Jste zde

Tantrická meditace "poznávání joni"

Tantrická meditace "poznávání joni"

Hlavní téma: "Tantra".
Volné pokračování článku "Tantrické meditace a cvičení".

Tato meditace by se dala hodnotit nejen jako erotická nebo tantrická meditace, ale také jako "aktivní poznávání ženského pohlaví". Je vhodné ji provádět především na začátku intimního vztahu a to jako jednu z prvních tantrických meditací vůbec. Cílem je seznámení muže, intimního partnera ženy, s jejím pohlavím, jeho vnější anatomií, především však s klitorisem, jeho velikostí a umístěním mezi stydkými pysky. Mimo jiné muž získá představu i o tom, kde vedou jeho "kořeny" od viditelné části klitorisu do tukové tkáně Venušina pahorku. Měl by zjistit, že klitoris je mnohem větší a prostorový útvar než jeho špička, kterou většina mužů považuje za ten jediný a správný bod "orgánu ženské rozkoše".

Kromě "poznávání joni" jde při této meditaci i o to, aby partner poznal, jak velký význam má pro ženu uvolnění uvolnění třísel a napětí jejího pánevního dna. Dalším cílem je zjistit, jak je ženské pohlaví citlivé na doteky a jemnou stimulaci. Že je tato meditace určena především partnerům, je nejspíš každému jasné...

Pokud bych tuto meditaci měl nějak krátce zhodnotit, pak je to meditace při které si muž "hraje" s pohlavím ženy, prozkoumává ho a učí se...

Klitoris je prostorový orgán a je potřeba ho vnímat nejen jako maličký výčnělek umístěný mezi horním srůstem stydkých pysků, pod klitoridální kapucí, která ho kryje. Je potřeba ho chápat jako mnohem větší prostorový orgán, který se nachází i pod kůží a tukovou vrstvou Venušina pahorku. Cílem meditace je také to, aby muž, ale i žena pochopili, že stimulace citlivého klitorisu je možná nejenom na jeho viditelné a přístupné špičce, ale i v jeho skryté a obtížněji přístupné části pod tukovou vrstvou Venušina pahorku.

Klitoris zná většina mužů, ale jen velmi malá část z nich umí stimulovat i jeho hlubší tkáně. Přitom celkový dojem ze vzrušení při stimulaci klitorisu je silně umocněn právě stimulací jeho hlubších tkání. Cílem meditace je najít a rozpoznat tyto tkáně a naučit se je uvolnit a stimulovat hlazením, třením, tahem a tlakem. Celá meditace je výhradně povrchová a v žádném případě se nesmí spojovat se stimulací pochvy prsty nebo sexuální pomůckou. Nejde o to navodit vzrušení stimulací špičky klitorisu, ale navodit příjemné pocity, pocity uvolnění i vzrušení na tkáních klitorisu, které nejsou přímému kontaktu dostupné.

Podobná meditace je připravena i pro ženy které se touto nenásilnou formou mohou seznámit s mužským penisem a jeho stimulací.

Příprava na meditaci

O tom, že pro jakoukoli tantrickou meditaci by měl být připravený "posvátný" tantrický prostor nasvícený svíčkami a provoněný vonnými oleji, svícemi či tyčinkami, už se rozepisovat nebudu. To by mělo být samozřejmé. Jen připomenu, že dostatečná teplota v místnosti musí být samozřejmostí už proto, že meditace se provádí bez oblečení...

Meditační prostor by měl být vytvořen měkkou podložkou nebo je meditaci možné provádět na širší nebo dvojité posteli. Protože se meditace provádí bez olejů a dalších pomůcek, nehrozí znečistění matrace nebo podložky od olejů, masážních prostředků či jiných lubrikantů. Úplně si při ní vystačíte s přirozenou lubrikací nebo při některých dotecích můžete použít sliny.

Poloha těla ženy a muže při meditaci

Žena si pohodlně lehne na záda, doširoka rozevře nohy a muž jí je pod koleny podloží pevnějšími polštářky nebo polštářky vyplněnými pohankovými slupkami. Nohy tak budou nejen s doširoka rozevřené, ale také trochu víc pokrčené. To zajistí uvolnění napětí nohou a povolení napětí břišní stěny a především oblasti podbřišku a stehen.

Muž si lehne pohodlně, nejlépe na bok, mezi její nohy ženy a hlavu si podloží pevnějším polštářkem. Vhodný je polštářek naplněným pohankovými slupkami - je pevnější a hlava se do něj tolik neboří. Na boku mu zůstane jedna ruka volná pro hlazení a jemné laskání ženina těla. Protože se jedná o meditaci, je potřeba aby si žena i muž udělali co možná největší pohodlí.

Začínáme meditaci

Při meditaci se nejedná o to, aby žena prožila vyvrcholení. Jde o to, aby se muž seznámil s jejím pohlavím a naučil se je stimulovat. Cílem však není dosáhnout vyvrcholení, ale naučit se netradiční formy jemné stimulace, které samozřejmě nějaké vzrušení ženě navodí.

Jako každá jiná tantrická meditace tak tato začíná vzájemným pozdravem "Namasté". Po tradičním pozdravu se muž položí mezi nohy ženy a začne ji jemně hladit na nohách. Nejdříve na vnitřních stranách stehen, později také v tříslech, bříšku a na Venušině pahorku. Cílem je navození vzájemné důvěry a uvolnění napětí v oblasti třísel a pánevního dna. Žena by se měla soustředit na pocity, které jí hlazení přináší a měla by se snažit o to, aby se co nejvíce uvolnila. Jemné doteky a hlazení je velmi příjemné a proto se nesnažte spěchat. Muž má vizuální kontakt a může ledovat jak žena na jeho doteky reaguje. Tato část meditace může trvat klidně dvacet minut i déle. Málokterá žena tak dlouhý zážitek spojený pouze s hlazením nohou, třísel, bříška, Venušina pahorku a vnější části vulvy zná. Přitom je to pro ni zážitek nesmírně uvolňující a pro muže vzrušující.

Jemné hlazení stydkých pysků

Další část meditace bude zaměřena na jemné hlazení stydkých pysků z vnější a následně i z vnitřní strany. Opravdu nespěchejte a nesnažte se hned stydkých pysků dotýkat na vnitřní straně nebo je rozevírat. Na jemné doteky bude žena reagovat narůstajícím vzrušením, které bude provázeno zvýšenou přirozenou lubrikací. Nezřídka muž zpozoruje jak se mezi stydkými pysky objeví kapička sekretu přirozené lubrikace. To je dobré znamení, že žena prožívá pocity narůstajícího vzrušení. Tato část meditace může klidně trvat okolo 20-ti minut.

Prozkoumejte klitoris

V další části muž zaměří svou pozornost na klitoris. Pro jistotu navlhčí prst slinami nebo použije kapičku kapičku přírodního oleje. V žádném případě to nesmí být olej esenciální!!! Klitoris je částečně krytý klitoridální kapucí. Není nutné prstem chtít hned stimulovat klitoris. Zpočátku bude stačit mezi prsty jemně třít stydké pysky a opatrně je rozevírat. Pak je možné začít s technikami přímé a nepřímé stimulace klitorisu. Budeme se zabývat pouze technikami

Zkoumejte, pozorujte, učte se

V žádném případě se nebudeme věnovat jakýmkoli technikám penetrace. Cílem meditace totiž není ani zvládnutí technik stimulace vulvy, ale ani dosažení tak vysokého stupně vzrušení, které by mohlo přejít ve vyvrcholení. Muž by se měl z bezprostřední blízkosti seznámit s ženským přirozením a se způsoby jak se ženy v těchto místech jemně dotýkat. Právě to, že muž ženu nechce dovést k vyvrcholení je zárukou, že se může do detailu seznámit nejen s vnější částí vulvy, s Venušiným pahorkem, stydkými pysky, klitoridální kapucí a klitorisem.

  • Hledání klitorisu přes kůži
  • Stimulace "kořenů" klitorisu
  • Svírání tkáně klitorisu mezi prsty
  • Stimulace kořenů tlakem
  • Vibrace tkání klitorisu
  • Vytažení kůže podél hlavní části klitorisu k jeho kořenům.

Při technikách situace vulvy se samozřejmě seznámí i s uložením klitorisu, poševním vchodem a s reakcemi ženy na doteky v těchto mimořádně citlivých místech. Právě znalost uložení klitorisu vůči poševnímu vchodu může při správné volbě sexuální polohy pro soulož rozhodnou o tom, zda žena při souloži dosáhne vyvrcholení nebo ne.

Nevěřte tomu, že to je naprostá samozřejmost, že všichni muži ví, jak pohlaví ženy vypadá.

Mnohdy to neví ani samotné ženy a troufám si tvrdit, že základní znalost ženského pohlaví má jen malá část mužů. To ovšem neznamená, že by tito muži nevěděli jak souložit nebo ženu vzrušovat prsty nebo ústy. Jen si mnozí nedokáží na prozkoumání vulvy najít čas a hned jdou za svým cílem - svým vyvrcholením. Také si ovšem přiznejme, že málokterá žena muži takovouto exkurzi do bezprostřední blízkosti jejího pohlaví sama navrhne. Mnohé se stydí a další to dokonce považují za něco nepřijatelného.

Tato meditace je mimořádně významná proto, že žena muži vědomě dovolí aby si s ní hrál, laskal ji a do detailu si ji prohlédl.

Mimo jiné bude z bezprostřední blízkosti vnímat i to, jak jeho laskání a doteky na ženu působí, jak na ně reaguje a jak se mění (zvětšují a přirozeně zvlhnou) části jejího pohlaví. Jen málokterý muž takovou osobní zkušenost ze zkoumání ženského pohlaví má. Přitom tyto osobní zkušenosti se muži určitě budou hodit při všech tantrických meditacích, masážích i milování. Bude totiž mnohem lépe chápat co žena pro své vzrušení potřebuje a jak je potřeba stimulaci vést a jak ženu nejen vzrušit, ale také uvolnit. Později pak na základě těchto znalostí a zkušeností může ženu uspokojit na zcela jiné hladině vzrušení a uvolnění, než by to dosáhl při běžném přístupu k sexu.

 

Související články a kapitoly

(AK)