Jste zde

Tantrické hlazení - hrudník, prsa a břicho

Tantrické hlazení - hrudník, prsa a břicho

Hlavní téma: Hlavní téma: "Tantrické meditace a cvičení".
Volné pokračování článku "Tantrická meditace hlazením - pro trojici".
Meditace je určena pro trojici.

Techniky hlazení prsou nejvíce ocení ženy.

V článku "Tantrická masáž prsou" ve kterém jsou popsány základní techniky tantrické masáže ženských prsou. Není žádným tajemstvím, že hlazení prsou ženy nebo jejich stimulace dalšími technikami ženě přináší vzrušení. Podobné pocity však může vyvolat i masáž prsou nebo kosmetika dekoltu. Ať už je za těmito příjemnými pocity cokoli, je každý "legální" dotek, masáž nebo stimulace prsou pro ženu kladem i ze zdravotního hlediska. Pokud je masáž navíc vedena jako lymfatická, pak jsou zdravotní dopady pro ženu přímo zásadní.

My však pokračujeme v seriálu článků o tantrickém hlazení ve trojici. Ve dvojici stačí dodržet několik zásad popsaných v článku o "Hlazení prsou ženy" a vše zpomalit a výrazně zjemnit. Při hlazení ve trojici je potřeba se naučit sladit a potlačit přirozenou touhu vyniknout.Techniky hlazení jsou vždy stejné nebo podobné jako jste měli možnost poznat v článku o tantrické meditaci "Posvátných dotek". Ono to ani není možné, aby se hlazení nějak výrazně lišilo podle toho o jakou tantrickou masáž nebo meditaci se jedná.

Pokud provádíte hlazení při "Tantrické meditaci hlazením - pro trojici", tak se bez znalosti techniky doteku neobejdete. Teprve techniky které jsou provedeny přesně a bez zaváhání navozují pocity důvěry a klidu. Pokud budete nervozní nebo se budete stydět, bude to jen "šáhnutí", "šmudlení" rukou tam a zpátky, improvizace bez hlavy a paty... Cíle hlazení prsou si musí být i při hlazení ve trojici vědomi jak dávající (muž nebo žena), tak také přijímající žena...

Při setkáních tantrické skupiny může být tato technika hlazení jednoduchou technikou pro vytvoření kolektivního pocitu společenství.

V okamžiku, když ženě hladí ňadra dva muži měli by si oba uvědomit, že ta prsa, která se jim tak líbí, patří ženě která jim dala důvěru se jich dotýkat. Jejich hlazením a laskáním jí mohou navodit spoustu krásných pocitů. Přitom nezáleží na tom kterého z nich je to "zákonitá" manželka.

Techniky hlazení hrudníku, prsou a břicha

Hlazení můžete provádět s olejem nebo i bez něj. S olejem v případě lehké jemné masáže, bez oleje při hlazení a tulení... O tom, jaké oleje jsou pro masáž prsou vhodné a jak je připravit se dočtete v článku "Tantrická masáž prsou". Stejně tak se tam dočtete i o tom, jak se na masáž prsou připravit a co k ní budete potřebovat.

Začít musím u mužů. Hlazená žena je většinou družkou nebo manželkou jednoho z mužů. Ten, který k ní má bližší vztah se o ženu vlastně svým způsobem "dělí" s druhým mužem. Jak jsme si již několikrát připomněli, když něco v tantrické skupině provádíte ve třech nebo čtyřech, musíte být schopni zapomenout na jakékoli pocity žárlivosti, studu, ostýchavosti nebo nepatřičnosti. Uvědomte si, že to, co žena může prožívat ve třech, jen výjimečně prožije jen s jedním partnerem. Tak jí to dopřejte a udělejte vše proto, aby na vaše hlazení a laskání nikdy nezapomněla...

Muži by se měli snažit být synchronní. Ani jeden by se neměl snažit vynikat. Také by si měli dopředu domluvit jaké techniky hlazení budou používat. Ten muž, který tyto techniky zná, by měl druhého muže vést. Žádnou techniku neuspěchejte, to, co se Vám může zdát jako "dlouho", je ve skutečnosti pro přijímající ženu jen okamžik. Proto nespěchejte a dopřejte jí prožívat krásné pocity a nechte ji, aby si v nich "zaplavala"... Být tím druhým mužem není o žádném stresu. Když "první muž" změní techniku, ten "druhý" dokončí techniku, kterou má rozpracovanou a plynule přejde na techniku novou. Synchronizace pohybu nikdy nebude dokonalá, vždyť každý prs může mít i nepatrně jiný tvar a velikost. Jen se snažte, aby vaše hlazení bylo převážně spojeno se stejnou technikou. Žena vnímá celek a pozornost od obou mužů jako celek, ne jako odlišnosti v krátkém čase. 

Techniky hlazení prsou se nijak zásadně neliší od technik masážních. Vše, co se naučíte při hlazení prsů, později využijete při tantrických masážích. Techniky proto nebudu popisovat znovu, ale odkážu na jejich popis v dřívějších článcích.

Teprve když je hlazení prsou v druhé polovině si můžeme dovolit důsledně se věnovat dvorcům a bradavkám.
Hlazení bude pokračovat ve třech technikách najednou na obou prsech.

Před zahájením hlazení dvorce a bradavky, zopakujte techniku "Vypnutí dvorce, zvýraznění bradavky".
Pak může následovat:

Hlazení prsů je vhodné spojit s hlazením celého hrudníku od ramen až po bříško. Právě to propojení celého hrudníku žena vnímá jako nesmírně příjemné. Zároveň je to změna pro ženu i "důkaz", že Vám mužům nejde jen o prsa, ale o celou ženu.

Lehký přechod od prsu na rameno nebo hrudník od krku na horní stranu prsu je nesmírně příjemný. Naučte se to provádět oba dva synchronně a pomalu. Když oba dva ponecháte svou ruku na chvíli jen položenou na hrudní kosti, některé ženy mají pocit, že se propadají do jiné dimenze. Vyzkoušejte to. Doba klidu je ideální asi tak 15 až 20 sekund. Pak můžete pokračovat v hlazení. Může se také stát že vám žena ruce na hrudní kosti rukou přidrží. Dopřejte jí ten pocit tak dlouho, dokud bude sama chtít. Nebrzdí Vás, jen chce prožívat něco, co vy nemusíte vnímat.

Podobně je to s hlazením spodní části prsu a hrudního koše, žeber a bříška. Je to součást doteků, které jsou nejen příjemné, ale také nesmírně vzrušující.

Bříško a podbřišek až k Venušinu pahorku hladí vždy jen jeden muž a to ve směru pohybu hodinových ručiček až po Venušin pahorek. Pak se vystřídáte. Mějte na paměti, že v těchto místech je v břišní dutině uložena pochva (vagina)děloha a vaječníky. Pod Venušiným pahorkem pak skrytá část klitorisu. Proto hlazení provádějte až s posvátnou úctou a jemností.

Muži se nejspíš brzy přesvědčí, že hlazení a doteky je oba vzruší a nejspíš to vzrušení vzájemně nepřehlédnou. Je to však přirozený projev intimního doteku který se dá očekávat. V připravené tantrické skupině se neřeší žárlivost nebo nepatřičnost doteků a ani vzrušení všech není problémem.

Z pohledu ženy jde o to, aby se naplno dokázala pohroužit do pocitů, které jí pozornost dvou mužů poskytuje. Rozhodně nemůže řešit zda je něco přijatelné, vhodné nebo správné. Takovýmito myšlenkami se vůbec nemůže zabývat. Stejně tak nemůže posuzovat které doteky a podněty jsou od jejího muže a které od druhého muže. Vše je vedeno s jediným cílem a tím je její hluboké a naplněné prožívání všeho, co jí je poskytováno. Každý z mužů bude prožívat nádherné pocity svého vzrušení a napětí. Největší odměnou pro ně bude výraz blaha v její tváři, zvukové projevy, zvýrazněné hroty prsou nebo její zrychlený dech. Prostě vnímají a přijímají každý její projev svědčící o tom, že jejich snaha má kladnou odezvu. Pokud žena zaznamená vzrušení na straně mužů, pak zaznamenává to, že muže přitahuje a že je pro ně symbolem krásy a sexuálního vzrušení. To je obrovská vzájemná důvěra, kterou si v tantrické skupině všichni vzájemně poskytují. Proto by se žena svých projevům blaha rozhodně neměla obávat a měla by se naprosto oprostit od jakýchkoli obav že její projevy a slasti budou špatně pochopeny. Nebudou...

Na závěr přichází fáze zklidnění která je spojena s pomalým jemným hlazením, které už nemá žádný cíl rozvíjení vzrušení. Jedná se pouze o hlazení které zklidní a nahromaděné pocity, emoce i vzrušení rozvede do celého těla.

Téma pokračuje článkem "Tantrické hlazení - podbřišek, Venušin pahorek, vulva, hráz".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)