Jste zde

Rituály tantrických masáží

Rituály tantrických masáží

Hlavní téma:"Tantra" a "Tantrické rituály".
Volné pokračování článků "Umění doteku", a "Umění tantrické masáže".

V dnešní době se dá jen obtížně posoudit, jak vypadaly tantrické rituály před stovkami let v Indii, Nepálu, Butanu a dalších místech Asie, kde má tantra své kořeny. Víme však, že tantrické rituály vždy provázely meditační, masážní i milostné techniky. Tantra byla a je považována za něco posvátného, mimořádného, za filosofii, učení, někdy až náboženství.

Pokud se vám podaří vycestovat do Indie, Nepálu, Butanu a dalších zemí s buddhistickou, taoistickou nebo tantrickou tradicí, pak brzy zjistíte, že tam má pojem tantra naprosto jiný význam, než mu přikládáme my. O "posvátném sexu" se toho ale nejspíš moc nedovíte. Zato pochopíte, že tantra je především filosofie, určitá forma posvátného učení, které se předává z generace na generaci.

Na Západě je o skutečném učení tantry velmi málo informací. Pokud nějaké jsou, způsob šíření tohoto učení neodráží posvátnost tantrických tradic, ale je zaměřeno především na vytváření představy tantra = učení o lidské sexualitě, tedy o sexu. To však není hlavním obsahem tohoto učení, jen se jedná o jednu z jeho částí. Jenže lidé na Západě mají rádi jednoduché řešení složitých otázek a tak se postupem času tantra stala synonymem pro sex a sexuální techniky... A pak už logicky stačilo málo, aby se v mnoha zařízeních stala nabídkou "posvátného sexu", tedy sexuálních služeb a prostituce. Samozřejmě - co je "posvátné", logicky nemůže být "levné"...

Tantrické masáže a jejich rituály se vytvářely po staletí. Byly vytvořeny na základě zkušeností mnoha generací lidí, kteří tantrickým přístupem k životu žili v každodenním životě. Pro ně byl a je dotek nebo masáž dotekem lásky a duchovnosti, která pochází z tantrické tradice, která je naplněna pochopením, citlivosti, meditativní smyslností a některými posvátnými rituály uctívání božství, které je v každém z nás.

Lidé, kteří žijí v zemích jsou budhisté, taoisté, tantrici, hinduisté... Tito lidé tím, co tato náboženství hlásají, žijí. Obávám se, že ten, kdo je v našich podmínkách "budhista", "taoista"... "tantrik" ... by jimi více chtěl být, než ve skutečnosti je... Proto je velmi obtížné si představit, že rituály, které tantru provází pochopíme a opravdu prožijeme. Pro vysvětlení a přiblížení toho, co tvrdím si stačí představit náboženství, o kterém říkáme, že jím žijeme protože jsme Evropané - křesťanství. Kolik lidí toto náboženství nejen chápe, ale také do hloubky prožívá?

Proto doporučuji, aby lidé, kteří chtějí rituály masáží pochopit a přijmout, v nich nehledali to, co do nich vkládali staří tantričtí mistři. Nikdo dnes už neví, jak je vytvářeli a prožívali ... Víme však, proč se dělaly a co měly za cíle.

Neznamená to, že by ty dnešní rituály byly méně hodnotné nebo že by neměly svůj smysl. Nejde ani tak o rituál, ale o to, co má symbolizovat. Soustřeďte se na to, že rituál má být pro vás dobou, kdy si uvědomíte, že máte své tělo, že máte spousty myšlenek, které vás odvádí od pocitů, od prožitků...

V Tantře se tělo každého člověka nazývá chrámem duše a vyjádřením božství Shakti nebo Shivy, tedy božské ženy a božského muže. Spojením mužského principu a ženského principu se člověk může stát dokonalým člověkem. To je ale metafora, která nemá nic společného se sexem, ale je to "energetická interakce" mezi mužským a ženský principem. Nesnažte se to pochopit, snažte se to prožít...

Tantra rituály jsou prostorem pro vzájemné setkání. Vytváří slavnostní rámec, ve kterém je možné v atmosféře vyššího vědomí být součástí přítomného okamžiku, prožívat pocity, emoce, uvědomit si své tělo, přijímat energie... Společně dávající a přijímající vytvoří "posvátný tantrický chrám" ve kterém vše plyne tak nějak jinak.... Tantrické rituály mají za cíl oddělit to, co bylo, od toho co je a co bude... Teprve tehdy, když se oprostíme od všeho, co nás zatěžuje, svazuje nebo až ničí, může nastoupit síla a energie tantrických technik které dokáží nejen uvolnit, ale i léčí...

Tantrické masáže mají vlastní rituály

Tantrické masáže jsou považovány za posvátné, za léčebné, rituální... tomu odpovídají i jejich rituály které mají dávající i přijímajícího připravit na to, že bude probíhat masáž a s ní spojená meditace. Tantrické rituály a tantrické masáže nemají za cíl uvolnění sexuální energie. Jejich cílem je nalézt, probudit a rozvinout sexuální energii, rozvést ji o celého těla a otevřít naše smysly.

Masážní rituály jsou vlastně jen velmi malou částí tantrických obřadů, meditací a technik. I jakákoli tantrická masáž je vlastně především rituálním dotekem.

Tantrická masáž je zahájena úvodním rituálem, který může mít různé podoby. Mělo by však z něho být zřejmé, že je otevírán posvátný prostor pro přijímání a dávání masáže ve spirituálním rámci. Rituály mají svou posloupnost a každý pohyb nebo dotek má svůj význam. Úvodní jsou prováděny nejprve ve stoje nebo vsedě a jejich cílem je vzájemně naladit přijímajícího a dávajícího a navodit mezi nimi pocity vzájemné důvěry. Přijímající se musí dokonale uvolnit a otevřít se přijímání doteků, pocitů i emocí...

Některé masáže jsou spojeny s rituálním omýváním které následně vystřídají jemné masážní techniky pro probuzení energetického těla.

Následuje článek "Rituály úvodní části tantrických masáží". Teprve po vykonání těchto rituálů může být zahájen rituál vlastní tantrické masáže.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)