. Spojením mužského principu a ženského principu se člověk může stát dokonalým člověkem. To je ale metafora, která nemá nic společného se sexem, ale je to "energetická interakce" mezi mužským a ženský principem. Nesnažte se to pochopit, snažte se to prožít...

Tantra rituály jsou prostorem pro vzájemné setkání. Vytváří slavnostní rámec, ve kterém je možné v atmosféře vyššího vědomí být součístí přítomného okamžiku, prožívat pocity, emoce, uvědomit si své tělo, přijímat energie... Společně dávající a přijímající vytvoří "posvátný tantrický chrám" ve kterém vše plyne tak nějak jinak.... Tantrické rituály mají za cíl oddělit to, co bylo, od toho co je a co bude... Teprve tehdy, když se oprostíme od všeho, co nás zatěžuje, svazuje nebo až ničí, může nastoupit síla a energie tantrických technik které dokáží nejen uvolnit, ale i léčí...

Tantrické rituály a tantrické masáže nemají za cíl uvolnění sexuální energie. Jejich cílem je nalézt, probudit a rozvinout sexuální energii, rozvést ji o celého těla a otevřít naše smysly.

Masážní rituály jsou vlastně jen velmi malou částí tantrických obřadů, meditací a technik. I jakákoli tantrická masáž je vlastně především rituálním dotekem.

Tantrická masáž je zahájena úvodním rituálem, který může mít různé podoby. Mělo by však z něho být zřejmé, že je otevírán posvátný prostor pro přijímání a dávání masáže ve spirituálním rámci. Rituály mají svou posloupnost a každý pohyb nebo dotek má svůj význam. Úvodní jsou prováděny nejprve ve stoje nebo vsedě a jejich cílem je vzájemně naladit přijímajícího a dávajícího a navodit mezi nimi pocity vzájemné důvěry. Přijímající se musí dokonale uvolnit a otevřít se přijímání doteků, pocitů i emocí...

Některé masáže jsou spojeny s rituálním omýváním které následně vystřídají jemné masážní techniky pro probuzení energetického těla.

Teprve pak může být zahájen rituál tantrické masáže.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)