Jste zde

Technika pro uvolnění třísel - "mazlení" před spaním...

Technika pro uvolnění třísel - "mazlení" před spaním...

Volné pokračování článků "Umění doteku" a "Mazlení upevňuje partnerské vztahy".

Masážní technika pro uvolnění třísel se dá považovat za techniku "mazlení", ale také za masážní techniku s významnými zdravotními účinky. Kdyby nebyla tolik intimní, mohla by být součástí snad každé masáže ...

Ale ona, v trochu jiné podobě, bývá součástí techniky lymfatické masáže a hlavně lymfatické masáže celého těla. Takovéto zdravotní masáže však mají svá přísná pravidla a proto se masáž v oblasti třísel ženám a mužům provádí většinou přes spodní prádlo. Většinou... Na volném těle je však tato technika účinnější a pokud ji dělá profesionál, pak není co řešit...

My se ale budeme zabývat technikou, která bude mít jednoznačně pozitivní zdravotní účinky na lymfatický systém, zároveň však bude i trochu erotická a intimnější. Proto je to technika vhodná pro partnery, kteří se před sebou nestydí a nebojí se vzájemně dotýkat blízko pohlavních orgánů. Je to vlastně technika ideální i pro partnery, kteří se teprve vzájemně poznávají a "teprve se učí" nestydět a nebát...

Je intimní a i u dlouhodobých partnerů posiluje jejich vzájemné souznění. Zároveň je to technika, která dovoluje partnerům příjemné vzájemné doteky nebo doteky 1:0 bez "povinnosti" pokračovat dál...

Představte si klasickou situaci, kdy manželé nebo partneři jdou spát. Je jasné, že se mohou vzájemně "tulit", mazlit nebo se chvíli laskat. Ne vždy se Vám však bude chtít jít dál a ne vždy budete mít touhu "vyjít tomu druhému vstříc"... a ten druhý to může podvědomě vnímat a tak "si raději dá pokoj" a nebude riskovat odmítnutí... Právě z těchto důvodů se časem mnoho partnerů raději intimně nedotýká a jejich vzájemné fyzické kontakty "chřadnou". Po nějaké době se může stát, že se raději už ani intimněji nedotýkají, protože jim to připadá hloupé.. Nevěříte? Pak patříte mezi ty šťastné páry, které se vzájemně dotýkat nebojí...

Pokud se partneři naučí večerní rituál "uvolní mi uzlinky", mohou se každý večer tak trochu mazlit bez toho, že by se bylo nutné "obávat", že ten druhý bude chtít víc... Vždyť se "budou jen uvolňovat uzlinky"...

Jak se masáž provádí?

Jak již jsem uvedl, je to technika snadná, jednoduchá a zvládne ji naprosto každý. Jedná se o uvolnění lymfatických uzlin v tříslech pomocí jemných kroužků prsty jedné ruky. Musím uvést, že mnohem oblíbenější je u žen než u mužů. Je to dáno i tím, že ženy více touží po mazlení a něžnostech a muži spíše po vzrušení.

Technika je popsána pro variantu, kdy přijímajícím partnerem je žena a dávajícím partnerem její muž. Je to i z toho důvodu, že tuto techniku mají v oblibě především ženy a pro jejich muže je to taková malá pozornost, kterou jí mohou každodenně dopřát. Většina párů, které sdílí společné lože spí tak, že žena leží po levé ruce muže. Budeme z toho vycházet a pokud spíte opačně, techniku si zrcadlově převeďte.

Technika pro uvolnění třísel může být každodenním rituálem před usnutím a proto ji rozhodně neberte "jako úkol" a nikam nespěchejte.

Předpokládejme, že jdete spát. Pokud má žena noční košili, je to jednodušší. Stačí ji vysunout do pasu. Žena si pak lehne na záda a roznoží nohy. Muž si lehne na levý bok vedle ní a svou pravou rukou ji začne pomalu a něžně hladit na stehnech, tříslech a Venušině pahorku. Zpočátku se věnujte pouze jemnému hlazení kůže. Přitom se však nesnažte o žádnou stimulaci, která by cíleně vedla k nárůstu jejího vzrušení.

Poté, co celou oblast stehen, třísel a Venušina pahorku uvolníte jemným hlazením plochou celé ruky, zaměřte svou pozornost na dva nebo tři prsty pravé ruky, které přiložte k sobě a utvořte z nich jeden celek. Těmito prsty jsou prsteníček, prostředníček a můžete přidat i ukazováček. Dlaň ruky položte na Venušin pahorek a jemnými, pomalými kroužky spojených prstů začněte jemně kroužit okolo tkáně Venušina pahorku. Už nehlaďte jeho kůži, ale přes prsty "hýbejte" kůží a podkožím. Nejde o to hladit zevní část vulvy, ale uvolnit její hlubší tkáň a podkoží. Právě v podkoží a v tukové vrstvě jsou uloženy lymfatické cesty a uzliny. Nejvíce je jich ve tříslech, a právě tímto směrem kroužky prstů pomalu posouvejte. Netlačte a nespěchejte.

Od Venušina pahorku přes vnitřní stranu stehen přes třísla uvolňujte tkáň pod kterou a ve které se lymfatické uzliny nachází. Pomalu jemně a pomalu kroužící prsty přesouvejte až k hrázi. Potom prsty přesuňte na druhou stranu třísel za hráz a pokračujte v pohybu kroužků od hráze až na vrchol Venušina pahorku.

Cestou "vyhmátnete" nejen lymfatické uzliny, které budete vnímat jako maličké hrudky, ale později rozpoznáte i "ramena klitorisu" a tělo klitorisu, které je kryté tukovou vrstvou Venušina pahorku. Zpočátku bude tkáň tužší, čím déle ji však budete uvolňovat, tím bude měkčí a poddajnější. Snadněji pak rozpoznáte uzliny i klitoris a jeho skryté části. Stimulace klitorisu přináší vzrušení, u této techniky však nejde o to klitoris stimulovat až ke vzrušení, ale uvolnit ho a příjemně pomalými kroužky "naladit". Nejde o vzrušení, ale o navození "pohody".

Na lymfatické uzliny rozhodně netlačte, pouze je velmi lehkým tlakem a krouživým pohybem uvolňujte. Pomůže to rozproudění lymfy a uvolnění odpadních látek, které se v lymfatickém systému zadržují. Lymfa se velmi pomaličku rozproudí a "vyčistí". Nejde o nějaké násilné rozproudění lymfatického systému, ale o rozproudění lymfy a její výměnu za "čerstvou". To vyžaduje minimální tlak a pomalý pohyb kroužících prstů. Směr rotace kroužků by měl být takový, aby lymfa byla směřována "do těla", ne do nohou. Pak podporujete přirozený tok lymfy v těle a technika bude účinná.

Nespěchejte, kroužení prstů okolo vulvy opakujte několikrát za sebou. Můžete změnit směr kroužení prstů, musíte však dbát na to, aby lymfa byla stále směřována "do těla", směrem k srdci.

Postupně se tkáň uvolní a vy budete moci kroužky směřovat hlouběji, přes stydké pysky až skoro k poševnímu vchodu. Respektujte to, co je ženě příjemné. Nesnažte se být agresivní nebo stimulovat stydké pysky na jejich sliznici. Techniku můžete (musíte) dělat tak, aby ke stimulaci sliznice stydkých pysků vůbec nedocházelo.

Zvláště příjemná je stimulace klitorisu spojeným prsteníčkem a prostředníčkem. Dlaň ruky položíte na Venušin pahorek a přes kůži stydkých pysků a klitoridální kapuci lehounce klitoris "nadzvednete polštářky prstů směrem do Venušina pahorku. Jedná se o nepřímou stimulaci klitorisu a v celém průběhu masáže se ho dotknout přímo nesmíte! Pouze přes kůži!

Že to děláte dobře poznáte brzy a snadno - jednak ho pohmatem rozpoznáte pod bříšky prstů a hlavně - na takovouto stimulaci často reaguje "ťuknutím". Prostě ucítíte jeho stažení jako "ťuknutí". Pro ženu je to velmi příjemné a vy budete vnímat její příjemné pocity s ní.

Hlubší kroužky vedoucí přes kůži stydkých pysků vám pomohou v orientaci, kde se nachází poševní vchod a jak je veliký. Prostě se naučíte pohmatem rozeznávat detaily jejího pohlaví.

Podobně názorné je masírování oblasti hráze, skoro až k oblasti konečníku. Kam až zajdete záleží na vaší vzájemné dohodě. Pamatujte si však, že bez předcházející dostatečné hygieny by doteky směrem ke konečníku ženě byly nepříjemné a je možné, že by celou masáž i ukončila kvůli studu. Proto je vzájemné respektování toho co je a co už není vhodné, naprosto zásadní. Pokud je žena po dostatečné hygieně, nemusí se obávat ani hlazení a uvolňování tkáně mezi hrází a konečníkem.

Celou techniku si časem upravíte tak, aby Vám oběma byla příjemná.

Někdy se stává, že u "uzlinek" přijímající žena usne, může se to však stát i masírujícímu muži. Není na tom nic divného a není potřeba to řešit. Nejde o to navodit vzrušení, ale uvolnění. Usínání a spánek jsou nejvyšší formou fyzického a psychického uvolnění a proto tuto techniku často provází.

Výhody techniky pro dlouhodobé partnery

 • ideální technika pro každodenní partnerské mazlení a tulení
 • díky této technice "nezávazného mazlení" budete denně ve vzájemném intimním kontaktu
 • i nedokonale provedená technika je příjemná a skutečně uvolní lymfatické uzliny v tříslech
 • je to velmi jednoduchá a nenáročná technika kterou zvládne úplně každý
 • docela klidně se při ní dá usnout...
 • stejně dobře může usnout ten, kdo masíruje, jako ten, kdo je masírovaný...
 • může vás to příjemně vzrušit, ale nemusíte se "obávat", že bude víc...
 • pokud Vás to vzruší a budete mít pocit, že by neškodilo o "něco víc", můžete si o to říct...

Výhody techniky pro začínající partnery

 • nenásilnou formou si začínající partneři mohou vzájemně prozkoumat pohlaví
 • seznámí se tak naprosto přirozenou formou s jeho jemnými detaily, získají hmatovou představu o jeho velikosti, tvaru..., i reakcí na doteky
 • muž se snadno a nenásilně seznámí s jemnými detaily vulvy
 • naučí se "vyhmátnout" klitoris a pod tukovou vrstvou Venušina pahorku nalezne jeho ramena ("kořeny")
 • naučí se hmatem rozpoznat klitoris přes jeho klitoridální kapuci
 • naučí se jemně nepřímo stimulovat klitoris přes jeho kapuci
 • naučí se pohmatem najít poševní vchod přes stydké pysky
 • naučí se hladit hráz a jemně se dotýkat oblasti přechodu od hráze ke konečníku
 • naučí se hladit stydké pysky bez toho, že by stimuloval jejich sliznici nebo prsty vstupoval do poševního vchodu
 • nejsou přitom vystaveni žádnému spěchu ani tuto techniku nemusí spojovat se vzrušením
 • technika nemá za cíl vzrušit a proto odpadá stres z toho, že se žádné vysoké vzrušení dosáhnout nedaří
 • pokud se vzrušení dostaví, je možné ho pomalu prožívat a zkoumat, to vede pak k pochopení, že prožívání vzrušení a pocity které ho provází jsou přesně to, co je na milování, vedle lásky a sounáležitosti, tak krásné...
 • u muže nezávazné dotýkání se partnerčina pohlaví uvolňuje a "rozpouští" jeho impulzivní sexuální napětí, jehož následkem mohou mít muži sklon k předčasné ejakulaci
 • začínající partneři si zvyknou na pravidelný vzájemný denní fyzický kontakt a to dlouhodobě utužuje jejich vztah
 • "mazlení" pomocí techniky masáže uzlin třísel není klasické erotické dráždění pohlaví a proto navozuje pocit, že o zdraví partnerky nebo partnera můžete snadno a příjemně vzájemně pečovat

Nevýhody techniky

 • je návyková (ale pozitivně)...
 • uvolnění lymfy je provázeno uvolněním tekutin v těle a to může navodit potřebu jít na WC

Poznámka:

 • Uvolnění a rozpohybování lymfatického oběhu těla člověka má výrazně pozitivní dopad na jeho zdravotní stav. O lymfatickém sytému těla člověka a jeho významu pro jeho zdraví pojednává článek "Lymfatické masáže" a "Lymfatický systém těla člověka".

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)