Jste zde

Tantrická meditace hlazením - pro čtveřici

Tantrická meditace hlazením - pro čtveřici

Před čtením tohoto článku je vhodné až nutné seznámit se s technikami, které jsou popsané v článcích "Meditace hlazením - úvod", "Meditace hlazením - část první", "Meditace hlazením - část druhá", "Meditace hlazením - část třetí" a článku "Meditace hlazením - pro trojici".

Meditace hlazením patří mezi základní tantrické meditační techniky, které jsou spojeny se vzájemným poznáváním ať už partnerů nebo partnerů v tantrické skupině. Často přichází dotazy zda to není jen ztráta času... Pokud takový dotaz přijde, nezbývá mi odpovědět otázkou v čem by taková ztráta času měla spočívat. V tantře přece prioritně nejde o erotické prožitky, vzrušení nebo vyvrcholení. Ty prožitky jsou sice krásné, ale zároveň jsou pomíjivé. Pokud někdo touží jen po sexuálním uvolnění, jen těžko pozná krásu doteku při technikách hlazení, mazlení a jemného doteku který vzrušení navozuje. Pokud zvažujete techniku hlazením vyzkoušet ve trojici, pak je nutné do trojice najít takového člověka, který si to zaslouží... Pokud ji chcete vyzkoušet ve čtveřici, pak se to většinou týká dvou manželských nebo partnerských párů.

U meditace pro trojici nebo ve čtveřici přece nejde jen o to sejít se jednou a pak už nikdy... Proto musíte být nejen opatrní, vzájemně ohleduplní, ale také si musíte umět stanovit pravidla meditace a ty pak bezpodmínečně dodržet!!! To vše dohromady znamená, že spolu o všem musíte otevřeně mluvit. Dotek je nesmírně intimní záležitost. Při meditaci hlazením se vzájemně dotýkáte na nahém těle, genitáliích... Oproti tomu je otevřený rozhovor mezi vámi ještě než s meditací začnete, úplná hračka...

Jenže jak pro koho... Ne každý se dokáže bavit z očí do očí o intimních dotecích nebo o vzrušení, které vyvolají. Při meditaci ve čtyřech musíte počítat s tím, že těch očí bude osm...

Rozhodně nikoho nenabádám k tomu, aby se zabýval myšlenkami na techniky, které jdou "provozovat" jedině tehdy, když je vás víc... Pro ty, kteří o tom uvažují mám špatnou zprávu. Čím více lidí, tím více problémů... Více lidí - více názorů, pocitů, tužeb, reálných i falešných očekávání a nakonec možná i perverzních nebo "sexuálních" představ.

Meditace hlazením ve čtyřech

Aby meditace hlazením měla dostatečný prostor pro naplnění jejích cílů, počítejte minimálně s hodinou nikým nerušeného klidu.

Stejně jako u ostatních meditací hlazením, nejdříve si připravte "posvátný prostor". Můžete ho připravit úplně stejně jako když chcete vytvořit příjemnou atmosféru pro masáž nebo když se přepravujete na tantrickou masáž. Není v tom prakticky žádný rozdíl.

Techniku meditace hlazením můžete provádět v lehkém oblečení, lunghí nebo svlečeni. Záleží na tom jak velkou míru vzájemné intimity jste připraveni přijmout. Neznamená to tedy, že meditaci hlazením musíte provádět výhradně svlečení. To poskytuje prostor i těm, kteří s meditací začínají nebo těm, kteří se stydí či doposud se na svlečeném těle nedotýkali a necítí se na to.

Vzájemná nahota není problémem a naopak dovoluje pochopit, že nahota je přirozená, že lidské tělo je přirozené takové, jaké je a že není nutné se ně stydět. Při meditaci nedochází k cílenému vzrušování i když je pravděpodobné, že se vzrušení v některé části meditace může dostavit.

Nyní se zastavím a sdělím Vám, že meditace hlazením ve čtveřici je podstatně náročnější než za ve trojici. Také nepatří mezi "klasické" tantrické meditace už proto, že její technika není tak přirození, aby stála za to ji realizovat. Vše vychází z technik meditace hlazením - pro trojici, jen "navíc" je ten čtvrtý. Když si představíte, že se současně hladí čtyři lidé, je vám jasné, že ti krajní na sebe nemají šanci "dosáhnout". Nakonec se může stát, že meditaci ani nedokončíte protože ten čtvrtý nebo ti krajní si budou připadat, že jsou "navíc". Bohužel je to vlastně pravda... Původní cílem bylo, aby se zapojili všichni, ale v praxi pak zjistíte, že je vás prostě už moc.

Ten dlouhý úvod k závěru, že meditace hlazením pro čtveřici je "nic moc" měl svůj smysl. Především je potřeba si uvědomit, že ve čtveřici je vždy jeden ochuzený o to, co mohou prožívat lidé ve třech. A ti tři jsou brzděni pocitem, že i tomu čtvrtému by se společně měli věnovat... a to je omezuje v prožívání vlastních příjemných pocitů.

Pokud ve čtveřici chcete masáže nebo techniky meditace prožívat naplno, pak je rozumné se domluvit a dohodnout se na tom, kdo bude ve trojici a kdo se bude dívat nebo se zapojí jen částečně. Mohu Vás ujistit, že dívat se na masáže ve třech nebo na meditace ve třech rozhodně není žádné utrpení.

Víte, že příště se techniky budou týkat Vás a že někdo jiný se bude jen dívat. V tantře je přítomnost při cvičeních stejně významná jako vlastní účast na cvičení. Jste skupina a v ní je nejdůležitější společenství lidí kteří dokáží společně prožívat krásné pocity a prožitky (včetně vzrušení) svého i ostatních.

Ten čtvrtý se dívá, jak ostatní prožívají cvičení a přitom se vlastně dívá i na to, jak vše prožívá partner nebo partnerka. To je velmi silný zážitek a navozuje pocity vzájemné partnerské důvěry i prověřuje jak zvládáte pocity žárlivosti. Je to svým způsobem zkouška pro oba partnery a její zvládnutí Vám i v budoucnosti dovolí prožívat jakékoli jiné techniky bez obav a s pocitem vzájemné důvěry. Pokud něco nezvládáte nebo s tím máte problém, nechte to až na společné sdílení pocitů, kde se můžete bez obav ostatním svěřit s tím, jak jste roli "diváka" a ostatní roli "přijímajícího" prožili. Najednou zjistíte, že díky tomu, že se nikam nespěchá, získáváte pocit, že si můžete dovolit prožívat vše naplno, protože Vám, ani Vašemu vztahu nic nehrozí. To, co by lidé "zvenku" nevydýchali, budete přijímat i poskytovat ve čtveřici tak přirozeně, jako ve vlastním páru.

Závěr tedy může znít tak, že ve čtveřici je možné prožívat vše naplno jak v roli diváka, tak také dávajícího i přijímajícího. Provádíte techniky pro trojici a vše prožíváte společně ve čtyřech. Příště se spravedlivě vyměníte...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje