Jste zde

Tantrická skupina

Tantrická skupina

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článku "Umění doteku".

O tom že tantra a tantrický přístup k životu, partnerovi nebo partnerce, meditacím a tantrickému sexu není jen o vztahu v páru, se moc nepíše a nemluví. Na to přijdete tehdy, když se o tantru začnete zajímat hlouběji nebo když se zúčastníte nějakého tantrického semináře, ochutnávky tantry nebo tantrického víkendu nebo dokonce školy. Problém je, že vést takové tantrické setkání skupiny účastníků, z nichž se většina vůbec nezná je opravdové umění. Takový "vedoucí", v tomto případě "mistr" nebo "guru musí být opravdu na výši a musí mít nejen velké znalosti, zkušenosti, ale také přirozenou autoritu. Musím vyjádřit velký obdiv k těm, kteří něco takového dokáží, ale na druhou stranu musím konstatovat, že takových lidí jsem poznal opravdu málo. Dalším problémem je, když se tito lidé začnou vnímat jako "mistři" nebo "guru" a podlehnou představě, že si zaslouží úctu, uctívání nebo obdiv. Pak už je jen krůček k velkému maléru...

Setkání tantrické skupiny

Zanechme teorií a podívejme se na tantrické skupiny které vznikly z jiného popudu. Mohou to být přátelé, blízké manželské nebo partnerské páry nebo i lidí, kteří se dají dohromady na základě setkání na tantrickém kurzu nebo přes inzerát. Nejpevnější, ale také nejrizikovější jsou skupiny, které vzniknou z blízkých partnerských nebo manželských párů. Nejpevnější jsou proto, protože když už se jednou dají dohromady a líbí se jim to, nechtějí se "rozpadnout" protože jim společná setkání přináší spoustu krásných prožitků... Nejrizikovější proto, že případné problémy ve vtahu jednoho páru chtě-nechtě ovlivní i druhý pár. Rozpad takové skupiny nikdy nezůstane jen tak, protože společné zážitky skupiny se prostě nedají jen tak smazat nebo si jen tak bez emocí nedokážete připustit, že je konec...

Tantrická skupina se vyvíjí, nikam nespěchejte...

Jako každý vztah, i vztah lidí v tantrické skupině se vyvíjí. Čím více se společně poznáváte, tím více si věříte a tím méně zábran před sebou máte. Snažil jsem se to popsat v několika článcích, které se tímto tématem přímo zabývají nebo s ním jsou nějak propojeny.

Schválně jsem uvedl jak by taková skupin, řekněme tvořená dvěma partnerskými nebo manželskými páry mohla vzniknout a jek by se vztahy uvnitř skupiny mohly rozvíjet. Samozřejmě by to mohlo být i úplně jinak a klidně by se mohlo stát, že tam, kam se jiní postupně a pomalu "dostávají" měsíce, jiní začnou...

Každý vztah, který postupuje moc rychle a "přeskakuje" některé prožitky a události brzy zjistí, že tím nic moc nezískal. Pro tantrické skupiny, které vzniknou za účelem sexu se málokdy zažívají tantrickým sexem spíš sklouznou k sexu skupinovému... Některé skupiny však umí své touhy a představy "udržet na uzdě", postupují pomalu a cíleně a v konečném výsledku nakonec dospějí i k technikám, která se za tantrické skutečně považují. Jejich vývoj je společný a přiměřený. Takové skupiny jsou podstatně stabilnější a setkávají se skutečných základech na kterých je tantra postavena. V takovýchto skupinách není problém vycházet si vzájemně vstříc, vzájemně se respektovat a léta se vzájemně podporovat nejen v dobách dobrých, ale i v dobách obtížných. Tyto skupiny chtějí poznat to, o čem tantra skutečně je a jsem přesvědčen o tom, že by jejich přístup ve vtazích, k meditacím, duchovnu i sexu mohl být vzorem pro mnoho "klasických" párů.

Základem každého tantrického setkání byly, jsou a vždy budou tantrické rituály a u masáží rituály tantrických masáží".

Když už se Vám podařilo dát dohromady lidi, kteří mají rádi doteky ať jako přijímající nebo dávající, naučte se společně provádět olejové ájurvédské masáže. Bezpečně Vás spojí dohromady a můžete se při nich zabavit svých obav z nedokonalosti nebo svých komplexu a traumat. Za takové masáže se mohou považovat

To jsou klasické ájurvédské masáže. Když budete chtít pokročit dál, můžete se soustředit na tantrické meditace a cvičení.
Když zvládnete meditační techniku dotek v pozornosti a tantrickou meditaci "Posvátných dotek", získáte zkušenosti s technikami hlazení mezi které patří například:

Určitě doporučuji vyzkoušet techniky meditací

Nikdy nemůže uškodit, když se zpočátku nebudou zabývat ničím "definitivním" a pokorně společně projdou všechna alternativní řešení touhy po skupinových aktivitách. Ne každý však má takovou trpělivost, aby vyzkoušel vše... Přesto doporučuji nikam nespěchat a naučit se prožívat to, co možné je a "netlačit na pilu". Když nikam nespěcháte a společně projdete například technikami společných meditací, pak to, co prožijete, vám hodně napoví o tom, zda jdete správným směrem nebo bude lépe "zabrzdit".

Samostatnou kapitolou jsou pak masáže při skupinovém sexu. Těmi opravdu nic nepokazíte a naopak získáte čas na rozhodnutí, kam až ve skupinových prožitcích zajít.

Výuka tantrických technik, které jsou už opravdu hodně osobní se v tantrických skupinách neprovádí dříve, dokud neproběhne "Rituál spojení pro trojici a čtveřici". Ten má pro partnery ve skupině podobný význam jako první milování ve dvojici nebo ztráta panenství nebo panictví. Takovýto rituál má samozřejmě význam pouze tehdy, když k výměně partnerů ve skupině doposud nedošlo.

Pokud se jedná o masáže ve čtyřech lidech, musíte se připravit na to, že nejsou tak snadné, jak by si někdo mohl myslet. Více lidí vždy přináší více problémů (ale i radosti). U masáží ve čtyřech lidech je potřeba se připravit také na to, že už musíte umět masírovat na "slušné úrovni" a že s improvizací moc dlouho nevystačíte... Masáže ve čtyřech lidech se proto dají počítat mezi masáže pro "pokročilé".

Jednat se může například o:

Dalším krokem může být společná výuka technik ve skupině. Takováto výuka technik, které už jsou hodně vzdálené od "klasických" masáží předpokládá, že partneři ve skupině překonali a nemají problémy se žárlivostí nebo pocity studu a intimněji se znají nebo se poznat chtějí.

Výuka pro "pokročilé" může jít dál:

Příští téma "pro pokročilé" může být například: 

  • Jízda na vlnách rozkoše" - stav rozšířeného orgasmu
  • Tantrické léčení - práce s tělem a sexuální energií na úrovni psychoterapie, kdy dochází k uvolnění psychických bloků, potlačených vzpomínek, neuzavřených prožitků a traumat.

Zdaleka nejsme na konci toho, co je v tantrických skupinách možné prožívat. Pouze už nemá smysl teoretizovat, protože každá skupina, která se dostala tak daleko, už si je plně vědoma nejen toho o čem tantra může být, ale také si je vědoma vzájemné odpovědnosti jednoho k druhému. A to je něco, co si lidé kteří s tantrickým přístupem k sexu sexem ve skupině na počátku bát vědomi nikdy nemohou. K takovému poznání prostě musí společně dospět. Není to snadné a není to ani samozřejmé. Vyžaduje to obrovskou vzájemnou důvěru, vzájemnou toleranci, pochopení i zvládnutí umění kompromisu. Ne každý to zvládne, opravdu NE KAŽDÝ TO ZVLÁDNE!!! Pokud zjistíte, že takováto cesta není Vaše cesta, včas a v klidu ji opusťte a nesnažte se po ní jít ZA KAŽDOU CENU. Mohlo by se stát, že na ní padnete...

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)