Jste zde

Pohlavní hormony

Pohlavní hormony

Vývoj člověka i jeho pohlavní život ovlivňují pohlavní hormony. Lidské pohlavní hormony jsou zodpovědné také za správný vývoj a funkci pohlavních orgánů, vývoj specifických sekundárních pohlavních znaků a za sexuální chování a cítění.

Pohlavní hormony je označení pro některé hormony steroidní povahy, zodpovědné za vznik některých primárních či sekundárních pohlavních znaků. Ty souvisí s pohlavní soustavou muže a pohlavní soustavou ženy.

Receptory pro pohlavní hormony na cílových buňkách jsou především v cytoplazmě (steroidy totiž volně difundují skrze cytoplazmatickou membránu) a po navázání hormonu se mohou vázat na jadernou& DNA a ovlivňovat tak transkripci příslušných genů (vlastní mechanismus jejich účinku).

Mezi mužské pohlavní hormony patří

Mezi ženské pohlavní hormony patří

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

(AK)(Z)(L)