Jste zde

Dá se nabídnout mazlení místo sexu?

Dá se nabídnout mazlení místo sexu?

Hlavní téma: "Mazlení upevňuje partnerské vztahy".
Volné pokračování článku "Proč se ženy tak rády objímají?".

Mazlení je určitá forma pozornosti, kterou si partneři vzájemně věnují. Nemusí v tom být nic sexuálního a přitom to může vyvolat hluboké pocity vzájemné sounáležitosti, partnerství, něhy a samozřejmě i lásky. Prostě mazlení ke vztahu dvou lidí neodmyslitelně patří. Pokud ve vztahu takovéto okamžiky chybí, je něco špatně. Pokud ve vztahu jde jen o uspokojení sexuální potřeby, a to není spojeno s okamžiky vzájemné něhy a lásky, pak takovýto, na sexu založený vztah, může mít po čase problémy...

Každý vztah prochází vývojem, tomu odpovídá i mazlení

Mazlení může být spojeno s erotikou, ale také nemusí. Rozhodně však není kam spěchat. Jakmile něco přeskočíte, těžko se k tomu budete vracet... Proto by lidé, kteří se vzájemně poznávají a začínají spolu "chodit" měli mít na paměti, že když nikdy nepoznají jaké to je jen se držet za ruce, vzájemně se hladit, něžně líbat, toužit, něžně šeptat zamilovaná slova... budou o to ochuzeni na celý zbytek života.

Období zamilovanosti a "chození", je v každém vztahu právě tím obdobím, na které se prostě nezapomíná... Pokud toto období prostě přeskočíte, a období "chození" překlopíte do fáze "souložení", zní to sice podobně, ale je to už o něčem úplně jiném...

Postupně projdeme všechna období vztahu, tak, jak by se v ideálním případě mohla vyvíjet a na sebe navazovat. Zvláště se pak budeme věnovat mazlení v partnerství, které může velmi úspěšně nahrazovat sex, na který třeba zrovna není nálada nebo energie. Pro lidi, kteří v sexu chtějí partnerovi nebo partnerce vyhovět, neodmítnout..., ale sex vnímají jako "plnění povinnosti", je mazlení ideální možnou náhradou sexu, která neurazí.

Sex není v partnerství nebo manželství povinností! Mazlení by však v normálním vztahu povinností být mělo! Mazlení nemusí být o sexu nebo erotice, ale může být...

Mazlení je přece jen intimní záležitostí. Není to o letmém, nic neříkajícím doteku, ale o něžnostech, tulení, vzájemném doteku, hlazení, líbání a časem i o něžném vzrušování... A na takovéto mazlení je potřeba se přece jen připravit. Nikomu by nebylo příjemné sdílet něžnosti s nemytým člověkem, kterému slovo hygiena nic neříká... Proto je před schůzkou nebo intimním setkáním potřeba dbát na osobní hygienu, vykoupat se nebo se alespoň důkladně umýt, použít dezodorant, vyčistit si zuby, upravit se, načesat, (u mužů oholit), případně navonět... Čisté a pohodlné oblečení považuji za samozřejmost...

Setkání dvou lidí, kteří se mají rádi, nebo se milují, je tak trochu posvátný okamžik. Měli by se na něj oba těšit. Vždyť to není jen tak nějaké setkání nebo obchodní jednání. Je to setkání dvou lidí, kteří po sobě touží nebo očekávají, že po sobě toužit začnou...

Mazlení je příjemné přijímat, ale stejně tak je příjemné ho poskytovat. Mazlení je vyjádřením toho, co k tomu druhému cítíte, jaké místo ve vašem životě zaujímá. Platí to samozřejmě oboustranně. Jenom dávat a nic nepřijímat, to se také nedá dlouho... Mazlení se dá přijímat s vděkem, ale také chladně, bez zájmu. Oboje se dá velmi snadno rozpoznat. Podobně poznáte dávání z povinnosti od něžného, láskyplného, hřejivého doteku. Proto je dobré si uvědomit, že u mazlení s přetvářkou dlouho nevystačíte!!!

Pro každý vztah je nejcennější odpovídající zpětná vazba. Nejde někomu něhu poskytovat a přitom vnímat, že ten druhý o to nestojí nebo se ani nesnaží ji naplno přijímat. Zpětná reakce na mazlení pak velmi často vypoví o vztahu mnohem víc, než tisíc slov... Člověk musí být pro přijímání něhy, pozornostem a něžnostem otevřený, jinak to není o mazlení...

Období vzájemného poznávání

Období vzájemného poznávání je tím nejkrásnějším obdobím každého vztahu. Právě tehdy lidé nejvíc touží zaujmou toho druhého a samozřejmě se o to víc snaží být pozorní, jemní, něžní... Jsou samozřejmě i "siláci", kteří jsou nad city "povýšeni", u nich je však potřeba být velmi patrný, protože pokud to nepramení z jejich nejistoty nebo obav, pak to nejspíš bude součást jejich povahových vlastností a ty se tak rychle nezmění... Toto platí především pro muže, ale v dnešní době se i řada žen snaží s muži držet krok...

Mnohdy "povznesení se nad něžnosti" vychází z výchovy a ze zkušeností v rodině. V rodinách, kde otec (otčím) o matku (macechu) ani "neopře kolo", moc pozitivních zkušeností děti nezískají. Ve vlastním životě pak velmi obtížně hledají vztah k partnerovi a partnerce, protože jim chybí vzor pro jejich chování. Neví jak něžnosti přijímat a jak je poskytovat. A to je obrovská chyba rodičů, kterou ona svých dětech, snad nevědomky, páchají...

Mezi ty nejjednodušší a nejpříjemnější okamžiky v počátcích vztahu patří letmé doteky rukou, něžná pohlazení. Vše další pak vychází z míry intimity vztahu, které se mezi partnery rozvinula. Mazlení není jen o dotecích, ale také o vzájemné pozornosti, o úsměvu, který si vzájemně vyměníte, o pohlazení... Hladit někoho a nebýt k němu pozorný, to k sobě prostě nejde...

Taková pozornost může spočívat v úplně obyčejných věcech. Například když muž nabídne ženě rámě, když jí pomůže s nákupem, když jí věnuje pozornost, jakou si žena od muže zaslouží. Mnoho z toho se dá najít v "Kodexu chování muže k ženě", tedy v zásadách etikety chování muže k ženě a naopak. To se sice učí v tanečních, ale mnohdy to mezi mladými lidmi vyvolává spíše úsměv než je nutí k zamyšlení. Bohužel, co nevíte (se nenaučíte), to neděláte, nepoužíváte. Výsledkem je pak chování, lidí, se kterým se každodenně potkáváme v každodenním životě...

  • Pokud jste se dostali ve vztahu dál a prožíváte okamžiky, kdy na sebe máte čas a ten trávíte v přírodě, parku nebo někde v soukromí, pak takové nejjednodušší projevy pozornosti jsou, když muž v chladnu ženě poskytne část svého oblečení, aby ji zahřál..
  • Když ji k sobě něžně přivine s poskytne jí teplo svého těla...
  • Když jí k sobě přivine a obejme ji kolem ramen, když odpočívá...
  • Když ji nechá usnout na svém rameni a dohlíží na to, aby v klidu mohla odpočívat i za cenu, že on sám nezamhouří oko...
  • Takovéto pozornosti a další pozornosti, jsou možné přijímat a dávat i mezi lidmi a to bez obav, že by takovéto chování kohokoli pobuřovalo. Například v autobuse, vlaku, ale i na lavičce v parku...
  • ...a další... a další...

Pozorná žena něžnosti opětuje svým ženským způsobem

Pozorná žena si těchto jemností a pozorností od muže všimne a opětuje je svým ženským způsobem. Muži většinou stačí úsměv, přivinutí nebo až přitulení, pohlazení a samozřejmě polibek. Prostě projev toho, že si je vědoma toho, že se k ní JEJÍ muž chová jinak než k ostatním ženám... Takovéto jemnosti vytváří podmínky pro další rozvoj vztahu, a to už na vyšší, tentokrát intimnější rovině...

Mazlení vztah posouvá...

Možná si říkáte, co je na takovémto chování tak významného, že by to mělo mít zásadní vliv na vztah? Nejsou to významné věci, ale významné maličkosti, ze kterých se velký vztah dá vytvořit. Ani veliký dům nepostavíte jen z ideálů...

Pokud se váš vztah posune a vaše setkání začnou obsahovat podstatně intimnější okamžiky, pak jste se nejspíš sblížili natolik, že intimnější doteky už jsou očekávané... Nespěchejte. Co neprožijete v této fázi vztahu, nezažijete už nikdy později... Vracet se poté, co jste něco příliš uspěchali je velmi, velmi obtížné. Mnohdy to už ani moc nejde a pokud na tom jeden z páru trvá, ten druhý to spíš vnímá jako trest...!!!

Dalším cesta vede k technikám "intimního mazlení"...

 

Články s podobnou tematikou

Články s podobnou tematikou

(AK)(Z)(L)

Štítky: