Jste zde

Pozdrav Namasté

Pozdrav Namasté

"Namast" je verbální pozdrav spojený s mírnou úklonou. Dlaně rukou jsou při něm plošně spojené, prsty směřující vzhůru, palce blíže k hrudníku (jedná se o podobné spojení rukou jako při modlidbě). Toto gesto se nazývá Anjali Mudra nebo Pranamasana. V hinduismu to znamená "Skláním se před božství ve vás". Pozdrav může být mluvený pouze vyslovená (podobně jako u nás "Dobrý den"), bez gesta nebo se používá také varianta kdy je použito pouze gesto sepjatých rukou a úklonu beze slov. Všechny tyto tři formy pozdravu Namasté mají stejný význam. Pozdrav se může použít v klidu i při chůzi.

Pozdrav Namasté se, jako zahajovací tantrický rituál, uplatňuje při většině tantrických setkání. Jedná se o znamení vzájemného respektu mezi lidmi, i mezi partnery. Vyjadřuje vzájemnou úctu, respekt i hluboké vzájemné uznání. Jedná se pozdrav, který je na první pohled prováděný jako každý jiný pozdrav spojený s gestem. Pozdrav Namasté je však naplněn energií spojenou s touhou dávat. Nejedná se o povrchní gesto, ale o soustředěnou pozornost, kterou vyjadřuje jeden člověk druhému. Při tantrických rituálech se do tohoto pozdravu navíc vkládá cit, něha, touha, láskyplná energie, kterou musí každý sám za sebe nejdříve procítit, aby ji mohl tomu druhému následně věnovat. Při pozdravu Namasté by každý člověk měl na chvíli zapomenout na vše kolem a měl by se soustředit jen a jen na toho, komu svůj pozdrav věnuje. Jedná se tedy o pozdrav, který aby mohl být nazývaný Namasté, musí být prožitý naplno a upřímně.

Gesto, spojené s pozdravem Namasté, je používáno v Indii, Nepálu, částech Asie i mimo ni. Používá se také v řadě zemí ve kterých žijí lidé původem z jižní a jihovýchodní Asie. Pozdrav "Namaste" nebo "Namaskar" se používá jako velmi uctivá forma vzájemného pozdravu, vyjadřující uznání. Používá se také v okamžicích vítání hosta nebo cizince. Pozdravem Namasté Vám hostitel vyjadřuje slušnost, zdvořilost, čest a pohostinnost. Namasté je pozdrav při vítání, ale také jako pozdrav vyjadřující úctu a poděkování za pomoc nebo poučení. V některých situacích v běžném pracovním nebo osobním životě a velmi často při obchodním styku, je používaný pro vyjádření vděčnosti. Obecně je chápaný také jako výraz poděkování za pomoc, laskavost nebo za radu.

S pozdravem Namasté nebo Namaskar se setkáte v Indii, Nepálu, částech Asie v chrámech, svatyních i na místech užívaných k obřadům věnovaným bohům a božstvům. Při vstupu do těchto míst pozdravem Namasté vyjadřujete uznání, úctu i pokoru.

Namaste je v Indii, Nepálu, částech Asie i mimo ni, jednou ze šesti forem pranama, což je forma "uctivého pozdravení" nebo vyjádření "posvátnou úcty". Takto se vyjadřuje respekt a úcta například před božstvy při vstupu do chrámů nebo na svatá místa či před jinou váženou osobu - obvykle prarodiči, rodiči, staršími lidmi nebo učiteli nebo před tím, kdo je hluboce respektován. Vyjadřuje se tak i úcta žáka k mistrovi nebo úcta mezi partnery.

 

Literatura a zdroje