Jste zde

Oxytocin - hormon důvěry a lásky

Oxytocin

Volné pokračování článků "Pohlavní hormony" a "Láska a hormony".

Hormon oxytocin přímo souvisí se schopností člověka udržet a upevňovat zdravé vzájemné mezilidské vztahy, lásku, důvěru a zdravé psychologické hranice s ostatními lidmi ve společnosti. Významnou roli má oxytocin pro nárůst pocitu zamilovanosti a při navazování známostí.

Oxytocin je peptidický hormon savců, který se syntetizuje v hypothalamickém jádru nucleus paraventricularis. Do krevního oběhu je uvolňován z neurohypofýzy. Oxytocin se v lidském těle tvoří v průběžně v různých fázích života a jeho tvorba záleží i na fázích denního cyklu. U žen se uvolňuje po stimulaci prsu, dělohy a vagíny a v menší míře při hlazení a doteku.

Hormon oxytocin má více funkcí

Jeho velmi pozitivní vliv byl prokázán i na upevňování vzájemných lidských vztahů. U dospělých jedinců má významný podíl na vytváření přátelství, sounáležitosti s blízkými ale i na vzniku intimních vztahů. V partnerských vztazích pomáhá vytvářet a udržovat partnerské vztahy. Významnou roli má oxytocin pro nárůst pocitu zamilovanosti a při navazování známostí. Pro všechny tyto účinky bývá také nazýván hormonem lásky a důvěry. Někdy se mu říká i hormon mazlení či tulení, protože lidi sbližuje. U žen kupříkladu spouští silnou mateřskou vazbu na novorozeně. Má vliv na porod i na kojení. Upevňuje vztah mezi matkou a jejími dětmi, jehož projevem je mateřská láska.

Je možné, že u mužů zvyšuje kontrakce hladké svaloviny semenného provazce (vas deferens), které vystřikují sperma do močové trubice (urethry).

Hormon Oxytocin se uvolňuje také při stazích dělohy. Nejčastěji k tomu dochází během porodu, při kojení a rovněž při sexuálním vzrušení. Tuto reakci může velmi úspěšně vyvolat například hlazením prsou, drážděním dvorců a bradavek.

Hormon lásky a důvěry

Pro tento důležitý hormon se vžil poetický název hormon lásky a důvěry. Důvěra je naprosto nezbytná pro vytváření přátelských vztahů, v lásce i rodinném životě. Má významnou roli v ve společnosti mezi obchodními partnery, firmách i v politice. Na důvěře je založen úspěch v osobním životě, ve společnosti, v podnikání i politice. Podle všeho za vším stojí biologické a fyziologické děje, které v mozku a vědomí člověka vytvoří stav důvěry. Přirozené generování, ale umělé intranazální podávání oxytocinu zvyšuje u lidí důvěru. Naopak v okamžicích nebezpečí nebo při stresu se jeho množství v těle snižuje. Společně se zvýšením adrenalinu je pak člověk těmto situacím čelit. Zároveň ho snížení oxytocinu chrání přen podvědomým navazováním přátelství s tím, kdo ho ohrožuje.

Oxytocin, sex a vztahy

Hormon lásky musí mít logicky souvislost s milováním a intimními vztahy mezi lidmi. Při intimním kontaktu partnerů dochází k vyloučení oxytocinu při mazlení a líbání. Oxytocin muže pozitivně ovlivňuje a po jeho vyloučení vyvolává velmi příjemné pocity a partnerka pak muži připadá ještě více atraktivnější, jak jiné ženy. Doteky, laskání, mazlení, ale i hlazení, zajistí uvolnění oxytocinu z hypofýzy. Následkem toho žena, ale i muž prožívají pocity lásky, něhy, důvěry. Ženy které žijí ve spokojeném partnerském vztahu mají vyšší hladinu oxytocinu než ženy žijící bez partnerů nebo cíleně žijící jako single. Ještě hůře na tom jsou pak ženy které žijí v problémovém partnerském vztahu. Oxytocin se z hypofýzy uvolňuje i při vzrušení a samozřejmě má vliv i na prožitky orgasmu.

Má však velmi důležitou úlohu už při samotném početí. Jeho zvýšená produkce stimulovaná hlazení, drážděním dvorců a bradavek prsou, klitorisu a pochvy způsobuje stahy dělohy, která pak po mužově ejakulaci "nasává" spermie. Hormon také stimuluje funkci vaječníků. To vše s hlavním cílem pomoci spermiím v co nejkratší době dostat se vajíčku za účelem jeho oplodnění.

Oxytocin, který se uvolňuje do krve při vzájemném mazlení partnerů, vede k jejich většímu sblížení. Dostatek něhy, objímání, doteků, intimností, mazlení a vzájemného vzrušování pak vede k vyššímu naplnění těchto potřeb. Proto uspokojení těchto potřeb partneři nepotřebují hledat někde jinde. Výsledkem pak bývá větší věrnost partnerů.

Láska, doteky, mazlení a objímání jsou velmi důležité pro udržení psychické rovnováhy, duševního i fyzického zdraví, vytváření partnerských i mezilidských vztahů i pro udržení rodiny. S trochou nadhledu by se dalo říci, že oxytocin by mohl dokázat zajistit fungování celé lidské společnosti v lásce, porozumění a důvěře. Bohužel tak snadné to nikdy nebude. Ani kontrolované povinné podávání syntetického oxytocinu lidem na Zemi by nebylo řešením.

Oxytocin má totiž i své stinné stránky. Kromě pozitivních sociálních emocí produkuje i negativní emoce, například závist, touhou něco vlastnit nebo něco škodolibě udělat. Takže jediné spolehlivé, co by státníci mohli dělat pro bezpečnou tvorbu přírodního oxytocinu je, že se budou více líbat a hladit. Ale i my ostatní si můžeme navzájem více všímat jeden druhého a i v dnešním odcizeném světě se více objímat, hladit a být k sobě pozorní. Můžeme začít hned s našimi dětmi a blízkými.

Podle nových německých výzkumů jsou muži monogamní pravděpodobně i díky účinkům hormonu oxytocinu. Monogamie je u savců vzácná a u člověka má podle všeho evoluční význam. Oxytocin má zřejmě posilovat monogamní vztah. Když se muž fyzicky miluje a mazlí se svou partnerkou do níž je zamilován, dochází u něj k vyloučení hormonu a on pak partnerku následně vnímá jako atraktivnější než jiné ženy. Platí to však jen u párů, které mají láskyplný vztah.

Vliv oxytocinu na těhotenství a porod

Oxytocin provází ženu i plod celé těhotenství a hraje nezastupitelnou roli i při porodu a matku a dítě provází po celý další život. Oxytocin má už v období těhotenství vliv i na budoucí vztah matky k dítěti. Matky s vysokým podílem hormonu v počátcích těhotenství mají po porodu výrazně intenzivnější vztah ke svému dítěti.

V průběhu těhotenství oxytocin zajišťuje, že stahy dělohy ji zavírají a tak udrží plod bezpečně uvnitř dělohy. Před zahájením porodu začnou působit další hormony a začne docházet k opačnému efektu, který zahájí a umožní porod. S tahy dělohy se obrátí a směřují směrem ven z dělohy. Stahy začnou dítě vypuzovat z dělohy a děložní hrdlo se začne otevírat. V další fázi porodu se oxytocin podílí na řízení porodu, určuje sílu a rytmus porodních kontrakcí. Pokud se jedná o přirozený porod při kterém je dítě ve správné poloze hlavičkou napřed, jsou porodní stahy velmi silné. Pokud je ale dítě v děloze otočeno koncem pánevním, jsou porodní kontrakce slabší. Při porodu se dítě posunuje z dělohy, prochází otevřeným děložním čípkem. Hlavička dítěte sestupuje do pochvy, otevírá pánevní dno a rozšiřuje pochvu. V této fázi porodu dochází k podobné reakci, jako když na stěnu pochvy tlačí penis a dochází ke zvýšení hladiny oxytocinu. Hlavička dítěte je však nesrovnatelně větší a proto i produkce oxytocinu je mnohem vyšší. Zvýšená hladina oxytocinu navodí další a mnohem silnější kontrakce které zajistí porod. V další fázi porodu se oxytocin podílí i na vypuzení placenty a následné stažení dělohy.

Oxytocin je ale hlavně nazývaný jako hormon důvěry a lásky. Tento název dostal i mimo jiné proto, že jeho největší množství je do krve uvolněno právě v okamžiku, kdy si matka položí novorozené miminko na hrudník a je s ním poprvé v nejužším intimním kontaktu. Hladina hormonu se prudce zvýší a je ještě vyšší než byla při samotném porodu. Při sbližování matky a dítěte dochází ke vzniku silného pouta mateřské lásky.

Přestože úlohu oxytocinu spojujeme především s mateřstvím ženy, jeho produkce se v době po narození dítěte zvyšuje i u otce. Nazývá se také hormonem věrnosti. Pokud u muže dochází k jeho většímu vyplavení, přestává mít zájem o jiné sexuální partnery a svou pozornost směřuje do trvalého svazku. Smyslem této změny v mužských prioritách a chování, je zajištění výchovy společného potomka. Bohužel, ne na všechny muže však hormon oxytocin v tom období, po narození dítěte, působí dost silně ...

Oxytocin a emoce

Účinek oxytocinu má podobný mechanizmus vlivu na lidskou psychiku jako použití drogy. Hormon stimuluje v mozku oblast, které se říká "odměnový systém" a po tom lidé touží. Proto lidé zamilovaní i lidé užívající drogy, touží po stimulaci této málo probádané části mozku. Přinášelo by to vysvětlení, proč lidé po rozchodu s milovaným člověkem nebo při jeho úmrtí, prožívají deprese a pocity stesku. Vysvětlením může být právě pokles hladiny hormonu oxytocinu a zamezení nebo nedostatečná stimulace "odměnového systému" v mozku. Následkem jsou pak abstinenční příznaky, podobné depresím u lidí, kteří nemají svou dávku drogy.

Syntetický oxytocin

Za popsání strukturu oxytocinu (1953) a přípravu jeho syntetické formy obdržel americký biochemik Vincent du Vigneaudn Nobelovu cena. Pro svoje významné účinky na řízení porodu je syntetický oxytocin využíván v porodnictví. Nejčastěji je ženě aplikovaný, když je třeba urychlit porod nebo při zvýšeném krvácení.Na jeho dalším využití v medicíně a praktickém životě se intenzivně vědecky bádá.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)