Jste zde

Tantrické meditace a cvičení

Tantrické meditace a cvičení

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článků "Tantrické rituály" a "Základní tantrické sexuální techniky".

Ještě než začnu s úvahou o tantrických cvičeních a meditacích, byl bych rád, aby se lidé, kteří v Tantře nebo jakékoli jiné filosofii hledají smysl života nebo životní štěstí, zamysleli nad následující myšlenkou

"Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.".
Eduard Tomáš, legendární český mystik

Tantrická cvičení a meditace patří mezi základní tantrické techniky, bez kterých by Tantra nebyla Tantrou. Postoje k meditacím Tantry se nedají obhajovat před okolím. Vždy budou lidé, kteří v Tantře uvidí jen sex nebo něco nemorálního. Postoje Tantry k sexualitě se právě proto nedají jen vysvětlovat. Tantrické techniky je potřeba je prakticky prožít, aby si člověk uměl představit v čem je tantrický přístup k lidské sexualitě jiný, jak přístup k "běžnému" sexu a "normálnímu" pohled na něj. Vůbec nemá smysl se obhajovat před lidmi, kteří se bojí sama sebe, doteku nebo jakékoli intimity natolik, že vše, čemu nerozumí nebo z čeho mají obavu, raději dopředu odsoudí, než by se pokusil něco nového vyzkoušet a hlavně prožít. Tím prožitím nemyslím prožít tantrický sex, ale prakticky prožít tantrický pohled na něj skrze své tělo a mysl.

Tantrické techniky a metody nemusí člověk pochopit. Musí se však naučit je přijmout a snažit se je vnitřně prožít.

Spojení tantrických cvičení a meditací je logické. Každé cvičení totiž může být spojeno s meditací. Rozhodující je především hloubka prožitku a míra soustředění, která nám může umožnit prakticky ze všech druhů tantrických cvičení udělat cvičení v meditaci. Není to snadné a není to hned!!! Také se to od nikoho ani neočekává. To je něco, co si člověk musí zasloužit, je to něco, co je pro nás odměnou za píli, snahu a koncentraci. Některá cvičení jsou však přímo zaměřena na zvládání meditačních technik. I meditace se musí naučit. Není jiné cesty, než se cvičeními naučit do ní vstoupit a udržet v ní svou pozornost.

Klasické tantrické meditace

Tantra se asi nedá naučit jen z knih nebo toho, co vám o ní někdo řekne. Tantra totiž není individuální metodou. Tak jako lidé chodí cvičit Jógu a teprve v kolektivu a pod vedením kvalitních učitelů získávají zkušenosti, je to podobné i v Tantře. Mnoho zkušeností se totiž získává právě jako součást kolektivní zkušenosti, která je pro jakékoli meditační směry nezastupitelná. Když někdo získává zkušenosti v bojových uměních, potřebuje učitele, který ho do nich zasvětí. Mistr předá svým žákům to, co umí a očekává, že oni jednou budou lepší jak on. Jóga, Tao, ZEN, bojová učení i Tantra toho vlastně mají společného víc, než si umíme přestavit.

Většina tantrických meditací je prováděna v první fázi ve skupině, kde každý medituje a učí se prožívat sám za sebe. Sjednocuje a zklidňuje dýchání, učí se rozeznávat pocity, emoce, soustředí se na vnímání energií. Není to snadné, ale je to jediná cesta jak poznat to, co mu doposud bylo přes hladinu stresu a hlučnost myšlenek nepřístupné a co nikdy dříve nebyl schopen rozpoznat.

Tantrické meditace patří mezi tantrické techniky, které by měli vyzkoušet a prožít všichni zájemci o tantru. Jedná se o meditační nebo lehce masážní techniky, které nás umí zastavit a zklidnit, prohlubují pocity vzájemné intimity v páru nebo v tantrické skupině. Učí jemnosti a naplnění tantrického pojmu "dávání" a "přijímání".

Pokud někdo začne uvažovat o tom, že bude chtít studovat tantrické techniky, musí se připravit na to, že to, čím bude procházet, bude opravdu hodně vzdálené představám, které má o Tantře většinová společnost. Pro lidi, kteří od Tantry budou očekávat naplnění svých erotických představ a snů, to asi bude velké zklamání. Tantra pro ně bude nejspíš "málo akční". Čekat rok nebo dva na to, aby se mohl svléknout nebo viděl někoho svlečeného, se lidem, kteří přicházejí prožívat erotická dobrodružství, bude nejspíš zdát příliš zdlouhavé.

Problémem dnešní doby je, že nejsou učitelé Tantry, kterým by šlo především o Tantru. Většina dnešních učitelů vidí v Tantře spíše prostor pro podnikání. Objevili "díru na trhu" a tak se z ní snaží vydobýt co nejvíce peněz. Nevytváří tantrické skupiny, které by společně mohly růst a zdokonalovat se v tomto duchovním směru. Většinou jim stačí, když vytvoří skupiny lidí, kteří si zaplatí pobyt v tantrické skupině a za to od nich inkasují opravdu netantrické peníze.

I přes to, že základem tantrických meditací byla a je vždy skupina, je většina meditačních technik prováděna individuálně nebo v páru. Jen některé techniky mohou být procvičovány b rámci tantrické skupiny, případně ve větším počtu než dva. Tak, jako je základem společnosti rodina, pro Tantru je základem tantrický pár.

Naprosto ideální je stav, kdy tantrickým párem jsou manželé.

Meditačních a relaxačních technik je v Tantře celá řada a postupně se jimi budeme zabývat. Je jich opravdu hodně a bývají i součástí meditačních setkání na různých školeních, kurzech, víkendech nebo "workshopech". Pokud budete účastníky tantrických kurzů, pak se s nimi v průběhu kurzu zcela jistě setkáte. Nejhlouběji a nejuceleněji se s nimi můžete seznámit v několikaletých tantrických školách, které jsou také občas otevírány.

Mezi úvodní techniky tantrických meditací bývají zařažována cvičení při krerých by každý měl poznat nejdříve sám sebe a pak ty ostatní. Tato cvičení jsou však většinou zařzována až do 2. ročníku tantrické školy, kdy už se předpokládá, že se spolužáci před sebou nebudou už tak moc stydět. Jedná se například o cvičení:

Meditační masáže

Meditační masáže jsou určené pro hlavně pro dvojici. Některé je však možné provádět i čtyřmi případně i šesti rukama. Jsou tedy vhodné pro dvojici, trojici i čtveřici. Trojicí se myslí dva muži a žena nebo dvě ženy a muž. Čtveřicí muž nebo žena jako přijímající ze dvou párů.

Postupně budeme tantrické meditace zpracovávat a k tomuto tématu zařazovat. Některé z nich (z těch prováděných individuálně a ve dvojici) můžete prožít na tantrických seminářích a v tantrických školách (většinou ale až v těch pro uzavřené skupiny).

Naprostou většinu tantrických masážních a meditačních technik můžete využít i při "pomalém milování" nebo něžné technice, které se říká "karezza".

Jemné a hladivé doteky mohou muže i ženy v jejich prožívání pocitů posunout do prožitků a pocitů, které se s meditaci dají bez obav srovnávat. Některé pocity mohou být prožívány do takové hloubky, že jejich účinky mají, především na psychiku, pozitivní léčený dopad. Většinou se techniky smyslných doteků a hlazení provádí v partnerské dvojici. Jsou však i techniky hlazení využívané při tantrických setkáních dvojic partnerů nebo trojice, kdy se více lidí věnuje svými doteky jednomu. Některé je snad možné zařadit mezi techniky "cudných" masáží ve trojici nebo čtveřici partnerů, jiné jsou odvážnější...

Tantrická skupina

Tantrická skupina je skupina lidí, kde její členové procvičují tantrické meditace, masáže nebo cvičení v rámci většinou uzavřené skupiny lidí. Program takovýchto setkání může některým lidem "zvenku" připadat naprosto nepřijatelný. Nehledejte v tom však žádnou "Sodomu-Gomoru"!!!! Jedná se především o meditační a komunikační techniky, při kterých můžete v tichu spojit doteky s pocity a prožitky (i vzrušením) na úrovni meditace. Nebo si při nich můžete chvíli meditovat a pak si vzájemně sdílet pocity a hovořit o tom, co je Vám příjemné a co byste chtěli zažívat.

Pro představu si dovolím uvést techniku meditační masáže nohou pro trojici, kdy přijímající je muž a dávající dvě ženy a naopak. Mezi ty nejvyščí pak patří například Technika "tantrických mistrů".

Zpracování textů o meditacích však bude chvíli trvat.....

 

Na zamyšlení

"Většina dnešních duchovních vůdců si bohužel plete
duchovní s duševním!"
Internet

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)

Štítky: